Bài 12. Học về hình hình học động với GeoGebra

GeoGebra là phần mềm cho phép vẽ và thiết kế các hình dùng để học hình học trong chương trình môn Toán ở phổ thông. Phần mềm không những có khả năng tạo được các hình vẽ chính xác mà còn có chức năng làm cho các hình này chuyển động trên màn hình. Khả năng chuyển động các hình học trên màn hình được gọi là "Hình học động". Chúng ta sẽ cùng làm quen bước đầu với các tính năng cơ bản nhất của phần mềm này.