Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 6 - Trình bày bảng điểm lớp em - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 - Học sinh biết mục đích- yêu cầu của biết thực hành; biết vận dụng các kiến thức đã được học trong bài 6 để làm bài tập thực hành.

 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc trình bày, định dạng một trang tính phù hợp.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1029Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 6 - Trình bày bảng điểm lớp em - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 21 - Tiết 39
 Ngày dạy: 05/01/2015
 Bài thực hành 6: TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM.
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 - Học sinh biết mục đích- yêu cầu của biết thực hành; biết vận dụng các kiến thức đã được học trong bài 6 để làm bài tập thực hành.
 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc trình bày, định dạng một trang tính phù hợp. 
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài tập 1. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. (5 phút)
 Nêu các bước để thực hiện công việc tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính trong chương trình bảng tính?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Bài tập 1: Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền. (30’)
Gv: Ra yêu cầu bài thực hành. 
Hs: Nhận bài và làm trực tiếp trên máy tính.
Gv: Theo dõi và xử lý tính huống khi cần thiết. trả lời và giải thích các câu hỏi học sinh đưa ra.
Quan sát và huống dẫn các thao tác sai và kịp thời sửa chửa.
Hs: Thay nhau thực hiện bài tập
Gv: Kiểm tra và lấy điểm.
Bài 1. Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền.
- Mở bảng tính Bảng điểm lớp em đã được lưu trong bài thực hành 4. Thực hiện các điều chỉnh và định dạng thích hợp để có trang tính như hình dưới đây. Cuối cùng lưu bảng tính.
Yêu cầu: 
- Thực hịên định dạng với phông chữ, cỡ chữ, màu sắc khác nhau; dữ liệu số được căn giữa.
- Hàng 1 có các ô từ A1 đến G1 được gộp thành mô ô và nội dung được căn giữa bảng.
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo đã được thực hành.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài tập 2 của bài thực hành để chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™----------	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 6 - Trình bày bảng điểm lớp em - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông.doc