Giáo án môn Tin học 7 - Trường THCS Hùng Vương - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính.

- Biết cách nhập, sửa, xóa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên trang tính.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình bảng tính.

- Thực hiện nhập, sửa, xóa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên trang tính.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học.

II. Chuẩn bị

Gv: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

Hs: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. Phương pháp: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, minh họa.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 451Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Trường THCS Hùng Vương - Bài 1: Chương trình bảng tính là gì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 – Tiết 2
Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH
BẢNG TÍNH LÀ GÌ (T2)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hiểu khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính.
- Biết cách nhập, sửa, xóa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên trang tính.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình bảng tính.
- Thực hiện nhập, sửa, xóa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên trang tính.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học.
II. Chuẩn bị
Gv: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
Hs: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. Phương pháp: Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, minh họa.
IV. Tiến trình bài dạy: 
1. Ổn định lớp: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số lớp:
Lớp
Ngày dạy
Tên học sinh vắng
7ª1
29/08/2015
...............................................................................
7ª2
26/08/2015
...............................................................................
7ª3
25/08/2015
...............................................................................
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS cho bài học (sách vở, dụng cụ, .....)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)	
Câu 1: Chương trình bảng tính là gì?
	Câu 2: Trình bày tóm tắt các đặc trưng của chương trình bảng tính?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: TÌM HIỂU MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH(15 phút)
+ GV: Thuyết trình và minh họa trực quan về màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Yêu cầu HS lên bảng chỉ ra các khu vực của màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word với màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày. Địa chỉ của một ô tính là gì, cách xác định địa chỉ ô tính đó?
+ GV: Lấy ví dụ cho HS quan sát.
+ GV: Trong chương trình bảng tính khối là gì? 
+ GV: Lấy ví dụ minh họa.
+ GV: Cách xác định địa chỉ khối trong trang tính?
+ GV: Thao tác thực hiện trên bảng tính để HS quan sát.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Màn hình làm việc chính gồm:
- Bảng chọn;
- Thanh công cụ;
- Nút lệnh;
- Thanh công thức;
- Bảng chọn Data (Dữ liệu);
- Trang tính;
- Ô tính.
+ HS: Thực hiện theo các yêu cầu.
+ Địa chỉ của một ô tính là cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó. 
+ HS: Ví dụ, địa chỉ ô A1, C5.
+ HS: Khối là tập hợp các ô tính liền nhau tạo thành một vùng.
+ HS: Quan sát nhận biết.
+ HS: Quan sát các thao tác của GV ghi nhớ các bước thực hiện.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở.
3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
- Bảng chọn;
- Thanh công cụ;
- Nút lệnh;
- Thanh công thức: Nhập hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính;
- Bảng chọn Data (Dữ liệu): các lệnh để xử lí dữ liệu;
- Trang tính: Các cột và hàng làm nhiệm vụ chính của bảng tính
- Ô tính: vùng giao nhau giữa cột và hàng.
Hoạt động 2: TÌM HIỂU VỀ NHẬP DỮ LIỆU VÀ TRANG TÍNH (20phút)
+ GV: Hướng dẫn HS về nhập và sửa dữ liệu trong trang tính.
+ GV: Làm mẫu các thao tác nhập dữ liệu.
+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện các thao tác GV hướng dẫn.
* Di chuyển trên trang tính.
+ GV: Hướng dẫn cách di chuyển trên trang tính.
+ GV: Làm mẫu các thao tác di chuyển trên trang tính để HS quan sát nhận biết.
+ GV: Yêu cầu mốt số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
* Gõ chữ Việt trên trang tính.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách gõ chữ Việt vào Word.
+ GV: Hướng dẫn cách gõ chữ Việt trên trang tính.
+ GV: Thực hiện thao tác trên máy trình chiếu cho HS quan sát và thực hiện theo các thao tác. 
+ GV: Cho HS thực hiện thao tác mà GV đã hướng dẫn.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát thao tác mẫu của GV.
+ HS: Quan sát nhận xét các thao tác thực hiện của GV.
+ HS: Lên bảng thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Tập trung, chú ý, quan sát à ghi nhớ cách thực hiện.
+ HS: Thực hiện theo các thao tác mà GV hướng dẫn theo từng cá nhân trên máy.
+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Sử dụng phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt.
+ HS: Tập trung, chú ý, quan sát à ghi nhớ cách thực hiện.
+ HS: Chú ý quan sát làm theo sự hướng dẫn của GV, thực hiện thao tác dưới máy theo cá nhân.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của GV.
+ HS: Ghi nhớ bài học.
4. Nhập dữ liệu vào trang tính.
a) Nhập và sửa dữ liệu.
- Nhập dữ liệu: Kích chuột vào ô cần nhập dữ liệu, gõ dữ liệu và gõ Enter.
- Sửa dữ liệu: Kích đúp chuột vào ô và gõ lại dữ liệu.
b) Di chuyển trên trang tính.
Chuyển đến ô cần chọn và kích chuột;
- Di chuyển ô bằng bàn phím: Sử dụng mũi tên lên ­, ¯, ®, ¬ di chuyển ô;
c) Gõ chữ Việt trên trang tính.
Sử dụng hai kiểu gõ thông dụng là TELEX và VNI (tương tự như ở chương trình soạn thảo văn bản).
4. Củng cố: (5 phút)
- Màn hình làm việc của chương trình bảng tính. 
- Nhập dữ liệu vào trang tính.
5. Hướng dẫn và dặn dò về nhà: (4 phút)
- Xem lại bài đã học, ôn lại các bước thực hiện mà GV đã hướng dẫn.
- Xem trước nội dung bài tiếp theo.
6. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Chuong_trinh_bang_tinh_la_gi_t2.doc