Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Nguyễn Hữu Khoa -Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 - Học sinh biết nhập các công thức và hàm vào ô tính.

 - Biết cách sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN.

 - Học sinh hiểu hơn các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN thông qua việc giải quyết các bài tập.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Về kĩ năng sử dụng hàm trong chương trình bảng tính

- Sử dụng các hàm vào tính toán một số bài tập đơn giản.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Vận dụng tốt các hàm đã học vào việc giải các bài tập.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1069Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Nguyễn Hữu Khoa -Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 11 - Tiết 22
 Ngày dạy: 27/10/2014
 Bài thực hành 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM.
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 - Học sinh biết nhập các công thức và hàm vào ô tính.
 - Biết cách sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN.
 - Học sinh hiểu hơn các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN thông qua việc giải quyết các bài tập.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Về kĩ năng sử dụng hàm trong chương trình bảng tính 
- Sử dụng các hàm vào tính toán một số bài tập đơn giản.
Hs thực hiện thành thạo:
- Vận dụng tốt các hàm đã học vào việc giải các bài tập.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập.
3. CHUẨN BỊ:	
3.1. Giáo viên: Phòng máy, chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng.
 Lòng trong quá trình thực hành
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Bài tập 3: Sử dụng hàm Average, Max, Min. (17 phút)
Gv: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài toán.
Hs: Đọc yêu cầu bài toán.
GV: Chia học sinh thành các nhóm, theo số lượng máy.
Hs: Ngồi theo nhóm đã phân công.
Gv: Hướng dẫn các em thực hành.
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn.
Gv: Yêu cầu học sinh khởi động Excel và làm bài tập .
Hs: Khởi động Excel và làm bài tập 3.
Gv: Quan sát các nhóm thực hành. Hướng dẫn những em chưa thực hiện được.
 Yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
Hs: Đại diện nhóm trình bày.
Gv: Gọi các nhóm khác nhận xét.
Hs: Các nhóm nhận xét, đánh giá.
Gv: Đưa ra kết quả. Đưa ra nhận xét.
Hs: Đối chiếu kết quả. Chỉnh sửa lại công thức.
Bài tập 3: Sử dụng hàm Average, Max, Min.
a. 
b.
 c. = Max(F3:F15) và = Min(F3:F15)
Bài tập 4: Lập trang tính và sử dụng hàm Sum. (20 phút)
Gv: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài toán.
Hs: Đọc yêu cầu bài toán.
Gv: Hướng dẫn các em thực hành.
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn.
Gv: Yêu cầu các nhóm thực hiện bài tập 2.
Hs: Các nhóm thực hành bài tập 2.
Gv: Quan sát các nhóm thực hành. Hướng dẫn những em chưa thực hiện được.
 Yêu cầu 1 nhóm trình bày kết quả của nhóm mình.
Hs: Đại diện nhóm trình bày.
Gv: Gọi các nhóm khác nhận xét.
Hs: Các nhóm nhận xét, đánh giá.
Gv: Đưa ra kết quả. Đưa ra nhận xét.
Bài tập 4: Lập trang tính và sử dụng hàm Sum.
 Lập trang tính như hình 31 (trang 35 sgk) và thực hiện các yêu cầu bài toán.
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo việc nhập và sử dụng các hàm trong chương trình bảng tính.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem bài 5: Thao tác với bảng tính va chuẩn bị cho tiết học sau.
 + Kể tên các thao tác với bảng tính nhắc đến trong bài 5?
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4 - Bảng điểm của lớp em - Nguyễn Hữu Khoa -Trường THCS Thạnh Đông.doc