Giáo án môn Tin học 7 - Trường THCS Ngọc Khê

PHẦN I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ

Bài 1: CH¬ƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ?

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.

- Biết được các chức năng chung của chương trình bàng tính.

- Biết nhập sữa, xóa dữ liệu.

- Biết cách di chuyển trên bảng tính.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính.

- Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính.

3.Thái độ:

- Gây dựng thái độ yêu thích môn học của học sinh.

- Biết hợp tác trong việc học nhóm.

 

doc 118 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 599Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Trường THCS Ngọc Khê", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tính các giá trị sau
a) 152 :4
b) (2 + 7)2: 7
c) (32 - 7)2 - (6 + 5)3
d) (188 - 122) :7
2. Bài 2
Cho bảng dữ liệu:
Bảng điểm lớp 7A
2
Stt
Họ tên
Toán
Tin
NV
TĐ
ĐTB
3
1
An
8
7
8
?
?
4
2
Bình
10
9
9
?
?
5
3
Khánh
8
6
8
?
?
6
4
Vân
7
8
6
?
?
7
5
Hoa
9
9
9
?
?
a) Sử dụng các hàm để tính TĐ, ĐTB của các học sinh trên.
b) Sử dụng hàm Max, Min để tính TĐ, ĐTB lớn nhất, nhỏ nhất.
c) Điều chỉnh độ rộng của hàng và cột cho phù hợp.
d) Thêm cột Lý và cho điểm vào. Nhận xét gì về kết quả tổng điểm?
4. Củng cố
- Hệ thống lại tất cả các thao tác đã thực hành.
5. Hướng dẫn về nhà
- Thực hành lại các thao tác nếu có điều kiện.
 Ngày soạn: 30/11/2014
Tiết 32 
KIỂM TRA THỰC HÀNH
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Kiểm tra chất lượng các bài từ bài 1 đến bài 5.
2. Kĩ năng
- Các thao tác cơ bản ban đầu khi làm việc với trang tính.
3. Thái độ
- Thái độ học tập nghiêm túc, thực hành hiệu quả.
II. CHUẨN BỊ
* THIẾT KẾ ĐỀ MA TRẬN
Tên chủ đề
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL/TH
TN
TL/TH
TN
TL/TH
TN
TL/TH
Nhập dữ liệu vào trang tính.
1
2
1
2
Lưu kết quả và thoát khỏi Excel.
2
2
2
2
Sử dụng công thức, hàm.
3
3
3
3
Chèn thêm cột, hàng.
1
1
1
1
Di chuyển dữ liệu.
1
1
1
1
Điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng.
1
1
1
1
Tổng
0
 0
0
 0
 4
 5
5
5
9
 10
* PHẦN RA ĐỀ
1. Khởi động chương trình bảng tính Excel. Nhập trang tính với nội dung như Hình 1:
A
B
C
D
E
F
1
Stt
Họ và tên
Toán
Lý
Văn
Điểm trung bình
2
1
Đinh Hoàng An
8
7
8
3
2
Lê Hoài An
9
10
10
4
3
Phạm Như Anh
8
6
8
5
4
Phạm Thanh Bình
8
8
9
6
5
Nguyễn Linh Chi
7
6
8
7
6
Vũ Xuân Cương
10
9
9
8
7
Nguyễn Anh Duy
8
8
9
9
8
Nguyễn Trung Dũng
8
9
9
10
9
Trần Hoàng Hà
8
8
7
Hình 1
2. Lưu bảng tính với tên Bang diem cua em.
3. Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính cột F (tính điểm trung bình).
4. Sử dụng hàm Average tính điểm trung bình từng môn học.
5. Sử dụng hàm Max, Min xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất.
6. Chèn thêm một cột trống và chèn thêm 1 hàng trống như Hình 2.
A
B
C
D
E
F
G
1
Stt
Họ và tên
Toán
Lý
Văn
Điểm trung bình
2
1
Đinh Hoàng An
8
7
8
7.7
3
2
Lê Hoài An
9
10
10
9.7
4
3
Phạm Như Anh
8
6
8
7.3
5
4
Phạm Thanh Bình
8
8
9
8.5
6
5
Nguyễn Linh Chi
7
6
8
7.5
7
6
Vũ Xuân Cương
10
9
9
9.5
8
7
Nguyễn Anh Duy
8
8
9
8.5
9
10
8
Nguyễn Trung Dũng
8
9
6
7.5
11
9
Trần Hoàng Hà
8
8
7
7.7
Hình 2
7. Nhập đầy đủ thông tin vào cột và hàng vừa chèn và thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, đánh số thứ tự, căn chỉnh và tính ĐTB cho đúng. 
8. Di chuyển dữ liệu trong các cột thích hợp để có trang tính như Hình 3
A
B
C
D
E
F
G
1
Stt
Họ và tên
Toán
Văn
Lý
Tin
Điểm trung bình
2
1
Đinh Hoàng An
8
8
8
7
7.7
3
2
Lê Hoài An
10
9
10
10
9.7
4
3
Phạm Như Anh
8
8
8
6
7.3
5
4
Phạm Thanh Bình
9
8
9
8
8.5
6
5
Nguyễn Linh Chi
8
7
9
6
7.5
7
6
Vũ Xuân Cương
9
10
10
9
9.5
8
7
Nguyễn Anh Duy
9
8
9
8
8.5
9
8
Phạm Thị Dung
8
6
7
7
7.0
10
9
Nguyễn Trung Dũng
6
8
7
9
7.5
11
10
Trần Hoàng Hà
7
8
9
8
7.7
Hình 3
9. Lưu bảng tính và thoát khỏi Excel.
* ĐÁP ÁN :
Câu 1. Nhập đúng được 2 điểm
Các câu còn lại, mỗi câu thực hiện đúng được 1 điểm.
* Hướng dẫn về nhà
 - Ôn lại các kiến thức đã học, và thực hành trên máy nếu có điều kiện.
*Vệ sinh phòng máy
 Ngày soạn: 5/12/2014
Tiết 33,34 
ÔN TẬP
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của học sinh từ đầu năm học. Điều chỉnh việc học của học sinh cũng như việc dạy của giáo viên.
2. Kỹ năng
- Hình thành cho học sinh kỹ năng quan sát, phân tích, tư duy tổng hợp.
3. Thái độ
- Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
2. Học sinh: Học bài cũ và đọc trước bài ở nhà.
III . TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
NỘI DUNG
Giáo viên đưa ra các chủ đề kiến thức lý thuyết cơ bản đã học trong chương trình học kỳ I.
- Yêu cầu học sinh theo cá nhân lần lượt giải đáp các chủ đề lý thuyết đó.
GV: Ra bài tập và hướng dẫn học sinh làm bài.
- Để học sinh làm bài.
GV: Đưa ra đáp án.
-1, 2, -6, 1, 1, 1.
GV: Đưa ra bài tập 2 (phát phiếu học tập cho học sinh).
- Hướng dẫn học sinh làm.
1. Lý thuyết
- Các thao tác khởi động Excel
- Các thành phần trên cửa sổ của Excel
- Các bước nhập công thức
- Cú pháp của các hàm
 SUM
 AVERAGE
 MAX
 MIN
2. Bài tập
a) Bài 1
Giả sử trong ô A1, B1 lần lượt là các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các phép tính:
=SUM(A1,B1)
=SUM(A1,B1,B1)
=SUM(A1,B1,-5)
=SUM(A1,B1,2)
b) Bài tập 2
- Sử dụng các hàm: SUM tính Tổng, MAX, MIN tính cột Tổng, AVERAGE tính cột Nông nghiệp, Công nghiệp, Dịch vụ.
1
Năm
NNghiệp
CNghiệp
DVụ
Tổng
2
2001
164031
542155
104945
?
3
2002
170366
70499
126381
?
4
2003
174927
136165
139721
?
5
2004
188045
159752
157753
?
6
GTTB
?
?
?
?
7
GTLN
?
8
GTNN
?
- Lưu bảng với tên Gia tri san xuat.
4. Củng cố
- Nhắc lại các bước sử dụng hàm để tính toán.
5. Hướng dẫn về nhà
- Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
- Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ I.
 6.Vệ sinh phòng máy
 Ngày soạn: 11/12/2014
Tiết 35, 36 
KIỂM TRA HỌC KỲ I
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của học sinh từ đầu năm học. Điều chỉnh việc học của học sinh cũng như việc dạy của giáo viên.
2. Kĩ năng
- Kiểm tra kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực hành.
3. Thái độ
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.
II. CHUẨN BỊ
*THIẾT KẾ ĐỀ MA TRẬN
Tên chủ đề
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL/TH
TN
TL/TH
TN
TL/TH
TN
TL/TH
Nhập dữ liệu vào trang tính và lưu kết quả.
1
2
1
2
Chèn thêm cột (hàng).
1
2
1
2
Sử dụng công thức, hàm.
2
4
2
4
Di chuyển dữ liệu.
1
2
1
2
Tổng
0
 0
0
 0
 2
 4
3
6
5
 10
* ĐỀ THI THỰC HÀNH 
1. Nhập nội dung bảng tính như sau: (Lưu ý: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14). Lưu bảng tính với tên Họ và tên của em- lớp trong thư mục khối 9 (đường dẫn đến tệp khối 9 là D:\THI HOC KI I\KHOI 9) (2 điểm)
A
B
C
D
E
F
G
1
STT
Họ và tên
Toán
Văn
Tiếng Anh
Điểm trung bình
Tổng số điểm (4 môn)
2
1
Quách Thị Linh Anh
8
7
7
?
?
3
2
Phạm Mai Chi
7
7
6
?
?
4
3
Phạm Thị Khánh Du
6
8
7
?
?
5
4
Phạm Thị Dung
9
6
8
?
?
6
5
Phạm Thị Mỹ Duyên
6
7
7
?
?
7
6
Phạm Đình Dương
7
7
8
?
?
8
7
Phạm Thị Đào
5
8
6
?
?
9
8
Lê Thiện Đô
6
9
6
?
?
10
9
Phạm Thị Giang
9
7
5
?
?
11
10
Phạm Hùng Hậu
8
9
9
?
?
12
Điểm cao nhất
?
?
?
?
?
13
Điểm thấp nhất
?
?
?
?
?
2. Chèn thêm một cột trống trước cột Điểm trung bình (cột F) để nhập điểm môn Tin học. (2 điểm)
3. Dùng hàm thích hợp để tính điểm trung bình các môn học của mỗi học sinh trong cột Điểm trung bình, tính tổng điểm 4 môn học của mỗi học sinh trong cột Tổng số điểm. (2 điểm)
4. Dùng hàm để tìm điểm cao nhất, điểm thấp nhất. (2 điểm)
5. Di chuyển dữ liệu cột Tiếng Anh vào giữa cột Toán và cột Văn. (2 điểm)
Lưu trang tính.
* HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Mỗi câu học sinh thực hiện đúng, thao tác nhanh, khoa học được 2 điểm.
 Ngày soạn: 27/12/2014
ÔN TẬP
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của học sinh từ đầu năm học. Điều chỉnh việc học của học sinh cũng như việc dạy của giáo viên.
2. Kỹ năng
- Hình thành cho học sinh kỹ năng quan sát, phân tích, tư duy tổng hợp.
3. Thái độ
- Nghiêm túc trong việc học tập và có ý thức khi thực hành phòng máy.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
2. Học sinh: Nghiên cứu lý thuyết trước khi vào thực hành.
III . TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp
2. Nội dung ôn tập:
* Phần lý thuyết:
1. Bảng tính có bao nhiêu trang tính?
2. Nêu các hàm tính toán trong chương trình tin lớp 7 đã được học.
3. Em hãy cho biết cách viết địa chỉ của khối?
4. Phần mềm Typing Test có mấy trò chơi?
5. Nêu cách chèn thêm, xóa cột (hàng).
6. Nêu cách sao chép, di chuyển dữ liệu.
 * Phần thực hành: 
 Cho bảng tính sau:
A
B
C
D
E
F
G
1
Stt
Họ và tên
Toán
Văn
Ngoại ngữ
Tổng điểm
ĐTB
2
1
Đinh Hoàng An
8
8
8
3
2
Lê Hoài An
5
6
5
4
3
Phạm Như Anh
8
8
8
5
4
Phạm Thanh Bình
9
9
8
6
5
Nguyễn Linh Chi
6
5
5
7
6
Vũ Xuân Cương
9
10
9
8
7
Trần Quốc Đạt
9
6
8
9
8
Nguyễn Anh Duy
6
7
7
10
9
Nguyễn Trung Dũng
7
9
8
11
10
Trần Hoàng Hà
8
7
8
Điểm cao nhất
Điểm thấp nhất
Yêu cầu:
1. Nhập nội dung bảng tính theo mẫu trên. 	
2. Điều chỉnh độ rộng cột theo bảng tính trên.	
3. Điều chỉnh độ cao hàng theo bảng tính trên.	
4. Tính tổng ba môn của mỗi học sinh.	
5. Tính điểm trung bình của các môn.	
6. Dùng hàm để tìm điểm cao nhất của các môn. 	
7. Dùng hàm để tìm điểm thấp nhất của các môn.	
8. Lưu với tên học sinh vào thư mục của lớp 
 với đường dẫn sau: D:\THUC HANH\LOP	
	Thoát khỏi Excel.
3.Vệ sinh phòng máy
 Ngày soạn: 3/1/2015
Tiết 37,38 
BÀI 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Định dạng trang tính. Thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và tô màu chữ. Căn lề trong ô tính.
- Biết tăng hoặc giảm số chữ thập phân của dữ liệu số. 
- Biết kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện thao tác định dạng trang tính với kiến thức đã học ở Microsoft Word vận dụng vào bảng tính Excel. 
- Học sinh dễ liên tưởng về ý nghĩa các nút lệnh định dạng của Excel hoàn toàn giống với các nút lệnh tương ứng trong Word.
3. Thái độ
- Hình thành phong cách học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.
II . CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, SGK.
2. Học sinh: Chuẩn bị nghiên cứu trước bài học.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
NỘI DUNG
Em hãy nhắc lại cách thay đổi phông chữ trong Microsoft Word ?
GV nhận xét câu trả lời của HS 
GV: Giới thiệu cách thay đổi phông chữ trong Excel
Tương tự giới thiệu lại chức năng của các nút lệnh cỡ chữ, kiểu chữ.
Em hãy nhắc lại cách thay đổi phông màu trong Microsoft Word ?
GV: Giới thiệu cách thay đổi font màu trong bảng tính Excel
HS: Quan sát hình 57, 58 trang 52 sách giáo khoa
GV cho HS hoạt động nhóm thao tác căn mép trái ô, mép phải ô, căn thẳng giữa ô.
Đại diện 2 nhóm lên trình bày thao tác
GV nêu công dụng của nút (Merge và Center)
GV hướng dẫn HS cách sử dụng hai nút Increase Decimal, Decrease Decimal để tăng/ giảm số chữ số phần thập phân.
HS ghi nhớ.
GV hướng dẫn HS cách tô màu nền bằng cách sử dụng chuột để lựa chọn các màu ở nút Fill Color.
HS quan sát, ghi chép.
GV hướng dẫn cách dùng nút Borders trên thanh công cụ định dạng để kẻ đường biên cho các ô tính.
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ:
a. Thay đổi phông chữ
- Chọn ô (các ô) cần định dạng
- Nháy mũi tên ở ô font
- Chọn phông chữ thích hợp 
b. Thay đổi cỡ chữ
- Chọn ô (các ô) cần định dạng
- Nháy mũi tên ở ô Font size
- Chọn cỡ chữ thích hợp 
c. Thay đổi kiểu chữ
- Chọn ô (các ô) cần định dạng
- Nháy chọn các chữ , để thay đổi kiểu chữ đậm (B), nghiêng (I), gạch chân (U).
2. Chọn màu phông
- Chọn ô (các ô) cần định dạng
- Nháy vào nút Font Color
- Chọn màu thích hợp.
3. Căn lề trong ô tính
- Chọn ô tính cần căn lề
- Chọn kiểu căn lề thích hợp:
 + căn phải 
 + căn giữa 
 + căn trái 
 + căn đều hai bên 
4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số
-Chọn ô (các ô) cần tăng/ giảm số chữ số phần thập phân
- Nháy vào nút Decrease Decimal để tăng hoặc giảm số chữ số phần thập phân theo ý muốn.
5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính
a. Tô màu nền
-Chọn ô (các ô) cần tô màu nền
- Nháy vào mũi tên bên phải nút Fill Color để chọn màu nền.
b. Kẻ đường biên
-Chọn các ô cần kẻ đường biên
- Nháy mũi tên bên phải nút Borders để chọn kiểu kẻ đường biên.
 4. Củng cố
- Gọi các học sinh lên thực hiện thao tác định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu font và canh lề trong ô tính.
- Nhắc lại cách tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính.
 5. Hướng dẫn về nhà
- Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
 6. Vệ sinh phòng máy
 Ngày soạn: 9/1/2015
Tiết 39, 40 
Bài thực hành 6: TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
2. Kỹ năng
- Học sinh biết làm một bảng tính đẹp, biết sử dụng cách copy công thức.
3. Thái độ
- Hình thành phong cách học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.
II . CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, SGK, phòng máy.
2. Học sinh: Chuẩn bị nghiên cứu trước bài học.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
	Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách chèn thêm hàng ?
Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa hàng ?
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
NỘI DUNG
GV: triển khai tiết 1 cho học sinh làm bài tập 1
HS: đọc kỹ và nghiên cứu đề bài
Mở bảng tính lớp em đã được lưu trong bài thực hành 5
Thực hiện các công tác định dạng giống như hình 66
GV : yêu cầu Thực hiện định dạng văn bản với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ khác nhau.
Hàng 1 có các ô A1 đến G1 được gộp thành 1 ô và nộ dung được căn giữa bảng
GV: tiết 2 của bài này triển khai cho hs làm bài tập 2
HS: nghiên cứu đề bài và làm bài 2
GV hướng dẫn, theo dõi, giải thích các vướng mắc của học sinh trong quá trình thực hành.
Cuối buổi chấm điểm 2-3 học sinh. 
TIẾT THỨ NHẤT
Bài tập 1: Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền.
Mở bảng tính Bang diem lop em đã lưu trong Bài thực hành 5. Thực hiện các điều chỉnh và định dạng thích hợp để có trang tính như hình 66 (trang 57 SGK). Cuối cùng lưu bảng tính.
Yêu cầu: Thực hiện định dạng văn bản với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ khác nhau.
Hàng 1 có các ô A1 đến G1 được gộp thành 1 ô và nội dung được căn giữa bảng. Cột điểm trung bình, phần số định dạng hai chữ số thập phân sau dấu phẩy.
TIẾT THỨ HAI
Bài tập 2: Thực hành thành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, căn chỉnh dữ liệu và tô màu
a) Lập trang tính hình 67 (trang 58 SGK)
b) Lập công thức để tính mật độ dân số (người/km2) của BRU-NÂY trong ô E6 sau đó sao chép công thức vào các ô tương ứng của cột E để tính mật độ dân số của các nớc còn lại
c) Chèn thêm các hàng trống cần thiết, điều chỉnh hàng, cột thực hiện các thao tác định dạng văn bản, định dạng số để có trang tính tơng ứng nh hình 68
d)Lưu bảng tính trên với tên Cac nuoc DNA
 4. Củng cố
- Nhận xét buổi thực hành. 
- Chấm điểm 3- 4 học sinh.
 5. Hướng dẫn về nhà
- Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
 6. Vệ sinh phòng máy
 Ngày soạn: 17/01/2015
Tiết 41,42 
Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
2. Kỹ năng
- Học sinh biết làm một bảng tính đẹp, biết sử dụng cách copy công thức.
3. Thái độ
- Hình thành phong cách học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.
II . CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, SGK và một số câu hỏi.
2. Học sinh: Chuẩn bị tốt kiến thức cũ.
III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
	Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách chèn thêm hàng?
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
NỘI DUNG
GV: Print Preview (xem trước khi in)
GV: Các từ sau trong cửa sổ Print Preview có nghĩa như thế nào?
Next: xem trang tiếp theo
Previous: xem trang trước
Close: đóng cửa sổ
Gv: Sử dụng lệnh Page Break Preview ở đâu.
HS: thực hiện lệnh
View/ Page Break Preview 
HS: đọc nội dung thông tin trong SGK
Có mấy bước thực hiện?
GV: Để Đặt lề và hướng giấy in ta phải thực hiện lệnh như thế nào?
HS: Tìm hiểu các mục trong hộp thoại
- Top: Lề trên
- Bottom: lề dới
- Left: Lề trái
- Right: Lề phải
GV hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK.
Em hãy cho biết ý nghĩa của hai lựa chọn Portrai và Landscape?
HS: trả lời
GV: hướng dẫn cho HS cách in trang tính.
TIẾT THỨ NHẤT
1. Xem trước trang in.
 Nháy vào nút Print Preview (xem trước khi in)
Next: xem trang tiếp theo
Previous: xem trang trước
Close: đóng cửa sổ
2. Điều chỉnh ngắt trang.
 Sử dụng lệnh Page Break Preview (xem ngắt trang) trong bảng chọn View.
 - Các đường màu xanh là các đường ngắt trang.
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Hiển thị trang ở chế độ Page Break Preview 
Bước 2: Đặt con trỏ chuột vào đường ngắt trang con trỏ chuột chuyển thành 
 Hoặc 
Bước 3: Kéo thả đường kẻ xanh đến vị trí em muốn.
TIẾT THỨ HAI
3. Đặt lề và hướng giấy in.
 a. Đặt lề 
 Bước 1. Thực hiện lệnh file/ Page setup hộp thoại xuất hiện.
 Bước 2. Nháy chuột mở trang Margins 
- Top: Lề trên
- Bottom: lề dưới
- Left: Lề trái
- Right: Lề phải
 Bước 3. Thay đổi các số trong các ô Top, Bottom, Left, Right để thiết đặt lề
b. Chọn hướng giấy in. 
 Bước 1. Nháy chuột để mở trang Page
 Bước 2. Chọn Portrait chọn hướng giấy đứng hoặc Landscape chọn hướng giấy nằm ngang.
4. In trang tính 
Nháy vào nút Print trên thanh công cụ để in trang tính.
4. Củng cố
Làm cách nào để có thể điều chỉnh được các trang in cho hợp lí?
Làm cách nào để có thể thay đổi hướng giấy in của trang tính?
 5. Hướng dẫn về nhà
Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
 	 Ngày soạn: 25/01/2015
Tiết 43, 44 
Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM
I . MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS biết kiểm tra trang tính trước khi in. 
- Thiết lập lề và hướng giấy cho trang in.
2. Kỹ năng
- HS biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in.
3. Thái độ
- Hình thành phong cách học tập nghiêm túc, tập trung cao độ trong thực hành.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
2. Học sinh: Chuẩn bị tốt kiến thức lý thuyết.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
NỘI DUNG
GV: triển khai tiết 1 cho học sinh làm bài tập 1, 2
HS: đọc kỹ và nghiên cứu đề bài
- Nhập bảng thông tin hình 80 
- Thực hiện các công tác định dạng giống như hình 80
GV: yêu cầu Thực hiện định dạng văn bản với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ khác nhau.
HS: tìm hiểu các chức năng của công cụ Print Preveiw
GV: tiết 2 của bài này triển khai cho hs làm bài tập 2
 HS: nghiên cứu đề bài và làm bài 2
HS: Định dạng và trình bày trang tính
GV hướng dẫn học sinh thực hiện lần lượt các mục a, b, c như trong sách giáo khoa, đồng thời giải đáp những thắc mắc của học sinh.
TIẾT THỨ NHẤT
Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trước khi in
Sử dụng thanh công cụ Print Preveiw.
Tìm hiểu các chức năng của các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preveiw
Sử dụng nút lệnh Page Break Preview
Nghi nhận lại các khiếm khuyết về ngắt trang và trên các trang in, liệt kê các hớng khắc phục những khiếm khuyết đó.
Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang. 
TIẾT THỨ HAI
Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính
Mở bảng tính So theo doi the luc đã được điều chỉnh các hàng và cột và được lưu trong Bài thực hành 5
a.Thực hiện các định dạng cần thiết để có trang tính tương tự như hình 81- SGK
b. Xem trước các trang in, kiểm tra dấu ngắt trang và thiết lập hướng trang nằm ngang để in hết các cột trên một trang, thiết đặt lề thích hợp và lựa chọn để in nội dung giữa trang giấy theo chiều ngang.
c. Lưu bảng tính và thực hiện lệnh in dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
4. Kiểm tra 15 phút
Câu 1: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
a. Sử dụng nút lệnh nào dưới đây để định dạng màu chữ?
A. (Fill Color)	B. (Font Color)	C. (Sort Ascending)
b. Ô A1 có chữ màu đỏ, nền màu vàng. Nếu sao chép dữ liệu từ ô A1 vào ô B3. Vậy ô B3 có chữ màu gì, nền màu gì?
A. Chữ đỏ, nền vàng B. Chữ vàng, nền đỏ C. Chữ đen, nền trắng
c. Ô B2 có số 5.74. Nếu nhấp vào nút lệnh (Decrease Decimal) một lần, số trong ô B2 là bao nhiêu?
A. 5.8	B. 5.7	C. 5	
Câu 2: (6 điểm) Hãy nêu ý nghĩa và tác dụng của các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preview:
Nút lệnh
Tác dụng
Câu 3: (1 điểm) Tại sao nên xem trước khi in?
5. Hướng dẫn về nhà 
Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
6. Vệ sinh phòng máy 
 Ngày soạn: 01/2/2015
Tiết 45, 46 
Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính, lọc dữ liệu theo yêu cầu.
2. Kỹ năng
- Học sinh biết thực hiện theo các bước và hình dung được các thao tác trên màn hình.
3. Thái độ
- Rèn luyện tính cẩn thận, làm việc có khoa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, một số câu hỏi.
2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Cách kiểm tra một trang tính trước khi in?
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
NỘI DUNG
HS: quan sát bảng hình 82, 83 ,84
GV: đưa ra cách sắp xếp dữ liệu
Ly ý : HS nếu không thấy nút công cụ trên thì giáo viên hướng dẫn cách lấy như ở SGK H85
HS: rút ra các bước thực hiện
HS: Quan sát hình 88 đua ra nhận xét
GV: Bước 1: Chuẩn bị gồm những thao tác nào?
HS: Quan sát hình 89,90
Sau khi thực hiện bước này em thấy ô hình 90 xuất hiện cái gì ?
HS: Quan sát hình 91 
Chọn tiêu chuẩn để lọc.
HS: lưu ý sau khi thực hiện xong ta cần chú ý.
TIẾT THỨ NHẤT
1. Sắp xếp dữ liệu 
Muốn sắp xếp dữ liệu ta thực hiện theo các bước sau:
- Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu
- Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc nháy nút để sắp xếp giảm dần
VD: Trang tính dưới đây là kết quả thi đấu của đoàn vận động viên các nước tham gia SEAGAME 22 h86 để sắp xếp theo thứ hạng các nước theo tổng số huy chương đạt được, em có thể thực hiện như sau:
- Nháy chuột chọn một ô trong cột F (cột tổng cộng)
- Nháy nút Sort Descending trên thanh công cụ
TIẾT THỨ HAI
2. Lọc dữ liệu
 Bước 1: Chuẩn bị 
1. Nháy chuột vào một ô trong vùng dữ liệu cần lọc.
2. Mở bảng chọn Data / Filter / Auto Filter bảng chọn hiện ra (Như H. 89 - SGK)
Bước 2: Lọc
 Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. Nháy vào nút 6 trên hàng tiêu đề cột 
- Chọ

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tin Quyen 2- 2015-2016.doc