Giáo án môn Tin học khối 7 - Tiết 4 đến tiết 16

 TIẾT 4: LUYỆN Gế PHÍM NHANH BĂNG Typing Test.

1. Mục tiờu

 a) Về kiến thức

 - Nắm được công dụng của phần mềm Typing Test

 - Hiểu được cách thức sử dụng 4 trũ chơi của Typing Test.

 b) Về kỹ năng

 - Giỳp cỏc em luyện gừ phớm nhanh hơn.

 - Hỡnh thành kỹ năng nhanh nhẹn, thích khám phá qua từng trũ chơi.

 c) Về thái độ

 - Học sinh phải có thái độ học tập đúng, nghiêm túc, tác phong làm việc khoa học, chính xác

 - Bảo vệ của công, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị của giỏo viờn và học sinh

 a) Chuẩn bị của giỏo viờn

- Bài giảng trỡnh bày trờn PowerPoint.

 - Mỏy Projector, phụng chiếu, bảng phấn.

 - SGK, giỏo ỏn.

 b) Chuẩn bị của học sinh

 - SGK đầy đủ.

 - Vở ghi chộp, vở bài tập.

 

doc 35 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 358Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 7 - Tiết 4 đến tiết 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hương trỡnh
c) Củng cố-luyện tập (5 phỳt)
 - GV nhận xột bài thực hành trước lớp, nờu gương tiờu biểu và nhắc nhở những hs chưa làm tốt, rỳt kinh nghiệm cho cỏc tiết thực hành sau.
 - GV củng cố, nhắc lại cỏc nội dung của bài thực hành.
 - Chiếu lờn màn hỡnh cỏc cõu hỏi trắc nghiệm, gọi HS trả lời, GV nhận xột và tổng kết.
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (2 phỳt). 
 - Về nhà cỏc em luyện tập thờm trờn mỏy.
 - Nhắc hs về chuẩn bị cho bài thực hành sau.
 - Cho hs tắt mỏy, sắp xếp lại ghế ngồi.
 - GV tắt điện và khúa phũng mỏy.
4. Những kinh nghiệm rỳt ra sau khi giảng 
.
.
.
.
.
**********************************
Ngày soạn: 15/10/2017.
Ngày dạy:18/10/2017
Dạy lớp: 7A
 20/10/2017
Dạy lớp: 7B
TIẾT 9 Sử dụng cỏc hàm để tớnh toỏn.
1. Mục tiờu 
 a) Về kiến thức 
 - Biết ý nghĩa của cỏc hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN.
 - Biết cỏch sử dụng hàm.
 - Biết hai cỏch nhập hàm vụ ụ tớnh.
 b) Về kỹ năng 
 - Viết đỳng qui tắt cỏc hàm.
 - Sử dụng hàm để tớnh kết hợp cỏc số và địa chỉ ụ tớnh.
 - Thực hiện được bốn hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN (chọn lệnh từ bảng chọn, gừ lệnh từ cửa sổ lệnh).
 c) Về thỏi độ 
 - Học sinh phải cú thỏi độ học tập đỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong làm việc khoa học, chớnh xỏc
 - Bảo vệ của công, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của giỏo viờn và học sinh 
 a) Chuẩn bị của giỏo viờn 
- Bài giảng trỡnh bày trờn PowerPoint.
 	- Mỏy Projector, phụng chiếu, bảng phấn.
	- SGK, giỏo ỏn.
 b) Chuẩn bị của học sinh 
	- SGK đầy đủ.
 	- Vở ghi chộp, vở bài tập.
3. Tiến trỡnh bài dạy 
 a) Kiểm tra bài cũ: (5’)
A
B
C
D
E
F
G
1
STT
Họ Tờn
Toỏn
Lý
Tin
Tổng
TBC
2
1
Hải Anh
2
5
6
?
3
2
Ngọc Anh
4
9
7
?
.
.
Minh Ánh
8
3
9
?
41
40
Hóy tỡnh tổng điểm 3 mụn cho HS1, HS2.
Hóy tớnh TBC=(toỏn+lý+Tin)/3 cho HS1, HS2.
 * Đặt vấn đề : (2’) Ngoài cỏch tớnh theo cụng thức trờn ta cũn cú cỏch nào nữa khụng? Cỏch mới cú ưu điểm gỡ? Bài học hụm nay cỏc em sẽ tỡm hiểu về nú.
b) Dạy nội dung bài mới 
Hoạt động của giỏo viờn và học sinh 
Nội dung 
1. Hàm trong chương trỡnh bảng tớnh. (10 phỳt)
- GV: Tớnh trung bỡnh cộng của ba số: 3; 10; 2 ? Em cú biết cỏch nào khỏc để cú thể giải được bài toỏn trờn ? 
- HS: Trả lời.
- GV: Giới thiệu cỏch : = Average(3,10,2)
- HS: Quan sỏt nội dung SGK.
- GV: Yờu cầu hs nờu định nghĩa về hàm.
- HS: Tỡm hiểu SGK trả lời.
- GV: Nhận xột, kết luận.
2. Cỏch sử dụng hàm. (10 phỳt)
- GV: Thao tỏc minh hoạ, gọi HS nờu lại cỏch sử dụng hàm qua thao tỏc GV vừa làm?
- HS: Nhận biết qua thao tỏc của GV và nờu lại cỏch sử dụng hàm.
- GV giới thiệu thờm: Cú hai cỏch nhập hàm vào ụ tớnh:
+ Cỏch 1: Nhập hàm trực tiếp vào ụ tớnh.
+ Cỏch 2: Sử dụng nỳt lệnh Insert Function 
1. Hàm trong chương trỡnh bảng tớnh.
 - Hàm là cụng thức được định nghĩa từ trước, sử dụng hàm giỳp việc tớnh toỏn dễ dàng và nhanh chống hơn.
2. Cỏch sử dụng hàm.
- Khi nhập hàm vào ụ tớnh dấu = ở đầu là ký tự bắt buộc, sau đú gừ đỳng qui tắc hàm và nhấn Enter.
3. Một số hàm trong chương trỡnh bảng tớnh. (12 phỳt)
a/ Hàm tớnh tổng:
- GV: Chia nhúm cho hs tỡm hiểu bài: 
Nhúm 1 + Nhúm 2: Đọc vớ dụ 1 (SGK)
Nhúm 3 + Nhúm 4: Đọc vớ dụ 2 (SGK)
Nhúm 5 + Nhúm 6: Đọc vớ dụ 3 (SGK)
- Và yờu cầu cỏc nhúm trỡnh bày qui tắc sử dụng hàm tớnh tổng trong bảng tớnh.
- GV: Llưu ý cho HS cỏc số hay địa chỉ của cỏc ụ cần tớnh liệt kờ trong dấu () và cỏch nhau bởi dấu phẩy, tờn hàm khụng phõn biệt chữ hoa hay chữ thường.
- GV: Nhận xột cỏch trỡnh bày của cỏc nhúm.
b/ Hàm tớnh trung bỡnh cộng:
Nhúm 1 + Nhúm 2 + Nhúm 3: Đọc vớ dụ 1 (SGK)
Nhúm 4 + Nhúm 5 + Nhúm 6: Đọc vớ dụ 2 (SGK)
- Cỏc nhúm trỡnh bày qui tắc sử dụng hàm tớnh trung bỡnh cộng trong bảng tớnh.
- GV: Nhận xột cỏch trỡnh bày của cỏc nhúm.
c/ Hàm xỏc định giỏ trị lớn nhất:
Nhúm 1 + Nhúm 2 + Nhúm 3: Đọc vớ dụ 1 (SGK)
Nhúm 4 + Nhúm 5 + Nhúm 6: Đọc vớ dụ 2 (SGK)
- Cỏc nhúm trỡnh bày qui tắc sử dụng hàm 
xỏc định giỏ trị lớn nhất bảng tớnh.
- GV: Nhận xột cỏch trỡnh bày của cỏc nhúm.
- GV: Nhận xột cỏch trỡnh bày của cỏc nhúm.
d/ Hàm xỏc định giỏ trị nhỏ nhất:
Nhúm 1 + Nhúm 2 + Nhúm 3: Đọc vớ dụ 1 (SGK)
Nhúm 4 + Nhúm 5 + Nhúm 6: Đọc vớ dụ 2 (SGK)
- Cỏc nhúm trỡnh bày qui tắc sử dụng hàm xỏc định giỏ trị nhỏ nhất bảng tớnh.
- GV: Nhận xột cỏch trỡnh bày của cỏc nhúm.
3. Một số hàm trong chương trỡnh bảng tớnh.
a/ Hàm tớnh tổng:
=SUM(a,b,c,)
Trong đú: a,b,c,là cỏc số hay địa chỉ của cỏc ụ cần tớnh.
b/ Hàm tớnh trung bỡnh cộng:
=AVERAGE(a,b,c,)
Trong đú: a,b,c,là cỏc số hay địa chỉ của cỏc ụ cần tớnh.
c/ Hàm xỏc định giỏ trị lớn nhất
=MAX(a,b,c,)
Trong đú: a,b,c,là cỏc số hay địa chỉ của cỏc ụ cần tớnh.
d/ Hàm xỏc định giỏ trị nhỏ nhất
=MIN(a,b,c,)
Trong đú: a,b,c,là cỏc số hay địa chỉ của cỏc ụ cần tớnh.
c) Củng cố-luyện tập : (5 phỳt)
 - GV củng cố, nhắc lại cỏc nội dung của bài học.
 - Hướng dẫn hs làm bài tập 1 (SGK-tr31) và bài tập SBT
 -Tớnh toỏn cỏc biểu thức của mụn toỏn, tớnh tiền cỏc húa đơn mua sắm, tớnh điểm tổng kết mụn học hóy vận dụng sang cỏch sử dụng hàm.
 - GV củng cố, nhắc lại cỏc nội dung của bài học.
 - Sử dụng thụng tin của hỡnh 30-sgk(34)
+ Hóy viết cụng thức tớnh nhanh nhất tổng điểm toỏn của 15 học sinh
 + Giả sử mụn Toỏn được tớnh hệ số 3, mụn văn tớnh hệ số 2. Cụng thức nào sau đõy cho kết quả sai tại ụ F4? 
=average(c4*3,d4,e4*2)
=average(8,8,8,7,7,8,8) 
=average(c4,c4,c4,d4,d4:f4) 
=average(c4,c4,c4,d4,d4,e4,f4)
 - Hướng dẫn hs làm bài tập 2,3 (SGK-tr31) và bài tập SBT
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1 phỳt).
Nhắc cỏc em về học bài cũ, chuẩn bị cho bài học sau.
Hoàn thành nốt những bài tập trong SGK cà SBT.
4. Những kinh nghiệm rỳt ra sau khi giảng 
.
.
.
.
Ngày soạn: 22/10/2017.
Ngày dạy:25/10/2017
Dạy lớp: 7A
 27/10/2017
Dạy lớp: 7B
TIẾT 10: Bảng điểm của lớp em.
1. Mục tiờu 
 a) Về kiến thức 
 - Biết nhập cỏc cụng thức và hàm vào ụ tớnh.
 - Biết sử dụng cỏc hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN.
 b) Về kỹ năng 
 - Thực hiện thành thạo, chớnh xỏc, nhanh nhẹn cụng thức hoặc cỏc hàm vào bài tập.
 c) Về thỏi độ 
 - Học sinh phải cú thỏi độ học tập đỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong làm việc khoa học, chớnh xỏc
 - Bảo vệ của cụng, yờu thớch mụn học.
2. Chuẩn bị của giỏo viờn và học sinh 
 a) Chuẩn bị của giỏo viờn 
- Bài giảng trỡnh bày trờn PowerPoint.
 	- Mỏy Projector, phụng chiếu, bảng phấn.
	- SGK, giỏo ỏn.
 b) Chuẩn bị của học sinh 
	- SGK đầy đủ.
 	- Vở ghi chộp, vở bài tập.
3. Tiến trỡnh bài dạy 
 a) Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra bài cũ trong quỏ trỡnh thực hành).
 * Đặt vấn đề: (2’) Ở tiết trước, chỳng ta đó biết được cỏch sử dụng hàm để tớnh toỏn, tiết học hụm nay cỏc em sẽ vận dụng cỏc kiến thức đó học để thực hành trờn mỏy. 
 b) Dạy nội dung bài mới 
Hoạt động của giỏo viờn và học sinh 
Nội dung 
1. Bài tập 1: Lập trang tớnh và sử dụng cụng thức. (18 phỳt)
- GV: Chia nhúm và giao bài tập 1 cho cỏc nhúm. 
- HS: Làm việc theo nhúm thực hành.
- GV: Yờu cầu cỏc nhúm thảo luận, lập trang tớnh và sử dụng cụng thức để tớnh cỏc giỏ trị; Lưu lại bài.
- GV: Quan sỏt cỏc nhúm thực hành.
- GV: Yờu cầu 1 nhúm trỡnh bày kết quả của nhúm mỡnh.
- HS: Nhúm trỡnh bày kết quả.
- GV: Gọi nhúm khỏc nhận xột.
- GV: Viết lờn bảng kết quả cỏc cụng thức.
- HS: Cỏc nhúm đối chiếu kết quả trờn bảng.
- Cỏc nhúm lắng nghe và chỉnh sửa lại cụng thức.
- Kết luận của GV.
2. Bài tập 2: (17 phỳt)
- GV: Thực hiện mẫu một số cụng thức mẫu.
- HS: Thực hành.
- GV: Quan sỏt hs thực hành và nhận xột.
- HS: Lắng nghe và chỉnh sửa lại cụng thức.
- HS: Lưu lại bài.
- GV: Kiểm tra.
1. Bài tập 1: Lập trang tớnh và sử dụng cụng thức.
- Khởi động chương trỡnh bảng tớnh Excel và mở bảng tớnh cú tờn Danh sach lop em đó được lưu trong bài thực hành 1.
a) Nhập điểm thi cỏc mụn của lớp em như hỡnh 30 SGK trang 34.
b) Sử dụng cụng thức thớch hợp để tớnh đểm trung bỡnh của cỏc bạn lớp em trong cột Điểm trung bỡnh.
c)Tớnh điểm trung bỡnh của cả lớp và ghi vào ụ dưới cựng của cột điểm trung bỡnh.
d)Lưu bảng tớnh với tờn Bang diem lop em.
2. Bài tập 2: 
- Mở bảng tớnh So theo doi the luc đó được lưu trong BT4 của BTH2 và tớnh chiều cao trung bỡnh, cõn nặng trung bỡnh của cỏc bạn trong lớp em. 
- Lưu trang tớnh sau khi đó thực hiện cỏc tớnh toỏn theo yờu cầu.
c) Củng cố-luyện tập : (5 phỳt)
 - GV nhận xột bài thực hành trước lớp, nờu gương tiờu biểu và nhắc nhở những hs chưa làm tốt, rỳt kinh nghiệm cho cỏc tiết thực hành sau.
 - GV củng cố, nhắc lại cỏc nội dung của bài thực hành.
 - Chiếu lờn màn hỡnh cỏc cõu hỏi trắc nghiệm, gọi HS trả lời, GV nhận xột và tổng kết.
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (3 phỳt). 
 - Về nhà cỏc em luyện tập thờm trờn mỏy.
 - Nhắc hs về chuẩn bị cho bài thực hành sau.
 - Cho hs tắt mỏy, sắp xếp lại ghế ngồi.
 - GV tắt điện và khúa phũng mỏy.
4. Những kinh nghiệm rỳt ra sau khi giảng 
.
.
.
.
Ngày soạn: 29/10/2017.
Ngày dạy:01/11/2017
Dạy lớp: 7A
 03/11/2017
Dạy lớp: 7B
KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
TIẾT 11 BÀI TẬP ĐƠN GIẢN VỚI EXCEL
I. MỤC TIấU: 
 1. Kiến thức
 - Hướng dẫn HS làm thờm một số bài tập.
 2. Kĩ năng
 - HS biết nhập cụng thức và hàm đỳng quy tắc.
 - Biết sử dụng cỏc hàm sum, average, max, min.
 3. Thỏi độ
 - Học sinh phải cú thỏi độ học tập đỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong làm việc khoa học, chớnh xỏc
 - Bảo vệ của cụng, yờu thớch mụn học.
 4. Năng lực hỡnh thành
 - Năng lực giải quyết vấn đề
 - Năng lực tự học
 - Năng lực sỏng tạo
 - Năng lực giao tiếp
 - Năng lực tự quản lý bản thõn
 - Năng lực sử dụng ngụn ngữ
 - Năng lực hợp tỏc
 - Năng lực sử dụng cụng nghệ thụng tin
II. CHUẨN BỊ:
 1. Giỏo viờn 
- Bài giảng trỡnh bày trờn PowerPoint.
 	- Mỏy Projector, phụng chiếu, bảng phấn.
	- SGK, giỏo ỏn.
 2. Học sinh
	- SGK đầy đủ.
 	- Vở ghi chộp, vở bài tập.
III. QUÁ TRèNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH
 1. Cỏc hoạt động đầu giờ (7 phỳt) 
	 * Ổn định lớp: (2’)
	- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.
	- Lắp mỏy để trỡnh chiếu.
 * Kiểm tra bài cũ: (7’)
 Cõu hỏi: - Cụng dụng và cỳ phỏp của cỏc hàm: Sum, Average, Max, Min
 * Đặt vấn đề: (1’)Để hệ thống húa lại kiến thức mà cỏc em đó học từ đầu năm học cho đến nay, hụm nay cụ và cỏc em sẽ giải quyết một số bài tập cơ bản để phục vụ kiến thức cho bài kiểm tra 1 tiết.
 2. Nội dung bài học
Hoạt động 1:Làm bài tập (15’)
Mục tiờu: Làm 2 BT 1 và 2
Nhiệm vụ: Sử dụng cỏc hàm để tớnh toỏn
Phương thức thực hiện: Làm việc theo nhúm nhỏ
Sản phẩm: Bài tập cú kết quả đỳng
đ) Gợi ý tiến trỡnh hoạt động:
Hoạt động của giỏo viờn và học sinh 
Nội dung 
1. Bài tập 1: 
- GV: Chia nhúm cho hs thảo luận và làm bài tập.
- HS: Thảo luận làm bài.
- GV: Quan sỏt cỏc nhúm làm.
- GV: Yờu cầu 3 em lờn bảng làm. Và cho cỏc nhúm kiểm tra kết quả chộo của nhau.
- HS: Lờn bảng làm và kiểm tra chộo.
- GV: Nhận xột.
- HS: Cỏc nhúm đối chiếu kết quả.
- Cỏc nhúm lắng nghe và chỉnh sửa lại cụng thức.
2. Bài tập 2: 
- GV: Chia nhúm cho hs thảo luận và làm bài tập.
- HS: Thảo luận làm bài.
- GV: Quan sỏt cỏc nhúm làm.
- GV: Yờu cầu 3 hs lờn bảng làm. Và cho cỏc nhúm kiểm tra kết quả chộo.
- HS: Lờn bảng làm và kiểm tra chộo.
- GV: Nhận xột.
- HS: Cỏc nhúm đối chiếu kết quả.
- Cỏc nhúm lắng nghe và chỉnh sửa lại cụng thức.
1. Bài tập 1: Tờn khỏch hàng: Nguyễn Văn Minh.
STT
Tờn sỏch
Số lượng
Đơn giỏ
Thành tiền
1
Turbo pascal
50
32000
2
Tin học VP
150
16000
3
Turbo C/C++
40
40000
4
Foxpro
200
27000
5
Office 2000
90
25000
Tổng số cuốn sỏchcuốn. Tổng số tiền..đồng.
a.Tớnh cột thành tiền theo cụng thức bằng số lượng nhõn đơn giỏ.
b.Tổng số cuốn sỏch=tổng cột số lượng.
c.Tổng số tiền bằng tổng cột thành tiền.
2. Bài tập 2:
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THễNG TRUNG HỌC
STT
Họ tờn
Ngày
sinh
Toỏn
Lý
Văn
Sử
ĐTB
1
Lờ 
1/1/89
10
9
7
9
2
Quõn
2/3/90
9.5
8
8
9
3
Minh
8/5/89
4.6
5
6
6
4
Tiến
6/7/89
5.5
7
8
6
5
Kiờn
9/9/89
7.5
6
6
8
6
Thiết
5/6/90
8.5
5
7
7
Tớnh cột điểm trung bỡnh.
Hoạt động 2: LÀM BÀI TẬP TỔNG HỢP (15’)
Mục tiờu: Làm cỏc bài tập tổng hợp về excel
Nhiệm vụ: Làm bài tập GV đưa ra
Phương thức thực hiện: Thực hành trờn mỏy tớnh
Sản phẩm: In bài ra trờn giấy A4 
đ) Gợi ý tiến trỡnh hoạt động:
Bài tập: Cho bảng tớnh:
A
B
C
D
G
1
BẢNG ĐIỂM MễN TIN HỌC CĂN BẢN
2
STT
Họ và tờn
TIN
TOÁN
Trung Bỡnh
3
1
Nguyễn Văn A
10
7
?
4
2
Trần Lạc Hồng
7
9
?
5
3
Phan Văn Đồng
9
8
?
6
4
Mai Trỳc Lõm
9
8
?
7
5
Nguyễn Thị Thỳy
7
9
?
8
6
Trần Mai Lan
7
6
?
9
7
Hoàng Nam
7
9
?
10
Điểm cao nhất
?
?
11
Điểm thấp nhất
?
?
Yờu cầu:
1. Nhập nội dung bảng tớnh theo mẫu trờn. 
2. Lưu với tờn và đường dẫn sau: D:\ Họ và tờn học sinh - lớp 
3. Dựng hàm để tỡm điểm cao nhất, điểm thấp nhất. 
4. Dựng hàm tớnh điểm trung bỡnh cỏc mụn của mỗi học sinh. 
5. Định dạng độ rộng của cột và hàng cho hợp lý, chốn thờm cột Văn sau cột TOÁN 
Hoạt động 3. Vận dụng: (3 phỳt)
 - GV nhận xột bài thực hành trước lớp, nờu gương tiờu biểu và nhắc nhở những hs chưa làm tốt, rỳt kinh nghiệm cho cỏc tiết sau.
 - GV củng cố, nhắc lại cỏc nội dung của bài.
3. Củng cố luyện tập, hướng dẫn học sinh tự học (2’)
 - Về nhà cỏc em luyện tập thờm trờn mỏy.
 - Xem lại kiến thức.
 - Nhắc hs về chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết tới.
IV. Những kinh nghiệm rỳt ra sau khi giảng 
.
.
.
.
Ngày soạn: 05/11/2017.
Ngày dạy:08/11/2017
Dạy lớp: 7B
 10/11/2017
Dạy lớp: 7A
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
TIẾT 12 THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
I. MỤC TIấU: 
 1. Kiến thức
 - Biết cỏch điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
- Biết chốn thờm hoặc xoỏ cột, hàng.
- Biết sao chộp và di chuyển dữ liệu.
 2. Kĩ năng
 - Hiểu được sự thay đổi của địa chỉ ụ khi sao chộp cụng thức.
 3. Thỏi độ
 - Học sinh cú thỏi độ nghiờm tỳc khi học.
 4. Năng lực hỡnh thành
 - Năng lực giải quyết vấn đề
 - Năng lực tự học
 - Năng lực sỏng tạo
 - Năng lực giao tiếp
 - Năng lực tự quản lý bản thõn
 - Năng lực sử dụng ngụn ngữ
 - Năng lực hợp tỏc
 - Năng lực sử dụng cụng nghệ thụng tin
 II. CHUẨN BỊ:
 1. Giỏo viờn 
- Bài giảng trỡnh bày trờn PowerPoint.
 	- Mỏy Projector, phụng chiếu, bảng phấn.
	- SGK, giỏo ỏn.
 2. Học sinh
	- SGK đầy đủ.
 	- Vở ghi chộp, vở bài tập.
III. QUÁ TRèNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO HỌC SINH
 1. Cỏc hoạt động đầu giờ (7 phỳt) 
*. Khởi động: 
	* Ổn định lớp: 
	- Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.
	- Lắp mỏy để trỡnh chiếu.
 * Kiểm tra bài cũ: 
 * Đặt vấn đề: Ở bài trước, cỏc em đó được tỡm hiểu về một số khỏi niệm về chương trỡnh bảng tớnh, nhập dữ liệu vào trang tớnh... Trong quỏ trỡnh thực hiện trờn bảng tớnh, nhiều khi ta cần thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng cho phự hợp, đẹp mắt.. Bài hụm nay cỏc sẽ đi giải quyết cỏc vấn đề trờn.
 2. Nội dung bài học
Hoạt động 1: Hỡnh thành kiến thức: (15’)
Mục tiờu: 
Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 
Chốn thờm hoặc xúa cột và hàng 
Nhiệm vụ: Thực hiện theo mẫu của giỏo viờn
Phương thức thực hiện: Làm việc theo nhúm nhỏ
Sản phẩm: Biết điều chỉnh cột, dũng
đ) Gợi ý tiến trỡnh hoạt động:
Hoạt động của giỏo viờn và học sinh
Nội dung
1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng 
 - GV: Chiếu hỡnh (hoặc cho hs quan sỏt SGK) 32, 33, 34 và 35/ SGK trang 36, 37 cho học sinh quan sỏt. Và trả lời cõu hỏi: Khi nào chỳng ta cần điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng?
- HS: Quan sỏt, trao đổi để trả lời. 
- GV: Chiếu hỡnh (hoặc cho hs quan sỏt SGK) 36/ SGK trang 37 để hs quan sỏt. Và yờu cầu học sinh nhận xột thao tỏc đều chỉnh độ rộng cột trong hỡnh.
- HS: Quan sỏt, trao đổi để trả lời. 
- GV: Nhận xột, bổ sung cõu trả lời, tổng kết.
- GV: Chiếu hỡnh (hoặc cho hs quan sỏt SGK) 37/ SGK trang 37, yờu cầu học sinh nhận xột thao tỏc điều chỉnh độ cao hàng trong hỡnh.
- HS: Quan sỏt, trao đổi để trả lời. 
- GV: Nhận xột, bổ sung cõu trả lời, tổng kết.
- GV lưu ý trường hợp đặc biệt của thao tỏc cho hs.
2. Chốn thờm hoặc xúa cột và hàng 
- GV: Chiếu hỡnh 38 (hoặc cho hs quan sỏt SGK/39) 
- GV: Khi nào em cần chốn thờm cột và hàng?
- HS: Quan sỏt, trao đổi để trả lời. 
- GV: Chiếu hỡnh 39 (hoặc cho hs quan sỏt SGK/39) 
- GV: Yờu cầu học sinh nhận xột thao tỏc chốn thờm cột trong hỡnh.
- HS: Quan sỏt, trao đổi để trả lời. 
- GV: Nhận xột, bổ sung cõu trả lời, tổng kết.
- GV: Yờu cầu hs trỡnh bày thao tỏc chốn thờm hàng dựa trờn thao tỏc chốn thờm cột đó tỡm hiểu? 
- HS: Quan sỏt, trao đổi để trả lời. 
- GV: Nhận xột, bổ sung cõu trả lời, tổng kết.
- GV: Lưu ý trường hợp đặc biệt của thao tỏc cho hs.
- GV: Khi nào ta cần xúa cột và hàng?
- GV: Để xúa dữ liệu chỳng ta thường dựng cỏch nào?
- HS: Quan sỏt, trao đổi để trả lời. 
- GV: Nhận xột, bổ sung cõu trả lời, tổng kết.
- GV: Chiếu hỡnh (hoặc cho hs quan sỏt SGK) 41/ SGK trang 39.
- GV: Yờu cầu học sinh nhận xột thao tỏc xúa cột trong hỡnh.
- HS: Quan sỏt, trao đổi để trả lời. 
- GV nhận xột, bổ sung cõu trả lời, tổng kết.
- GV: Yờu cầu học sinh trỡnh bày thao tỏc xúa hàng dựa trờn thao tỏc xúa cột đó tỡm hiểu?
- HS: Quan sỏt, trao đổi để trả lời. 
- GV: Nhận xột, bổ sung cõu trả lời, tổng kết cho học sinh.
1. Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
- Điều chỉnh độ rộng cột:
+B1: Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cỏch bờn phải của cột cần điều chỉnh.
+B2: Kộo thả sang phải để mở rộng hoặc sang trỏi để thu hẹp độ rộng cột.
- Điều chỉnh độ cao hàng:
+B1: Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cỏch bờn dưới của hàng cần điều chỉnh.
+B2: Kộo thả xuống dưới để mở rộng hoặc lờn trờn để thu hẹp độ cao hàng
- Lưu ý: Nhỏy đỳp chuột trờn vạch phõn cỏch bờn phải cột hoặc bờn dưới của hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khớt với dữ liệu cú trong cột và hàng đú.
2. Chốn thờm hoặc xúa cột và hàng
a) Chốn thờm cột hoặc hàng:
- Chốn cột:
+B1: Nhỏy chuột chọn cột bờn phải của cột cần chốn.
+B2: Chọn lệnh Insert đ Columns.
- Chốn hàng:
+B1: Nhỏy chuột chọn hàng bờn dưới của hàng cần chốn.
+B2: Chọn lệnh Insert đ Rows.
- Lưu ý: Nếu chọn trước nhiều cột hoặc nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chốn vào sẽ bằng đỳng số cột hay số hàng đó chọn.
b) Xúa cột hoặc hàng:
- Lưu ý: Nếu chọn cỏc cột hoặc cỏc hàng và nhấn phớm Delete thỡ chỉ xúa được dữ liệu cú trong cỏc cột hoặc cỏc hàng đú.
- Thao tỏc xúa cột hoặc hàng:
+B1: Chọn cột hoặc hàng cần xúa.
+B2: Chọn lệnh Edit đ Delete.
Hoạt động 2- Luyện tập: (5 phỳt)
 - GV: Gọi hs nhắc lại cỏc kiến thức trọng tõm vừa học.
 - Cũn thời gian hướng dẫn cỏc em cỏc thao tỏc với bảng tớnh.
 - Hướng dẫn hs làm bài tập (SGK-tr ) bài tập SBT 
3. Củng cố luyện tập, hướng dẫn học sinh tự học (2’)
 Về nhà cỏc em luyện tập thờm trờn mỏy.
 Xem lại kiến thức.
Nhắc cỏc em về học bài cũ, chuẩn bị cho bài học sau.
Hoàn thành nốt những bài tập trong SGK cà SBT.
IV. Những kinh nghiệm rỳt ra sau khi giảng 
.
.
.
.
Ngày soạn: 12/11/2017.
Ngày dạy:15/11/2017
Dạy lớp: 7B
 17/11/2017
Dạy lớp: 7A
TIẾT 13: BÀI THỰC HÀNH 5: Chỉnh sửa trang tớnh của em
1. Mục tiờu 
 a) Về kiến thức 
- Biết cỏc thao tỏc điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, chốn xoỏ hàng, cột của trang tớnh.
 - Biết cỏc thao tỏc sao chộp, di chuyển dữ liệu, cụng thức.
 b) Về kỹ năng 
	 - Thực hiện được cỏc thao tỏc điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, chốn xoỏ hàng, cột của trang tớnh. 
 - Thực hiện được cỏc thao tỏc sao chộp, di chuyển dữ liệu, cụng thức.
 c) Về thỏi độ 
 - Học sinh phải cú thỏi độ học tập đỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong làm việc khoa học, chớnh xỏc.
 - Cú khỏi niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chớnh của tin học.
2. Chuẩn bị của giỏo viờn và học sinh 
 a) Chuẩn bị của giỏo viờn 
- Bài giảng trỡnh bày trờn PowerPoint.
 	- Mỏy Projector, phụng chiếu, bảng phấn.
	- SGK, giỏo ỏn.
 b) Chuẩn bị của học sinh 
	- SGK đầy đủ.
 	- Vở ghi chộp, vở bài tập.
3. Tiến trỡnh bài dạy 
 a) Kiểm tra bài cũ: (5’) 
 * Đặt vấn đề: (1’) Ở bài trước, cỏc em đó tỡm hiểu trờn bảng tớnh cỏc thao tỏc thay đổi độ rộng cột, độ cao hàng, cỏc vấn đề về sao chộp và di chuyển dữ liệu và sao chộp cụng thức. Bài hụm nay, cỏc em sẽ được đi thực hành cỏc thao tỏc trờn thành thạo hơn.
 b) Dạy nội dung bài mới 
Hoạt động của giỏo viờn và học sinh 
Nội dung 
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
GV
HS
GV
GV
GV
HS
Cho hs làm bài tập 1/SGK trang 45, 46: Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, chốn thờm hàng và cột, sao chộp và di chuyển dữ liệu. (18 phỳt)
- Yờu cầu học sinh nhắc lại thao tỏc chốn thờm cột, chốn thờm hàng.
- Gọi học sinh nhận xột cõu trả lời của bạn.
Nhấn mạnh lại vị trớ được chốn của cột, hàng. 
Chia nhúm, giao bài tập 1 cho học sinh
- Giỏo viờn quan sỏt lớp
- Giỏo viờn nhận xột, tổng kết, thực hiện lại cỏc yờu cầu của bài tập cho học sinh quan sỏt
- Giỏo viờn yờu cầu học sinh lưu bảng tớnh.
2. Bài tập 2/SGK trang 46: Tỡm hiểu cỏc trường hợp tự điều chỉnh của cụng thức khi chốn thờm cột mới. (18 phỳt)
- Giỏo viờn chia nhúm, giao bài tập 2 cho học sinh
- Cỏc nhúm thực hành bài tập 2 trờn mỏy.
- Giỏo viờn quan sỏt lớp
- Giỏo viờn yờu cầu 1 nhúm trỡnh bày kết quả của nhúm mỡnh.
- Gọi nhúm khỏc nhận xột.
- Giỏo viờn nhận xột, tổng kết, thực hiện lại cỏc yờu cầu của bài tập cho học sinh quan sỏt
- Giỏo viờn yờu cầu học sinh đúng bảng tớnh, khụng lưu.
- Cỏc nhúm đúng bảng tớnh, khụng lưu bài.
1. Bài tập 1/SGK trang 45, 46: Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng, chốn thờm hàng và cột, sao chộp và di chuyển dữ liệu.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh nhận xột.
- Học sinh lắng nghe.
- Cỏc nhúm mở bảng tớnh Bang diem lop em và thực hiện cỏc yờu cầu của bài tập.
- Cỏc nhúm quan sỏt và chỉnh sửa cỏc thao tỏc sai (nếu cú).
- Cỏc nhúm lưu bài.
2. Bài tập 2/SGK trang 46: Tỡm hiểu cỏc trường hợp tự điều chỉnh của cụng thức khi chốn thờm cột mới.
- Nhúm trỡnh bày kết quả.
- Cỏc nhúm nhận xột, đỏnh giỏ.
- Cỏc nhúm lắng nghe và chỉnh sửa thao tỏc sai (nếu cú).
c) Củng cố-luyện tập (5 phỳt)
 - GV nhận xột bài thực hành trước lớp, nờu gương tiờu biểu và nhắc nhở những hs chưa làm tốt, rỳt kinh nghiệm cho cỏc tiết thực hành sau.
 - GV củng cố, nhắc lại cỏc nội dung của bài thực hành.
 - Chiếu lờn màn hỡnh cỏc cõu hỏi trắc nghiệm, gọi HS trả lời, GV nhận xột và tổng kết.
d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (2 phỳt). 
 - Về nhà cỏc em luyện tập thờm trờn 

Tài liệu đính kèm:

  • docLe Van LuongTin hoc 7_12200363.doc