Giáo án môn Tin học lớp 4 - Bài 3 - Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

Tuần : 24 Ngày dạy: 06 / 02 /2018

Tiết : 47

BÀI3: TẠO HIỆU ỨNG CHO VĂN BẢN

TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. Biết cách chọn hiệu ứng âm thang, thay đổi được tốc độ hiển thị hiệu ứng.

- Học sinh có thể tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. Biết được chức năng của các công cụ trong thẻ Animation.

- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

docx 7 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 839Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 4 - Bài 3 - Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 24	Ngày dạy: 06 / 02 /2018
Tiết : 47	
BÀI3: TẠO HIỆU ỨNG CHO VĂN BẢN 
TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. Biết cách chọn hiệu ứng âm thang, thay đổi được tốc độ hiển thị hiệu ứng.
- Học sinh có thể tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. Biết được chức năng của các công cụ trong thẻ Animation.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ:
- Em hãy sao chép một đoạn văn bản từ word sang power point.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn học sinh tạo bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”.
+ Trang 1: Tên chủ đề có phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 40.
+Trang 2: Đoạn văn ngắn giới thiệu về phương tiện giao thông mà em thích (có hình ảnh minh họa phương tiện đó).
+ Lưu bài trình chiếu.
- Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt.
- GV nhận xét.
b. Hoạt động 2:
- GV hướng dẫn học sinh các bước thực hiện hiệu ứng chuyển động cơ bản:
- Bước 1: Chọn đoạn văn bản muốn chọn hiệu ứng.
- Bước 2: Chọn thẻ Animations.
- Bước 3: Mở danh sách hiệu ứng rồi chọn một trong các hiệu ứng có sẵn trong danh sách. 
- HS thực hành vào bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”.
- GV nhận xét.
c. Hoạt động 3:
- GV hướng dẫn học sinh các bước thực hiện hiệu ứng chuyển động nâng cao:
- Bước 1: Chọn đoạn văn bản muốn chọn hiệu ứng.
- Bước 2: Chọn thẻ Animations.
- Bước 3: Chọn Add Animations. Chọn hiệu ứng có sẵn trong danh sách. 
- HS thực hành vào bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”.
- GV nhận xét.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới.
- HS lắng nghe.
- HS thực hành.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe.
Tuần : 24	Ngày dạy: 08 / 02 /2018
Tiết : 48	
BÀI3: TẠO HIỆU ỨNG CHO VĂN BẢN 
TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. Biết cách chọn hiệu ứng âm thang, thay đổi được tốc độ hiển thị hiệu ứng.
- Học sinh có thể tạo được hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. Biết được chức năng của các công cụ trong thẻ Animation.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ:
- Em hãy nêu các bước tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản trong bài trình chiếu.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn học sinh tạo hiệu ứng âm thanh cho hiệu ứng:
+ Trong thẻ Animations.
+ Chọn hiệu ứng cho văn bản.
+ Chọn , click chuột phải lên hiệu ứng. Chọn Effect options.
+ Chọn Sound. Chọn âm thanh trong bảng.
- Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt.
- GV nhận xét.
b. Hoạt động 2:
- GV hướng dẫn học sinh thay đổi tốc độ hiệu ứng:
+ Trong thẻ Animations.
+ Chọn hiệu ứng cho văn bản.
+ Chọn , rồi chọn tốc độ hiển thị hiệu ứng.
- HS thực hành vào bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”.
- GV nhận xét.
* chú ý: để kiểm tra hiệu ứng vừa tạo, em chọn trong thẻ Animations.
c. Hoạt động 3:
- GV hướng dẫn học sinh mở bài trình chiếu “ tìm hiểu một số loài động vật” đã tạo và thực hiện các yêu cầu ở hoạt động thực hành trang 86 SGK.
- HS thực hành.
- GV nhận xét.
d. Hoạt động 4:
- GV hướng dẫm học sinh tìm thiểu thêm một vài chức năng trong thẻ Transitions
- HS thực hành.
- GV nhận xét.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới.
- HS trả lời.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD4 Bai 3 Tao hieu ung cho ban ban trong trang trinh chieu_12274340.docx