Giáo án Vật lý lớp 7 - Bài 28 - Thực hành: đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song

Bài 28: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG

I - Mục tiêu:

 - Mắc được mạch điện gồm 2 bóng đèn song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

 - Nêu và xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

II - Chuẩn bị:

 Đối với mỗi nhóm HS:

 - 1 nguồn điện 3V ;

 - 2 bóng đèn pin cùng loại như nhau ;

 - 1 vôn kế có GHĐ là 3V và ĐCNN là 0,1V ;

 - 1 ampe kế có GHĐ là 0,5A (500mA) và ĐCNN là 0,01A ;

 - 1 công tắc ;

 - 9 đoạn dây đồng có vỏ bọc cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm ;

 - Mỗi HS chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài.

III - Hoạt động dạy - học:

 1) Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

 2) Kiểm tra bài cũ: Không có.

 3) Giảng bài mới:

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 716Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 7 - Bài 28 - Thực hành: đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12/04/2012
Ngày dạy: 18/04/2012
Tuần 34	
Tiết 33	
Bài 28: THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG
I - Mục tiêu:
	- Mắc được mạch điện gồm 2 bóng đèn song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.
	- Nêu và xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.
II - Chuẩn bị:
	Đối với mỗi nhóm HS:
	- 1 nguồn điện 3V ;
	- 2 bóng đèn pin cùng loại như nhau ;
	- 1 vôn kế có GHĐ là 3V và ĐCNN là 0,1V ;
	- 1 ampe kế có GHĐ là 0,5A (500mA) và ĐCNN là 0,01A ;
	- 1 công tắc ;
	- 9 đoạn dây đồng có vỏ bọc cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm ;
	- Mỗi HS chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài.
III - Hoạt động dạy - học:
	1) Ổn định lớp: Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
	2) Kiểm tra bài cũ: Không có.
	3) Giảng bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
HĐ1: Tạo tình huống học tập (5 phút) 
- GV trả bài báo cáo của bài trước cho HS.
- GV thông báo yêu cầu của bài thực hành này là : Tìm hiểu mạch điện song song, đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với mạch điện này. GV cũng lưu ý HS mạch điện ở gia đình cũng là mạch điện song song.
- Với mẫu báo cáo có sẵn, yêu cầu HS trả lời phần 1. Điền từ hay cụm từ thích hợp vào ô trống SGK trang 81.
? Với yêu cầu như vậy chúng ta cần chuẩn bị những dụng cụ nào để làm thí nghiệm ?
HĐ2: Tìm hiểu và mắc mạch điện song song với hai bóng đèn (10 phút)
? Yêu cầu HS đọc và trả lời C1: 
- Hình 28.1a và b có gì khác nhau? Dựa vào hình nào dễ trả lời hơn?
Quan sát hình 28.1a và b để nhận biết hai bóng đèn mắc song song :
- Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?
- Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là mạch rẽ. Đó là những mạch rẽ nào?
- Đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là mạch chính. Hãy cho biết đâu là mạch chính?
- Thông báo : hai bóng đèn mắc như hình 28.1a và b là hai bóng đèn mắc song song.
? Yêu cầu HS đọc C2: Hãy mắc mạch điện như hình 28.1a.
- Đóng công tắc, quan sát độ sáng của các đèn.
- Sau đó mở công tắc, tháo một bóng đèn, đóng công tắc. Quan sát độ sáng cùa bóng đèn còn lại. Nêu nhận xét về độ sáng của nó so với trước đó.
? Vậy hai bóng đèn mắc song song là mắc như thế nào?
HĐ3: Đo hiệu điện thế với mạch điện song song (10 phút)
? Yêu cầu HS đọc phần 2a trong SGK trang 79 : Mắc vôn kế vào hai điểm 1 và 2 trong mạch điện hình 28.1a và vẽ sơ đồ mạch điện vào bản báo cáo.
? Yêu cầu HS đọc và trả lời C3: Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.
Đóng công tắc, đọc và ghi số chỉ U12 của vôn kế vào bảng 1 của bàn báo cáo.
b) Yêu cầu HS làm tương tự như câu a) để đo hiệu điện thế U34 và UMN.
? Từ giá trị có ở bảng 1 yêu cầu HS đọc và trả lời C4: Hoàn thành nhận xét 2.c) của bản báo cáo.
HĐ4: Đo cường độ dòng điện với mạch điện song song (12’)
? Yêu cầu HS nhắc lại cách mắc ampe kế vào mạch điện?
a) Mắc ampe kế nối tiếp với đèn 1 như sơ đồ hình 28.2. Đóng công tắc và ghi giá trị I1 của cường độ dòng điện qua mạch rẽ này vào bảng 2 của bản báo cáo.
b) Sau đó làm tương tự để đo cường độ I2 của dòng điện qua mạch rẽ đối với đèn 2.
c) Làm tương tự để đo cường độ I của dòng điện qua mạch chính.
? Dựa vào kết quả bảng 2 hoàn thành nhận xét 3b của bản báo cáo.
- HS nhận bài báo cáo của bài trước.
- HS lắng nghe thông báo của GV.
- HS trả lời phần 1. 
a)  hiệu điện thế 
b)  dương 
c)  cường độ dòng điện.
d) nối tiếp  cực (+) 
- HS đọc phần chuẩn bị trong SGK trang 79.
- H.28.1a là dạng gần dạng sơ đồ. H.28.1b là dạng mạch điện thực tế. Dựa vào h.28.1a dễ trả lời hơn vì đơn gảin hơn.
- HS đọc và trả lời C1:
+ Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của các bóng đèn.
+ Các mạch rẽ là M12N, M34N.
+ Mạch chính gồm đoạn nối điểm M với cực (+) và đoạn nối điểm N qua công tắc tới cực (-) của nguồn điện.
- HS đọc C2 
+ Tiến hành làm bước 1.
+ Tiếp theo làm theo yêu cầu của GV làm bước 2 và nêu nhận xét : Khi tháo bớt một đèn, bóng đèn còn lại sáng mạnh hơn.
- Hai bóng đèn đó có cùng điểm đầu và cùng điểm cuối. Mắc vị trí 1 và 3 bằng một dây dẫn, vị trí 2 và 4 bằng một dây dẫn.
- HS tiến hành làm theo yêu cầu của GV.
- HS đọc và trả lời C3: mắc song song.
- HS làm theo yêu cầu SGK, ghi nhận kết quả vào bảng 1 của bản báo cáo.
- HS là theo yêu cầu của GV và ghi nhận kết quả vào bảng 1.
- HS hoàn thành nhận xét vào bản báo cáo.
- Mắc chốt (+) của ampe kế với cực (+) của nguồn điện. Mắc ampe kế nối tiếp với dụng cụ cần đo cường độ dòng điện.
- HS làm theo yêu cầu của GV và ghi nhận kết quả vào bảng 2.
- HS làm tương tự đối với đèn 2 và ghi nhận kết quả vào bảng 2.
- HS làm tương tự đối với mạch chính và ghi nhận kết quả vào bảng 2.
- HS hoàn thành nhận xét.
Tiết 33
Bài 28 : THỰC HÀNH : ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC SONG SONG
I - Chuẩn bị 
- Một nguồn điện 3V.
- Hai bóng đèn pin như nhau.
- Một vôn kế có GHĐ là 6V và ĐCNN là 0,1V.
- Một ampe kế (hoặc miliampe kế) có GHĐ từ 0,5A trở lên và ĐCNN là 0,01A.
- Một công tắc.
- Chín đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ bọc cách điện, mỗi đoạn dài khoảng 30cm.
- Chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo.
1. Mắc song song hai bóng đèn
C1:
+ Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của các bóng đèn.
+ Các mạch rẽ là M12N, M34N.
+ Mạch chính gồm đoạn nối điểm M với cực (+) và đoạn nối điểm N qua công tắc tới cực (-) của nguồn điện.
C2: Nhận xét: 
Khi tháo bớt một đèn, bóng đèn còn lại sáng mạnh hơn.
2. Đo hiệu điện thế với đoạn mạch song song
C3: mắc song song.
Bảng 1 
Vị trí mắc vôn kế
Hai điểm 1 và 2
Hai điểm 3 và 4
Hai điểm M và N
Hiệu điện thế
U12 =
U34 =
UMN =
C4: Nhận xét:
 bằng nhau  bằng ==
3. Đo cường độ dòng điện với đoạn mạch song song 
Bảng 2
Vị trí mắc ampe kế
Cường độ dòng điện
Mạch rẽ 1
I1 =
Mạch rẽ 2
I2 =
Mạch chính
I =
Nhận xét :
 tổng  =  + 
	4) Củng cố:
	- Cách mắc vôn kế và ampe kế vào mạch điện như thế nào ?
	- Trong mạch điện mắc song song, hiệu điện thế và cường độ dòng điện mạch chính được tính như thế nào?
	5) Dặn dò:
	- Làm bài tập 28.1 đến 28.20 trong SBT trang 72 → 77.
	+ 28.1, 28.6 cần nhớ cách mắc song song là điểm đầu của vật 1 nối với điểm đầu của vật 2, điểm cuối của vật 1 nối với điểm cuối của vật 2.
+ 28.4, 28.10: cần so sánh I, U và đặc điểm của I, U trong đoạn mạch mắc nối tiếp và song song.
	+ 28.15 → 28.20: cần nhớ đặc điểm của cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.
	- Xem trước bài 29: An toàn khi sử dụng điện.

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI 28 (L7).doc