Giáo án môn Vật lý 8 - Bài 13: Công cơ học

I . Mục tiêu :

 1. Kiến thức:

 - Nêu được các ví dụ về các trường hợp có công cơ học và không có công cơ học.

 - Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo của công.

 2. Kĩ năng:

 Vận dụng công thức A=Fs.

 [TH] Công thức tính công cơ học A = Fs trong đó A là công của lực F; F là lực tác dụng vào vật ; s là quãng đường vật dịch chuyển theo hướng của lực. Đơn vị của công là Jun kí hiệu là J; 1J = 1N.1m = 1 Nm .

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Lượt xem 2008Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 8 - Bài 13: Công cơ học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : Ngày soạn : 
Tiết : 	 Ngày dạy : 
BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC
I . Mục tiêu : 
 1. Kiến thức:
 - Nêu được các ví dụ về các trường hợp có công cơ học và không có công cơ học.
 - Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo của công.
 2. Kĩ năng: 
Vận dụng công thức A=Fs.
[TH] Công thức tính công cơ học A = Fs trong đó A là công của lực F; F là lực tác dụng vào vật ; s là quãng đường vật dịch chuyển theo hướng của lực. Đơn vị của công là Jun kí hiệu là J; 1J = 1N.1m = 1 Nm .
 3. Thái độ: 
Làm việc cẩn thận, đúng qui trình.
Yêu thích môn học
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên: 
 - Chuần bị nội dung bài giảng và các tài liệu liên quan.
 - Lực kế, vật nặng, hình vẽ.
2. Học sinh : 
 - Đọc kĩ nội dung bài học trước ở nhà.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp . 
Kiểm tra bài cũ: 
- nêu các điều kiện để vật chìm, vật nổi, lơ lửng khi nhúng chìm một vật vào trong lòng chất lỏng
- viết công thức tính vật đẩy Acsimét lên vật nhúng chìm trong lòng chất lỏng
3. Tiến trình bài giảng:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt được
Hoạt động 1:Giới thiệu bài mới
Trong thực tế mọi công sức bỏ ra để làm một việc thì đều thực hiện công. Vd: người thợ xây nhà, con bò kéo xe, học sinh ngồi học... trong các công đó, công nào là công cơ học. Bài học hôm nay sẽ cho chúng ta biết khi nào có công cơ học?
Học sinh lắng nghe
Hoạt động 2: Hình thành khái niệm công cơ học.
Treo tranh vẽ con bò kéo xe,vận động viên cử tạ ,máy xúc đất đang làm việc lên bảng và thông báo
-Ở trường hợp thứ nhất , lực kéo của con bò thực hiện công cơ học 
+ Trường hợp thứ hai ngươì lực sĩ không thực hiện công cơ học .
- Yêu cầu hs trả lời C1 , C2
- Quan sát treo tranh vẽ :Con bò kéo xe ,vận động viên cử tạ , Máy xúc đất đang làm
- Thu thập thông tin 
- Thảo luận nhóm trả lời C1 , C2
C1:Khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời 
C2 : (1) lực (2) chuyển dời
I- Khi nào có công cơ học ?
1. Nhận xét :
 C1:Khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời theo phương của lực
2.Kết luận : . (1) lực .(2) chuyển dời 
Hoạt động 3: Củng cố kiến thức về công cơ học.
Lần lượt nêu và yêu cầu hs thảo luận nhóm trả lời C3 , C4 .Đi từng trường hợp một 
GV : Cho hs thảo luận nhóm câu trả lời của mình có đúng hay sai
HS suy nghĩ, thảo luận và trả lời.
C3 :a) c) d)
 C4 :a) b) c)
3. Vận dụng 
C3 :a) Người thợ mỏ đang đẩy xe gòong chở than chuyển động 
 c)Máy xúc đất đang làm việc
 d)Người lực sĩ đang nâng quả nặng từ thấp lên cao
C4 :a)Lực kéo của đầu tàu hoả 
 b)Lực hút của trái đất ( trọng lực ) làm quả bưởi rơi xuống 
 c)Lực kéo của người công nhân
Hoạt động 4: Thông báo kiến thức mới công thức tính công.
GV : Thông báo công thức tính công A , gii thích các đại lượng trong công thức. nhấn mạnh hảai cần chú ý đặc biệt là điều thứ hai ( trường hợp công của lực bằng không )
Công thức tính công cơ học : A = F . s trong đó 
* F là lực tác dụng (N) 
*s là quảng đường chuyển dời theo phương của lực tác dụng (m)
*A là công (J)
II-Công thức tính công 
1. Công thức tính công cơ học A = F . s trong đó : 
* F là lực tác dụng đơn ,vị Niu tơn (N) 
*s là quảng đường chuyển dời theo phương của lực tác dụng , đơn vị mét (m)
*A là công , đơn vị là Jun (kí hiệu là J )
Hoạt động 5: Vận dụng
Yêu cầu hs làm việc cá nhân C6, C7. 
Sử dụng công thức nào để tính công.
Khuyến khích hs tự trả lời C7.
Làm việc cá nhân trả lời và làm bài tập 
C6 : A=F.s = 20 . 6 =120 J
C7 : Trọng lực có phương thẳng đứng , vuông góc với phương chuyển động của vật , nên không có công cơ học của trọng lực .
2. Vận dụng 
C5 : A=F.s =5000. 1000 =5000 000 =5000kJ
C6 : A=F.s = 20 . 6 =120 J
C7 : Trọng lực có phương thẳng đứng , vuông góc với phương chuyển động của vật , nên không có công cơ học của trọng lực 
IV.Củng cố: 
 - Thế nào gọi là công cơ học.
 - Đọc có thể em chưa biết.
 - Công thức tính công.
 - Chuẩn bị bài mới.
V. Hướng dẫn về nhà:
 - Ôn lại kiến thức cũ
 - Làm bài tập trong SBT.
 - Chuẩn bị bài mới.
VI: RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_13_Cong_co_hoc.doc