Giáo án Ngoài giờ lên lớp khối 4

 TUẦN 4

 CHỦ ĐIỂM THÁNG: 9

 MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

Thứ 2 ngy 18 tháng 9 năm 2012.

Hoạt động 1: TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NH TRƯỜNG

I/Yu cầu gio dục: Gip học sinh:

Củng cố khắc sâu nhận thức về truyền thống tốt đẹp của trường, những tấm gương dạy tốt của thầy, cô giáo và gương học tốt của học sinh.

-Phấn khởi, tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp của trường, lớp bằng việc phấn đấu học tập và tu dưỡng tốt trong năm học mới.

II. Phương tiện dạy học:

 Những truyền rhống của trường TH Thanh Thịnh

III. Các hoạt động dạy-học

 1.Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

 -Bạn hãy hát bài hát có từ:” mái trường xinh”

 -Bạn hãy hát bài hát có từ:” cô giáo em”

3. Bài mới:

 

doc 20 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 448Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngoài giờ lên lớp khối 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n các tổ cùng tham gia.
III. Kết thúc hoạt động & rút kinh ghiệm:
-Trưởng ban giám khảo công bố kết quả thi giữa các đội.
-Mời giáo viên chủ nhiệm lên tuyên dương hoặc khen thưởng các đội được xếp hạng nhất, nhì.
-Nhận xét chung về tinh thần, ý thức và kết quả tham gia hoạt động của các tổ và thành viên trong lớp.
 TUẦN 5
 Thứ ngày tháng 9 năm 2011
 CA HÁT MỪNG NĂM HỌC MỚI,
 MỪNG THẦY, CƠ VÀ BẠN BÈ 
I/Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh:
Tham gia văn nghệ nhiệt tình, sôi nổi thông qua một số bài hát, bài thơ...ca ngợi trường lớp, thầy cô giáo và bè bạn.
-Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó với trường, lớp; quý trọng thầy cô; đoàn kết thân ái với bạn bè; phấn khởi tự hào về trường lớp mình và tự tin, quyết tâm thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học mới để phát huy truyền thống của nhà trường.
II. Phương tiện dạy học:
-Các bài hát có nội dung chúc mừng năm học mới, mừng thầy cô, bè bạn.
III. Các hoạt động dạy-học
 1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra: Nêu nội quy của Trường TH số 2 Hịa Thịnh?
3. Bài mới:
Nội dung
Hình thức hoạt động
* Nội dung: Ca ngợi trường lớp, thầy cô và bạn bè.
-Thi hát, ngâm thơ, kể chuyện ....giữa các tổ.
-Thi sáng tác thơ... giữa các tổ về chủ đề trên.
-Thi tổ chức trò chơi tìm ẩn số cho cả lớp.
Hát tập thể: Mùa thu em đến trường( Nhạc và lời: Mộng Lân)
-Người điều khiển tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu(nếu có), chương trình hoạt động, ban giám khảo và thư kí.
* Thi hát hoặc ngâm thơ ....về trường, lớp thân yêu.
Thí sinh từng tổ biểu diễn bài hát, ngâm thơ các bài đã chọn theo hình thức bóc thăm.
* Trò chơi: Trả lời nhanh và đúng
Trò chơi này dành cho cả lớp.
Câu 1:Lễ khai giảng năm học này có chủ đề gì??
Câu 2: Bạn cho biết họ tên thầy hiệu trưởng của trường ta?
 Câu 3: Bạn cho biết tên thầy, cô giáo dạy lâu năm nhất của trường ta hiện nay ?
Câu 4: Bạn hãy hát bài hát có từ:” mái trường xinh”
Câu 5: Bạn hãy hát bài hát có từ:” cô giáo em”
Câu 6: Bạn hãy hát bài hát có các từ chỉ dụng cụ học tập.
Câu7: Bạn hãy hát những bài hát trong đó có từ” lớp”
 * Những vần thơ mừng năm học mới
-Mỗi tổ cử 2 học sinh tham gia.
-Ban giám khảo cho điểm công khai trên bảng.
IIIKết thúc hoạt động
-Công bố kết quả.
-Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động.
TUẦN 6
Thứ ngày tháng 9 năm 2011
 HOẠT ĐỘNG3:
 LÀM ĐÈN ƠNG SAO 
I- Yêu cầu giáo dục:
Học sinh biết cách làm đèn ơng sao.
Rèn luyện tính khéo tay.
Có ý thức tôn trọng trò chơi truyền thống.
1. Phương tiện:
Nguyên liệu để làm đèn.
Bài hát “ Chiếc đèn ông sao”
IV- Tiến hành hoạt động:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
GV nhận xét sự chuẩn bị của học sinh
B. Bài mới:
1.Giới thiệu bµi: GV nªu yªu cÇu tiÕt häc, ghi mơc bµi
2. T×m hiĨu bµi:
Hoạt động 1: Chuẩn bị
-Yêu cầu HS chuẩn bị theo nhóm, mỡi nhĩm cĩ đủ dụng cụ 
- GV cho quan sát chiếc đèn
Hoạt đợng2: Hướng dẫn cách làm 
1.Làm khung 
2.Dán đèn.
-Dùng dấy bĩng dán kín các mặt của đèn ơ sao.
-Trang trí đường viền bằng giấy màu.
-Uốn thanh tre nhỏ, dài làm thành một vịng trịn bao quanh ngơi sao
b. Mặt trong vẽ trang trí và viết những câu chúc mừng.
Hoạt đợng 3: Hoàn thành sản phẩm
Yêu cầu HS làm theo nhóm 
GV theo dõi và hướng dẫn thêm
Hoạt đợng4: Nhận xét, đánh giá
Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm của nhóm mình trên bàn
- GV đánh giá từng nhóm: nhận xét ưu, nhược điểm của từng nhóm
- Tuyên dương nhóm có sản phẩm đẹp nhất
C. Củng cớ, dặn dò:
GV nhận xét tiết học
HS đưa các đờ dùng, dụng cụ để trên bàn
HS lắng nghe
HS hoạt đợng theo nhóm 4 hoặc nhóm 6
HS quan sát và nêu nhận xét về màu sắc, hình dạng, kích thước 
HS xem hình
HS quan sát GV làm mẫu và láng nghe GV trình bày sau đó mợt sớ HS nêu lại
HS thực hành, mỡi em làm mợt bơng sau đó kết lại thành cành hoa
Các nhòm trưng bày sản phẩm
1 HS nhắc lại ND tiết học
Chuẩn bị tiết sau
 TUẦN 7
 Thứ ngày tháng 9 năm 2011
HOẠT ĐỘNG4: EM LÀM VỆ SINH VÀ TRANG TRÍ LỚP HỌC
MỤC TIÊU:
Hs biết làm vệ sinh và trang trí lớp học
Gd hs có ý thức lao động.Hiểu ý nghĩa của việc trang trí lớp học.
CHUẨN BỊ: 
Các dụng cụ phục vụ cho tổng vệ sinh
III.Hoạt động dạy học
Bước 1: phổ biến kế hoạch lao động vệ sinh, trang trí lớp học.
-Bố trí chỗ treo mũ, nĩn
 -Treo đồ dùng học tập
 - Quýet dọn vệ sinh trong và ngồi lớp.
Phân cơng cơng việc cho các tổ, cá nhân.
-Tổ trưởng phân cơng nhiệm vụ cho tổ viên.
Bước 2:
Từng tổ làm vệ sinh theo sự phân cơng.
Sau khi vệ sinh xong các tổ tiến hành trang trí lớp học.
Bước 3:Tổng kết đánh giá
-Nêu cảm nhận của mình khi lớp học được trang trí.
 Gv nhận xét, khen ngợi cả lớp hồn thành tốt cơng việc được giao.
Hs tiếp thu nhiệm vụ
Nghe nhiệm vụ của mình.
Các tổ tiến hành.
TUẦN 8
Thứ ngày tháng 10 năm 2011
 NGLL CHỦ ĐIỂM THÁNG: 10
 VỊNG TAY BÈ BẠN
 HĐ1: Quyªn gãp đng hé c¸c b¹n häc sinh nghÌo v­ỵt khã.
I/ Mơc tiªu:
- HS biÕt c¶m th«ng víi nh÷ng khã kh¨n cđa nh÷ng HS nghÌo v­ỵt khã.
- BiÕt häc tËp tinh thÇn nç lùc v­¬n lªn cđa nh÷ng HS nghÌo v­ỵt khã.
- Gi¸o dơc HS cã ý thøc quan t©m, giĩp ®ì nh÷ng b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n.
II/ §å dïng: S­u tÇm c¸c mÉu chuyƯn ë tr­êng, ë s¸ch b¸o.
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
B­íc 1: ChuÈn bÞ
GVcho HS chuÈn bÞ tr­íc 1 tuÇn
- Chän b¹n dÉn ch­¬ng tr×nh, chuÈn bÞ v¨n nghƯ
B­íc 2: KĨ chuyƯn
- Tuyªn bè lý do
- Giíi thiƯu lÇn l­ỵt vµ mêi c¸c b¹n lªn kĨ.
- Sau mçi phÇn kĨ - tỉ chøc cho HS trao ®ỉi:
- B¹n cã suy nghÜ g× vỊ tÊm g­¬ng v­ỵt khã ®ã?
B­íc 3: NhËn xÐt - ®¸nh gi¸.
GV khen ngỵi
- Tuyªn bè lý do kÕt thĩc
GV ®äc cho HS nghe mét sè mÉu chuyƯn mµ ®· s­u tÇm
DỈn dß: VỊ s­u tÇm tranh ¶nh vµ ®å dïng cị ®Ĩ tiÕt sau trao quµ quyªn gãp.
TUẦN 9
Thứ ngày tháng 10 năm 2011
 NGLL CHỦ ĐIỂM THÁNG: 10
 VỊNG TAY BÈ BẠN
§äc th¬, lµm th¬ vỊ " B¹n bÌ"
I/ Mơc tiªu:
- Qua c¸c ho¹t ®éng s­u tÇm, nh÷ng vÇn th¬ tù s¸ng t¸c, HS biÕt bµy tỉ t×nh c¶m cđa m×nh víi b¹n bÌ.
- Gi¸o dơc HS biÕt quan t©m, giĩp ®ì b¹n bÌ.
II/ Ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
B­íc 1: ChuÈn bÞ.
+ Néi dung: S­u tÇm hoỈc tù s¸ng t¸c mét bµi th¬ cã néi dung vỊ t×nh b¹n.
- H×nh thøc: TR×nh bµy trªn giÊy A4
B­íc 2: §äc th¬
- Giíi thiƯu ý nghÜa vµ th«ng qua ch­¬ng tr×nh.
- V¨n nghƯ chµo mõng( h¸t c¸ nh©n)
- Mêi c¸ nh©n lªn ®äc bµi th¬ ®· s­u tÇm..
- Trao ®ỉi ý nghÜa, xuÊt xø bµi th¬,...
B­íc 3: NhËn xÐt - ®¸nh gi¸:
Cïng c¶ líp b×nh chän nh÷ng bµi th¬ hay nhÊt, ng­êi ®äc th¬ hay nhÊt.
- Khen ngỵi...
GV s­u tÇm vµ ®äc mét sè bµi th¬ ®· s­u t©m cho c¶ líp nghe.
Hs chuÈn bÞ
-Thi ®äc 
H¸t c¸ nh©n
TUẦN 10
Thứ ngày tháng 10 năm 2011
 NGLL CHỦ ĐIỂM THÁNG: 10
 VỊNG TAY BÈ BẠN
 H§ 3: Nghe kĨ chuyƯn g­¬ng häc sinh nghÌo v­ỵt khã
I/ Mơc tiªu:
- HS biÕt c¶m th«ng víi nh÷ng khã kh¨n cđa nh÷ng HS nghÌo v­ỵt khã.
- BiÕt häc tËp tinh thÇn nç lùc v­¬n lªn cđa m×nh cđa nh÷ng HS nghÌo v­ỵt khã.
- Gi¸o dơc HS cã ý thøc quan t©m, giĩp ®ì nh÷ng b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n.
II/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
B­íc 1: ChuÈn bÞ
GV cho HS chuÈn bÞ tr­íc s­u tÇm nh÷ng tÊm g­¬ng v­ỵt khã trong häc tËp...
- Cư mét b¹n dÉn ch­¬ng tr×nh, v¨n nghƯ
B­íc 2: KĨ chuyƯn
- Tuyªn bè lý do
- Giíi thiƯu vµ mêi c¸c b¹n lªn kĨ c©u chuyƯn...
- Tỉ chøc trao ®ỉi suy nghÜ g× vỊ tÊm g­¬ng v­ỵt khã..
- Xen kÏ v¨n nghƯ
B­íc 3: NhËn xÐt - ®¸nh gi¸
- GV khen ngỵi HS kĨ c©u chuyƯn hay
- KÕt thĩc.
Thứ ngày tháng 10 năm 2011
TUẦN 11
 NGLL CHỦ ĐIỂM THÁNG: 11
 BIẾT ƠN THẦY CƠ GIÁO
 KĨ chuyƯn vỊ thÇy c« gi¸o em
I/ Mơc tiªu:
 Qua ho¹t ®éng HS cã kh¶ n¨ng:
- HiĨu ®­ỵc c«ng lo to lín cđa thÇy c« gi¸o ®èi víi HS.
- Yªu tr­êng, yªu líp, biÕt bµy tá lßng kÝnh träng, biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ t×nh c¶m víi tr­êng líp.
II/ T­ liƯu: T×m s¸ch b¸o,t­ liƯu, tranh ¶nh c©u chuyƯn vỊ ng­êi thÇy.
III/ C¸c b­íc tiÕn hµnh:
B­íc 1: ChuÈn bÞ.
- Thµnh lËp ban tỉ chøc
- X©y dùng ch­¬ng tr×nh, cư ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh.
- H×nh thøc: kĨ chuyƯn theo c¸ nh©n.
- Néi dung: C©u chuyƯn vỊ ®¹o ®øc thÇy c«, vỊ t×nh c¶m thÇy trß, vỊ t×nh c¶m tr­ëng líp.
- lËp ban gi¸m kh¶o, chuÈn bÞ ®Þa ®iĨm.
B­íc 2: Tỉ chøc giao l­u.
- MC ®iỊu khiĨn ch­¬ng tr×nh.
- Khai m¹c, giíi thiƯu.....
- TiÕn hµnh giao l­u: LÇn l­ỵt c¸ nh©n lªn kĨ chuyƯn theo ®¨ng ký.
B­íc 3: Tỉng kÕt vµ trao gi¶i.
- Sau khi hoµn thµnh xong phÇn thi - lùa chän tiÕt mơc hay trao th­ëng.
- V¨n nghƯ ..
TUẦN 12
Thứ ngày tháng 10 năm 2011
 NGLL 
 MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIẸT NAM
I .Mơc tiªu.
- Giĩp HS hiĨu biÕt vỊ lÞch sư, nguån gèc vµ ý nghÜa to lín cđa ngµy Nhµ gi¸o ViƯt nam.
- Gi¸o dơc HS thªm kÝnh yªu, biÕt ¬n c«ng lao cđa c¸c thÇy c« gi¸o.
- T¹o kh«ng khÝ thi ®ua häc tËp, rÌn luyƯn s«i nỉi trong HS.
- RÌn kÜ n¨ng tỉ chøc ho¹t ®éng tËp thĨ, kÜ n¨ng hỵp t¸c cho HS.
II Tµi liƯu ph­¬ng tiªn: 
C¸c s¸ch b¸o, tranh ¶nh vỊ ngµy nhµ gi¸o ViƯt Nam.
III/ C¸c b­íc tiÕn hµnh:
B­íc 1: 
Tr­íc mét tuÇn GV phỉ biÕn cho HS n¾m ®­ỵc kÕ ho¹ch cđa buỉi giao l­u, thĨ lƯ cuéc giao l­u: Giao l­u gi÷a c¸c tỉ
Néi dung thi: C¸c th«ng tin cã liªn quan tíi ngµy quèc tÕ hiÕn ch­¬ng c¸c nhµ gi¸o
C¸c ho¹t ®éng vỊ ngµy nhµ gi¸o ViƯt Nam.
B­íc 2: 
C¸c tỉ thµnh lËp ®éi thi
Chän ban gi¸m kh¶o
B­íc 3: Tỉ chøc héi thi
Líp tr­ëng tuyªn bè lý do, giíi thiƯu vỊ chđ ®Ị vµ ý nghÜa cđa buỉi giao l­u.
TiÕn hµnh giao l­u.
N«i dung giao l­u cã thĨ gåm:
Mµn chµo hái
C¸c §éi tr¶ lêi c©u hái do b¹n dÉn ch­¬ng tr×nh nªu.
B­íc 4: C«ng bè kÕt qu¶.
Tr­ëng ban tỉ chøc c«ng bè kÕt qu¶ héi thi.
§éng viªn khuyÕn khÝch ®éi cã thµnh tÝch cao.
TUẦN 13
Thứ ngày tháng 11 năm 2011
 Héi vui häc tËp 
I / Mơc tiªu:
- Gãp phÇn cđng cè cho HS kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®· häc trong c¸c m«n häc.
H×nh thµnh vµ ph¸t triĨn vai trß chđ ®éng tÝch cùc cđa HS.
T¹o kh«ng khÝ thi ®ua vui t­¬i, phÊn khëi trong häc tËp.
RÌn kÜ n¨ng giao tiÕp, kÜ n¨ng ra quyÕt ®Þnh cho HS.
II/ C¸ch tiÕn hµnh.
B­íc 1: ChuÈn bÞ.
GV th«ng b¸o cho HS néi dung thi vµ kÕ ho¹ch tỉ chøc héi vui häc tËp.
Häp ph©n c«ng nhiƯm vơ.
1/ H¸i hoa d©n chđ.
2/ Thi hiĨu biÕt kiÕn thøc .
3/ Tỉ chøc trß ch¬i.
B­íc 2: TiÕn hµnh Héi vui häc tËp.
Tỉ chøc v¨n nghƯ
Th«ng b¸o ch­¬ng tr×nh
Thùc hiƯn phÇn thi: Mêi c¸ nh©n lªn thùc hiƯn phÇn thi.
 §¸nh gi¸ cho ®iĨm.
B­íc 3: Tỉng kÕt vµ trao gi¶i.
Ban gi¸m kh¶o tỉng kÕt, trao gi¶i, xÕp lo¹i vµ quyÕt ®Þnh gi¶i th­ëng.
H¸t tËp thĨ.
Tuan 14: 
Thứ ngày tháng 11 năm 2011
 Em lµm kÕ ho¹ch nhá
Em lµm kÕ ho¹ch nhá 
 1.1Mơc tiªu ho¹t ®éng
Gi¸o dơc häc sinh ý thøc tiÕt kiƯm, th©n thiƯn víi m«i tr­êng.
X©y dùng tinh thÇn ®oµn kÕt, giĩp ®ì nhau v­ỵt khã v­¬n lªn trong häc tËp vµ ho¹t ®éng
T¹o kh«ng khÝ thi ®ua vui t­¬I, phÊn khëi trong häc tËp
RÌn kü n¨ng giao tiÕp, ra quyÕt ®Þnh cho HS
1.2,Quy m« ho¹t ®éng
Tỉ chøc theo quy m« líp
1.3 Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn
C¸c bµi h¸t vỊ chđ ®Ị vỊ chđ ®Ị.
II /HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
40’
1.4 C¸ch tiÕn hµnh
B­íc 1: ChuÈn bÞ 
GV phỉ biÕn cho HS n¾m ®­ỵc néi dung, kÕ ho¹ch 
B­íc 2:TiÕn hµnh 
C¸c tỉ, c¸ nh©n ®¨ng ký c¸c chØ tiªu thi ®ua
B­íc 3 Tỉng kÕt phong trµo thi ®ua
C¸c tiÕt mơc v¨n nghƯ chµo mõng
C¸c tỉ b¸o c¸o tỉng kÕt c«ng t¸c thi ®ua
Tuyªn bè bÕ m¹c buỉi lƠ
HS l¾ng nghe
HS biĨu diƠn mét sè tiÕt mơc v¨n nghƯ
 Tuan 15 
Thứ ngày tháng 12 năm 2011
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 12 : UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
GDNGLL: H§1: T×m hiĨu vỊ c¸c vÞ anh hïng d©n téc.
I/ Mơc tiªu:
Giĩp HS hiĨu ®­ỵc c«ng lao to lín vµ nh÷ng chiÕn c«ng hiĨn h¸ch cđa c¸c vÞ anh hïng d©n téc trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh, b¶o vƯ ®Êt n­íc chèng ngo¹i x©m.
Gi¸o dơc c¸c em lßng biÕt ¬n c¸c vÞ anh hïng d©n téc, ra søc phÊn ®Êu, rÌn luyƯn, häc tËp ®Ĩ trë thµnh ®éi viªn, c«ng d©n tèt cho x· héi.
II/ §å dïng : Tranh ¶nh, s¬ ®å, l­ỵc ®å ... cã liªn quan c¸c trËn ®¸nh.
III/ C¸c b­íc tiÕn hµnh:
B­íc 1: ChuÈn bÞ
Gv cho HS chuÈn bÞ tr­íc 1 tuÇn.
H­íng dÉn HS s­u tÇm c¸c t­ liƯu, bµi th¬, bµi h¸t, c©u ®è, tranh ¶nh vỊ c¸c vÞ anh hïng 
B­íc 2: Tỉ chøc cuéc thi.
ỉn ®Þnh tỉ chøc.
Tuyªn bè lý do
Th«ng qua ch­¬ng tr×nh
 Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®äc c©u hái.
Tõng ®éi tr¶ lêi c©u hái.
§an xen gi÷a c¸c phÇn thi c¸c tiÕt mơc v¨n nghƯ.
B­íc 3: Tỉng kÕt - ®¸nh gi¸, trao gi¶i th­ëng.
Ban gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸ kÕt qu¶
C¶m ¬n tuyªn bè kÕt thĩc cuéc thi
 Tuan 16 
Thứ ngày tháng 12 năm 2011
 GDNGLL: ViÕt th­ cho c¸c chiÕn sÜ ë biªn giíi, h¶i ®¶o
I/ Mơc tiªu:
Giĩp häc sinh h×nh thµnh t×nh c¶m tèt ®Đp, lßng biÕt ¬n vỊ sù hi sinh thÇm lỈng cđa c¸c chiÕn sÜ ®ang canh gi÷ vïng h¶i ®¶o, biªn giíi tỉ quèc.
RÌn luyƯn kÜ n¨ng viÕt, thĨ hiƯn c¶m xĩc ë c¸c em.
Tù hµo vỊ truyỊn thèng vỴ vang cđa Qu©n ®éi nh©n d©n ViƯt Nam anh hïng.
II/ Tµi liƯu
Tranh ¶nh, b¨ng h×nh vỊ ho¹t ®éng b¶o vƯ tỉ quèc.
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
B­íc 1: ChuÈn bÞ
Th«ng b¸o chđ ®Ị ho¹t ®éng ®Õn HS
HS viÕt th­ th¨m hái, ®éng viªn c¸c chiÕn sÜ ®ang ®ãng qu©n n¬i biªn giíi, h¶i ®¶o,..
B­íc 2: Tỉ chøc ®äc vµ gưi th­:
 ỉn ®Þnh tỉ chøc.
Tuyªn bè lý do
Tõng HS lªn ®äc th­ cđa m×nh ®· viÕt cho c¶ líp nghe
Tỉ chøc chuyĨn th­ ®i
H¸t vµ ®äc th¬ vỊ anh bé ®éi.
GV ph¸t biĨu ý kiÕn, c¶m ¬n.
 Tuan 17 
Thứ ngày tháng 12 năm 2011
 GDNGLL H§3:Th¨m c¸c gia ®×nh th­¬ng binh liƯt sÜ, CÁC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
I/ Mục tiêu:
Giúp HS hiểu được gia đình thương binh, liệt sĩ các bà mẹ Việt Nam anh hùng là những gia đình cĩ những đĩng gĩp to lớn về con người, của cải vật chất cho cách mạng, cho đất nước.
Giáo dục các em lịng biết ơn, kính trọng đối với các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng ra sức phấn đấu học tập thật giỏi.
II/ Tài liệu phương tiện: Sưu tầm một số bài hát ca ngợi các thương binh, liệt sĩ
III/ Các bước tiến hành:
Bước 1: Chuẩn bị.
GV liên hệ với địa phương để lập danh sách các gia đình thương binh liệt sĩ
Thành lập ban tổ chức để thăm hỏi.
HS chuẩn bị văn nghệ, tạo khơng khí vui tươi sinh động cho buổi thăm.
Bước 2: Tổ chức thực hiện
Tập trung HS
Gv cùng HS đến thăm và trao quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ.
Bước 3: Tổng kết đánh giá.
 GV tổng kết đánh giá tuyên dương HS tích cực tham gia hoạt động.
Tuan 18 
Thứ ngày tháng 12 năm 2011
 Ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian
 Trß ch¬i trång nơ trång hoa
I/ Mơc tiªu:
- HS biÕt trß ch¬i trång nơ trång hoa
- HS biÕt yªu thÝch c¸c trß ch¬i d©n gian.
II/ Tµi liƯu ph­¬ng tiƯn.
C¸c dơng cơ phơc vơ trß ch¬i.
III- C¸c b­íc tiÕn hµnh
B­íc 1: ChuÈn bÞ
GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i
B­íc 2: TiÕn hµnh trß ch¬i.
B­íc 3: NhËn xÐt ®¸nh gia.
GV th«ng b¸o ®éi th¾ng
GV tuyªn d­¬ng HS 
- Tuyªn bè kÕt thĩc buỉi sinh ho¹t.
Tuan 19 
Thứ ngày tháng 12 năm 2011
 Ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian
 Trß ch¬i « ¨n quan
I/ Mơc tiªu:
- HS biÕt trß ch¬i « ¨n quan
- HS biÕt yªu thÝch c¸c trß ch¬i d©n gian.
II/ Tµi liƯu ph­¬ng tiƯn.
C¸c dơng cơ phơc vơ trß ch¬i.
III- C¸c b­íc tiÕn hµnh
B­íc 1: ChuÈn bÞ
GV cho HS chuÈn bÞ sái, ®¸...
B­íc 2: TiÕn hµnh trß ch¬i.
GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i
Chia lµm hai ®éi..
B­íc 3: NhËn xÐt ®¸nh gia.
GV th«ng b¸o ®éi th¾ng
GV tuyªn d­¬ng HS 
- Tuyªn bè kÕt thĩc buỉi sinh ho¹t.
Tuan 20 
Thứ ngày tháng 12 năm 2011
GDNGLL H§ 1: TiĨu phÈm” Mång 1 TÕt”
I/ Mơc tiªu:
Th«ng qua tiĨu phÈm “ Mång mét tÕt” HS hiĨu mång Mét tÕt lµ ngµy con ch¸u “ Chĩc thä” «ng, bµ ®ã lµ mét phong tuch tËp qu¸n cã tõ l©u ®êi cđa Ng­êi ViƯt Nam.
HS cã ý thøc g×n gi÷ vµ ph¸t huy truyỊn thèng tèt ®Đp ®ã.
II/ Tµi liƯu 
KÞch b¶n Mång mét tÕt.
Tranh ¶nh quang c¶nh ngµy tÕt.
III/ C¸c b­íc tiÕn hµnh:
Bø¬c 1: ChuÈn bÞ
- GV nghiªn cøu kÞch b¶n
- Chän HS cã kh¶ n¨ng diƠn kÞch.
- Cho HS luyƯn tËp kÞch b¶n.
Bø¬c 2: Tr×nh diƠn tiĨu phÈm.
GV cho HS tr×nh diƠn kÞch- c¶ líp xem.
B­íc 3: Th¶o luËn líp.
GV cho HS th¶o luËn
ChiỊu mång mét tÕt c¶ nhµ ThiƯn ®Õn «ng bµ ®Ĩ lµm g×?
 V× sao lĩc ®Çu ThiƯn ®Þnh kh«ng ®i cïng bè mĐ?
Gia ®×nh em th­êng lµm g× vµo mång mét tÕt?
Qua tiĨu phÈm trªn em cã thĨ rĩt ra ®­ỵc ®iỊu g×?
GV kÕt luËn: TÕt nguyªn ®¸n lµ dÞp ®Ĩ mäi thµnh viªn gia ®×nh cã ®iỊu kiƯn gỈp gì.
 Tuan 21 
Thứ ngày tháng 12 năm 2012
CHỦ ĐIỂM THÁNG 2: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM
 TÕt trång c©y
(Trồng cây đầu xuân)
 Tuan 22 
Thứ ngày tháng 12 năm 2012
 GDNGLL Thi hïng biƯn “ Mêi b¹n vỊ th¨m quª t«i”
I/ Mơc tiªu.
HS tr×nh bµy ®­ỵc nh÷ng hiĨu biÕt cđa m×nh vỊ c¸c danh lam th¾ng c¶nh, vỊ phong tơc tËp qu¸n, vỊ truyỊn thèng v¨n ho¸ cđa quª h­¬ng.
RÌn luyƯn ®øc tÝnh tù tin, m¹nh d¹n khi tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ị tr­íc tËp thĨ
Gi¸o dơc c¸c em lßng yªu quª h­¬ng ®Êt nø¬c, tù hµo vỊ nh÷ng truyỊn thèng vỴ vang cđa quª h­¬ng.
II/ Tµi liƯu ph­¬ng tiƯn:
Tranh ¶nh, s¬ ®å, s¸ch b¸o, truyƯn kĨ c¸c bµi th¬,...ca ngỵi vỊ quª h­¬ng vỊ thiªn nhiªn.
III/ C¸c b­íc tiÕn hµnh:
B­íc 1: ChuÈn bÞ
GV phỉ biÕn cho HS biÕt vỊ vỴ ®Đp, vµ c¸c thµnh tùu ph¸t triĨn kinh tÕ, v¨n ho¸ cđa ®Þa ph­¬ng.
HS vỊ nhµ chuÈn bÞ néi dung ®Ĩ dù thi 
Ph©n c«ng nhiƯm vơ cho c¸c tỉ ®Ĩ chuÈn bÞ thi
ChuÈn bÞ mét sè trß ch¬i tËp thĨ, c¸c tiÕt mơc v¨n nghƯ.
B­íc 2: Tỉ chøc cuéc thi
+ PhÇn më ®Çu: BiĨu diƠn v¨n nghƯ
- Tuyªn bè lý do
Gv Cho HS bèc th¨m
HS lÇn l­ỵt tr×nh bµy néi dung dù thi ®· lùa chän
GV vµ BGK cho ®iĨm..
B­íc 3: Tỉng kÕt - ®¸nh gi¸ - Trao gi¶i th­ëng.
-Ban gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸ nhËn xÐt cuéc thi
C«ng bè kÕt qu¶
C¶m ¬n HS ®· tham gia ch­¬ng tr×nh.
Tuan 23 
Thứ ngày tháng 2 năm 2012
 GDNGLL Trß ch¬i kÐo co
I/ Mơc tiªu:
- HS biÕt trß ch¬i kÐo co vµ vËn dïng trß ch¬i kÐo co vµo trong giê nghØ.
- HS biÕt yªu thÝch c¸c trß ch¬i d©n gian.
II/ Tµi liƯu ph­¬ng tiƯn.
C¸c dơng cơ phơc vơ trß ch¬i.
III- C¸c b­íc tiÕn hµnh
B­íc 1: ChuÈn bÞ
GV cho HS chuÈn bÞ d©y thõng.
B­íc 2: TiÕn hµnh trß ch¬i.
GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i
Chia lµm hai ®éi...
N¾m ch¾c d©y ng­êi h¬i cho·i ®Ĩ t¹o t­ thÕ v÷ng ch¾c..
Khi nghe lƯnh hai bªn ra søc kÐo,..
Bªn nµo cỉ vị bªn ®ã..
Quy ®Þnh sè l­ỵt kÐo co...
B­íc 3: NhËn xÐt ®¸nh gia.
GV th«ng b¸o ®éi th¾ng
GV tuyªn d­¬ng HS 
- Tuyªn bè kÕt thĩc buỉi sinh ho¹t.
Tuan 24 
Thứ ngày tháng 2 năm 2012
 Ch¨m sãc bån hoa
MỤC TI£U:
-Ch¨m sãc bån hoa cđa líp.
-Gi¸o dơc lßng yªu thÝch lao ®éng.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc.
Bước 1: phổ biến kế hoạch lao động vệ sinh, trang trí lớp học.
-Bố trí chỗ treo mũ, nĩn
 -Treo đồ dùng học tập
 - Quýet dọn vệ sinh trong và ngồi lớp.
Phân cơng cơng việc cho các tổ, cá nhân.
-Tổ trưởng phân cơng nhiệm vụ cho tổ viên.
Bước 2:
Từng tổ làm vệ sinh theo sự phân cơng.
Sau khi vệ sinh xong các tổ tiến hành trang trí lớp học.
Bước 3:Tổng kết đánh giá
-Nêu cảm nhận của mình khi lớp học được trang trí.
 Gv nhận xét, khen ngợi cả lớp hồn thành tốt cơng việc được giao.
Hs tiếp thu nhiệm vụ
Nghe nhiệm vụ của mình.
Các tổ tiến hành.
Tuan 25
Thứ ngày tháng 2 năm 2012
 CHđ ®iĨm th¸ng 3: yªu quÝ mĐ vµ c« gi¸o
 GDNGLL Trß ch¬i m¸i Êm gia ®×nh
I/ Mơc tiªu.
HS n¾m ®ỵc c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i ” M¸i Êm gia ®×nh”
Gi¸o dơc HS t×nh c¶m yªu quý, g¾n bã gia ®×nh, biÕt c¶m th«ng víi nh÷ng b¹n nhá kh«ng ®ỵc sèng trong m¸i Êm gia ®×nh.
II. Tµi liƯu ph¬ng tiƯn.
VƯ sinh s©n s¹ch sÏ
III. C¸c bíc tiÕn hµnh.
GV phỉ biÕn tªn trß ch¬i vµ c¸ch ch¬i, luËt ch¬i
- C¸ch ch¬i:
TÊt c¶ ®øng thµnh h×nh vßng trßn ®iĨm danh tõ 1-3, cø 3 ngêi lµm thµnh mét gia ®×nh. Sè 1,2 lµ bè mĐ, sè 3 lµ con. Tõng cỈp bè vµ mĐ sÏ ®øng ®èi diƯn nhau vµ n¾m hai tay vµ gi¬ lªn cao thµnh mét m¸i nhµ cho con ®øng ë trong.
Qu¶n trß ®íng gi÷a vßng trßn cïng 1,2 trß kh«ng cã nhµ. B¾t ®Çu ch¬i, qu¶n trß h« ®ỉi nhµ khi ®ã tÊtc¶ nh÷ng ngêi con ph¶i ®ỉi sang mét m¸i nhµ kh¸c, Ai chËm ch©n sÏ bÞ ngêi kh«ng cã nhµ ch¹y vµo chiÕm mÊt nhµ. Khi ®ã ngêi mÊt nhµ sÏ vµo gi÷a vßng trßn vµ qu¶n trß l¹i tiÕp tơc h« ®ỉi nhµ... cø nh vËy ch¬i tiÕp tuch cho ®Õn hÕt thêi gian ch¬i.
LuËt ch¬i: 
Khi cã hiƯu lƯnh §ỉi nhµ cđa qu¶n trß tÊt c¶ nh÷ng ngêi con ®Ịu ph¶i ®ỉi sang nhµ kh¸c. Ai kh«ng ®ỉi nhµ sÏ bÞ ph¹t.
- Ch¬i thư
- Ch¬i thËt
Th¶o luËn trß ch¬i
1/ Em nghÜ g× khi lu«n cã mét m¸i nhµ?
2/ Em nghÜ g× khi bÞ mÊt nhµ.
3/ Qua trß ch¬i nµy em cã thĨ rĩt ra ®iỊu g×?
GV kÕt luËn §ỵc sèng trong mét m¸i Êm gia ®×nh lµ niỊm h¹nh phĩc cđa mäi chĩng ta.
Tuan 26
Thứ ngày tháng 2 năm 2012
yªu quÝ mĐ vµ c« gi¸o
 HOẠT ĐỘNG 2: SINH TRƯỜNG LỚP “TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP”
I- Yêu cầu giáo dục:
Hiểu rõ ý nghĩa việc xây dựng ,môi trường trong xanh, sạch, đẹp đối với sức khoẻ con người, chất lượng học tập, gắn bó yêu trường.
Tích cực tham gia xây thực hiện: “Trường xanh – sạch – đẹp ”.
II- Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung:
Làm vệ sinh trường lớp, trang trí lớp.
Trồng cây xanh, chăm sóc cây, bồn hoa.
III. TIỀN HÀNH HOẠT ĐỘNG
Bước 1: phổ biến kế hoạch lao động vệ sinh, trang trí lớp học.
-Bố trí chỗ treo mũ, nĩn
 -Treo đồ dùng học tập
 - Quýet dọn vệ sinh trong và ngồi lớp.
Phân cơng cơng việc cho các tổ, cá nhân.
-Tổ trưởng phân cơng nhiệm vụ cho tổ viên.
Bước 2:
Từng tổ làm vệ sinh theo sự phân cơng.
Sau khi vệ sinh xong các tổ tiến hành trang trí lớp học.
Bước 3:Tổng kết đánh giá
-Nêu cảm nhận của mình khi lớp học được trang trí.
 Gv nhận xét, khen ngợi cả lớp hồn thành tốt cơng việc được giao.
Hs tiếp thu nhiệm vụ
Nghe nhiệm vụ của mình.
Các tổ tiến hành.
Tuan 27
Thứ ngày tháng 2 năm 2012
yªu quÝ mĐ vµ c« gi¸o
 HOẠT ĐỘNG 3: HÁT TẶNG MẸ VÀ CƠ GIÁO
I- Yêu cầu giáo dục:
Biết thêm các bài hát về mẹ và cô giáo nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (08 – 03 ).
Tự hào về truyền thống phụ nữ, biết ơn mẹ và cô giáo.
Rèn luyện kỹ năng ca hát, tư duy sáng tạo trong hoạt động văn nghệ.
II- Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung:
Các bài hát về mẹ, về cô giáo, về người phụ nữ Việt Nam.
Các bài thơ, câu chuyện  liên quan tới chủ đề hoạt động.
2. Hình thức hoạt động:
Thi văn nghệ giữa ca

Tài liệu đính kèm:

  • docNGLL_LOP_4.doc