Giáo án Ngữ văn lớp 11 - Hạnh phúc của một tang gia

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

- Kiến thức về văn xuôi, văn xuôi hiện đại

- Kiến thức về tư tưởng, khuynh hướng tư tưởng dòng văn xuôi hiện đại

- Kiến thức về tác giả, khuynh hướng tư tưởng, nghệ thuật của từng tác giả

- Kiến thức về tác phẩm

- Giá trị nhận thức thẩm mĩ

2. Kĩ năng:

- Kỹ năng đọc hiểu: Có kỹ năng nhận thức về nhận vật, phát hiện các chi tiết, sự việc tiêu biểu, nhận diện được các phương thức biểu đạt chính, kiểu văn bản.

- Kỹ năng tạo lập văn bản:

+ Tóm tắt được một văn bản văn xuôi theo tuyến nhân vật chính hoặc theo cốt truyện.

+ Biết cách phân tích nhân vật trong tác phẩm văn xuôi.

+ Tạo lập được văn bản nghị luận về một vấn đề văn học hoặc xã hội đặt ra trong văn bản.

 

doc 14 trang Người đăng trung218 Lượt xem 31503Lượt tải 11 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn lớp 11 - Hạnh phúc của một tang gia", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/10/2015
Số tiết: 5
Lớp dạy: 11
CHỦ ĐỀ: VĂN XUÔI HIỆN ĐẠI
Bài: Đoạn trích: 
Hạnh Phúc Của Mộ Tang Gia
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
- Kiến thức về văn xuôi, văn xuôi hiện đại
- Kiến thức về tư tưởng, khuynh hướng tư tưởng dòng văn xuôi hiện đại
- Kiến thức về tác giả, khuynh hướng tư tưởng, nghệ thuật của từng tác giả
- Kiến thức về tác phẩm
- Giá trị nhận thức thẩm mĩ 
2. Kĩ năng: 
- Kỹ năng đọc hiểu: Có kỹ năng nhận thức về nhận vật, phát hiện các chi tiết, sự việc tiêu biểu, nhận diện được các phương thức biểu đạt chính, kiểu văn bản...
- Kỹ năng tạo lập văn bản:
+ Tóm tắt được một văn bản văn xuôi theo tuyến nhân vật chính hoặc theo cốt truyện.
+ Biết cách phân tích nhân vật trong tác phẩm văn xuôi.
+ Tạo lập được văn bản nghị luận về một vấn đề văn học hoặc xã hội đặt ra trong văn bản. 
3. Thái độ:
- Học sinh yêu thích văn xuôi hiện đại
- Trân trọng cái hay, cái đẹp của văn xuôi hiện đại. 
- Có được tình yêu đối với con người, cảnh vật, củng cố niềm tin vào sự chiến thắng của cái thiện, chính nghĩa trong cuộc sống. Hướng đến chính nghĩa, có lối sống đẹp, lý tưởng cao đẹp.
II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN
1. Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án...
- Máy chiếu, giáo án giảng dạy PowerPoint
- Phiếu học tập của HS
- Clip Video về văn hóa lễ hội, văn hóa các dân tộc,...
- Bảng phụ.
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa, vở ghi.
- Vở bài soạn.
- Phiếu học tập trả lời câu hỏi của giáo viên.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của giáo viên
- Sưu tầm hoặc tìm hiểu những tác phẩm văn xuôi hiện đại
- GiấyA4.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC:
1. Phương pháp dạy học: 
- GV toå chöùc giôø daïy hoïc theo caùch keát hôïp caùc phöông phaùp ñoïc saùng taïo, gôïi tìm, keát hôïp vôùi caùc hình thöùc trao ñoåi thaûo luaän, traû lôøi caâu hoûi.
- HS suy nghĩ phát biểu ý kiến về quan niệm sống của con người, khuynh hướng tư tưởng và hiện thực xã hội.
2. Kĩ thuật dạy học: Bản đồ tư duy, kĩ thuật thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật đọc hợp tác, kĩ thuật viết sáng tạo, kĩ thuật hỏi chuyên gia, kĩ thuật dạy học theo dự án.
3.Tích hợp:
- Văn học sử: Khái quát văn học trung đại Việt Nam; khái quát văn học hiện đại.
- Làm văn:
+ Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự.
+ Tóm tắt văn bản tự sự.
+ Luyện tập viết đoạn văn tự sự; 
+ Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự;
+ Lập dàn ý bài văn tự sự. 
- Tiếng Việt: rèn luyện các kỹ năng đọc hiểu.
 IV. NĂNG LỰC
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung và nghệ thuật của văn bản; 
- Năng lực tìm hiểu các sự việc, chi tiết tiêu biểu, trình bày 1 phút về nhân vật.
- Năng lực ngôn ngữ; Năng lực cảm thụ thẩm mỹ; năng lực sáng tạo
- Năng lực đọc- hiểu tác phẩm tự sự theo đặc trưng thể loại; phân tích và lý giải những vấn đề xã hội có liên quan đến văn bản; phản hồi và đánh giá những ý kiến khác nhau về văn bản và các văn bản có liên quan.
- Năng lực trình bày suy nghĩ cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của văn bản.
- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong học tập và thực tiễn cuộc sống.
Bảng mô tả các mức độ đánh giá chủ đề bài “Văn xuôi hiện đại Việt Nam” theo định hướng phát triển năng lực:
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
- Thể loại
Nêu được các tác phẩm cùng thể loại, đề tài, khuynh hướng tư tưởng,...
Nắm được nội dung chính và các nhân vật, sự việc, chi tiết tiêu biểu.
Phát hiện và nêu được tình huống tác phẩm, khuynh hướng thời đại.
Chỉ ra được các chi tiết nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm và các đặc điểm nghệ thuật của tác giả, tác phẩm.
Tóm tắt được tác phẩm theo tuyến nhân vật chính, theo cốt truyện.
Phân tích được tác phẩm, nhân vật...
Nêu suy nghĩ và cảm nhận về ý nghĩa tác phẩm. 
Thuyết trình về nhân vật, về tác giả, về tác phẩm.
Nắm được các giá trị về nghệ thuật và nội dung của tác phẩm.
Vận dụng kiến thức và tư liệu để lý giải về vấn đề xã hội, vấn đề thời đại mà tác giả thể hiện trong tác phẩm.
Tiết 1. 
*Hình thành năng lực tự học
 GV cho HS xem Video clip ngắn về đoạn phim trong “Hạnh phúc của một tang gia”
- Nhận xét về đoạn Vedio clip?
- Giá trị đoạn trích
- Sức khái quát, giá trị nghệ thuật?
A. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
YÊU CẦU CÀN ĐẠT
Phương pháp/ Kĩ thuật dạy học: Đọc sáng tạo, đàm thoại, trình bày một phút.
HOẠT ĐỘNG 1 (Rèn luyện giúp học sinh hình thành các năng lực: Năng lực ngôn ngữ; Năng lực hiểu hình thành kiến thức; Năng lực sáng tạo; hình thành kiến thức cơ bản, khái quát làm nền tảng cho từng đơn vị tác phẩm và tác giả)
*GV tích hợp Khái quát kiến thức văn xuôi Việt Nam, phát vấn: 
- Văn xuôi là gì? 
HS trả lời
- Khuynh hướng tư tưởng văn xuôi? 
- HS trả lời.
GV: chia lớp thành 2 nhóm thảo luận và trao đổi tìm ra nội dung hợp lý cho câu hỏi đặt ra
Nhóm 1: 1/. Chỉ ra những điểm tương quan giữa Nam Cao và Vũ Trọng Phụng trong cách nhìn về xã hội?
Nhóm 2: 2/. Quan điểm nghệ thuật và cách miêu tả tác phẩm giữa Nam Cao và Vũ Trọng Phụng có gì giống và khác nhau?
 Tìm và liệt kê các nhân vật trong những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng thuộc tầng lớp thị dân và nhận xét về đặc trưng cuả những nhân vật đó?
Phần một: Khái lược về văn xuôi
I. Khái quát
1.Văn xuôi
 Văn xuôi Hán văn và văn Nôm còn manh mún. Từ khi nước ta tiếp xúc với văn hóa Âu tây, nền quốc văn thành lập, văn xuôi bắt đầu xuất hiện và ngày càng phát triển. Có ba khuynh hướng:
- Văn xuôi chịu ảnh hưởng Hán văn: chú trọng âm điệu cốt nghe cho êm tai nên ý nghĩa chưa rõ ràng; cách diễn ý theo phép tổng hợp (câu đặt ra ý chứ không phân tích ra ý chính ý phụ) câu dài, không tách bạch, khúc chiết và không chấm câu rõ ràng; lời văn theo lối biền ngẫu (kiểu cách, cầu kỳ)
- Văn xuôi ảnh hưởng Pháp văn: câu thường ngắn, ý chính-phụ rõ ràng; phân biệt ý trong câu bằng liên từ, giới từ, đại-danh từ; ứng dụng các phép đặt câu đặc biệc của Pháp văn (mệnh đề phụ xen giữa các mệnh đề khác), từ ngữ bóng bẩy đôi khi sóng sượng.
- Văn xuôi hợp với tinh thần Việt và có tính cách tự lập: lối văn tự lập đã khắc phục nhược điểm và tiếp nhận ưu điểm của hai lối văn (ảnh hưởng Hán văn và Pháp văn) nên giọng văn êm đềm uyển chuyển, cú pháp rõ ràng; đặt câu phù hợp với tình ý văn cảnh. Một lối văn biến hóa, tiến bộ lấy tinh hoa của văn (Hán văn và Pháp văn) làm thành nền văn xuôi hiện đại phát triển đến nay.
2. Khuynh hướng về tư tưởng
- Về học thuật: bảo tồn tinh hoa văn hóa truyền thống và thâu tóm học thuật mới để gây một nền văn hóa riêng cho văn học Việt Nam.
- Khuynh hướng lãng mạn: chú trọng tình cảm và tưởng tượng thiên về đặc tả những yếu tố tình cảm trắc trở thảm thương hoặc diễn tả nỗi đau buồn lâm ly ai oán.
- Khuynh hướng xã hội: khuynh hướng này cho rằng quan niệm cũ, tập tục cổ ngăn trở sự tiến bộ của quốc dân nên muốn phá bỏ tập tục xưa để cải tạo xã hội theo một lý tưởng mới.
- Khuynh hướng tả thực: khuynh hướng tả thực cốt lấy sự tả cái chân tướng của các sự vật làm chủ đích cho việc làm văn, giữ thái độ khách quan mà nhận xét mô tả các cảnh vật 
 Vũ Trọng Phụng
2.1. Tác giả
-Vuõ Troïng Phuïng (1912 – 1939) sinh taïi Haø Noäi, trong moät gia ñình “ngheøo gia truyeàn” (theo caùch noùi cuûa Ngoâ Taát Toá) 
- Vuõ Troïng Phuïng “laø moät con ngöôøi bình dò, ngöôøi cuûa khuoân pheùp, cuûa neàn neáp” (Löu Troïng Lö). OÂng luoân caêm gheùt XH thöïc daân nöûa PK thoái naùt ñöông thôøi.
- Vuõ Troïng Phuïng noåi tieáng ôû hai lónh vöïc: Phoùng söï vaø tieåu thuyeát
 +Phoùng söï: Caïm baãy ngöôøi (1933)
 Kó ngheä laáy Taây (1934)
 Côm thaày côm coâ 1936
 +Tieåu thuyeát: 
 Gioâng toá (1936)
 Vôõ ñeâ (1936)
 Truùng soá ñoäc ñaéc (1938)
 Soá ñoû (1938)
Böùc tranh toaøn caûnh XHVN tröôùc CM maø noåi baät laø boä maët xaáu xa taøn baïo, ñeåu caùng cuûa giai caáp TS, ñòa chuû cöôøng haøo vaø ñaùm thöôïng löu thaønh thò.
2.2. Tieåu thuyeát: “Soá ñoû”
a.Toùm taét:
b.Giaù trò taùc phaåm:
 *Noäi dung:
Leân aùn gay gaét XHh tö saûn thaønh thò ñang ñua ñoøi loái soáng vaên minh rôûm, loá laêng ñoài baïi ñöông thôøi.
-Böùc tranh bieám hoïa hieän thöïc vôùi ñuû haïng ngöôøi: me taây, caûnh saùt
*Ngheä thuaät:
 +Trí töôûng töôïng phong phuù, thuû phaùp phoùng ñaïi
 + Buùt phaùp traøo phuùng chaâm bieám saâu saéc 
 +Xaây döïng nhaân vaät coù caù tính rieâng 
Giống: 
- Khuynh hướng tả thực
- Xây dựng hình tượng nhân vận mang nét riêng độc đáo, điển hình
- Mỗi nhân vật đại diện cho một giai cấp (tầng lớp người) trong xã hội
- ......
 Khác:
- Nhân vật trong các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng thường là hình ảnh những con người Âu hóa rởm, học đòi văn minh rởm, những me Tây, mụ đầm,...
- Nhân vật trong các tác phẩm của Nam Cao thường là người nông dân bị tha hóa, bần cùng hóa và những người trí thức tiểu tư sản,..
 Xuân tóc đỏ, Tuyết, cậu tú Tân,... thị dân thành thị; nhố nhăng, hủ bại,.. đua đòi lối sống văn minh rởm,.... 
Phương pháp/ Kĩ thuật dạy học: Đọc sáng tạo, nêu vấn đề, trình bày một phút, vẽ bản đồ tư duy về nội dung chính của tác phẩm.
HOẠT ĐỘNG 2 (Rèn luyện kỹ năng, giúp học sinh hình thành năng lực: đọc và rèn luyện ngôn ngữ)
GV hướng dẫn học sinh đọc các từ khó
II. ĐỌC CHÚ THÍCH
(SGK)
Phương pháp/ Kĩ thuật dạy học: Thảo luận nhóm, nêu vấn đề, viết tích cực, trình bày một phút, so sánh, đối chiếu
Vận dụng tích hợp kiến thức làm văn “Tóm tắt văn bản tự sự” vào việc tóm tắt tác phẩm
 Tóm tắt đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” theo hệ thống nhân vật và chuỗi sự kiện
Phần hai: tìm hiểu văn bản
Đoạn trích: Hạnh phúc của một tang gia
Hoaït ñoäng 1: 
-GV goïi hoïc sinh ñoïc phaàn toùm taét SGK
-Neâu giaù trò cuûa taùc phaåm (Noäi dung vaø ngheä thuaät)
II.Ñoaïn trích: “Haïnh phuùc cuûa moät tang gia” 
Neâu : 
1.Vò trí 
 2.YÙ nghóa nhan ñeà: 
 3.Boá cuïc: 
3.Boá cuïc: chia thaønh 2 ñoaïn
*Ñoaïn 1: “Töø ñaàu Khaùch khöùa ñeán”
Sau khi tìm caùch giaûi quyeát vuï tai tieáng giöõa Tuyeát vaø Xuaân Toùc Ñoû, gia ñình cuï coá Hoàng chuaån bò tang leã
*Ñoaïn 2: coøn laïi: caûnh ñöa tang 
Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn hoïc sinh ñoïc hieåu vaên baûn
-Tröôùc caùi cheát cuûa cuï coá Toå thì con chaùu trong gia ñình AÂu hoùa naøy nhö theá naøo?
*GV: Tröôùc caùi cheát cuûa cuï coá Toå : ngöôøi trong nhaø ai naáy ñeàu laêng xaêng nhao leân- ra veû coù hieáu nhöng thöïc chaát laø muoán cuï cheát ñeå chuùc thö kia sôùm trôû thaønh hieän thöïc ñeû moïi ngöôøi ñöôïc moät chuùt gia taøi (DC/SGK)
Gv:Cuï coá toå cheát, caû nhaø aên möøng, söï aáy ñaõ dó nhieân nhöng moãi ngöôøi laïi toû moät veû cho hôïp thôøi trang vôùi tang caûnh:
-Cuï coá Hoàng “nhaém nghieàn maét laïi” toû veû buoàn raàu nhöng khoâng phaûi vì thöông tieác boá maø ñeå mô maøng ñeán luùc maëc boä ñoà xoâ gai, caùi ñieäu boä luï khuï ñi ñöa tangñeå moïi ngöôøi chuù yù ca tuïng
- Vaên Minh choàng thì voø ñaàu böùt toùc, luùc naøo cuõng ñaêm ñaêm chieâu chieâu nhöng khoâng phaûi vì ñau khoå maø nghó ngôïi ñeán caùch gaû choàng cho ñöùa em gaùi hö hoûng vaø caùch “goät baèng xaø phoøng thôm” caùi lí lòch cuûa Xuaân Toùc Ñoû
-Vaên Minh vôï: thì soát ruoät soát gan vì chôø ñôïi ñaõ laâu maø khoâng ñöôïc maëc boä xoâ gai taân thôøi laêng – xeâ vôùi nhöõng moát y phuïc taùo baïo nhaát, “ñeå coù theå ban cho nhöõng ai coù tang ñöông ñau ñôùn vì keû cheát cuõng ñöôïc höôûng chuùt ít haïnh phuùc ôû ñôøi 
-Coâ Tuyeát chaùu gaùi cuûa ngöôøi ñaõ cheát thì chuaån bò cho mình boä y phuïc ngaây thô khaù hôû hang vaø mang moät veû buoàn laõng maïn raát ñuùng moát moät nhaø coù ñaùm, coù ñieàu coâ khoâng phaûi vì thöông xoùt oâng noäi maø chæ vì khoâng thaáy Xuaân Toùc Ñoû nhaân tình cuûa coâ ñaâu caû
-Caäu Tuù Taân:thì söôùng ñieân ngöôøi vì ñöôïc duøng ñeán caùi maùy aûnh môùi mua
(Khi chöa phaùt phuïc, caäu soát ruoät ñeán “ñieân ngöôøi leân” vì caäu ñaõ chuaån bò maáy caùi maùy aûnh maø maõi khoâng ñöôïc duøng !)
GV: Haïnh phuùc coøn laây lan caû nhöõng ngöôøi ngoaøi tang quyeán nöõa.
 -Caûnh saùt MinÑô vaø MinToa ñang luùc thaát nghieäp,”giöõa luùc khoâng coù ai ñaùng phaït maø phaït, ñöông buoàn raàu nhö nhaø buoân saép vôõ nôï. ñöôïc thueâ giöõ traät töï cho ñaùm tang (thì sung söôùng ñeán cöïc ñieåm vaø coù nhö vaäy môùi coù tieàn)
 -XH tröôûng giaû beø baïn cuï coá Hoàng ñöôïc dòp khoe caùc thöù huy chöông, phaåm haøm naøo laø Baéc Ñaåu boäi tinh, Long boäi tinh, naøo laø Cao Meân boäi tinh, Vaïn Töôïng boäi tinhcaùc thöù raâu ria treân meùp, döôùi caèm, “hoaëc daøi hoaëc ngaén, hoaëc ñen hoaëc hung hung, hoaëc luùn phuùn hay raàm raäm, loaên quaên”
 -Vaø haøng phoá thì ñöôïc xem moät ñaùm ma to taùt chöa töøng coù: “Ñöa ñeán ñaâu laøm huyeân naùo ñeán ñoù” 
-Gia ñình cuï coá ñaõ chuaån bò ñaùm tang nhö theá naøo ?
-Qua vieäc mieâu taû ñaùm tang taùc giaû muoán noùi ñeán ñieàu gì ?
 (DC/ SGK)
GV: Tang leã voán laø neáp soáng thieâng lieâng caû trong ñôøi soáng tinh thaàn daân toäc ñaõ trôû thaønh quaõng tröôøng hoäi heø ñeå caùc con roái AÂu hoùa dieãn troø phôi baøy toaøn boä baûn naêng duïc voïng thoái tha cuûa chuùng trong caùi maët naï khai hoùa vaên minh
Pheâ phaùn nhöõng thoùi hö taät xaáu phoå bieán cuûa con ngöôøi.
-Ngheä thuaät traøo phuùng cuûa chöông truyeän ñöôïc theå hieän ôû phöông dieän naøo ?
Hoaït ñoäng 3: GV höôùng daãn hoïc sinh toång keát
-GV goïi HS ñoïc phaøn ghi nhôù SGK
-GV ñònh höôùng:
Tieáng cöôøi VTP mang taùc ñoäng hai chieàu:
 +Vöøa khai töû nhöõng thoùi hö taät xaáu xa cuûa ngöôøi ñôøi 
 +Vöøa sinh soâi nguoàn sinh löïc môùi treân con ñöôøng tieán ñeán vaên minh cuûa nhaân loaïi. 
Phần hai: tìm hiểu văn bản
Đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”
I. Giới thiệu chung
1.Tieåu thuyeát: “Soá ñoû”
a.Toùm taét:
b.Giaù trò taùc phaåm:
 *Noäi dung:
Leân aùn gay gaét XHh tö saûn thaønh thò ñang ñua ñoøi loái soáng vaên minh rôûm, loá laêng ñoài baïi ñöông thôøi.
-Böùc tranh bieám hoïa hieän thöïc vôùi ñuû haïng ngöôøi: me taây, caûnh saùt
*Ngheä thuaät:
 +Trí töôûng töôïng phong phuù, thuû phaùp phoùng ñaïi
 + Buùt phaùp traøo phuùng chaâm bieám saâu saéc 
 +Xaây döïng nhaân vaät coù caù tính rieâng 
2.Ñoaïn trích: “Haïnh phuùc cuûa moät tang gia” 
1.Vò trí: “Haïnh phuùc cuûa moät tang gia” laø chöông thöù XV trong tieåu thuyeát “Soá ñoû” cuûa VTPhuïng.
2.YÙ nghóa nhan ñeà:
-Haïnh phuùc: nieàm sung söôùng, söõ maõn nguyeän.
-Tang gia: Söï maát maùt, ñau thöông
Tình huoáng traøo phuùng
3.Boá cuïc: chia thaønh 2 ñoaïn
II.ÑOÏC HIEÅU VAÊN BAÛN:
1.Nieàm vui cuûa moïi ngöôøi trong gia ñình:
*Nieàm vui chung: Ñöôïc chia gia taøi vaø laø dòp ñeå nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình thöïc hieän öôùc mô, nguyeän voïng rieâng cuûa mình
*Nieàm vui rieâng:
-Cuï coá Hoàng: mô maøng ñeán luùc maëc boä ñoà xoâ gai, caùi ñieäu boä luï khuï ñi ñöa tangñeå moïi ngöôøi chuù yù ca tuïng
-Vaên Minh choàng: Vui vì caùi chuùc thö kia ñeán thôøi kì thöïc haønh
-Vaên Minh vôï: möøng vì ñöôïc dòp ñeå maëc boä xoâ gai taân thôøi laêng – xeâ vôùi nhöõng moát y phuïc taùo baïo nhaát
Ñaây laø cô hoäi ñeå oâng quaûng caùo haøng, ñeå kieám tieàn.
- Coâ Tuyeát: ñöôïc dòp chöùng toû “chöõ trinh” qua boä y phuïc Ngaây thô”
(Maëc boä y phuïc Ngaây thô – caùi aùo daøi voan moûng, trong coù cooùc-seâ, troâng nhö hôû caû naùch vaø nöûa vuùñoàng thôøi treân maët laïi hôi coù moät veû buoàn laõng maïn raát ñuùng moát moät nhaø coù ñaùm ) (DC)
Cô hoäi ñeå tuyeát tröng dieän, phoâ baøy söï hö hoûng cuûa keû “chöa ñaùnh maát caû chöõ trinh”
-Caäu Tuù Taân: thì söôùng ñieân ngöôøi vì ñöôïc duøng ñeán caùi maùy aûnh môùi mua
Ñaây laø cô hoäi hieám coù ñeå caäu Tuù giaûi trí vaø chöùng toû taøi ngheä chuïp aûnh cuûa mình
-OÂng Phaùn moïc söøng cuõng thaät sung söôùng vì khoâng ngôø raèng caùi söøng treân ñaàu mình laïi coù giaù trò ñeán theá vaø oâng tin chaéc raèng mình seõ ñöôïc traû coâng xöùng ñaùng
-XTÑoû thì danh giaù vaø uy tín caøng cao theâm vì chính nhôø haén maø cuï coá toå cheát (Xuaân coù coâng toá caùo vieäc oâng Phaùn moïc söøng tröôùc maët cuï coá toå)
Ñaïo lí, phong tuïc taäp quaùn ngaøn ñôøi bò ñaûo loän. ÔÛ caùi Xh kim tieàn ñaày duïc voïng, caùi nghóa töû truyeàn thoáng ñaõ bò thay theá hoaøn toaøn baèng loái soáng thöïc duïng.
2.Toaøn caûnh ñaùm tang:
-Caûnh chuaån bò: Töng böøng, vui veû ñi ñöa giaùy caùo phoù, goïi phöôøng keøn, thueâ xe ñaùm ma
-Caûnh ñöa ñaùm:
 +Laø moät ñaùm ma ta taùt, coù kieäu, coù xe tay, vaøi traêm voøng hoa, raát ñoâng ngöôøi ñi ñöa ñaùm
 +Ñaùm tang theo caû 3 loái: Taây – Ta –Taøu vôùi ñuû loaïi aâm thanh: Keøn Taây, keøn Ta, keøn Taøu laàn löôït thay nhau maø roän leân
Coù theå laøm cho ngöôøi cheát naèm trong quan taøi phaûi mæm cöôøi sung söôùng neáu khoâng gaät guø caùi caùi ñaàu”
 +Ñaùm tang ñeán ñaâu laøm huyeân naùo ñeán ñaáy
Vaïch traàn söï giaû doái, phoâ tröông cuûa nhöõng keû laém cuûa nhieàu tieàn, phi ñaïo ñöùc
3.Ngheä thuaät traøo phuùng cuûa chöông truyeän:
-Gioïng vaên nghòch ngôïm, hoùm hænh nöûa nhaïi, nöûa haøi
-Caùch duøng chöõ nghóa thaâm thuùy, giaøu yù nghóa mæa mai, cöôøi côït
( +Töø lai taïp: me söø xuaân, Jozeph Thieát, ñoác tôø Tröïc Ngoân: chæ ngöôøi lai caêng: nöûa Taây nöûa Ta.
 +Töø ngoaïi lai: laêng xeâ, buù dích (ñoïc cheäch aâm miu dích (mussic): aâm nhaïc)
 +Nöûa Noâm, nöûa Haùn: Ngaây thô, chinh phuïc, chieám loøng, trinh tieát
 +Toå hôïp töø hoùm hænh, traùi khoaùy: Haïnh phuùc cuûa moät tang gia, laúng lô moät caùch chaân chính, hö hoûng moät caùch khoa hoïc
III.TOÅNG KEÁT:
 (Ghi nhôù SGK)
Chia lớp thành hai nhóm
1/Nhóm 1: diễn lại cảnh gia đình cụ cố Hồng khi cụ cố tổ mất
2/ Nhóm 2: diễn lại cảnh đối thoại giữa Xuân tóc đỏ và ông Phán mọc sừng
1/ Mối tình Chí Phèo – Thị Nở là mối tình mang đậm tính nhân văn của những con người bị dìm sâu dưới tận cùng của cuộc sống. Anh/chị viết bài văn ngắn bày tỏ suy nghĩ của mình về tình yêu và cuộc sống của giới trẻ ngày nay?
2/ Từ nhân vật Xuân tóc đỏ trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” của Vũ Trọng Phụng, anh/chị hãy viết bài văn ngắn nêu suy nghĩ về hai câu thơ:
“Hôm qua em đi tỉnh về 
Hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều”
Hãy sưu tầm những tác phẩm của Nam Cao về
1/ Người nông dân, lý giải yếu tố xã hội, con người, quan điểm tác giả và cách giải quyết vấn đề về con người - xã hội?
2/ Người trí thức nghèo, lý giải yếu tố xã hội, con người, quan điểm tác giả và cách giải quyết vấn đề về con người - xã hội?
Hãy sưu tầm những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng về
1/ Người thành thị (thị dân), lý giải yếu tố xã hội, con người, quan điểm tác giả và cách giải quyết vấn đề về con người - xã hội? 
2/ quan lại, cường hào,..., lý giải yếu tố xã hội, con người, quan điểm tác giả và cách giải quyết vấn đề về con người - xã hội ?

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_12_Hanh_phuc_cua_mot_tang_gia.doc