Giáo án Sinh Học 9 - Tiết 22 - Ôn tập

ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức:

- Học sinh hệ thống hoá được các kiến thức cơ bản về di truyền. Cụ thể chương I, II, III.

- Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

2. Kĩ năng:

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tư duy lí luận, trong đó chủ yếu là kĩ năng so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh yêu thích bộ môn.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC.

1. Giáo viên.

- Bảng phụ

2. Học sinh: Ôn lại chương I, II, III.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số: (1’)

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 25/12/2020 Lượt xem 734Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh Học 9 - Tiết 22 - Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 11 Ngày soạn: 31/10/2017
Tiết : 22 Ngày dạy: 02/11/2017
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Học sinh hệ thống hoá được các kiến thức cơ bản về di truyền. Cụ thể chương I, II, III.
- Biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
2. Kĩ năng:
- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tư duy lí luận, trong đó chủ yếu là kĩ năng so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức.
3. Thái độ:
- Giáo dục học sinh yêu thích bộ môn.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC.
1. Giáo viên.
- Bảng phụ
2. Học sinh: Ôn lại chương I, II, III.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số: (1’)
9A1........................................ 
9A2............................................................... 
2.Kiểm tra bài cũ: Lồng vào bài mới.
3. Hoạt động dạy – học:
Mở bài: Các em đã học xong chương I, II, III. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập để củng cố lại các kiến thức đã học.
 Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức. (25’)
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV chia lớp thành 4 nhóm nhỏ và yêu cầu: Mỗi nhóm nghiên cứu 1 nội dung
ND 1: Các quy luật di truyền
ND2: Biến đổi NST qua nguyên phân, giảm phân.
ND3: Bản chất và ý nghĩa của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
ND4: Cấu trúc, chức năng ARN, ADN, protein.
- GV quan sát, hướng dẫn các nhóm ghi kiến thức cơ bản.
- GV nhận xét, đánh giá giúp HS hoàn thiện kiến thức.
- Các nhóm kẻ sẵn bảng theo mẫu cô giáo đưa ra.
- Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến, hoàn thành nội dung các bảng.
- Đại diện nhóm trình bày.
- HS tự sửa chữa và ghi vào vở bài tập
Bảng: Tóm tắt các quy luật di truyền
Tên quy luật
Nội dung
Giải thích
Ý nghĩa
Phân li
Do sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong sự hình thành giao tử chỉ chứa một nhân tố trong cặp.
Các nhân tố di truyền không hoà trộn vào nhau.
- Phân li và tổ hợp của cặp gen tương ứng.
- Xác định tính trội (thường là tính trạng tốt).
Phân li độc lập
Phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử.
F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
Tạo biến dị tổ hợp.
Di truyền liên kết
Các tính trạng do nhóm nhóm gen liên kết quy định được di truyền cùng nhau.
Các gen liên kết cùng phân li với NST trong phân bào.
Tạo sự di truyền ổn định của cả nhóm tính trạng có lợi.
Di truyền liên kết với giới tính
ở các loài giao phối tỉ lệ đực; cái xấp xỉ 1:1
Phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính.
Điều khiển tỉ lệ đực: cái.
Bảng: Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì trong nguyên phân và giảm phân
Các kì
Nguyên phân
Giảm phân I
Giảm phân II
Kì đầu
NST kép co ngắn, đóng xoắn và đính vào sợi thoi phân bào ở tâm động.
NST kép co ngắn, đóng xoắn. Cặp NST kép tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc và bắt chéo.
NST kép co ngắn lại thấy rõ số lượng NST kép (đơn bội).
Kì giữa
Các NST kép co ngắn cực đại và xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
Từng cặp NST kép xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. 
Các NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
Kì sau
Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực tế bào.
Các NST kép tương đồng phân li độc lập về 2 cực tế bào.
Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực tế bào.
Kì cuối
Các NST đơn nằm gọn trong nhân với số lượng bằng 2n như ở tế bào mẹ.
Các NST kép nằm gọn trong nhân với số lượng n (kép) bằng 1 nửa ở tế bào mẹ.
Các NST đơn nằm gọn trong nhân với số lượng bằng n (NST đơn).
Bảng: Bản chất và ý nghĩa của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
Các quá trình
Bản chất
ý nghĩa
Nguyên phân
Giữ nguyên bộ NST, nghĩa là 2 tế bào con được tạo ra có 2n NST giống như mẹ.
Duy trì ổn định bộ NST trong sự lớn lên của cơ thể và ở loài sinh snả vô tính.
Giảm phân
Làm giảm số lượng NST đi 1 nửa, nghĩa là các tế bào con được tạo ra có số lượng NST (n) bằng 1/2 của tế bào mẹ.
Góp phần duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ ở loài sinh sản hữu tính và tạo ra nguồn biến dị tổ hợp.
Thụ tinh
Kết hợp 2 bộ nhân đơn bội (n) thành bộ nhân lưỡng bội (2n).
Góp phần duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ ở loài sinh sản hữu tính và tạo ra nguồn biến dị tổ hợp.
Bảng: Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và prôtêin
Đại phân tử
Cấu trúc
Chức năng
ADN
- Chuỗi xoắn kép
- 4 loại nuclêôtit: A, T, G, X
- Lưu giữ thông tin di truyền
- Truyền đạt thông tin di truyền.
ARN
- Chuỗi xoắn đơn
- 4 loại nuclêôtit: A, U, G, X
- Truyền đạt thông tin di truyền
- Vận chuyển axitamin
- Tham gia cấu trúc ribôxôm.
Prôtêin
- Một hay nhiều chuỗi đơn
- 20 loại aa.
- Cấu trúc các bộ phận tế bào, enzim xúc tác quá trình trao đổi chất, hoocmon điều hoà hoạt động của các tuyến, vận chuyển, cung cấp năng lượng.
 Hoạt động 2: Câu hỏi ôn tập(15’)	
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV đưa ra các câu hỏi ôn tập, yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
1. Nội dung của quy luật phân li và ý nghĩa ?
2. Nội dung quy luật phân ly độc lập và ý nghĩa 
3. Ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân ?
4. Cấu tạo hoá học của phân tử ADN?
5. ADN tự nhân đôi theo các nguyên tắc ?
6. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn ?
7. Các loại ARN?
8. Cấu tạo của ARN ?
9. ARN được tổng hợp theo các nguyên tắc?
10. Phân biệt ADN và ARN ?
11. Chức năng của protein ?
- Cho HS thảo luận toàn lớp.
- HS vận dụng các kiến thức đã học và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, bổ sung.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ.
1. Nhận xét - đánh giá. (2’)
- GV nhận xét, đánh giá sự chuẩn bị của các nhóm, chất lượng làm bài của các nhóm.
2. Dặn dò. (2’)
- Hoàn thành các câu hỏi ôn tập.
- Ôn lại phần biến dị và di truyền.
- Tiết sau kiểm tra 1 tiết.
V. RÚT KINH NGHIỆM.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 11 tiet 22_12176732.doc