Giáo án soạn Tuần 5 - Lớp 5

TUẦN 5 : K5.

MĨ THUẬT: BÀI 5: TẬP NẶN TẠO DÁNG

NẶN CON VẬT QUEN THUỘC.

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1- Kiến thức: - HS nhận biết được đặc điểm, hình dáng một số con vật.

2- Kĩ năng: - HS biết cách nặn con vật quen thuộc .

3- Thái độ: - HS yêu mến con vật.

II - Đồ dùng dạy học :

1-Giáo viên:

 - ảnh về 1 số con vật, đất nặn.

- Bài tập nặn về 1 số con vật.

2- Học sinh:

-Vở Tập vẽ 5, đất nặn, ảnh chụp con vật do các em sưu tầm .

III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1- Kiểm tra bài cũ :

 - GV kiểm tra chuẩn bị đồ dùng của HS.

2- Bài mới:

* Giới thiệu bài : - GV giới thiệu về loài vật xung quanh.

 

doc 15 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 02/01/2021 Lượt xem 377Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án soạn Tuần 5 - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ề loài vật xung quanh.
Hoạt động của thầy 
T.G
Hoạt động của trò 
*HĐ 1: Quan sát và nhận xét:
1-2'
- GV cho HS QS ảnh chụp 1 số con vật .
- HS quan sát.
- Hình dáng, đặc điểm các con vật ntn ?
- Khác nhau.
*HĐ 2: Hướng dẫn cách nặn:
5-7'
- Kể tên 1 số con vật mà em biết ?
- HS kể.
- Con vật có những phần nào ?
- Đầu, mình, đuôi.
- VD: Con mèo.
- Đầu con mèo có dạng hình gì ?
- GV nặn phần đầu cho HS QS.
- Phần đầu có bộ phận nào ?
- Tương tự thân, đuôi....
- Con mèo khi chạy giống hay khác khi nằm ?
 -Màu sắc con mèo ra sao ?
Học sinh trả lời
- Mắt, tai, miệng...
- Khác nhau.
- HS trả lời.
*HĐ 3: Thực hành :
- GV cho HS nặn con vật theo cá nhân, theo nhóm.
18-20'
- HS nặn .
*HĐ 4:Củng cố .
2'
- Trưng bày bài nặn, xé dán.GV nhận xét bài của HS và đánh giá.
 - HS quan sát và nghe NX.
*HĐ 5:Dặn dò: 
 - Nhắc HS về nhà sưu tầm quan sát các hoạ tiết trang trí.
1
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LấN LỚP.
Chủ điểm "TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG EM".
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
I- Mục tiờu:
Giỳp Hs hiểu được ý nghĩa ngày khai giảng, thực hiện tốt cỏc nội dung trong buổi lễ.
II- Quy mụ hoạt động: 
Chung toàn trường
 III- Tiến hành hoạt động:
1- Chuẩn bị:
- GV chỉ đạo HS vệ sinh sõn trường sạch sẽ.
- Kiểm tra đồng phục, cờ, hoa.
- Tập hợp HS đỳng nơi quy định.
2. Tổ chức thực hiện:( TPT điều hành)
 .
	BÀI 5 LỊCH SỬ
PHAN BỘI CHÂU 
VÀ PHONG TRÀO ĐễNG DU 
I-MỤC TIấU :
Học xong bài này, học sinh biết :
Phan Bội Chõu là nhà yờu nước tiờu biểu ở Việt Nam đầu thế kỉ XX .
Phong trào Đụng Du là một phong trào yờu nước nhằm mục đớch chống thực dõn Phỏp.
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Ảnh trong SGK phúng to .
Bản đồ thế giới để xỏc định vị trớ Nhật bản .
Tư liệu về Phan Bội Chõu và phong trào Đụng Du.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
TG
	HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRề
5’
10’
5’
A-Kiểm tra bài cũ :
B-Bài mới :
*Hoạt động 1 (làm việc cả lớp)
Giới thiệu bài : Từ khi thực dõn Phỏp xõm lược nước ta nhõn dõn ta từ Nam chớ Bắc đó đứng lờn khỏng chiến chống Phỏp, nhưng tất cả cỏc phong trào đấu tranh đều bị thất bại.
-Đến thế kỉ XX xuất hiện hai nhà yờu nước tiờu biểu là Phan Bội Chõu là Phan Chõu Trinh. Hai ụng đó đi theo xu hướng cứu nước mới .
Giỏo viờn giao nhiệm vụ học tập cho học sinh :
+ Phan Bội Chõu tổ chức phong trào Đụng du nhằm mục đớch gỡ ?
+Kể lại những nột chớnh về phong trào Đụng du.
+í nghĩa của phong trào Đụng du.
*Hoạt động 2 (làm việc theo nhúm)
Gợi ý :
+Đào tạo những người yờu nước cú kiến thức về khoa học, kĩ thuật được học ở nước Nhật tiờn tiến, sau đú đưa họ về nước để hoạt động cưỳ nươc.
+Sự hưởng ứng phong trào Đụng du của nhõn dõn trong nước, nhất là những thanh niờn yờu nước Việt Nam.
+Phong trào đó khơi dậy lũng yờu nước của nhõn dõn ta.
-Trả lời cỏc cõu hỏi SGK bài học trước .
-Thảo luận cỏc ý nờu trờn 
7’
*Hoạt động 3 (làm việc cả lớp)
Bổ sung : 
Phan Bội Chõu (1867-1940) quờ ở làng Đan Nhiệm (cú tài liệu ghi là Đan Nhiễm), nay là xó Xuõn Hoà, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Õng lớn lờn khi đất nước đó bị thực dõn Phỏp đụ hộ. Õng là người thụng minh, học rộng, tài cao, cú ý chớ đỏnh đuổi giặc Phỏp xõm lược. Chủ trương lỳc đầu của ụng là dựa vào Nhật để đỏnh Phỏp .
-Tại sao Phan Bội Chõu lại chủ trương dựa vào Nhật để đỏnh Phỏp ?
-Trỡnh bày kết quả thảo luận 
-Nhật Bản trước đõy là là một nước phong kiến lạc hậu như Việt Nam. Trước õm mưu xõm lược của cỏc nước tư bản phương Tõy và nguy cơ mất nước, Nhật Bản đả tiến hành cải cỏch và trở nờn cường thịnh. Phan Bội Chõu cho rằng : Nhật cũng là một nước chõu Á “ đồng văn đồng chủng” (tức là cựng chung nền văn hoỏ Á Đụng, cựng chủng tộc da vàng) nờn hi vọng vào sự giỳp đỡ của Nhật để đỏnh Phỏp.
5’
*Hoạt động 4 ( làm việc cả lớp)
Tỡm hiểu về phong trào Đụng du : Hoạt động tiờu biểu của Phan Bội Chõu là đưa thanh niờn Việt Nam sang học ở Nhật Bản (một nước ở phương Đụng) nờn gọi là phong trào Đụng du. Phong trào bắt đầu từ năm 1905, chấm dứt vào đầu năm 1909; lỳc đầu cú 9 người; lỳc cao nhất (1907) cú hơn 200 người sang Nhật học tập.
-Phong trào Đụng du kết thỳc như thế nào?
-Tại sao chớnh phủ Nhật bản thỏa thuận vơi Phỏp chống lại phong trào Đụng du, trục xuất Phan Bội Chõu và những người du học?
-Lo ngaùi trửụực sửù phaựt trieồn cuỷa phong traứo ẹoõng du, thửùc daõn Phaựp ủaừ caỏu keỏt vụựi Nhaọt choỏng laùi phong traứo. Naờm 1908, chớnh phuỷ Nhaọt ra leọnh truùc xuaỏt nhửừng ngửụứi yeõu nửụực Vieọt Nam vaứ Phan Boọi Chaõu ra khoỷi Nhaọt Baỷn.
5’
*Hoạt động 5 (làm việc cả lớp)
Giỏo viờn nhắc lại những nội dung chớnh.
Nờu thờm một số vấn đề :
+Hoạt động của Phan Bội Chõu cú ảnh hưởng như thế nào tới phong trào cỏch mạng nước ta đầu thế kỉ XX ?
+Ở địa phương em cú những di tớch gỡ về Phan Bội Chõu hoặc đường phố, trường học mang tờn Phan Bội Chõu khụng?
3’
C- Củng cố 
D-Nhận xột – Dặn dũ :
-Hỏi đỏp lại cỏc cõu hỏi ở SGK .
-Chuẩn bị bài sau .
 .............................................................................
Khoa học BÀI 9 – 10 : THỰC HÀNH
NểI “KHễNG!” ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN
I-Mục tiờu: 
Giỳp HS:
- Thu thập và trỡnh bày thụng tin về tỏc hại của cỏc chất gõy nghiện: rượu, bia, thuốc lỏ, ma tỳy.
II-Đồ dựng 
- HS sưu tầm tranh ảnh, sỏch bỏo về tỏc hại của rượu, bia thuốc lỏ, ma tỳy.
- Giấy khổ to, bỳt dạ.
- Phiếu ghi cỏc tỡnh huống, phiếu ghi cỏc cõu hỏi về tỏc hại của cỏc chất gõy nghiện.
Tỏc hại của thuốc lỏ
Tỏc hại của rượu, bia
Tỏc hại của cỏc chất ma tỳy
Đối với người sử dụng
Đối với người xung quanh
III-Hoạt động dạy học 
TG
	Hoạt động dạy
Hoạt động học
5’
10’
10’
12’
3’
Hoạt động : Khởi động
 KTBC: Gọi 3 HS lờn bảng trả lời cỏc cõu hỏi về nội dung bài 8.
+ Nhận xột, ghi điểm.
Kiểm tra việc sưu tầm tranh ảnh, sỏch bỏo về tỏc hại của rượu, bia, thuốc lỏ, ma tựy, ...
 GTB: Bài học hụm nay sẽ giỳp cỏc em hiểu biết về tỏc hại của cỏc chất gõy nghiện: rượu, bia, thuốc lỏ, ma tỳy.
Hoạt động 1: Trỡnh bày cỏc thụng tin sưu tầm
- Yờu cầu HS giới thiệu thụng tin mà mỡnh đó sưu tầm được.
- Nhận xột khen ngợi những HS đó chuẩn bị tốt.
Hoạt động 2: Tỏc hại của cỏc chất gõy nghiện
- GV chia HS thành 6 nhúm, phỏt giấy khổ to, bỳt dạ cho HS và nờu yều cầu hoạt động:
+ Đọc thụng tin trong SGK.
+ Kẻ bảng và hoàn thành bảng về tỏc hại của rượu bia hoặc thuốc lỏ hoặc ma tỳy.
- Gọi 3 nhúm làm xong trước dỏn phiếu lờn bảng những thụng tin vừa hoàn thành của nhúm.
- Gọi HS đọc lại phiếu hoàn chỉnh.
- Gọi HS đọc lại thụng tin trong SGK.
* Kết luận: Mục Bạn cần biết SGK trang 21.
Hoạt động 3: Trũ chơi “Hỏi hoa dõn chủ”
- GV viết cỏc cõu hỏi về tỏc hại của ma tỳy và cỏc chất gõy nghiện vào từng mảnh giấy cài lờn cõy và phổ biến cỏch chơi, luật chơi.
- Tổng kết cuộc chơi và nhận xột, tuyờn dương.
.
C-Củng cố -Dặn dũ :
- Nhận xột tiết học, khen ngợi những HS hăng hỏi tham gia xõy dựng bài.
- Dặn HS về nhà học thuộc mục Bạn cần biết, sưu tầm vỏ bao, lọ cỏc loại thuốc.
- 3 HS lờn bảng lần lượt trả lời cỏc cõu hỏi:
+ Để giữ vệ sinh cơ thể tuổi dậy thỡ, em nờn làm gỡ?
+ Chỳng ta nờn và khụng nờn làm gỡ để bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thỡ? 
+ (Nữ) Khi cú kinh nguyệt, em cần phải làm gỡ?
- Tổ trưởng bỏo cỏo việc chuẩn bị của cỏc thành viờn.
- HS lắng nghe, nhắc lại, ghi vở.
- 5 – 7 HS tiếp nối nhau đứng dậy giới thiệu thụng tin mà mỡnh đó sưu tầm được.
- HS hoạt động theo nhúm: Nhúm 1-2 hoàn thành phiếu về tỏc hại của thuốc lỏ; nhúm 3-4 hoàn thành phiếu về tỏc hại của rượu-bia; nhúm 5-6 hoàn thành phiếu về tỏc hại của cỏc chất ma tỳy.
- Cỏc nhúm trỡnh bày kết quả thảo luận trước lớp, cỏc nhúm khỏc theo dừi và bổ sung ý kiến.
- 3 HS tiếp nối nhau đọc.
HS chia theo tổ, cử đại diện mỗi tổ làm BGK, bốc thăm và trả lời cỏc cõu hỏi.
- HS dưới lớp theo dừi và cổ vũ
- 2 HS ngồi cựng bàn trao đổi, thảo luận, trả lời cỏc cõu hỏi, lớp nhận xột.
BÀI 5 :
	ĐỊA LÍ	VÙNG BIỂN NƯỚC TA
I-MỤC TIấU :
Học xong bài này, học sinh biết :
Trỡnh bày được một số đặc điểm của vựng biển nước ta .
Chỉ trờn bản đồ (lược đồ) vựng biển nước ta và cú thể chỉ một số điểm du lịch, bói tắm biển nổi tiếng.
Biết vai trũ của biển đối với khớ hậu, đời sống và sản xuất .
í thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thỏc tài nguyờn biển một cỏch hợp lớ.
II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Bản đồ Việt Nam trong khu vực Đụng nam Á hoặc hỡnh 1 trong SGK phúng to 
Bản đồ Địa lớ tự nhiờn Việt Nam .
Tranh ảnh về những nơi du lịch và bói tắm biển (nếu cú)
Phiếu học tập :
Đặc điểm của vựng biển nước ta 
Ảnh hưởng của biển đối với đời sống và sản xuất 
Núng quanh năm, nước khụng bao giờ đúng băng .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miền Bắc hay miền Trung hay cú bóo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hằng ngày, nước biển cú lỳc dõng lờn, cú lỳa hạ xuống .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
TG
	HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRề
5’
10’
A-Kiểm tra bài cũ :
B-Bài mới :
1-Giới thiệu bài :
2-Nội dung :
1-Vựng biển nước ta 
*Hoạt động 1 (làm việc cả lớp)
Giỏo viờn chỉ vựng biển nước ta (trờn “ Bản đồ Việt Nam trong khu vực Đụng Nam Á” hoặc hỡnh 1 phúng to )vừa núi vựng biển nước ta rộng và thuộc Biển Đụng .
-Biển Đụng bao bọc phần đất liền của nước ta gồm những phớa nào ?
*Kết luận : Vựng biển nước ta thuộc Biển Đụng .
-Trả lời cỏc cõu hỏi SGK bài học trước .
-Học sinh quan sỏt lược đồ SGK 
-Học sinh trả lời .
10’
2.Đặc điểm của vựng biển nước ta 
*Hoạt động 2 : (làm việc cỏ nhõn)
Bước 1 :
Bước 2 :
-Giỏo viờn sửa chữa và giỳp học sinh hoàn thiện phần trỡnh bày .
+Mở rộng : Chế độ thủy triều ven biển nước ta khỏ đặc biệt và cú sự khỏc nhau giữa cỏc vựng. Cú vựng chế độ thủy triều là nhật triều (mỗi ngày một lần nước lờn và một lần nước xuống), cú vựng chế độ thủy triều là bỏn nhật triều (một ngày cú 2 lần thủy triều lờn xuống) và cú vựng cú cả chế độ bỏn nhật triều và nhật triều.
-Cỏ nhõn học sinh đọc SGK và hoàn thành phiếu bài tập .
-Một số học sinh trỡnh bày kết quả làm việc trước lớp .
10’
3.Vai trũ của biển 
*Hoạt động 3 : (làm việc theo nhúm)
Bước 1 : 
Bước 2 : 
-Giỏo viờn sửa chữa và giỳp học sinh hoàn thiện phần trỡnh bày .
*Kết luận : Biển điều hũa khớ hậu, là nguồn tài nguyờn và là đường giao thụng quan trọng. Ven biển cú nhiều nơi du lịch và nghỉ mỏt.
Bước 3 : Trũ chơi như sau :
-Chọn một số học sinh tham gia trũ chơi, chia số học sinh thành 2 nhúm cú số học sinh bằng nhau .
-Cỏch chơi : Một học sinh ở nhúm 1 nờu tờn hoặc giơ ảnh về một địa điểm du lịch thỡ 1 học sinh ở nhúm 2 phải đọc tờn và chỉ trờn Bản đồ Địa lớ Tự nhiờn Việt Nam tỉnh hoặc thành phố cú địa điểm mà học sinh nhúm 1 vừa nờu. Sau đú làm ngược lại. Trũ chơi tiếp tục cho đến khi cả 2 nhúm khụng tỡm được địa điểm du lịch hoặc bói tắm biển nữa.
*Cỏch đỏnh giỏ : 
-Nhúm nào trả lời đỳng tờn và chỉ trờn bản đồ đỳng nhiều là nhúm thắng . 
-Nếu 2 nhúm cú số điểm bằng nhau thỡ nhúm nào cú nhiều học sinh tham gia hơn là nhúm đú thắng .
Dựa vào nhúm hiểu biết và đọc SGK, từng nhúm thảo luận để nờu vai trũ của biển đối với khớ hậu, đời sống và sản xuất của nhõn dõn ta .
-Đại diện cỏc nhúm học sinh trỡnh bày kết quả thảo luận nhúm .
-Học sinh khỏc sổ sung .
5’
3-Củng cố 
4-Nhận xột – Dặn dũ :
-Hỏi đỏp lại cỏc cõu hỏi ở SGK .
-Chuẩn bị bài sau .
 Thứ 5 ngày 20 thỏng 9 năm 2012.
BÀI SOẠN NGÀY THỨ 4 - SOẠN BỔ SUNG MễN THỂ DỤC.
	..
	THỂ DỤC
Đội hỡnh đội ngũ
Trũ chơi “nhảy ụ tiếp sức”
I-MỤC TIấU: 
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dúng thẳng hàng ngang. Thực hiện đỳng điểm số đi đều vũng phải, vũng trỏi. Biết cỏch đổi chõn khi đi đều sai nhịp
-Trũ chơi nhảy ụ tiếp sức”. Yờu cầu hs chơi đỳng luật, nhanh nhẹn, khộo lộo, tập trung chỳ ý, hào hứng trong khi chơi.
II/ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
-Địa điểm: trờn sõn trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
-Phương tiện: Chuẩn bị 1 cũi, vẽ sõn chơi trũ chơi. 
 III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
7'
20'
8'
1/ Phần mở đầu:
-Gv nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yờu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. 
-Trũ chơi “Tỡm người chỉ huy”.
GV yờu cầu học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hỏt. 
2/ Phần cơ bản:
a/ Đội hỡnh đội ngũ: 
-GV ụn tập hợp hàng ngang, dúng hàng, điểm số, đi đều vũng phải, vũng trỏi, đổi chõn khi đi đều sai nhịp.
-GV điều khiển lớp tập 2 lần, GV chia tổ tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng. GV quan sỏt và sửa sai cho hs cỏc tổ. 
-GV tập hợp cả lớp củng cố lại kiến thức do gv điều khiển.
b/ Chơi trũ chơi’’ Nhảy ụ tiếp sức”:
-GV nờu tờn trũ chơi, tập hợp hs theo đội hỡnh trũ chơi, phổ biến cỏch chơi và quy định chơi. Cho cả lớp thi đua chơi. GV quan sỏt nhận xột, biểu dương tổ, cỏ nhõn chơi nhiệt tỡnh khụng phạm luật.
3/Phần kết thỳc:
-GV cho hs đi thường theo chiều sõn tập 2 vũng, về tập hợp thành 4 hàng ngang, tập động tỏc thả lỏng
-GV yờu cầu hs nhắc lại kiến thức bài. 
-Gv nhận xột, đỏnh giỏ kết quả bài học và giao bài tập về nhà.
-HS chỳ ý nghe gv phổ biến nhiệm vụ, yờu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
-HS tham gia trũ chơi “Tỡm người chỉ huy”
-HS đứng tại chỗ vỗ tay hỏt.
-HS ụn lại tập hợp hàng ngang, dúng hàng, điểm số, đi đều vũng phải, vũng trỏi, đổi chõn khi đi đều sai nhịp.
-HS tập hợp lớp tập 2 lần dưới sự điều khiển của gv. 
-HS cỏc tổ tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng.
-HS cả lớp tập ụn lại kiến thức dưới sự điều khiển của tổ trưởng. 
-HS tập hợp theo đội hỡnh trũ chơi chỳ ý nghe gv phổ biến cỏch chơi và quy định chơi, hs cả lớp thi đua chơi, cỏ nhõn, tổ tham gia nhiệt tỡnh chơi khụng vi phạm.
-HS đi thường theo theo chiều sõn tập 2 vũng, về tập hợp thành 4 hàng ngang, tập động tỏc thả lỏng. 
-HS nhắc lại kiến thức bài. 
-HS chỳ ý nghe gv nhận xột đỏnh giỏ và giao bài chuẩn bị bài về nhà.
 Thứ 6 ngày 21 thỏng 9 năm 2012.
LUYỆN TOÁN:
LUYỆN TẬP
i. mục tiêu:
 Củng cố lại cho HS cỏc kiến thức đó học về giảẩớcc dạng toỏn đó học.
ii. hoạt động dạy học:
1.Hướng dẫn HS làm cỏc bài tập sau.
Bài 1.Cú 18 quả gồm cam, tỏo, xoài.Trong đú số cam bằng ẵ số xoài và số tỏo gấp 3 lần số cam.Tớnh số quả mỗi loại.
Hướng dẫn HS xỏc định tỉ số rồi vẽ sơ đồ để giải. Đõy là loại toỏn tỡm 3 số khi biết tổng và tỉ số.
Bài 2: Một hỡnh chữ nhật cú chiều dài hơn chiều rộng 20 cm và chiều rộng bằng ẵ chiều dài.Tớnh chu vi và diện tớch hỡnh chữ nhật đú?
Hướng dẫn HS xỏc định dạng toỏn để tỡm chiều dài và chiều rộng sau đú tớnh chu vi và diện tớch hỡnh chữ nhật.
Bài 3:Tỡm hai số biết hiệu hai số là số lớn nhất cú 3 chữ số và số bộ bằng 2/5 số lớn.
HS xỏc định hiệu số rồi vẽ sơ đồ để giải.
Bài 4 : Tỡm x và y biết.
a. x + y = 27 b . x + y = 35 c. x – y = 26
 x - y = 13 x : y = 4 x : y = 3
Hướng dẫn HS :- Bài a thuộc dạng tỡm hai số biết tổng và hiệu của hai số.
 - Bài b thuộc dạng tỡm hai số biết tổng và tỉ số của hai số. 
 - Bài c thuộc dạng toỏn tỡm hai số biết hiệu và tỉ số.
Y/c HS xỏc định số lớn số bộ và dựa vào cỏch giải mỗi dạng toỏn để tỡm x và y trong từng trường hợp.
Bài 5*: Một rổ cú 24 quả gồm cam, tỏo, xoài. Trong đú số cam ớt hơn tổng số tỏo và xoài là 6 quả.
Số tỏo bằng 4/5 số xoài. Hỏi mỗi loại cú bao nhiờu quả?
Gợi ý HS dựa vào mối quan hệ thứ nhất trụng đề để tớnh số cam sau đú dựa vào quan hệ thứ hai để tớnh tỏo và xoài.
2.Hướng dẫn chữa bài: Gọi HS lờn bảng chữa bài sau đú GV nhận xột và bổ sung thờm
 KHOA HỌC BÀI 10 ĐÃ SOẠN Ở THÚ 4
THỂ DỤC
Đội hỡnh đội ngũ
Trũ chơi “nhảy đỳng, nhảy nhanh”
I-MỤC TIấU: 
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dúng thẳng hàng ngang.
- Thực hiện cơ bản đỳng điểm số, đi đều vũng phải, vũng trỏi.
- Bước đầu biết cỏch đổi chõn khi đi đều sai nhịp.
- Biết cỏch chơi và tham gia chơi được cỏc trũ chơi.
.II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN.
-Địa điểm: Trờn sõn trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
-Phương tiện:Chuẩn bị 1 cũi, kẻ sõn chơi trũ chơi.
III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
TL
Hoạt động dạy
Hoạt động học
8’
20’
7’
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yờu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
-Chạy theo một hàng dọc quanh sõn tập.
-Cho hs chơi trũ chơi’’ Diệt cỏc con vật cú hại”.
2/ Phần cơ bản: 
a/ Đội hỡnh đội ngũ:
-ễn tập hợp hàng ngang, dúng hàng, điểm số, đi đều vũng phải, vũng trỏi, đổi chõn khi đi đều sai nhịp. Cỏn sự điều khiển lớp tập:1lần. GV yờu cầu hs chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển tập 6 lần. 
-GV yờu cầu cả lớp tập hợp cho từng tổ thi đua trỡnh diễn 2 lần. GV quan sỏt, nhận xột, sửa chữa sai sút, biểu dương thi đua cỏc tổ. 
-GV yờu cầu cả lớp tập để củng cố kiến thức do gv điều khiển 2 lần. 
b/ Chơi trũ chơi’’nhảy đỳng, nhảy nhanh”
-Gv nờu tờn trũ chơi, tập hợp hs theo đội hỡnh chơi, phổ biến lại cỏch chơi và quy định chơi.
-GV cho cả lớp cựng chơi, gv quan sỏt nhận xột biểu dương tổ, cỏ nhõn hs tớch cực trong khi chơi và chơi đỳng luật.
3/ Phần kết thỳc:
-GV cho hs hỏt 1 bài hỏt, vừa hỏt vừa vỗ tay theo nhịp. 
-GV yờu cầu hs nhắc lại kiến thức bài. 
-GV nhận xột đỏnh giỏ kết quả bài học và giao bài về nhà.
-HS chỳ ý nghe gv phổ biến nhiệm vụ, yờu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. 
-HS chạy theo một hàng dọc quanh sõn tập. 
Chơi theo hiệu lệnh của cụ.
-HS ụn tập dưới sự điều khiển của cỏn sự lớp, điều khiển lớp tập 1 lần, sau đú HS chia tổ tập luyện dưới sự điều khiển của tổ trưởng 6 lần. 
-HS cả lớp tập hợp từng tổ thi đua trỡnh diễn hai lần.
-HS cả lớp tập để củng cố lại kiến thức 
-HS chỳ ý nghe gv nờu tờn trũ chơi, tập hợp theo đội hỡnh chơi, chỳ ý nghe gv phổ biến lại cỏch chơi và quy định chơi. 
-HS cỏ nhõn, tổ cựng tham gia trũ chơi tớch cực chơi và chơi đỳng luật. 
-HS hỏt một bài hỏt, vừa hỏt vừa vỗ tay theo nhịp.
-HS nhắc lại kiến thức bài.
-HS chỳ ý nghe gv nhận xột đỏnh giỏ kết quả bài học và chuẩn bị bài về nhà.
LUYỆN TIẾNG VIỆT:
Luyện tập
I.MỤC TIấU: 
 Củng cố lại cỏc kiến thức đó học về từ cõu, tập làm văn, chớnh tả, luyện viết.
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài.1. Tỡm 10 tiếng cú nguyờn õm đụi uụ, 10 tiếng cú nguyờn õm đụi ua.Nờu quy tắc ghi dấu thanh của cỏc tiếng đú.
( Cỏc tiếng cú uụ dấu thanh đặt ở trờn hoặc dưới ụ, tiếng cú ua thỡ đặt trờn hoặc dưới u)
Bài 2.Tỡm từ trỏi nghĩa với mỗi từ sau:
a.Già: quả già- non, b,chạy: người chạy- đứng
 người già- trẻ ụ tụ chạy - dừng
 cõn già- non đồng hồ chạy- chết
c.nhạt: màu ỏo nhạt- đậm d, đen: trời tối đen- sỏng
 đường nhạt -ngọt ỏo màu đen – sỏng
 muối nhạt - mặn hụm nay đen lắm- đỏ
 tỡnh cảm nhạt-mặn nồng 
Bài 3: Chỉ ra chỗ sai ở mỗi cõu sau đõy rồi viết lại cho hoàn chỉnh và đỳng ngữ phỏp:
Tuy vườn nhà em nhỏ bộ và khụng cú cõy ăn quả
* Sai về cỏch dựng từ.và nối hai vế song song
 => Tuy vườn nhà em nhỏ bộ nhưng cú rất nhiều cõy ăn quả.
- Bạn Lan tuy hỏt hay nhưng lười học.
* Sai về cỏch dựng từ : Tớnh từ tốt và xấu khụng đi cựng nhau.
=> Bạn Lan hỏt hay, mỳa dẻo.
Bài 4:
 Viết đoạn văn ngắn tả cảnh trường em lỳc ra chơi.
- Gv gợi ý để cỏc em lựa chọn một số cảnh trong giờ chơi để tả cho phự hợp nội dung đoạn văn cần viết.
- HS viết bài vào vở sau đú gọi 1 số em đứng dậy đọc trước lớp, cả lớp nhạn xột bổ sung
2.Hướng dẫn HS chữa bài . 
- GV nhận xột, bổ sung. Gv ra bài tập về nhà cho HS
.
 Chiều Thứ 6 ngày 20 thỏng 9 năm2012.
 KHOA HỌC SOẠN NGÀY THỨ 4
	LUYỆN TOÁN
Luyện tập
I.MỤC TIấU: 
 Củng cố về cỏch chuyển đổi đơn vị đo độ dài .Cỏch giải cỏc bài toỏn tỉ lệ.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1.Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 1: Viết số thớch hợp vào chỗ chấm
a. 219 dam = ..........m ; 5000m = ........km; 3 m = hm
b.2km65m = ..........m ; 8912 cm=.......m......cm ; 13 m 7 mm=.......... mm
c. 43hm 5dam =.............m ; 1030 m = ........km.....m ; 3/8 tấn =..........kg
- GV cho HS làm bài vào vở.
- HS lờn bảng chữa bài . GV cựng cả lớp nhận xột và kết luận.
Bài 2: Dệt 6 chiếc khăn mặt hết 26 gam sợi, nếu dệt 5 tỏ khăn mặt cựng loại như thế thỡ hết bao nhiờu gam sợi?
Giỳp HS nhận biết dõy là dạng toỏn tỉ lệ chỉ giải được theo cỏch tỡm tỉ số. 
“ Đại lượng này tăng bao nhiờu lần thỡ dại lương kia tăng bấy nhiờu lần”
Bài 3: Hai người định làm cụng việc đú trong 7 giờ. Nhưng để làm nhanh hơn họ đó mượn thờm 2 người nữa .Hỏi sau bao lõu thỡ họ làm xong cụng việc đú? ( Mức làm như nhau)
GV gợi ý dạng bài này thuộc dạng đại lượng này tăng bao nhiờu lần thỡ đại lượng kia giảm bấy nhiờu lần.GV giỳp HS xỏc định được cỏc đại lượng trong bài toỏn. Bài này giải theo phương phỏp tỡm tỉ số.
Bài 4*. Một hỡnh chữ nhất cú chiều dài 12 cm, chiều rộng bằng ắ chiều dài. Một hỡnh chữ nhật khỏc cũng cú diện tớch như vậy và cú chiều rộng bằng 6 cm .Tớnh chiều dài hỡnh chữ nhật thứ hai?
Gợi ý cho HS muốn tớnh được chiều dài hỡnh chữ nhật thứ 2 thỡ phải tớnh diện tớch hỡnh chữ nhật thứ nhất. trước hết phải tớnh chiều rộng hỡnh một.
HS giải bài toỏn.
GV khắc sõu cho HS khi diện tớch khụng đổi nếu chiều dài tăng bao nhiờu lần thỡ chiều rộng giảm bấy nhiờu lần và ngược lại.
Bài 5*. Một đội cụng nhõn chuẩn bị gạo cho 25 người ăn trong 6 ngày mỗi ngày ăn 2 bữa.Với số gạo đú nếu 20 người ăn trong mỗi ngày ăn 3 bữa thỡ được bao nhiờu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau).
- GV Gợi ý cho HS coi 1 người ăn 1 ngày 1 bữa là 1 suất để tớnh tổng số suất ăn cú tất cả ( 25 x 6 x 2 = 300 suất ).Sau đú tớnh số suất ăn 20 người ăn trong một ngày ( 20 x3 = 60 suất) , từ đú ta tỡm được số ngày mà 20 người ăn mỗi ngày ăn 3 bữa) 
2- Hướng dẫn HS chữa bài:- Gọi HS lờn bảng chữa bài sau đú GV nhận xột bố sung nếu sai.
	 PHỤ ĐẠO HSYK-
	LUYỆN TIẾNG VIỆT:
LUYỆN TẬP
I.Mục tiờu:
 Củng cố lại cỏc kiến thức đó học về từ cõu, tập làm văn, chớnh tả, luyện viết.
II.Hoạt động dạy học:
1. Luyện viết: Tổ chức cho HS luyện viết bài 5 trong vở luyện viết.
GV hướng dẫn HS cỏch trỡnh bày,cầm bỳt và tư thế ngồi viết. hướng dẫn HS một số mẫu chữ trong bài.
HS luyện viết GV theo dừi nhắc nhở để cỏc em viết đỳng.
2.Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài.1. Tỡm 10 tiếng cú nguyờn õm đụi uụ, 10 tiếng cú nguyờn õm đụi ua.Nờu quy tắc ghi dấu thanh của cỏc tiếng đú.
( Cỏc tiếng cú uụ dấu thanh đặt ở trờn hoặc dưới ụ, tiếng cú ua thỡ đặ

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 5.doc