Giáo án Tập đọc Lớp Một - Tuần 25 đến 35 - Đặng Thị Phượng

Tập đọc: Trường em

 I. Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cô giáo, mái trường.

 - Hiểu nội dung bài: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn học sinh.

 - Trả lời được câu hỏi 1, 2 (sgk).

 II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ

 III. Lên lớp:

Hoạt động của GV

* Tiết 1: (40')

1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.

2. Bài cũ: Đọc, viết: uỷ ban, hoà thuận, luyện tập(Vi)

3. Bài mới:

* Giới thiệu: Ghi bảng: Trường em (sgk/46)

. Gọi hsg đọc bài trên bảng

. Từ khó, phát âm (gạch chân): cô giáo, mái trường

. Đọc mẫu lần 1

. Phân câu: Bài có mấy câu?

. Đọc câu dài:

. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)

. Truyền điện

Giải lao

. Làm bài tập sgk (mở sgk/46)

- Tìm tiếng trong bài có vần ai/ ay (cc từ khóa)

- Tìm tiếng ngoài bài có vần ai/ ay (theo mẫu)

- Nói câu chứa tiếng có vần ai/ ay (theo mẫu):

Tôi là máy bay chở khách. Tai để nghe bạn nói.

* Tiết 2: (40') (xoá bảng)

. GV đọc mẫu lần 2

. Phân đoạn (gv phân): 3 đoạn

. Đọc đoạn nối tiếp (cá nhân)

. Đọc đoạn kết hợp trả lời câu hỏi:

Đoạn 1: Trong bài trường học được gọi là gì?

Đoạn 2: Nói tiếp: Trường học là ngôi nhà thứ hai của em, vì

Giảng: thân thiết: rất thân, rất gần gũi

Đoạn 3:

* Liên hệ: Ở trường, lớp có nhiều bạn bè, được học nhiều điều hay, Các em phải biết yêu trường, lớp của mình.

Giải lao

. Luyện nói: Hỏi nhau về trường lớp (theo mẫu):

Bạn học lớp nào?

Tôi học lớp 1A.

. Yc thảo luận nhóm 2, trả lời

* Nội dung: Ngôi trường là nơi gắn bó, thân thiết với bạn học sinh.

4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH

5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Tặng cháu

 

doc 36 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 28/12/2020 Lượt xem 354Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập đọc Lớp Một - Tuần 25 đến 35 - Đặng Thị Phượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vững vàng. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. 
	- Hiểu nội dung bài: Bố bạn nhỏ là bộ đội ngoài đảo xa, bố rất nhớ và yêu bạn nhỏ.
	- Trả lời câu hỏi tìm hiểu bài (sgk).
	- Học thuộc lòng ít nhất 1 khổ thơ. 
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Mưu chú Sẻ và TLCH (Hân, Ly)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi bảng: Ngôi nhà (sgk/85)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: nghìn, ngoan, vững vàng
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy dòng?
. Đọc ngắt nhịp thơ: 5/5/5/... 
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/85)
- Tìm tiếng trong bài có vần oan (cc từ khóa)
- Nói câu chứa tiếng có vần oan, oat (theo mẫu):
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 3 khổ thơ
. Đọc nối tiếp từng khổ thơ (cá nhân)
. Đọc kết hợp trả lời câu hỏi: 
- Khổ 1: Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu?
Giảng: đảo xa: vùng đất ở xa đất liền
- Khổ 2: Bố gửi cho bạn những quà gì?
- Khổ 3: Em giúp bố việc gì? 
Giảng: vững vàng: rất chắc chắn
* Liên hệ: thương yêu, kính trọng ba mẹ. 
* Bố là bộ đội ngoài đảo xa, bố rất nhớ bạn nhỏ. 
Giải lao
. Luyện học thuộc lòng bài thơ (xóa dần)
. Luyện nói: Hỏi nhau về nghề nghiệp của bố 
4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Vì bây giờ mẹ mới về
Thực hiện
Đọc bài cá nhân và TLCH
Theo dõi, đọc thầm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nghe 
12 
Bố em.../ Ở tận.../ Chưa lần ...
Đọc cá nhân, đồng thanh, nhóm
Theo dõi
ngoan
Hàng xoan mát rượi.
Em đoạt giải học sinh giỏi.
Nghe
Đọc cá nhân 
Thực hiện
...tận vùng đảo xa
...nghìn cái nhớ, thương, lời chúc, cái hôn
...luôn vững vàng tay súng
Nghe, hiểu
Đọc thuộc lòng
Nói tự do
Đọc bài cá nhân và TLCH
Nghe, thực hiện
 Ngày giảng: 27/ 03/ 2015 
Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
	I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cắt bánh, khóc òa, hoảng hốt. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
	- Hiểu nội dung bài: Cậu bé làm nũng mẹ nên đợi mẹ về mới khóc.
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 (sgk).
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Quà của bố và TLCH (Trâm, My)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi: Vì bây giờ mẹ mới về (sgk/88)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: cắt bánh, khóc òa, hoảng hốt
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy câu?
. Đọc câu dài:
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/88)
- Tìm tiếng trong bài có vần ưt (cc từ khóa)
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ưt/ ưc
- Nói câu chứa tiếng có vần ưt/ ưc (theo mẫu)
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 2 đoạn
. Đọc đoạn nối tiếp (cá nhân)
. Đọc đoạn kết hợp trả lời câu hỏi:
+ Khi bị đứt tay, cậu bé có khóc không?
+ Lúc nào cậu bé mới khóc? Vì sao? 
+ Bài có mấy câu hỏi? Đọc các câu hỏi và câu trả lời.
* Liên hệ: Không nên làm nũng với mẹ.
* Cậu bé làm nũng mẹ nên đợi mẹ về mới khóc. 
Giải lao
* Luyện nói: Hỏi nhau: Bạn có hay làm nũng bố mẹ không?
4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Đầm sen
Thực hiện
Đọc và TLCH
Theo dõi, đọc thầm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nghe 
9 câu
Cậu bé ...đứt tay/ ...không khóc.
Đọc cá nhân, đồng thanh, nhóm
Theo dõi
đứt
Tìm tự do
Hộp mứt ngon quá. Lọ mực đầy
 Nghe
Vạch đoạn
Đọc cá nhân
Thực hiện
... không
... lúc mẹ về.
... 3 câu. Đọc phân vai 
Nghe, hiểu
Nói tự do
Đọc bài cá nhân và TLCH
Nghe, thực hiện
Tuần 29: 
 Ngày giảng: 30/ 03/ 2015 
Tập đọc: Đầm sen
	I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: xòe ra, ngan ngát, dẹt lại, thuyền. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
	- Hiểu nội dung bài: Vẻ đẹp của lá, hoa, hương sắc loài sen.
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 (sgk).
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Vì bây giờ...và TLCH (Yến, Bảo)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi: Vì bây giờ mẹ mới về (sgk/91)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: xòe ra, ngan ngát, dẹt lại, thuyền
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy câu?
. Đọc câu dài:
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/91)
- Tìm tiếng trong bài có vần en (cc từ khóa)
- Tìm tiếng ngoài bài có vần en/ oen
- Nói câu chứa tiếng có vần en/ oen (theo mẫu)
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 3 đoạn
. Đọc đoạn nối tiếp (cá nhân)
. Đọc đoạn kết hợp trả lời câu hỏi:
- Khi nở, hoa sen trông đẹp như thế nào?
. đài sen: bộ phận phía ngoài giáp cuống sen
. nhị (nhuỵ): là bộ phận trong cùng của bông sen
- Đọc câu văn tả hương sen. 
. ngan ngát: mùi hương thơm dịu nhẹ dễ chịu
. thanh khiết: trong sạch
* Liên hệ: yêu quí vẻ đẹp của sen
* Vẻ đẹp của lá, hoa, hương sắc loài sen.
Giải lao
* Luyện nói: Nói về sen.
4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Mời vào
Thực hiện
Đọc và TLCH
Theo dõi, đọc thầm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nghe 
8 câu
Suốt...,/ sáng.../ lại...nan/ rẻ...//
Đọc cá nhân, đồng thanh, nhóm
Theo dõi
sen, ven, chen
Tìm tự do
Áo len rất đẹp. Cưa xoèn xoẹt.
Nghe
Vạch đoạn
Đọc cá nhân
Thực hiện
... cánh hoa đỏ nhạt...nhị vàng
... hương sen ..., thanh khiết.
Nghe, hiểu
Nói tự do
Đọc bài cá nhân và TLCH
Nghe, thực hiện
 Ngày giảng: 01/ 04/ 2015 
Tập đọc: Mời vào
	I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: gạc, soạn sửa, buồm thuyền. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. 
	- Hiểu n.dung bài: Chủ nhà hiếu khách, niềm nở đón những người bạn tốt đến chơi.
	- Trả lời câu hỏi tìm hiểu bài (sgk).
	- Học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu. 
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Đầm sen và TLCH (Hiếu, Yến)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi bảng: Mời vào (sgk/94)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: gạc, soạn sửa, buồm thuyền
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy dòng?
. Đọc ngắt nhịp thơ: 3/3/3/... 
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/94)
- Tìm tiếng trong bài có vần ong (cc từ khóa)
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ong/ oong 
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 4 khổ thơ
. Đọc nối tiếp từng khổ thơ (cá nhân)
. Đọc kết hợp trả lời câu hỏi: 
- Những ai đã đến gõ cửa ngôi nhà?
Giảng: gạc: sừng (nai)
- Khổ 3,4: Gió được chủ nhà mời vào để cùng làm gì?
Giảng: kiễng chân: nhón gót chân lên
* Liên hệ: Vui vẻ khi khách đến nhà mình chơi 
* Chủ nhà hiếu khách, niềm nở đón những người bạn tốt đến chơi. 
Giải lao
. Luyện học thuộc lòng bài thơ (xóa dần)
. Luyện nói: Nói về những con vật em yêu thích.
4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Chú công
Thực hiện
Đọc bài cá nhân và TLCH
Theo dõi, đọc thầm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nghe 
24 
Cốc,.../ Ai.../ Tôi ...
Đọc cá nhân, đồng thanh, nhóm
Theo dõi
trong
tìm tự do: quả bòng, boong tàu,
Nghe
Đọc cá nhân 
Thực hiện
...Thỏ, Nai, Gió
...cùng sửa soạn để đón trăng ... đi khắp nơi làm việc tốt
Nghe, hiểu
Đọc thuộc lòng
Nói tự do
Đọc bài cá nhân và TLCH
Nghe, thực hiện
Ngày giảng: 03/ 04/ 2015 
Tập đọc: Chú công
	I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: xòe tròn, rẻ quạt, sắc màu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
	- Hiểu nội dung bài: Đặc điểm của đuôi công lúc bé và vẻ đẹp của bộ lông công khi trưởng thành.
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 (sgk).
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Mời vào và TLCH (Yến, Bảo)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi: Chú công (sgk/97)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: xòe tròn, rẻ quạt, sắc màu
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy câu?
. Đọc câu dài:
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/97)
- Tìm tiếng trong bài có vần oc (cc từ khóa)
- Tìm tiếng ngoài bài có vần oc/ ooc
- Nói câu chứa tiếng có vần oc/ ooc (theo mẫu)
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 2 đoạn
. Đọc đoạn nối tiếp (cá nhân)
. Đọc đoạn kết hợp trả lời câu hỏi:
- Đoạn 1: Lúc mới chào đời, chú công có bộ lông màu gì, chú đã biết làm động tác gì? 
- Đoạn 2: Đọc những câu văn tả vẻ đẹp của đuôi công trống sau hai, ba năm.
* Liên hệ: yêu quí con công đẹp
* Đặc điểm của đuôi công lúc bé và vẻ đẹp của bộ lông công khi trưởng thành.
Giải lao
* Hát bài hát về con công.
4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Chuyện ở lớp
Thực hiện
Đọc và TLCH
Theo dõi, đọc thầm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nghe 
5 câu
Sau...,/ công.../ xòe... rẻ quạt// Khi...,/ đuôi.../có đính...lánh//
Đọc cá nhân, đồng thanh, nhóm
Theo dõi
ngọc
Tìm tự do: con sóc, quần soóc,
Mẹ đang lọc nước. Quần soóc rất đẹp.
Nghe
Vạch đoạn
Đọc cá nhân
Thực hiện
... nâu gạch, ...xòe cái đuôi... rẻ quạt
... đuôi công trống ...lóng lánh.
Nghe, hiểu
Hát
Đọc bài cá nhân và TLCH
Nghe, thực hiện
Tuần 30: 
 Ngày giảng: 31/ 03/ 2014 
Tập đọc: Chuyện ở lớp
	I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: học bài, gọi, ngoan. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. 
	- Hiểu nội dung bài: Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan như thế nào?
	- Trả lời câu hỏi tìm hiểu bài (sgk).
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Chú công và TLCH (Nhi, Ngọc)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi bảng: Chuyện ở lớp (sgk/100)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: học bài, gọi, ngoan
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy dòng thơ?
. Đọc ngắt nhịp thơ: 5/5/5/... 
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/100)
- Tìm tiếng trong bài có vần uôt (cc từ khóa)
- Tìm tiếng ngoài bài có vần uôc/ uôt 
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 3 khổ thơ
. Đọc nối tiếp từng khổ thơ (cá nhân)
. Đọc kết hợp trả lời câu hỏi: 
- Khổ 1, 2: Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe những chuyện gì ở lớp?
Giảng: trêu: chọc ghẹo
- Khổ 3: Mẹ nói gì với bạn nhỏ?
* Liên hệ: đến trường phải chăm học để mẹ vui lòng
* Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan ntn? 
Giải lao
. Luyện nói: Nói về những con vật em yêu thích.
4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Mèo con đi học
Thực hiện
Đọc bài cá nhân và TLCH
Theo dõi, đọc thầm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nghe 
12
Mẹ .../ Bạn .../ Sáng ...
Đọc cá nhân, đồng thanh, nhóm
Theo dõi
vuốt
tìm tự do: thuộc bài, con chuột
Nghe
Đọc cá nhân 
Thực hiện
...bạn Hoa không học bài, bạn Hùng..., bạn Mai...
...mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan ntn thôi
Nghe, hiểu
Nói tự do
Đọc bài cá nhân và TLCH
Nghe, thực hiện
 Ngày giảng: 2/ 04/ 2014 
Tập đọc: Mèo con đi học
	I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: cừu, be toáng, khỏi. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. 
	- Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học kiếm cớ nghỉ ở nhà; cừu dọa cắt đuôi khiến mèo sợ phải đi học.
	- Trả lời câu hỏi tìm hiểu bài (sgk).
	- Học thuộc lòng bài thơ. 
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Chuyện ở lớp và TLCH (Vi, Bảo)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi bảng: Mèo con đi học (sgk/103)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: cừu, be toáng, khỏi
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy dòng thơ?
. Đọc ngắt nhịp thơ: 4/4/4/... 
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/103)
- Tìm tiếng trong bài có vần ưu (cc từ khóa)
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ưu/ ươu 
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 3 khổ thơ
. Đọc nối tiếp từng khổ thơ (cá nhân)
. Đọc kết hợp trả lời câu hỏi: 
- Khổ 1: Mèo kiếm cớ gì để trốn học?
Giảng: kiếm cớ: tìm lí do để nói
- Khổ 2, 3: Cừu nói gì khiến Mèo vội xin đi học ngay?
Giảng: be toáng: kêu to lên
* Liên hệ: phải chăm chỉ mới học giỏi được
* Mèo con lười học kiếm cớ nghỉ ở nhà; cừu dọa cắt đuôi khiến mèo sợ phải đi học.
Giải lao
. Luyện học thuộc lòng bài thơ (xóa dần)
. Luyện nói: Hỏi nhau: Vì sao bạn thích đi học?
4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Người bạn tốt
Thực hiện
Đọc bài cá nhân và TLCH
Theo dõi, đọc thầm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nghe 
10 
Mèo.../ Mai.../ Bèn ...
Đọc cá nhân, đồng thanh, nhóm
Theo dõi
cừu
tìm tự do: mưu trí, chai rượu
Nghe
Đọc cá nhân 
Thực hiện
...cái đuôi bị ốm
...chữa khỏi bệnh bằng cách cắt đuôi Mèo
Nghe, hiểu
Đọc thuộc lòng
Nói tự do
Đọc bài cá nhân và TLCH
Nghe, thực hiện
Ngày giảng: 4/ 04/ 2014 
Tập đọc: Người bạn tốt
	I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: tan học, ngay ngắn, cảm ơn. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
	- Hiểu nội dung bài: Nụ và Hà là những người bạn tốt, luôn giúp đỡ bạn rất hồn nhiên và chân thành.
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 (sgk).
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Mèo con đi học và TLCH (Trang)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi: Người bạn tốt (sgk/106)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: tan học, ngay ngắn, cảm ơn
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy câu?
. Đọc câu dài:
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/106)
- Tìm tiếng trong bài có vần uc/ ut (cc từ khóa)
- Nói câu chứa tiếng có vần uc/ ut (theo mẫu)
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 2 đoạn
. Đọc đoạn nối tiếp (cá nhân)
. Đọc đoạn kết hợp trả lời câu hỏi:
- Đoạn 1: Hà hỏi mượn bút, ai đã giúp Hà?
- Đoạn 2: Bạn nào giúp Cúc sửa dây đeo cặp?
- Em hiểu thế nào là người bạn tốt?
* Liên hệ: phải giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn
* Nụ và Hà là những người bạn tốt, luôn giúp đỡ bạn rất hồn nhiên và chân thành.
Giải lao
. Luyện nói: Kể về một người bạn tốt của em.
4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Ngưỡng cửa
Thực hiện
Đọc và TLCH
Theo dõi, đọc thầm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nghe 
10 câu
Hà.../ liền...đeo/ đặt... bạn//
Đọc cá nhân, đồng thanh, nhóm
Theo dõi
Cúc, bút
Em lục tìm vở. Mẹ nuôi cút.
Nghe
Vạch đoạn
Đọc cá nhân
Thực hiện
... Nụ
... Hà
... biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè khi bạn gặp khó khăn
Nghe, hiểu
Nói tự do
Đọc bài cá nhân và TLCH
Nghe, thực hiện
Tuần 31: 
Ngày giảng: 7/ 04/ 2014 
Tập đọc: Ngưỡng cửa
	I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: dắt vòng, xa tắp. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. 
	- Hiểu nội dung bài: Ngưỡng cửa là nơi đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên, rồi lớn lên đi xa hơn nữa.
	- Trả lời câu hỏi tìm hiểu bài (sgk).
	- Học thuộc lòng bài thơ. 
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Người bạn tốt và TLCH (Trâm)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi bảng: Ngưỡng cửa (sgk/109)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: dắt vòng, xa tắp
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy dòng thơ?
. Đọc ngắt nhịp thơ: 5/5/5/... 
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/109)
- Tìm tiếng trong bài có vần ăt (cc từ khóa)
- Nhìn tranh, nói câu chứa tiếng có vần ăt/ ăc
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 3 khổ thơ
. Đọc nối tiếp từng khổ thơ (cá nhân)
. Đọc kết hợp trả lời câu hỏi: 
- Khổ 1: Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa?
Giảng: đi men: đi tựa vào cửa
- Khổ 3: Bạn nhỏ qua ngưỡng cửa để đi đến đâu?
* Liên hệ: mai sau lớn lên phải nhớ nơi ở lúc bé
* Ngưỡng cửa là nơi đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên, rồi lớn lên đi xa hơn nữa.
Giải lao
. Luyện học thuộc lòng bài thơ (xóa dần)
. Luyện nói: Hằng ngày, từ ngưỡng cửa nhà mình, em đi những đâu?
4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Kể cho bé nghe
Thực hiện
Đọc bài cá nhân và TLCH
Theo dõi, đọc thầm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nghe 
10 
Nơi.../ Ngay.../ Khi .../ Còn ...
Đọc cá nhân, đồng thanh, nhóm
Theo dõi
dắt
Mẹ dắt bé. Bé lắc vòng. Bà cắt vải.
Nghe
Đọc cá nhân 
Thực hiện
...bà, mẹ
... đến trường và đi xa hơn nữa
Nghe, hiểu
Đọc thuộc lòng
Nói tự do
Đọc bài cá nhân và TLCH
Nghe, thực hiện
Ngày giảng: 9/ 04/ 2014 
Tập đọc: Kể cho bé nghe
	I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: chăng dây, quạt hòm, trâu sắt. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. 
	- Hiểu nội dung bài: Đặc điểm ngộ nghĩnh của các con vật, đồ vật trong nhà, ngoài đồng.
	- Trả lời câu hỏi tìm hiểu bài (sgk).
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Ngưỡng cửa và TLCH (Thảo)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi bảng: Kể cho bé nghe (sgk/112)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: chăng dây, quạt hòm, trâu sắt
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy dòng thơ?
. Đọc ngắt nhịp thơ: 4/4/4/... 
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/112)
- Tìm tiếng trong bài có vần ươc (cc từ khóa)
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ươc/ ươt
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 4 khổ thơ
. Đọc nối tiếp từng khổ thơ (cá nhân)
. Đọc kết hợp trả lời câu hỏi: 
- Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì?
- Hỏi đáp theo bài thơ (theo mẫu sgk): 
* Liên hệ: nắm được đặc điểm của con vật, đồ vật để nhận biết chúng
* Đặc điểm ngộ nghĩnh của các con vật, đồ vật trong nhà, ngoài đồng.
Giải lao
. Luyện nói: Hỏi - đáp về những con vật em biết
4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Hai chị em
Thực hiện
Đọc bài cá nhân và TLCH
Theo dõi, đọc thầm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nghe 
12 
Hay nói.../ Là.../ Hay hỏi .../ ...
Đọc cá nhân, đồng thanh, nhóm
Theo dõi
nước
Tìm tự do: bắt chước, vượt qua
Nghe
Đọc cá nhân 
Thực hiện
...máy cày
. Con gì hay hỏi đâu đâu?
. Con chó vện./...
Nghe, hiểu
Nói tự do
Đọc bài cá nhân và TLCH
Nghe, thực hiện
Ngày giảng: 11/ 04/ 2014 
Tập đọc: Hai chị em
	I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: một lát sau, buồn chán. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
	- Hiểu nội dung bài: Cậu em không cho chị chơi đồ chơi của mình và cảm thấy buồn chán vì không có người cùng chơi.
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 (sgk).
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Kể cho bé nghe và TLCH (Ngọc)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi: Hai chị em (sgk/115)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: một lát sau, buồn chán
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy câu?
. Đọc câu dài:
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/115)
- Tìm tiếng trong bài có vần et (cc từ khóa)
- Tìm tiếng ngoài bài có vần et/ oet 
- Điền vần et hoặc oet
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 2 đoạn
. Đọc đoạn nối tiếp (cá nhân)
. Đọc đoạn kết hợp trả lời câu hỏi:
- Đoạn 1: Cậu em làm gì:
. khi chị đụng vào con gấu bông?
. khi chị lên dây cót chiếc ô tô nhỏ?
- Đoạn 2: Vì sao cậu em thấy buồn khi ngồi chơi một mình?
* Liên hệ: phải hòa đồng với mọi người thì mới vui 
* Cậu em không cho chị chơi đồ chơi của mình và cảm thấy buồn chán vì không có người cùng chơi.
Giải lao
. Luyện nói: Em thường chơi với anh (chị, em) những trò chơi gì?
4. Củng cố: Luyện đọc bài và TLCH
5. Dặn dò: Chuẩn bị bài TĐ: Hồ Gươm
Thực hiện
Đọc và TLCH
Theo dõi, đọc thầm
Đọc cá nhân, đồng thanh
Nghe 
8 câu
Hai chị ... vẻ/ trước ... chơi.//
Đọc cá nhân, đồng thanh, nhóm
Theo dõi
hét
Tìm tự do
bánh tét; khoét thân cây
Nghe
Vạch đoạn
Đọc cá nhân
Thực hiện
... nói: chị đừng đụng vào con gấu bông của em
... hét lên: chị hãy chơi đồ chơi của chị ấy
... vì không có người cùng chơi với mình
Nghe, hiểu
Nói tự do
Đọc bài cá nhân và TLCH
Nghe, thực hiện
Tuần 32:
Ngày giảng: 14/ 04/ 2014 
Tập đọc: Hồ Gươm
	I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: lấp ló, xum xuê. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
	- Hiểu nội dung bài: Hồ Gươm là một cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội. 
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 (sgk).
	II. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ 
	III. Lên lớp:
NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Tiết 1: (40')
1. Ổn định: Hát. Kiểm tra đồ dùng học tập.
2. Bài cũ: Đọc bài Hai chị em và TLCH (Duyên)
3. Bài mới:
* Giới thiệu: Ghi: (sgk/118)
. Gọi hsg đọc bài trên bảng
. Từ khó, phát âm: lấp ló, xum xuê
. Đọc mẫu lần 1
. Phân câu: Bài có mấy câu?
. Đọc câu dài:
. Đọc câu nối tiếp (xuôi, ngược)
. Truyền điện
Giải lao
. Làm bài tập sgk (mở sgk/118)
- Tìm tiếng trong bài có vần ươm (cc từ khóa)
- Nói câu chứa tiếng có vần ươm/ ươp 
* Tiết 2: (40') (xoá bảng)
. GV đọc mẫu lần 2
. Phân đoạn (gv phân): 2 đoạn
. Đọc đoạn nối tiếp (cá nhân)
. Đọc đoạn kết hợp trả lời câu hỏi:
- Đoạn 1: 1) Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu?
 2) Từ trên cao nhìn xuống, mặt Hồ Gươm trông như thế nào?
Giải lao
- Đoạn 2: Đọc những câu văn trong bài tả cảnh đẹp trên các bức ảnh sgk/119 (cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa)
* Liên hệ: yêu cảnh đẹp đất nước
* Hồ Gươm là một cảnh đẹ

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 theo mon_12228109.doc