Giáo án Tuần 12 - Khối 1

HỌC VẦN : ( Tiết 111 -112 )

BÀI 46: ÔN - ƠN

I/ Mục tiêu

- Đọc và viết được các vần on, ơn, con chồn, sơn ca.

- Đọc được từ ngữ ứng dụng, câu ứng dụng

-Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.

II/ Đồ dùng dạy học:

 - GV :Tranh SGK. Bộ ghép vần

 - Học sinh: Bảng con, bảng cài

III/ Các hoạt động dạy học:

 

doc 27 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 659Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tuần 12 - Khối 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
47
Theå duïc
Hoïc vaàn
HoÏc vaàn
Toaùn
Thể dục RLTTCB.Trò chơi vận động
Bài 49: iên - yên (Tiết 1)
Bài 49: iên - yên (Tiết 2)
Phép trừ trong phạm vi 6
6
119
120
48
12
Tập viết
Tập viết
Toaùn
SHL
Bài 50 : uôn - ươn (Tiết 1)
Bài 50 : uôn - ươn (Tiết 2)
Luyên tập
 Thứ hai ngày 
HỌC VẦN : ( Tiết 111 -112 )
BÀI 46: ÔN - ƠN
I/ Mục tiêu 
- Đọc và viết được các vần on, ơn, con chồn, sơn ca. 
- Đọc được töø ngöõ öùng duïng, caâu öùng duïng
-Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.
II/ Đồ dùng dạy học:
 - GV :Tranh SGK. Bộ ghép vần
 - Học sinh: Bảng con, bảng cài
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ ăn - ân”
Gọi HS viết bảng: bạn thân,gần gũi
- GV nhận xét,ghi điểm
Hoạt động 2 Bài mới
1/ Giới thiệu: Ghi đề bài vần ôn - ơn
2/ Dạy vần: Vần ôn 
* Nhận diện vần:
- Nêu cấu tạo vần ôn
- So sánh vần ôn với an
- Cho HS ghép vần ôn
- HS đọc :ô - nờ - ôn
- HS cài tiếng : chồn.Phân tích tiếng,đọc
- HS xem tranh giới thiệu từ khóa:con chồn
* Vần ơn - sơn - sơn ca
( HD töông töï nhö daïy vaàn oân)
* Viết: Hướng dẫn viết bảng con.
 ôn, ơn, con chồn, sơn ca
- GV nhạn xét,sửa sai
4/ Đọc từ ứng dụng:
- Giới thiệu từ:
- Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ:
 TIEÁT 2
 Hoạt động 3: Luyện đọc
1/ Đọc vần, tiếng, từ khóa
2/ Đọc từ ứng dụng
3/ Đọc câu ứng dụng
Đọc mẫu
HS tìm tiếng chứa vần vừa học
Họat động 4: Luyện viết
- Hướng dẫn viết vào vở: 
Họat động 5 Luyện nói
- Hướng dẫn trả lời theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.
+ Tranh vẽ gì ?
+ Mai sau khôn lớn em thích làm gì ? 
+ Vì sao em thích nghề đó ?
+ Bố mẹ em làm nghề gì?
IV. Củng cố - Dặn dò
- Hướng dẫn đọc SGK
- Tìm tiếng mới
- Dặn dò: Học thuộc bài
- 2 HS lên bảng viết
- 2 HS đọc bài trong SGK
- HS đọc đề bài mới: ôn - ơn ( 2 lần)
- Vần ôn được tạo bởi ô và n
 Giống : kết thúc bằng n
 Khác: âm đầu ô và o
- HS ghép bảng cài: ôn
- HS đọc đánh vần cá nhân,nhóm,lớp
- HS ghép tiếng : chồn
- HS đọc trơn từ: con chồn
- Đọc theo quy trình: ôn - chồn - con chồn
- HS viết bảng con
- HS đọc từ (cá nhân, tổ)
- Đọc toàn bài (cá nhân, lớp)
- HS đọc: ôn, chồn, con chồn ( 4 HS)
đồng thanh 1 lần
- Đọc cá nhân, đồng thanh
- HS viết vào vở Tập Viết: ôn ,ơn, con chồn, sơn ca.
- HS đọc chủ đề: Mai sau khôn lớn
- Một bạn nhỏ,một chú bộ đội cưỡi ngựa
- HS trả lời
- HS đọc SGK
- HS tìm tiếng mới
TOÁN : ( Tiết 45)
LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: 
- HS được củng cố về phép cộng ,phép trừ trong phạm vi các số đã học 
- Phép cộng ,phép trừ với số 0
-Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh
II / Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoat động 1: Kiểm tra bài cũ 
GV kiểm tra về thực hiện phép cộng phép trừ trong phạm vi đã học 
Hoạt động 2
1/ Giới thiệu bài 
2/ HD HS làm bài tập 
Bài 1: Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập 
- Cho HS làm bài và chữa bài 
- GV nhận xét 
Bài 2 (cột 1) 
- Gọi HS đọc đề bài
- ChoHS nêu cách tính của bài tập này 
-Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 
Bài 3 (cột 1,2): 
ChoHS nêu cách làm
GV nhận xét và ghi điểm 
Bài 4: 
- Cho HS quan sát tranh và viết phép tính
- GV chữa bài tập 
Hoạt động 3 Kết thúc 
GV hệ thống nội dung bài học 
III.Củng cố-Dặn dò: HS về nhà học bài 
HS làm trn bảng con
5 + 0 = 4 – 0 =
 1 + 3 = 4 – 4 =
Tính:
 4 + 1 = 5 – 2 = 2 + 0 = 3 – 2 =
 2 + 3 = 5 – 3 = 4 – 2 = 2 – 0 =
 1 – 1 =
 4 – 1 =
Tính kết quả của phép tính 
HS nêu : Trừ lần lượt , sau đó điền kết quả cuối cùng
HS lên bảng làm bài tập 
2 HS lên bảng làm bài 
a/ 2 + 2 = 4 b/ 4 – 1 = 3
HS có thể nêu các bài toán khác nhau nhưng đều chung phép tính là : 4 – 1 = 3 
HS chú ý lắng nghe
 Thứ ba ngày 
 ĐẠO ĐỨC:( Tiết 12 )
NGHIM TRANG KHI CHO CỜ (Tiết 1 )
I/ Mục tiu 
 - Biết được tên nước,nhận biết được Quốc kỳ,Quốc ca của Tổ quốc Việt Nam.
 - Nêu được: Khi chào cờ cần phải bỏ mũ nón,dứng nghiêm,mắt nh́n Quốc kỳ.
 - Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần
 - Biết tơn kính Quốc kỳ v yu quý Tổ quốc Việt Nam.
II/ Đồ dùng dạy học:
 -Tranh minh họa l cờ
 - Vở bài tập Đạo Đức, bút màu
III/ Các hoạt độngdạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bi cũ
“ Lể phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ”
Hoạt động 2: Bi mới
1/ Giới thiệu : ghi đề bài
2/ Các hoạt động dạy học:
- Bi tập 1:
Thảo luận theo tranh
+ Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
+ Các bạn nhỏ gồm người nước nào ?
+Mọi người trong tranh đang làm gì?
+ Tư thế mọi người khi chào cờ thế nào ?
+ Các cầu thủ đang làm gì?
+ Thái độ nâng cao cờ tổ quốc cho em biết điều gì ?
+ Cả lớp đang làm gì ?
+ bạn nào trong giờ chào cờ chưa trang nghiêm ?
+ Khi chào cờ em phải đứng như thế no ?
- Bi tập 2: Đàm thoại
+ Tranh 1, 2, 3:
+ Nội dung thảo luận
+ Chốt ý chính: Hình dng, mu sắc của l cờ tổ quốc.
- Bi tập 3: HS làm bài và bày tỏ ư kiến
GV kết luận: Khi chào cờ cần phải nghim trang không quay ngang,quay ngửa,không nói chuyện riêng.
- HS 1: Đối với anh chị em phải thế nào ?
- HS 2: kể lại một tình huống em đ nhường nhịn em nhỏ
- Đọc lại đề bài ( 2 em)
- Thảo luận theo tranh ( 2 em)
+ Pht biểu
- Thảo luận (4 em)
- Quan st tranh, thảo luận chung.
- HS nhắc lại cá nhân đồng thanh
HỌC VẦN ( Tiết 113 -114 )
BÀI 47 : EN – ÊN
I/ Mục tiu:
- Đọc và viết được các vần en, ên, lá sen, con nhện. 
- Đọc được từ ngữ ứng dụng.và câu ứng dụng
- Luyện nĩi từ 2- 4 câu theo chủ đề: Bên phải , bên trái, bên trên, bên dưới.
II/ Đồ dùng dạy học:
 - Giáo vin: Tranh SGK
 - Học sinh: Bảng ghp, bảng con
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ “ ôn - ơn”
GV nhận xét và cho điểm
Hoạt động 2: Bi mới
1/ Giới thiệu: Ghi đề bài vần en - ên
2/ Dạy vần:
* Vần en
Nêu cấu tạo , đánh vần,đọc trơn , ghép vần en
Cĩ vần en muốn cĩ tiếng sen phải lm gì?
- HS ghp bảng ci tiếng : sen
Giới thiệu tranh l sen
- Từ: l sen
* Vần n
Hướng dẫn tương tự như vần en
3/ Viết: en, n, l sen, con nhện
4/ Đọc từ ứng dụng:
- Giới thiệu từ:
- Hướng dẫn đọc và giải nghĩa từ:
 TIẾT 2
 Hoạt động 3: Luyện đọc
1/ Đọc bài tiết 1: 
- Luyện đọc lại bài đ học ở tiết 1
 * Đọc câu ứng dụng:
- Đưa tranh,giới thiệu cu ứng dụng
- Hướng dẫn đọc
Họat động 4: Luyện viết
- Giới thiệu bi
- Hướng dẫn tập viết 
- Sửa sai cho HS, động viên, tuyên dương
Họat động 5: Luyện nĩi
- Chủ để gì?
- Tranh vẽ gì ?
- Con mèo đứng ở chỗ nào của cái bàn ?- 
- Con chó đang đứng ở chỗ nào của cái bàn ?
- Cái ghế đẩu đặt ở chỗ nào của cái bàn ?
Họat động 6 Củng cố - Dặn dị
- Hướng dẫn đọc SGK
- Tìm tiếng mới
- Dặn dị 
HS đọc bài và viết bài 
- HS pht m ( 2 lần)
- HS đọc vần
- Phn tích vần en : e + n
- Đánh vần: e - nờ - en
- Ghp vần en
Thêm chũ s trước vần en
- HS ghp tiếng : sen
- Phân tích và đánh vần tiếng: sen
HS đọc trơn từ l sen
- Đọc từ: lá sen
HS đánh vần và đọc trơn: ên, nhện , con nhện 
-HS viết bảng con
- HS đọc : áo len, khen ngợi, mũi tên nền nhà (nhóm, cá nhân, lớp)
- Đọc lại từ ( 4 em)
- Đọc toàn bài (2 em)đồng thanh một lần.
- HS 1: đọc vần, tiếng, từ
 - HS 2: đọc từ ứng dụng
- Đọc câu ứng dụng(cá nhân, tổ, lớp)
- HS đem vở tập viết
- HS viết vo vở
- Nêu chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.
- Con mèo đang đứng trên mặt bàn 
- Con chó đang đứng dưới gầm bàn 
HS trả lời 
- HS đọc SGK
- HS tìm tiếng mới cĩ vần en, n
- Nghe dặn 
THỦ CƠNG : ( Tiết 12 )
 ÔN TẬP CHƯƠNG I : KĨ THUẬT XÉ , DÁN GIẤY
I/ Mục tiu
- Củng cố được kiến thức kỹ năng xé,dán giấy
- Xé được ít nhất một hình trong cc hình đ học.Đường xé ít răng cưa.Hình dn tương đối phẳng.
- Chọn được màu giấy phù hợp, xé dán được các hình v biết cc chi tiết cch ghp, dn , trình by sản phẩm thnh bức tranh tương đối hoàn chỉnh.
II/ Chuẩn bị 
- Cc hình mẫu :Giấy mu, bt chì.
- Giấy trắng làm nền.-Hồ dán., khăn lau tay.
III/ Hoạt động trên lớp: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
Hoạt động 1/ Cho HS nu tên bài xé dán từ đầu năm đến nay
- Các bước xé dn cc hình đ học
-Cch chọn mu giấy.
- Cch vẽ mẫu.
Hoạt động 3: Thực hnh
- GV yu cầu HS chọn giấy mu,vẽ v x một trong cc hình đ học.
-Yu cầu : X xong sắp xếp, dn ln tờ giấy nền v trình by sao cho cn đối, đẹp.
Lưu ý:
-Cho HS đọc lại đề bài trên bảng và gợi ý cho HS tự chọn một nội dung thích hợp với mình.
Hoạt động 2:Trưng bày sản phẩm
-Cho HS xem lại hình mẫu cc bi đ lm.
Lưu ý HS giữ trật tự, khi dn cẩn thận, bơi hồ vừa phải, trnh dy hồ ra bi, sch vở, quần o.
-Thu dọn giấy thừa v rửa tay sạch khi hồn thnh bi.
Hồn thnh:
- Chọn mu ph hợp với nội dung.
-Đường xé đều.
-Hình cn đối.
-Cách ghép, dán đẹp.
-Bi làm sạch sẽ, màu sắc hài hoà, đẹp.
Chưa hoàn thành:
-Đường xé không đều, hình x khơng cn đối
-Vài em nhắc lại các bước đã lm.
-Đọc đề bài và nêu yêu cầu của bi.
- Hồn thnh sản phẩm .
- Trang trí cho đẹp.
Cho lớp nhận xt cc sản phẩm.
.
 Thứ tư ngày 
TỐN : ( Tiết 46)
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6
I / Mục tiêu :
- Thnh lập v ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6
- Thuộc bảng cộng, biết lm tính cộng trong phạm vi 6, 
- Biết vit php tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
II / Đồ dùng dạy học
- Bộ đồ dùng dạy toán 1
III / Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
Cho HS thực hiện các phép tính cộng trừ đã học 
Hoạt động 2: Bài mới
* Giới thiệu bài
* HD thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6
- GV nêu bài toán , gọi HS giải và thành lập công thức : 5 + 1 = 6 , 1 + 5 = 6
- HDHS thành lập các công thức 4 + 2 = 6, 2 + 4 = 6 , 3 + 3 = 6 
- HDHS bước đầu ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6
* Hoạt động 3 : Luyện tập 
Bài 1: HDHS sử dụng cơng thức để tìm ra kết quả của phép tính 
- GV lưu ý viết các số phải thật thẳng cột 
Bài 2: (cột,1,2,3) GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở 
GV lưu ý củng cố tính chất giao hoán của phép cộng
Bài 3 : (cột,1,2): 
- Yêu cầu HS nhắc lại cách tính giá trị của biểu thức
 4 + 1 + 1 = 6 
- GV cho cả lớp làm bài 
- Gọi HS lên bảng chữa bài 
Bài 4 : HS quan st tranh
- GVHD học sinh quan sát tranh và tự nêu bài toán 
- Gọi 2 HS ln bảng
IV. Củng cố bài học: 
GV hệ thống nội dung bài học 
Dặn HS về nhà xem lại bài học
HS lên bảng làm bài 
Nhắc lại đầu bài 
HS giải miệng và nêu phép tính 
Học sinh đọc cá nhân 
HS đọc bảng cộng cá nhân , đồng thanh
HS làm bài và viết thật thẳng cột
HS làm bài vào vở
HS nhắc lại cách tính 
Cẩ lớp làm bài vào vở 
HS quan sát tranh và nêu bài toán
a/ 4 + 2 = 6
b/ 6 – 3 = 3 
Cả lớp đọc lại bảng cộng 6
 HỌC VẦN: ( Tiết 115 – 116 ) 
BI 48 : IN – UN
I/ Mục tiu:
 - Đọc và viết được các vần in, un, đèn pin, con giun. 
 - Đọc được từ ngữ ứng dụng: nhà in, xin lổi, mưa phùn, vun xới.,câu ứng dụng.
 .- Luyện nĩi từ 2 - 4 cu theo chủ đề : Nói lơì xin lỗi
II/ Đồ dùng dạy học:
 - GV: Tranh minh họa,mẫu vật
 - HS : Bảng ghp, bảng con
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bi cũ “ en - n”
Gọi HS ln bảng viết: o len,khen ngợi,mũi tn
Đọc bài trong SGK
GV nhận xét, ghi điểm
Hoạt động 2 Bi mới
1/ Giới thiệu: Ghi đề bài vần in - un
2/ Dạy vần:
* Vần in
- Nu cấ tạo vần in
- So snh vần in v vần on
- Cĩ vần in muốn cĩ tiếng pin phải lm gì?
- Cho HS ci vần in
- Đọc đánh vần
- HS ci tiếng : pin.Phn tích tiếng
- Giới thiệu chiếc đèn pin,rt ra từ khĩa: đèn pin
 * Vần un
( Hd tương tự như dạy vần in)
3/ Viết: Hướng dẫn viết lần lượt vần, từ.
4/ Đọc từ ngữ ứng dụng :
- GV viết bảng
- Gọi đọc cá nhân, nhóm
- Giải nghĩa từ: mưa phùn, xin lỗi
 TIẾT 2
Hoạt động Luyện đọc
1/ Đọc bài trên bảng tiết 1
- Chữa sai cho HS
- Chú ý HS đọc yếu
2/ Đọc bài ứng dụng:
- Đưa tranh: - Xem tranh vẽ gì ?
 + Các chú lợn con đang làm gì ?
+ Giới thiệu bài đọc gồm mấy câu ?
- Bài thơ có tiếng nào chứa vần in, un?
- Đọc mẫu
Họat động 4: Luyện viết
1/ Giới thiệu bi viết
2/ Hướng dẫn tập viết : in, un, đèn pin, con giun.
Họat động 5: Luyện nĩi
- Chủ đề gì?
- Tranh vẽ gì ?
- Bạn trai vì sao mặt buồn thiu ?
- Bạn trai đang nói gì với cơ gio ?
- Em đ lần no nĩi xin lỗi chưa ?
Họat động 6: (5’) Củng cố - Dặn dị
- Hướng dẫn đọc SGK
- Tìm tiếng mới
- Dặn dị: Về học thuộc bi
3 HS ln bảng viết.
- 2 HS lên bảng đọc
- HS đọc vần (cả lớp)
Vần in được tạo bởi i và n
- Giống nhau: kết thc bằng m n
 Khác: âm đầu i và o
- HS ghp bảng ci
- HS đọc (c nhn, tổ, nhĩm)
- Đọc: pin ( 2 em). Phân tích
- HS đọc trơn
- HS đọc un- giun – con giun
- HS viết bảng con: in, un, đèn pin, con giun.
- HS đọc từ: nhà in, xin lỗi, mưa phùn, vun xới.
HS đọc vần, tiếng, từ (c nhn, tổ, lớp)
- HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
- Các chú lơn con đang ngủ quanh lợn mẹ
- 4 cu
- Đọc bài văn (cá nhân, tổ, lớp)
- Thi đua đọc theo tổ: ủn, chín
- 2 em khá đọc lại bài thơ
- HS đem vở tập viết
- HS viết vo vở
- Nêu chủ đề: Nói lời xin lỗi
- Trong lớp học
- Bạn đ đi học muộn
- HS trả lời
- HS đọc SGK
- HS tìm tiếng mới cĩ vần en, n
- Nghe dặn dị
TƯ NHIÊN –X HỘI : ( Tiết 12 )
 NHÀ Ở
I / Mục tiêu: 
- Hiểu được ngôi nhà của mình , kể được các đồ dùng có trong nhà 
- Noí được địa chỉ nhà ở và kể tên đươc một số đồ dùng trong nhà của mình 
- Biết giữ gìn ngôi nhà và đồ dùng trong nhà
II/ Đồ dùng dạy học 
Sưu tầm một số tranh ảnh về nh ở
III/ Hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1 : Quan sát 
- Cho HS quan sát tranh trong SGK
- Mô tả các ngôi nhà trong tranh
- So sánh các ngôi nhà đó với ngôi nhà của mình
Hoạt động 2: Liệt kê
- Kể tên các đồ dùng trong nhà 
- Các đồ dùng này có tác dụng gì?
- Nên bảo vệ và giữ gìn các đồ dùng này như thế nào ? 
Hoạt động 3: Kết thc:
GV hệ thống nội dung bài học 
Nhận xét chung tiết học 
Dặn dò về nhà giữ gìn ngôi nhà của mình sạch sẽ 
HS quan sát và mô tả ngôi nhà của mình
- HS kể : Bàn ghế , tủ , giường, tủ lạnh ,các đồ dùng trong bếp 
HS nêu cách giữ gìn
- HS chú ý lắng nghe
 Thứ năm ngày 
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN-TRỊ CHƠI
I/ Mục tiêu :
-Ôn một số động tác thể dục rèn luyện tư thế cơ bản.Yêu cầu thực hiện động tác chính xác hơn giờ trước.
-Học động tác đứng đưa hai chân ra sau ,hai tay đưa coa thẳng hướng.Yu cầu biết thực hiện ở mức cơ bản đúng.
- Ơn trị chơi tiếp sức. Tham gia chơi chủ động.
II/ Chuẩn bị
- Sn bi rộng ri
- Bi thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
III/ Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Phần mở đầu:
-GV nhận lớp phổ biến nội dung yu cầu bi học.
-Đứng tại chỗ vỗ tay,hát.
-Giậm chân tại chỗ ,đếm theo nhịp.
-Chay nhẹ nhng thnh một hng dọc.
 GV tập mẫu, bài thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
2.Phần cơ bản: Hướng dẫn HS tập từng động tác.
-Đứng kiễng gĩt hai tay chống hơng.
-Đứng đưa một chân ra trước,hai tay chống hông.
-Đứng đưa một chân ra sau,hai tay giơ cao thẳng hướng
1/ GV cho HS chơi trị chơi
HS chơi trị :Tiếp sức
3.Phần kết thc:
- Đứng vỗ tay và hát ,đi thường theo nhịp
-GV cng hệ thống bi.
HS quan xc
HS tập theo
HS thực hiện
HS chú ý theo dõi
HS thực hành , GV nhận xét
HỌC VẦN: ( Tiết 117- 118 ) 
BI 49 :I N - YN
I/ Mục tiu:
- Đọc và viết được các vần iên, yên, đèn điện, con yến. 
- Đọc được từ ngữ ứng dụng., câu ứng dụng
- Luyện nĩi từ 2 - 4 câu theo chủ đề : Biển cả
II/ Đồ dùng dạy học:
Gio vin: Tranh minh họa trong SGK
Học sinh: Bảng con.Bảng cai. Sch gio khoa
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bi cũ “ in - un”
- Cho HS đọc và viết: nhà in,mưa phùn
 - GV nhận xét ghi điểm
Hoạt động 2: Bi mới
1/ Giới thiệu: Ghi đề bài vần iên – yn
2/ Dạy vần:
* Vần in
- Nhận diện vần
- Phn tích vần: in
- So snh in v in
- Cho HS ghp vần in
- Đánh vần
- Cĩ vần in muốn có tiếng điện phải thêm âm và dấu thanh gì?
- Cho HS cài tiếng : điện
- Phân tích tiếng, đọc đánh vần
- HS xem tranh rt từ khĩa : đèn điện
- Hướng dẫn đọc vần, tiếng, từ khóa.
* Dạy vần yn, yến, con yến
( HD tương tự như vần iên)
- 2 HS ln bảng viết
- 2 HS lên bảng đọc
- Vần iên được tạo bởi iê và n
- Giống :Đều kết thúc bằng n 
- Khác:iên bắt đầu bằng iê,in bắt đầu bằng i
- HS ghp bảng ci
- HS đọc cá nhân,nhóm,lớp
Thm m đ v dấu nặng
- Ghép tiếng: điện
- Phân tích: đ - iên
- Đánh vần: đờ - iên - điên - nặng điện.
- Đọc: đèn điện
- Đọc theo quy trình (c nhn, đồng thanh)
3/ Viết: Hướng dẫn viết lần lượt vần, từ.
4/ Từ ngữ ứng dụng:
- Viết từ
- Hướng dẫn đọc, giải nghĩa.
 TIẾT 2
Hoạt động 3: Luyện đọc
1/ Đọc bài trên bảng tiết 1
2/ Đọc câu ứng dụng:
- Tranh vẽ gì ?
- Giới thiệu cu ứng dụng:
- Đọc mẫu
Họat động 4: Luyện viết
- Hướng dẫn viết vào vở Tập Viết
- Nhắc nhở: ngồi, viết cẩn thận, nắn nĩt.
Họat động 5: Luyện nĩi
- Chủ đề gì?
- Tranh vẽ gì ?
+ Biển cĩ những gì ?
+ Nước biển mặn hay ngọt ?
+ Dùng nước biển để làm gì ?
+ Những núi ở ngoài biển thường gọi là gì ?
+ Những người nào thường sinh sống ở biển.
Họat động 6: Củng cố - Dặn dị
- Đọc SGK
- Tìm tiếng mới
- HS viết bảng con: iên, yên, đèn điện, con yến
- HS đọc từ: cá biển, viên phấn, yên ngựa, yên vui.
- HS đọc vần, tiếng, từ khóa ( 8 em)
- Đọc theo tổ, nhóm, lớp.
- Đọc từ ứng dụng(c nhn, tổ, nhĩm, lớp)
- Đàn kiến xây tổ
- Đọc thầm
- Đọc cá nhân ( 7 em)
- Đọc theo tổ, nhóm.
- HS viết vo vở
- Nêu chủ đề: Biển cả
- HS xem tranh v trả lời cu hỏi
 HS đọc SGK
- HS tìm tiếng mới cĩ vần en, n
TOÁN: ( Tiết 47) 
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6
I / Mục tiêu :
 - Tự thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6
- Thuộc bảng trừ biết lm tính trừ trong phạm vi 6;biết viết php tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. 
 II/ Đồ dùng dạy học 
Bộ đồ dùng học toán lớp 1
III/ Hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS 
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
-Gọi 4 HS lên bảng làm bài 
- GV nhận xét ghi điểm
Hoạt động 2: Bài mới 
* Giới thiệu bài 
* HD HS thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6
- GV đưa vật mẫu và nêu bài toán 
- Cho HS thành lập các công thức
 6 – 1 =5, 6 – 5 = 1 , 6 – 2 =4 , 6 – 4 = 2 ,
 6 – 3 = 3 
- HD HS ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6 
* Luyện tập: 
Bài 1: Cho HS nu yu cầu
HDHS sử dụng bảng trừ trong phạm vi 6
GV chữa bài tập 
Bài 2: Cho HS nu yu cầu 
Cho cả lớp làm bài , gọi HS lên bảng chữa bài 
GV nhận xét và cho điểm 
Bài 3 (cột 1,2) 
GV yêu cầu cả lớp tính nhẩm rồi viết kết quả cuối cùng vài vở 
Gọi HS chữa bài 
Bài 4:
GV cho HS quan sát tranh sau đó nêu bài toán 
Yêu cầu HS viết phép tính và KQ vào ô trống trong SGK
Chú ý : Ở cả hai bức tranh HD HS đặt đề toán theo các cách khác nhau
IV. Củng cố dặn dị: 
- GV hệ thống nội dung bài học 
- Dặn dò HS về nhà xem lai các bài tập đã làm 
HS lên bảng làm bài 
Nhắc lại đề bài 
HS quan sát vật mẫu và nêu các phép tính tương ứng 
HS đọc đồng thanh 
- HS nu yu cầu;Tính
Cả lớp làm bài 
- HS nu yu cầu: Tính
3 HS lên bảng chữa bài 
HS nêu miệng các KQ các phép tính 
2 HS lên bảng chữa bài 
HS quan sát tranh và tự nêu đề toán 
HS viết vào ô trống 
a/ 6 – 1 =5 b/ 6 – 2 =4 
Cả lớp đọc đồng thanh bảng trừ trong phạm vi 6 
Thứ su ngày 
HỌC VẦN : ( Tiết 119-120) 
BI 50: UƠN – ƯƠN
I/ Mục tiu 
- Đọc và viết được các vần uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai.
- Đọc được từ ngữ ứng dụng và câu ứng dụng 
- Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Chuồn chuồn,châu chấu,cào cào.
II/ Đồ dùng dạy học:
 Gio vin	: Tranh ảnh, bộ ghp chữ
 Học sinh	: Bảng con. Bộ ghp chữ
III/ Các hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:
- Gọi HS lên bảng đọc và viết: c biển,vin phấn,yn ngựa.
GVnhận xt, ghi diểm
Hoạt động 2: Dạy học bi mới
*Dạy vần : uơn
- Nhận diện vần:
- Nu cấu tạo vần uơn
- So snh vần uơn với vần in
- Cho HS ghp vần uơn
- HS pht m
- GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
-Cho HS ci tiếng: chuồn.Phn tích tiếng
- Đánh vần và đọc trơn từ khóa: uôn – chuồn – chuồn chuồn
* Vần ươn ( HD tương tự như dạy vần uôn)
- Phn biệt 2 vần: uôn- ươn
Hoạt động 3: Luyện viết bảng con
- GV vừa viết vừa nu quy trình cch viết.
Hoạt động 4: Đọc từ ngữ ứng dụng:
- Giới thiệu từ
- Hướng dẫn đọc từ, giải nghĩa từ.
 TIẾT 2
Hoạt động 5: Luyện đọc
1/ Đọc vần, tiếng, từ
2/ Đọc từ ứng dụng:
3/ Đọc câu ứng dụng:
- Tranh
- Giới thiệu cu ứng dụng:
- Hướng dẫn đọc
Họat động 6: Luyện viết
Họat động 7: Luyện nĩi
- Xem tranh, nêu chủ đề
+ Tranh vẽ gì ?
+ Chuồn chuồn v chu chấu khc nhau ở chổ no ?
+ Chuồn chuồn và châu chấu ăn gì
+ Cào cào sống ở đâu ?
 IV. Củng cố - Dặn dị:
- Đọc SGK
- Tìm tiếng mới
- Dặn dị 
3 HS ln bảng viết
2 HS đọc bài trong SGK.
- Vần uôn được ghép bởi uô và n
- Giống nhau:đều kết thc bằng n
- Khác nhau:uôn bắt đầu bằng uô,iên bắt đầu bằng iê
- HS ghp bảng ci
- HS đọc cá nhân,nhóm,lớp
- HS đọc cá nhân,tổ,lớp.
- HS viết bảng con: uôn ,ươn, chuồn chuồn, vươn vai.
- HS đọc từ: cá nhân, nhóm
- Đọc toàn bài ( 3 em)Đồng thanh 1 lần
- HS đọc: 
uơn - chuồn - chuồn chuồn 
ươn - vươn - vươn vai
- Đọc cá nhân, nhóm
- Xem tranh
- Đọc câu ( cá nhân, tổ)
- HS viết vo vở : uơn - chuồn chuồn 
ươn - vươn vai
- HS: chuồn chuồn, co co, chu chấu,
- Trả lời cu hỏi:
- HS đọc SGK
- HS tìm tiếng mới cĩ vần uơn, ươn
- Nghe dặn dị.
TOÁN: ( Tiết 48)
LUYỆN TẬP
I / Mục tiêu : 
HS được củng cố khắc sâu về : 
- Thực hiện được phép cộng,phép trừ trong phạm vi 6
- Quan hệ thứ tự giữa các số
II / Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
-Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các phép tính ở bài tập 3( cột 1,2)
-GV nhận xét và ghi điểm 
Hoạt động 2: Dạy bài mới 
1/ Giới thiệu bài 
GV giới thiệu tên bài 
2/ HD làm bài tập 
Bài 1:Cho HS nêu yêu cầu của bài tập
- Cho HS lm dịng 1 
-GV cho cả lớp làm bài 
-GV nhận xét ; khẳng định KQ để các em làm sai sửa
Bài 2: GV nêu yêu cầu : Tính nhẩm các phép tính
- Cho HS lm dịng 1 
Lưu ý thực hiện phép tính hàng ngang với 2 bước tính , và thực hiện từ trái sang phải
Bài 3: GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
Cho HS lm dịng 1 
Yêu cầu HS nêu cách làm 
Cho cả lớp làm bài và chữa bài 
GV nhận xét và cho điểm 
Bài 4: HS lm dịng 1
- GVHD sử dụng bảng tính cộng đã học để làm bài 

Tài liệu đính kèm:

  • docT12_L1.doc