Giáo án Thể dục 1 - Bài 12 - Thể dục rèn luyên tư thế cơ bản – trò chơi

Bài 12:

THỂ DỤC RÈN LUYÊN

TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI

I- Mục tiêu – yêu cầu:

 - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Biết cách đứng kiểng gót hai tay chống hông

 - Học động tác đứng một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Yêu cầu bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau ( mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.

 -Ôn trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức “. Yêu cầu làm quen với trò chơi ( động tác chuyển bóng có thể chưa đúng cách ).

II – Địa điểm, phương tiện:

 - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ.

 - Phương tiện: Còi, dụng cụ chơi trò chơi.

III – Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 255Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 1 - Bài 12 - Thể dục rèn luyên tư thế cơ bản – trò chơi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Lôùp 1
Thöù Hai : 14/11/2016 Baøi 12:
THEÅ DUÏC REØN LUYEÂN 
TÖ THEÁ CÔ BAÛN – TROØ CHÔI
I- Mục tiêu – yêu cầu:
 - Ôn một số động tác Thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V. Biết cách đứng kiểng gót hai tay chống hông
 - Học động tác đứng một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng. Yêu cầu bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau ( mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.
 -Ôn trò chơi “ Chuyển bóng tiếp sức “. Yêu cầu làm quen với trò chơi ( động tác chuyển bóng có thể chưa đúng cách ).
II – Địa điểm, phương tiện:
 	 - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẽ.
 - Phương tiện: Còi, dụng cụ chơi trò chơi.	 
III – Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
ĐL
 Phöông phaùp toå chöùc
1 – Phần mở đầu:
 -GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
 -Đứng vỗ tay và hát.
 -Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp
2 – Phần cơ bản:
a.Ôn phối hợp:
+ Nhịp 1:Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước.
+ Nhịp 2:Về TTĐCB.
+ Nhịp 3:Đứng đưa hai tay dang ngang (Tay sấp).
+ Nhịp 4:Về TTĐCB.
- Ôn phối hợp:
+ Nhịp 1: Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V 
+ Nhịp 2:Về TTĐCB.
+ Nhịp 3:Đứng đưa hai tay lên cao thẳng hướng. 
+ Nhịp 4:Về TTĐCB
b.Đứng kiểng gót, hai tay chống hông:
- GV hô cho cả lớp thực hiện.
*HSCHT: Chỉ đứng nhón gót và chống hông là được .
* HSHT: Biết cách đứng từ TTĐCB và đúng tư thế . 
c.Hoc Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng:
-Động tác đứng đưa một chân ra sau ( mũi bàn chân chạm mặt đất), hai tay giơ cao có thể không sát mang tai nhưng phải thẳng hướng.
+ GV nêu tên, làm mẫu và giải thích động tác. HS tập bắt chước theo.
+ GV hô cho HS thực hiện đồng thời quan sát sửa sai. 
+ Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 2:Về TTĐCB.
+ Nhịp 3: : Đưa chân phải ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
+ Nhịp 4:Về TTĐCB
d.Trò chơi: “ Chuyển bóng tiếp sức “: 
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi. 
- GV chỉ dẫn cho một tổ chơi thử sau đó chơi chính thức.
- Cả lớp chơi GV quan sát nhận xét.
3 – Phần kết thúc:
 - Đứng vỗ tay, hát.
 - GV cùng HS hệ thống bài.GV nhận xét giờ học.
 -Về nhà: Tập các tư đứng đã học.
 - Chuẩn bị bài sau Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động
5 – 10’
18–22’
4 - 6‘
 €€€€€€€
€€€€€€€
 €€€€€€€
€€€€€€€
r

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 12 The duc ren luyen tu the co ban Tro choi van dong_12176689.doc