Giáo án Thể dục 4 - Tuần 4

THỂ DỤC

ĐỘNG TÁC ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN

I. MỤC TIÊU: Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại

Yêu cầu tập trung chú ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi . Dụng cụ:

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Chuẩn bị : 1 còi; 1-2 chiếc khăn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HĐ1(7'): Phần mở đầu

 1. Nhận lớp:- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc

 Kiểm tra đi đều, vòng phải, trái, đứng lại Tổ chức kiểm tra 1 nhóm theo tổ

 Phổ biến nội dung: Ôn ĐHĐN;Trò chơi: “Bỏ khăn” HS nhắc lại tên bài học

 4. Khởi động: Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ

Đứng tại chỗ vỗ tay và hát Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay

 Tổ chức trò chơi ” Diệt các con vật có hại” Đội hình vòng tròn

 HĐ2(20')Phần cơ bản

 1. Nội dung: -Đội hình đội ngũ:

 + Tâïp hợp hàng ngang , dóng hàng, điểm số, quay đằng sau đi đều vòng trái vòng phải đứng lại

- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển

- Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn, GV quan sát, nhận xét sửa chữa sai sót , biểu dương các tổ thi đua tập tốt.

Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố

 2. Trò chơi: “ Bỏ khăn” GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, rồi cho 1 nhóm HS làm mẫu cách chơi. Sau đó cho cả lớp chơi thử, cuối cùng cả lớp thi đua. GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS chơi nhiệt tình, không phạm luật.

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 05/01/2021 Lượt xem 260Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 4 - Tuần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 6 ngày 19 tháng 9 năm 2015.
THỂ DỤC
ĐỘNG TÁC ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN
I. MỤC TIÊU: Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại 
Yêu cầu tập trung chú ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi . Dụng cụ: 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Chuẩn bị : 1 còi; 1-2 chiếc khăn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ1(7'): Phần mở đầu	
 1. Nhận lớp:- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc
 Kiểm tra đi đều, vòng phải, trái, đứng lại Tổ chức kiểm tra 1 nhóm theo tổ
 Phổ biến nội dung: Ôn ĐHĐN;Trò chơi: “Bỏ khăn” HS nhắc lại tên bài học
 4. Khởi động: Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ
Đứng tại chỗ vỗ tay và hát Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay
 Tổ chức trò chơi ” Diệt các con vật có hại” Đội hình vòng tròn 
 HĐ2(20')Phần cơ bản	
 1. Nội dung: -Đội hình đội ngũ: 
 + Tâïp hợp hàng ngang , dóng hàng, điểm số, quay đằng sau đi đều vòng trái vòng phải đứng lại 
Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển
- Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn, GV quan sát, nhận xét sửa chữa sai sót , biểu dương các tổ thi đua tập tốt.
Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố
 2. Trò chơi: “ Bỏ khăn” GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, rồi cho 1 nhóm HS làm mẫu cách chơi. Sau đó cho cả lớp chơi thử, cuối cùng cả lớp thi đua. GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS chơi nhiệt tình, không phạm luật. 
 HĐ3(8'):Phần kết thúc: 
 1. Nhận xét :- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà HS tập hợp hàng ngang
 2. Hồi tĩnh:- Cho HS chạy thường quanh sân tập 1-2 vòng . xong cho tập hợp thành hàng ngang, để làm động tác thả lỏng Tập hợp HS thành 3 hàng ngang
THỂ DỤC
ĐỘNG TÁC ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN
I. MỤC TIÊU: Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng,điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại 
Yêu cầu tập trung chú ý, nhanh nhẹn khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi . Dụng cụ: 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Chuẩn bị : 1 còi; 1-2 chiếc khăn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HĐ1(7'): Phần mở đầu	
 1. Nhận lớp:- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp. - Lớp tập trung 4 hàng dọc
 Kiểm tra đi đều, vòng phải, trái, đứng lại Tổ chức kiểm tra 1 nhóm theo tổ
 Phổ biến nội dung: Ôn ĐHĐN;Trò chơi: “Bỏ khăn” HS nhắc lại tên bài học
 4. Khởi động: Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ
Đứng tại chỗ vỗ tay và hát Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay
 Tổ chức trò chơi ” Diệt các con vật có hại” Đội hình vòng tròn 
 HĐ2(20')Phần cơ bản	
 1. Nội dung: -Đội hình đội ngũ: 
 + Tâïp hợp hàng ngang , dóng hàng, điểm số, quay đằng sau đi đều vòng trái vòng phải đứng lại 
Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển
- Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn, GV quan sát, nhận xét sửa chữa sai sót , biểu dương các tổ thi đua tập tốt.
Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố
 2. Trò chơi: “ Bỏ khăn” GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi, rồi cho 1 nhóm HS làm mẫu cách chơi. Sau đó cho cả lớp chơi thử, cuối cùng cả lớp thi đua. GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS chơi nhiệt tình, không phạm luật. 
 HĐ3(8'):Phần kết thúc: 
 1. Nhận xét :- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà HS tập hợp hàng ngang
 2. Hồi tĩnh:- Cho HS chạy thường quanh sân tập 1-2 vòng . xong cho tập hợp thành hàng ngang, để làm động tác thả lỏng Tập hợp HS thành 3 hàng ngang

Tài liệu đính kèm:

  • docGA tuần 4.doc..doc