Giáo án Thể dục 5 trọn bộ

THỂ DỤC

Tiết 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRINH - ĐHĐN

TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN”

 I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức.

 - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.

 2. Kĩ Năng.

 - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

 3. Thái độ.

- Giáo dục tính tự giác và ý thức tổ chức kỉ luật trong tập luyện.

 II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân tập.

- Phương tiện: 1 còi.

 III. DỰ KIẾN HÌNH THỨC TỔ CHỨC

 - Tổ chức theo lớp

 - Tổ chức theo tổ

 IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

 

doc 114 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 799Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục 5 trọn bộ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 lớp
- Nhắc các em về nhà ôn lại bài cũ
4-6P
 r
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
TUẦN 18
Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017
Tiết: 35
Đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp 
Trò chơi "Chạy tiếp sức theo vòng tròn".
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- Ôn đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Chơi trò chơi “ Chạy tiếp sucwx theo vòng tròn.”
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái, cách đổi chân đi đều sai nhịp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3. Thái độ:
- HS Kỷ luật trong tập luyện
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Học tại sân trường
- Phương tiện: Chuẩn bị 1còi và kẻ sân cho trò chơi.
	III. DỰ KIẾN HÌNH THỨC TỔ CHỨC
	- Tổ chức theo lớp.
	- Tổ chức theo tổ.
IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương Pháp
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Cho HS xoay khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, 
- Cho HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
- GV nêu tên trò chơi tổ chức và điều khiển HS chơi
4- 6’
1-2’
2-3’
 r
x x x x x x x x
x x x x x x x x
2.Phần cơ bản.
+ Ôn động tác đi đều vòng phải, trái.
- GV nêu tên nội dung tập luyện sau đó chia tổ cho HS tập luyện theo tổ do tổ trưởng điều khiển.
- GV đi đến từng tổ quan sát và sửa chữa động tác sai.
+ Thi đua trình diễn
- Tổ chức cho từng tổ lên thực hiện theo hình thức thi đua. GV điều khiển
- Cho HS nhận xét.
- GV đưa ra nhận xét, sau đó tuyên dương tổ tập tốt, nhắc nhở tổ tập chưa tốt.
- Trò chơi: '' Chạy tiếp sức theo vòng tròn''
- Nêu tên trò chơi cùng HS nhắc lại cách chơi, luật chơi.
 - GV tổ chức chơi chính thức do GV điều khiển.
20-22’
8-10’
2lần
6-8’
 Xp Đ
X x x &(&("
 r
- Từng tổ lên thực hiện, tổ còn lại quan sát nhận xét 
 x x 
 x x
 x r 
 x x
 x x 
3. Phần kết thúc.
- Cho HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát theo vòng tròn.
- Cùng HS củng cố lại bài
- Đánh giá kết quả học tập của lớp
- Nhắc các em về nhà ôn lại bài cũ
4-6P
 r
x x x x x x x x
x x x x x x x x
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
..
Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017
Tiết: 38
Sơ kết học kì I
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- Hệ thống lại những kiến thức đã học ở học kỳ I.
- Chơi trò chơi
2. Kĩ năng:
- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kì...
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3. Thái độ:
- Học sinh yêu thích môn học
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Học tại sân trường.
- Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi, dụng cụ cho trò chơi.
	III. DỰ KIẾN HÌNH THỨC TỔ CHỨC
	- Tổ chức theo lớp.
	- Tổ chức theo tổ.
IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương Pháp
1. Phần mở đầu.
- Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài tập.
- Cho HS chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập
- Tổ chức và điều khiển cho HS chơi.
- Cho cán sự điều khiển. Qsát và nhận xét.
4-6’
1-2’
2-3’
1lần
2x8N
r
x x x x x x x x
x x x x x x x x
2. Phần cơ bản.
+ Sơ kết học kỳ I
- GV cùng HS hệ thống lại những kiến thức, kỹ năng đã học trong học kỳ, cho HS gọi tên, đọc khẩu lệnh, cách thực hiện.
- Ôn tập các kỹ năng đội hình đội ngũ và một số động tác thể duc RLTTCB đẫ học học.
- Động tác quay sau, đi đều vòng phảI vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp.
- Bài thể dục 8 động tác
- Một số trò chơI vận động đã học.
+ Trong quá trình nhắc lại GV cho một số HS lên thực hiện, khi HS thực hiện GV nhận xét và chỉ ra những sai lầm thường mắc và cách sửa chữa để HS năm chắc kỹ thuật thực hiện động tác.
- GV nhận xét đấnh giá kết quả học tập của từng HS trong lớp, khên ngợi và biểu dương những em tập tốt, nhắc nhở những tồn tại cần khắc phục trong học kỳ II.
+ Trò chơi: '' Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
- Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, quy định trò chơi.
Cho HS chơi thử.
- GV tổ chức, điều khiển cho HS chơi chính thức.
- Quan sát cổ vũ,làm trọng tài.
20-22’
10-12’
6-8’
3. Phần kết thúc.
- Cho HS đứng tại chỗ thực hiện một số động tác thả lỏng sau đó vỗ tay và hát
- Cùng HS củng cố lại bài
- Đánh giá kết quả học tập của lớp
- Nhắc các em về nhà ôn lại nội dung ĐHĐN và BTRLTTCB
4-6P
r
x x x x x x x x
x x x x x x x x
V. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
Tuần 19
Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017
Tiết: 37
Trò chơi: “Lò cò tiếp sức và đua ngựa”
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- Ôn 2 trò chơi: Lò cò tiếp sức và đua ngựa.
2. Kĩ năng:
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
3. Thái độ:
- HS yêu thích tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Trên sân trường
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi và 2 - 4 đấu ngựa
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương Pháp
1. Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Cho HS xoay khớp cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, 
- Cho HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
- GV nêu tên trò chơi tổ chức và điều khiển HS chơi
4- 6’
1-2’
2-3’
- Cán sự tập hợp lớp, điểm số báo cáo.
 x x 
 x x
 x r 
 x x
 x 
2. Phần cơ bản.
+ Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- GV nêu tên nội dung tập luyện sau đó chia tổ cho HS tập luyện theo tổ do tổ trưởng điều khiển.
- GV đi đến từng tổ quan sát và sửa chữa động tác sai.
+ Thi đua trình diễn
- Tổ chức cho từng tổ lên thực hiện theo hình thức thi đua. GV điều khiển
- Cho HS nhận xét.
- GV đưa ra nhận xét, sau đó tuyên dương tổ tập tốt, nhắc nhở tổ tập chưa tốt.
+ Chơi trò chơi: “ Lò cò tiếp sức ”
- Nêu tên trò chơi cùng HS nhắc lại cách chơi, luật chơi.
 - GV tổ chức chơi chính thức do GV điều khiển.
+ Chơi trò chơi: “ Đua ngựa”
- Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, quy định trò chơi.
Cho HS chơi thử.
- GV tổ chức, điều khiển cho HS chơi chính thức.
- Quan sát cổ vũ,làm trọng tài
20-22’
6-8’
1lần
6-8’
6-8’
- Tập luyện theo tổ
 X. x x x x x 
- Từng tổ lên thực hiện, tổ còn lại quan sát nhận xét 
GH Đích 
x x x 
x x x 
- Lắng nghe, sau đó tham gia vào trò chơi nhiệt tình, chủ động.
3. Phần kết thúc.
- Cho HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát theo vòng tròn.
- Cùng HS củng cố lại bài
- Đánh giá kết quả học tập của lớp
- Nhắc các em về nhà ôn lại bài cũ
 4-6 P
r
x x x x x x x x
x x x x x x x x
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
 Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2017
Tiết: 38
Tung và bắt bóng
 Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- Ôn tùng và bắt bóng, chơi trò chơi “ bóng chuyền sáu”.
2. Kĩ năng:
	- Biết tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bàng hai tay
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3. Thái độ:
- HS đoàn kết kỷ luật trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Học tại sân trường
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi và bóng, dây nhảy.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương Pháp
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Cho HS chạy nhẹ nhàng cự ly 200m. Về đứng theo vòng tròn xoay các khớp.
- Tổ chức và điều nhiển
4-6’
2-3’
r
x x x x x x x x
x x x x x x x x
2. Phần cơ bản.
- GV nêu tên động tác, làm mẫu cho HS quan sát.
- Cho 2-3 em lên thực hiệu mẫu.
- GV quan sát, sửa sai, nhận xét và giải thích thêm.
- GV cho HS đứng thành 2 hàng ngang quay mặt vào nhau, 2 em một cặp tung và bắt bóng cho nhau.
- GV quan sát và bao quát chung.
- Nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích động tác.
- GV hô nhịp,làm mẫu chậm.
- GV chia tổ ôn luyện tổ trưởng điều khiển.
- Quan sát sửa sai từng tổ.
- Nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi, quy định trò chơi.
- GV điều khiển trò chơi.
- Cho hs Chơi thử
- GV hưỡng dẫn thêm sau đó cho HS tiếp tục chơi tiếp.
20 -22’
6-8’
6-8’
6-8’
- Thực hiện
x x x x x x x
 x x x x x x x
 r
- Quan sát
- HS tập bắt chước theo.
 x x x
 X 
 x x
 x X X x
 x x
- Tập luyện theo tổ
- Lằng nghe, chơi thử và chơi chính thức
3. Phần kết thúc.
- Cúi người thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học
- BTVN
x x x x x x x
x x x x x x x
r
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
Tuần 20
 Thứ ba ngày 03 tháng 01 năm 2017
Tiết: 39
Tung và bắt bóng – Trò cơi “Bóng chuyền sáu”
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- Học tùng và bắt bóng, trò chơi “ bóng chuyền sau”.
2. Kĩ năng:
	- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
3. Thái độ:
- HS yêu thích tập luyện thể dục.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Học tại sân trường
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi và mỗi em 1 dây nhảy, 5 đến 7 quả bóng.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương Pháp
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Cho HS chạy nhẹ nhàng cự ly 200m. Về đứng theo vòng tròn xoay các khớp sau đó ôn bài thể dục.
- Tổ chức và điều nhiển.
4-6’
1lần 2x8N
2-3’
- Tập hợp điểm số báo cáo
 x x 
 x x
 x r 
 x x
 x x 
2. Phần cơ bản.
+ Ôn tung bóng bằng 1 tay và bắt bóng bằng 2 tay.
- GV nêu tên động tác, làm mẫu cho HS quan sát.
- Cho 2-3 em lên thực hiệu mẫu.
- GV quan sát, sửa sai, nhận xét và giải thích thêm.
- GV cho HS đứng thành 2 hàng ngang quay mặt vào nhau, 2 em một cặp tung và bắt bóng cho nhau.
- GV quan sát và bao quát chung.
+ Ôn nhảy dây kiểu chụm chân. 
- Nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích động tác.
- GV hô nhịp,làm mẫu chậm.
+ Tập luyện theo tổ
- GV chia tổ ôn luyện tổ trưởng điều khiển.
- Quan sát sửa sai từng tổ.
+ Trò chơi: '' Bóng chuyền sáu''
- Nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi, quy định trò chơi.
- GV điều khiển trò chơi.
- Cho hs Chơi thử
- GV hưỡng dẫn thêm sau đó cho HS tiếp tục chơi tiếp.
20 -22’
4-6’
6-8’
6-8’
- Thực hiện
x x x x x x x
x x x x x x x
r
- Quan sát
- HS tập bắt chước theo.
 x x x
 X 
 x x
 x X X x
 x x
- Tập luyện theo tổ
3. Phần kết thúc.
- GV cho thả lỏng sau đó vỗ tay và hát.
- GV cùng HS củng cố lại bài
- Nhận xét, đánh giá kết quả tập luyện của lớp.
- Dặn dò về nhà ôn các nội dung đã học.
4-6’
x x x x xx x
x x x x x x x
r
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2016
Tiết: 40
Tung và bắt bóng – Trò chơi “nhảy dây”
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- Học tung và bắt bóng, chơi trò chơi “ Nhảy dây”
2. Kĩ năng:
	- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người (có thể tung bóng bằng một tay, hai tay và bắt bóng bằng hai tay)
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
3. Thái độ:
- HS yêu thích tập luyện TD.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Học tại sân trường
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi và mỗi em 1 dây nhảy và 3 quả bóng.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương Pháp
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Cho HS chạy nhẹ nhàng cự ly 200m trên sân trường. Về đứng theo vòng tròn xoay các khớp tay, chân, gối, hông ,vai.
- Tổ chức và điều nhiển HS chơi.
4-6’
1-2’
1-2’
2-3’
2. Phần cơ bản.
+ Ôn bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng 1 tay .
- GV nêu tên động tác nhắc lại cách thực hiện động tác sau đó cho HS thực hiện.
- GV quan sát, sửa sai, nhận xét và giải thích thêm.
+ Ôn nhảy dây kiểu chụm chân. 
- GV cho HS đứng thành 2 hàng ngang quay mặt vào nhau, 2 em một cặp tung và bắt bóng cho nhau theo hình thức thi đua.
- GV quan sát tuyên dương những cặp thực hiên tốt.
+ Tập luyện theo tổ
- GV chia tổ ôn luyện do tổ trưởng điều khiển.
- Quan sát sửa sai nhắc nhở từng tổ.
- Cho các em trong tổ thi đua với nhau.
+ Trò chơi: '' Bóng chuyền sáu''
- Nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi, quy định trò chơi.
- Cho hs Chơi thử
- GV hưỡng dẫn thêm sau đó cho HS tiếp tục chơi tiếp.
- Điều khiển làm trọng tài
- Thực hiện
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 r
- Quan sát
- HS tập bắt chước theo.
 x x x
 X 
 x x
 x X X x
 x x
- Tập luyện theo tổ
3. Phần kết thúc.
- GV hướng dẫn thả lỏng
- GV cùng HS củng cố lại bài
- Nhận xét kết quả tập luyện của lớp.
- Dặn dò về nhà ôn các nội dung đã học.
x x x x xx x
x x x x x x x
r
IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY.
TUẦN 21 Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2016
Bài 41: TUNG VÀ BẮT BÓNG - NHẢYDÂY - BẬT CAO
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức:	
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2- 3 người, ôn nhảy dây kiểu chân trước sau.
- Làm quen với động tác bật cao.
- Biết cách chơi và tham gia được trò chơi: Bóng chuyền sáu
2. Kĩ năng:
- Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
- Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.
3. Giáo dục:
- HS yêu thích môn thể dục.
II. ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, hai quả bóng, mỗi em một dây nhảy.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu: 
-GV nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học. 
- Xoay khớp cổ tay, cổ chân. gối, hông, vai.
- Tại chỗ thực hiện động tác bật nhảy nhẹ nhàng.
- Trò chơi Kết bạn
2. Phần cơ bản : 
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước sau.
- Làm quen với động tác bật cao.
+ động tác: khi có lệnh thì khuỵ gối lấy đà, bật nhảy với tay vào bóng hoặc khăn. khi hai chân tiếp đất , khuỵ gối để giảm chấn động, hai tay đưa ra trước để giữ thăng bằng.
- Trò chơi “ Bóng chuyền sáu
+ Gv nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi.
+ Cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.
3. Phần kết thúc:
- Chạy chậm thả lỏng hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét bài học, giao BTVN.
6 -10’
1 - 2’
1’
1-2'
1-2’
18 - 22’
5 -7’
6 - 8’
 6-8’
4 -5’
 4 - 5’
1 - 2’
1 - 2’
1 -2’
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
x x
x x
x x
 x 
+ Chia tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai.
+ Từng tổ trình diễn các nội dung vừa học.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
+Đội hình tự do
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 42: 
 Thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2016
NHẢY DÂY - BẬT CAO
 TRÒ CHƠI “TRỒNG NỤ, TRỒNG HOA”
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức:	
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2- 3 người, Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước sau.
- tiếp tục làm quen với động tác bật cao.
- Làm quen với trò chơi : trồng nụ trồng hoa
2. Kĩ năng:
- Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
- Yêu cầu biết cách chơi và chơi đúng cách.
3. Giáo dục:
- HS yêu thích môn thể dục.
II. ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, hai quả bóng, mỗi em một dây nhảy.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu: 
-GV nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học. 
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay khớp cổ tay, cổ chân. gối, hông, vai
- Trò chơi Mèo đuổi chuột
2. Phần cơ bản: 
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2,3 người.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước sau.
- Tiếp tục làm quen với động tác bật cao.
- Trò chơi “ Trồng nụ trồng hoa
+ Cách chơi : Lần lượt từng em chạy từ vạch giới hạn đến chỗ nụ hoa để nhảy qua , mức độ tăng dần khi ai nhảy mà chân chạm vào nụ hoa thì phải làm nụ hoa thay thế cho người khác nhảy 
3. Phần kết thúc:
- Chạy chậm thả lỏng hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét bài học, giao BTVN.
6 -10’
1 - 2’
1’
1-2'
18 - 22’
5 -7’
6 - 8’
 6-8’
4 -5’
4 - 5’
1 - 2’
1 - 2’
1 -2’
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
x x
x x
x x
 x 
+ Chia tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai.
+ Cả lớp đồng loạt thi nhảy dây chọn người nhảy lâu nhất 
+ Tập theo đội hình nước chảy.
x x x x x
x x x x x
+ GV nêu tên, phổ biến cách chơi.
+ Cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 22	 Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2016
Bài 43: NHẢY DÂY - PHỐI HỢP MANG VÁC 
 TRÒ CHƠI “ TRỒNG NỤ TRỒNG HOA"
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức:	
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2- 3 người, Thực hiện được tác nhảy dây kiểu chân trước sau.
- Tập bật cao, tập phối hợp chạy - mang vác.
- Biết cách chơi và tham gia được trò chơi: trồng nụ trồng hoa
2. Kĩ năng:
- Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi được.
3. Giáo dục:
- HS yêu thích môn thể dục.
II. ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, hai quả bóng, mỗi em một dây nhảy.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu: 
-GV nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học. 
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay khớp cổ tay, cổ chân. gối, hông, vai.
- Trò chơi Nhảy lướt sóng
2. Phần cơ bản: 
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2,3 người.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước sau.
- Tập bật cao, phối hợp chạy , mang vác.
- Trò chơi “ Trồng nụ trồng hoa
+ GV nêu tên nhắc lại cách chơi.
+ Cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức
3. Phần kết thúc:
- Chạy chậm thả lỏng hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét bài học, giao BTVN.
6 -10’
1 - 2’
1’
1-2'
18 - 22’
5 -7’
6 - 8’
 6-8’
4 -5’
4 - 5’
1 - 2’
1 - 2’
1 -2’
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
+ Chia tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai.
+ Cả lớp đồng loạt thi nhảy dây . 
+ Tập theo đội hình nước chảy.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
L1: GV làm mẫu kết hợp chỉ dẫn cho HS.
L2 - 3: Chia tổ tập luyện , GV quan sát sửa sai
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Thứ tư ngày 27 tháng 01 năm 2016
Bài 44: NHẢY DÂY - DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG
TRÒ CHƠI: TRỒNG NỤ TRỒNG HOA
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức:	
- Thực hiện được động tác di chuyển tung và bắt bóng, Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước sau.
- Thực hiện được động tác bật cao, tập phối hợp chạy - nhảy - mang vác.
- Biết cách chơi và tham gia được trò chơi:: trồng nụ trồng hoa
2. Kĩ năng:
- Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.
3. Giáo dục:
- HS yêu thích môn thể dục.
II. ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, hai quả bóng, mỗi em một dây nhảy.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu: 
-GV nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học. 
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay khớp cổ tay, cổ chân. gối, hông, vai.
- Trò chơi Con cóc là cậu ông trời
2. Phần cơ bản: 
- Ôn di chuyển tung và bắt bóng.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước sau.
- Tập bật cao, phối hợp chạy , mang vác.
- Trò chơi “ Trồng nụ trồng hoa
+ GV nêu tên, nhắc lại cách chơi.
+ Cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức
3. Phần kết thúc:
- Chạy chậm thả lỏng hít thở sâu.
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- Nhận xét bài học, giao BTVN.
6 -10’
1 - 2’
1’
1-2'
18 - 22’
5 -7’
6 - 8’
 6-8’
4 -5’
4 - 5’
1 - 2’
1 - 2’
1 -2’
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
L1: GV làm mẫu kết hợp chỉ dẫn cho HS.
L2 - 3: Chia tổ tập luyện , di chuyển tung bắt bóng theo nhóm 2 người. GV quan sát sửa sai.
+ Tập theo đội hình nước chảy.
+ Thi bật cao tại chỗ xem ai bật cao nhất.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TUẦN 23 Thứ ba ngày 16 tháng 02 năm 2016
Bài 45: DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG .... 
TRÒ CHƠI “ QUA CẦU TIẾP SỨC”
I. MỤC TIÊU : 
1. Kiến thức:	
- Thực hiện được động tác di chuyển tung và bắt bóng , Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước sau, ôn bật cao.
- Làm quen với trò chơi : Qua cầu tiếp sức
2. Kĩ năng:
- Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.
3. Giáo dục:
- HS yêu thích môn thể dục.
II/ ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN : 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, hai quả bóng, mỗi em một dây nhảy, cầu thăng bằng.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1. Phần mở đầu: 
-GV nhận lớp , phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học. 
- Chạy chậm quanh sân tập.
- Xoay khớp cổ tay, cổ chân. gối, hông, vai.
- Trò chơi Lăn bóng
2. Phần cơ bản: 
- Ôn di chuyển tung và bắt bóng.
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước sau.
- Ôn bật ca

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12252125.doc