Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 4 - Yêu thương và chia sẻ (tiết 2)

Thực hành kỹ năng sống

Bài 2: YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ (Tiết 2)

I/ Mục tiêu:

- Biết quan tâm, thể hiện tình yêu thương và chia sẻ tình cảm với mọi người.

- Biết yêu thương, bảo vệ động vật và thiên nhiên.

II/ Phương tiện dạy học:

- GV: SGV thực hành kỹ năng sống.

- HS: SGK thực hành kỹ năng sống.

III/ Tiến trình dạy:

I/ Ổn định

II/ Bài cũ:

- Em hãy kể lại những việc làm thể hiện sự yêu thương, chia sẻ mà em đã từng làm?

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

II/ Bài mới:

a) Khám phá:

- Ở tiết 1, Các em đã biết được rất nhiều việc làm thể hiện sự yêu thương, chia sẻ. Bài học ngày hôm nay, sẽ giúp chúng ta tiếp tục biết thêm các việc làm thể hiện sự yêu thương, chia sẻ và những việc các em cần tránh. Đó là bài: Yêu thương và chia sẻ (Tiết 2)

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 02/01/2021 Lượt xem 613Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 4 - Yêu thương và chia sẻ (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực hành kỹ năng sống
Bài 2: YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ (Tiết 2)
I/ Mục tiêu:
- Biết quan tâm, thể hiện tình yêu thương và chia sẻ tình cảm với mọi người.
- Biết yêu thương, bảo vệ động vật và thiên nhiên.
II/ Phương tiện dạy học:
- GV: SGV thực hành kỹ năng sống.
- HS: SGK thực hành kỹ năng sống.
III/ Tiến trình dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
I/ Ổn định
II/ Bài cũ:
- Em hãy kể lại những việc làm thể hiện sự yêu thương, chia sẻ mà em đã từng làm?
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét
II/ Bài mới:
a) Khám phá: 
- Ở tiết 1, Các em đã biết được rất nhiều việc làm thể hiện sự yêu thương, chia sẻ. Bài học ngày hôm nay, sẽ giúp chúng ta tiếp tục biết thêm các việc làm thể hiện sự yêu thương, chia sẻ và những việc các em cần tránh. Đó là bài: Yêu thương và chia sẻ (Tiết 2)
b) Kết nối: Làm việc nhóm
Mục tiêu: HS nhận biết được những cách thể hiện sự yêu thương, chia sẻ
- GV cho HS quan sát hình
- GV cho các nhóm trình bày: 
- Các em hãy nêu tên các việc làm trong hình:
- Em đã làm được những việc nào đã nêu trên:
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: Có rất nhiều cách thể hiện sự yêu thương, chia sẻ:
{ Chia sẻ cảm xúc với bố mẹ
{ Giúp mẹ việc nhà: lau nhà
{ Giúp bạn học tốt
{ Chia sẻ với người bất hạnh
{Chăm sóc ông bà
{ Gọi điện hỏi thăm người thân
c. Thực hành:
*Hoạt động 2: Nêu miệng
Mục tiêu: Biết được những việc làm thể hiện tình yêu thương động vật và thiên nhiên.
GV hỏi:
+ Em nêu những việc làm thể hiện tình yêu thương động vật và thiên nhiên.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: Ở trên là những việc làm thể hiện sự yêu thương động vật, thiên nhiên. Các em cần cố gắng thực hiện.
*Hoạt động 3: Cá nhân
Mục tiêu: Biết được những việc không nên làm.
GV hỏi:
+ Em hãy nêu những việc không nên làm để tránh mất tình cảm, sự yêu thương của mọi người:
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: Trên là những việc các em cần hết sức tránh.
c/ Vận dụng:
- Hôm nay, chúng ta học bài gì?
- Em hãy kể những cách thể hiện sự yêu thương, chia sẻ.
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau: Tạo cảm hứng học tập.
- HS hát.
- Việc làm em đã từng làm thể hiện sự yêu thương, chia sẻ:
+ Quét nhà
+ Trông em
+ Đấm lưng cho bà
+ Cho bạn mượn một cuốn sách
+ Ủng hộ người nghèo
+ Trò chuyện với bố mẹ
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và nhắc lại tên tựa bài:
Yêu thương và chia sẻ (Tiết 2)
- HS quan sát hình
- Các nhóm trình bày:
- HS nêu:
{ Hình 1: Chia sẻ cảm xúc với bố mẹ
{ Hình 2: Giúp mẹ việc nhà: lau nhà
{ Hình 3:Giúp bạn học tốt
{ Hình 4: Chia sẻ với người bất hạnh
{ Hình 5: Chăm sóc ông bà
{ Hình 6: Gọi điện hỏi thăm người thân
- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
HS trả lời:
+ Những việc làm thể hiện tình yêu thương động vật và thiên nhiên:
l Chăm sóc vật nuôi
l Bảo vệ thiên nhiên
l Làm vườn
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và nhắc lại.
HS trả lời:
+ Những việc không nên làm để tránh mất tình cảm, sự yêu thương của mọi người:
N Đánh nhau
N Giành đồ chơi với bạn
N Vô lễ với người lớn
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe và nhắc lại.
- Hôm nay, chúng ta học bài: Yêu thương và chia sẻ (tiết 2)
- Em quét nhà, em quyên góp tiền ủng hộ HS nghèo, 
- HS lắng nghe
An Tây, ngày tháng năm
GV soạn giảng
An Tây, ngày tháng năm
Khối trưởng
Trịnh Thị Hoàng Loan

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 4 Yêu thương và chia sẻ (tiết 2).doc