Giáo án Lớp 3 VNEN - Tuần 2 - GV: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

: AI CÓ LỖI? (Tiết 1)

I. Mục tiêu

 - Đọc và hiểu câu chuyện Ai có lỗi?.

II. Đồ dùng học tập

- Sách hướng dẫn học.

III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học

A. Hoạt động cơ bản

 - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5

Tiếng Việt

BÀI 2A: AI CÓ LỖI? (Tiết 2)

I. Mục tiêu

 - Nghe nói về chủ điểm học sinh ngoan.

II. Đồ dùng học tập

- Sách hướng dẫn học.

III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học

A. Hoạt động cơ bản

 - Hoạt động 6.

B. Hoạt động thực hành

- Hoạt động 1, 2, 3, 4.

C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành

 

doc 13 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 1207Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 VNEN - Tuần 2 - GV: Nguyễn Thị Minh Nguyệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	- Giáo dục HS có ý thức chấp hành nội qui, qui định do trường lớp đề ra.
II. Chuẩn bị
	- Nội dung sinh hoạt.
III. Hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức
- Học sinh khởi động. 
2. Kiểm tra: - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài.
b. Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
- GV t/c cho HS bầu CT HĐTQ
- Chia các ban, bầu trưởng ban. 
- HD HS đề ra kế hoạch hoạt động của từng ban
- HD HS học tập nội qui trường học.
+ Giờ giấc ra vào lớp, cách thức đi đứng, xếp hàng.
+ Không ăn quà vặt ở lớp.
+ Qui định về sách vở, đồ dùng học tập.
+ HS tham gia ý kiến, bổ sung.
"Mọi thành viên trong lớp phải chấp hành nghiêm chỉnh.
-Lớp vui liên hoan văn nghệ
4. Củng cố - dặn dò
 - Thực hiện tốt mọi nề nếp.
TUẦN 2
Thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2017
Chào cờ
Tiếng Việt
BÀI 2A: AI CÓ LỖI? (Tiết 1)
I. Mục tiêu
 - Đọc và hiểu câu chuyện Ai có lỗi?.
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
 - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5
Tiếng Việt
BÀI 2A: AI CÓ LỖI? (Tiết 2)
I. Mục tiêu
 - Nghe nói về chủ điểm học sinh ngoan.
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
 - Hoạt động 6.
B. Hoạt động thực hành
- Hoạt động 1, 2, 3, 4.
C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành
Toán
BÀI 4: TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ)(Tiết 1)
I. Mục tiêu
 - Em biết thực hiện phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc hàng trăm).
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động thực hành. 
 - Hoạt động 1; 2; 3, 4.
Đạo đức
BÀI 1: KÍNH YÊU BÁC HỒ (TIẾT 2)
I. Mục tiêu
 Thông qua bài học ở tiết 2 giúp HS : 
+ Tự liên hệ được những việc mình đã làm được theo Năm điều Bác Hồ dạy .
+ Trình bày được những tư liệu đã sưu tầm được về Bác Hồ và những tấm gương cháu ngoan Bác Hồ .
+ Giáo dục HS lòng kính yêu Bác Hồ, Thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy.
II. Đồ dùng dạy học
- VBT đạo đức. 
III. Các hoạt động dạy học
Tên hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
2. Bài mới
*Hoạt động 1: HS tự liên hệ 
Hoạt động 2 : HS trình bày những tư liệu đã sưu tầm được về Bác Hồ, về Bác Hồ với thiếu nhi và các tấm gương cháu ngoan Bác Hồ .
 Hoạt động 3 : Trò chơi phóng viên 
3. Củng cố, dặn dò
GV quan sát giúp đỡ HS.
GV quan sát giúp đỡ HS.
GV nhận xét.
- GV nhắc HS thực hiện 5 điều Bác dạy, sưu tầm tranh ảnh, bài thơ về Bác Hồ với thiếu nhi.
- Nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- Ban VN làm việc
 + Em đã thực hiện được những điều nào trong Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng ? Thực hiện như thế nào? Còn điều nào em chưa thực hiện tốt ? Vì sao ? 
- Từng nhóm HS lên trình bày kết quả đã sưu tầm được 
- Cả lớp thảo luận, nhận xét về kết quả sưu tầm của nhóm bạn .
- HS đóng vai phóng viên phỏng vấn các bạn trong lớp về Bác Hồ, về Bác Hồ với thiếu nhi .
+ Xin bạn vui lòng cho biết Bác Hồ còn có những tên gọi nào khác ? Quê Bác ở đâu ?
+ Bác sinh vào ngày, tháng nào ? 
+ Vì sao thiếu nhi lại yêu quý Bác Hồ ? 
tuần qua để thể hiện lòng kính yêu Bác Hồ ? 
+ Bạn hãy kể việc làm của bạn trong 
+ Bạn hãy đọc Năm diều Bác Hồ dạy ? 
Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
 - HS ôn cách thực hiện phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc hàng trăm) và vận dụng để làm tốt bài tập.
II. Đồ dùng học tập
Vở bài tập Toán 3
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo vở bài tập
A. Hoạt động thực hành. 
 - HS làm bài 4 
C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành bài 5
Thủ công
GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (TIẾT 2)
I. Mục tiêu
- Học sinh biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói.
- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói đúng qui trình kĩ thuật.
- HS yêu thích gấp hình.
II. Đồ dùng dạy học
- Đồ dùng thủ công, giấy trắng, giấy màu.
III. Các hoạt động dạy học 
Tên hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
2. Bài mới
*Hoạt động 3: Thực hành
 * Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm
3. Củng cố, dặn dò
GV quan sát giúp đỡ HS.
- Nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài sau.
- Ban VN làm việc
HS nêu lại các bước gấp tàu thửy hai ống khói.
- HS thực hành gấp.
- HS trưng bày sản phẩm
 - Lớp nhận xét các sản phẩm trưng bày 
Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017
Toán
BÀI 4: TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ)(Tiết 2)
I. Mục tiêu
 - Em biết thực hiện phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc hàng trăm).
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động thực hành. 
 - Hoạt động 1; 2; 3, 4.
C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành
Tiếng Việt
BÀI 2B: AI LÀ CON NGOAN?(Tiết 1)
I. Mục tiêu
 - Kể câu chuyện Ai có lỗi?
 - Viết đoạn văn.
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
 - Hoạt động 1; 2; 3.
B. Hoạt động thực hành
 - Hoạt động 1,2
Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
 - HS ôn cách thực hiện phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc hàng trăm) và vận dụng để làm tốt bài tập.
II. Đồ dùng học tập
Vở bài tập Toán 3
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo vở bài tập
A. Hoạt động thực hành. 
 - HS làm bài 6 trang 8
C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành bài 7 ( phần 4 + 5) trang 9
Hoạt động tập thể
ÔN BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU
I . Môc tiªu :
- HS thuéc c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu.
- TËp ®óng kÜ thuËt ®éng t¸c theo nh¹c.
- Cã ý thøc tËp trung rÌn luyÖn.
II . ChuÈn bÞ :
- S©n b·i s¹ch sÏ
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 1 . KiÓm tra bµi cò : (5’)
- KiÓm tra trang phôc cña HS.
 2. Bµi míi : (30’)
a, Giíi thiÖu bµi
b, Néi dung bµi:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
*Ho¹t ®éng 1: 
- GVmë b¨ng nh¹c
- GV tËp mÉu
- GVtËp cïng HS
- Gäi HS lµm mÉu tr­íc líp
 - Cho c¶ líp tËp, líp tr­ëng h«. GV uèn n¾n söa sai
- Gäi tõng nhãm HS lªn tËp
* Ho¹t ®éng 2 : HD ¤n c¶ bµi
 - GV theo dâi uèn n¾n
 - NhËn xÐt cho ®iÓm
* Ho¹t ®éng 3: Cñng cè - DÆn dß 
- NhËn xÐt giê
Ho¹t ®éng cña häc sinh
- C¶ líp h¸t
- C¶ líp QS
 - HS tËp theo lêi h« cña Gv
 - C¶ líp QS
 - C¶ líp tËp tõng ®éng t¸c. 
 - TËp theo nhãm
 - C¸c nhãm lªn biÓu diÔn
- HS tËp 13 ®éng t¸c thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c.
- C¸ nh©n xung phong tËp , líp nhËn xÐt.
Thứ tư ngày 13 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt
BÀI 2B: AI LÀ CON NGOAN? (Tiết 2)
I. Mục tiêu
 - Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu s/x hoặc từ ngữ có vần ăn/ ăng.
 - Mở rộng vốn từ về trẻ em. Nhận biết bộ phận trong câu kể Ai là gì?
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học, phiếu học tập.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
 - Hoạt động 4, 5
A. Hoạt động thực hành
 - Hoạt động 3,4.
Tiếng Việt
BÀI 2B: AI LÀ CON NGOAN? (Tiết 3)
I. Mục tiêu
 - Viết hoa đúng tên riêng có chữ hoa Â, L. 
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động thực hành
- Hoạt động 5, 6.
C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành
Toán
BÀI 5: ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN VÀ BẢNG CHIA ( Tiết 1)
I. Mục tiêu: Em ôn tập về:
 - Bảng nhân, bảng chia 2; 3; 4; 5.
 - Nhân nhẩm với số tròn trăm; tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2; 3; 4 ( phép chia hết).
 - Vận dụng được vào thực hiện hai phép tính liên tiếp.
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động thực hành. 
 - Hoạt động 1; 2; 3.
Tự nhiên xã hội
BÀI 2: CẦN LÀM GÌ ĐỂ CƠ QUAN HÔ HẤP LUÔN KHỎE MẠNH?
(Tiết 1)
I. Mục tiêu
Sau bài học, em:
Nêu được lợi ích của việc tập thở buổi sáng.
Nêu được những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
 - Hoạt động 1, 2, 3.
Tiếng Việt
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
- Luyện phân biết chính tả l/n
- Ôn cách tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Ai là gì” ?
- Giáo dục ý thức tự giác làm bài.
II. Đồ dùng học tập
Vở TV
III. Hoạt động dạy học
Tên hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Thực hành
Bài 1: Điền l/n vào ô trống
Thuở nhỏ, đọc truyện cổ tích, tôi cứ tưởng chỉ ở rừng mới có..ấm. Thế mà bây giờ, ngay giữa àng tôi, giữa vùng đồng bằng,..ấm vẫn mọc .ên trắng xóa,.ạ thật.
Bài 2: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì?
 a) Bạn Tú An là học sinh xuất sắc lớp 3B.
b) Ông nội là người thầy giáo đầu tiên của tôi.
c) Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.
Bài 3: Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận câu gạch dưới.
a) Cá heo là tay bơi giỏi nhất của biển.
b) Bố em là bộ đội.
c) Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp và rèn luyện thiếu niên Việt Nam
2. Củng cố, dặn dò
GV nêu yêu cầu
- Hướng dẫn NT cách làm việc
GV quan sát giúp đỡ HS 
GV đến chữa bài cho từng nhóm HS.
Nhận xét.
- Nhắc HS về nhà ôn lại bài
- Làm việc dưới sự điều hành của NT
- Học sinh đọc kĩ câu hỏi rồi làm bài vào vở.
- NT điều khiển các bạn trong nhóm làm việc.
- Chữa bài trong nhóm.
	Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt
BÀI 2C: THẬT LÀ NGOAN! (Tiết 1)
I. Mục tiêu
 - Đọc và hiểu bài Cô giáo tý hon.
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
 - Hoạt động 1; 2; 3, 4, 5.
Tiếng Việt
BÀI 2C: THẬT LÀ NGOAN! (Tiết 2)
I. Mục tiêu
 - Viết đúng từ chính tả từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng s/x.
 - Viết đoạn văn Cô giáo tý hon.
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động thực hành. 
 - Hoạt động 6,7, 1; 2, 3, 4.
Toán
BÀI 5: ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN VÀ BẢNG CHIA ( Tiết 2)
I. Mục tiêu
 - Vận dụng bảng nhân, bảng chia đã học vào thực hiện hai phép tính liên tiếp, tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn.
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động thực hành. 
 - Hoạt động 4; 5; 6.
C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành
Tự nhiên xã hội
BÀI 2: CẦN LÀM GÌ ĐỂ CƠ QUAN HÔ HẤP LUÔN KHỎE MẠNH
(Tiết 2)
I. Mục tiêu
Sau bài học, em:
Nêu được nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh lao.
Nêu được tên, nguyên nhân và cách đề phòng một số bệnh đường hô hấp thường gặp.
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động cơ bản 
 - Hoạt động 4, 5, 6.
Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
 - HS ôn lại các bảng nhân, bảng chia đã học và vận dụng để làm tốt bài tập.
II. Đồ dùng học tập
Vở bài tập Toán 3
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo vở bài tập
A. Hoạt động thực hành. 
 - HS làm bài 10 trang 12
	Thứ sáu 15 tháng 9 năm 2017
Tiếng Việt
BÀI 2C: THẬT LÀ NGOAN! (Tiết 3)
I. Mục tiêu
 - Nhận biết bộ phận trong câu kiểu Ai là gì?
 - Viết đơn theo mẫu. 
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
B. Hoạt động thực hành. 
 - Hoạt động 5,6,7.
C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành
Toán
BÀI 6: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
 Như sách hướng dẫn học
II. Đồ dùng học tập
Sách hướng dẫn học.
III. Hoạt động dạy học: Tiến hành theo sách hướng dẫn học
A. Hoạt động thực hành. 
 - Hoạt động 1; 2; 3.
C. Hoạt động ứng dụng: HS về nhà hoàn thành
Tiếng Việt
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
- Ôn cách điền dấu thanh.
- Ôn cách tìm các sự vật.
- Ôn về phép so sánh.
II. Đồ dùng học tập
Vở TV
III. Hoạt động dạy học
Tên hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Thực hành
Bài 1: Điền ao hoặc oao (rồi thêm dấu thanh cho phù hợp).
Nắng hồng chín rực
Bỗng nhiên bay v.
Rung râu, chớp mắt
Mèo ta ng..ng.
 (theo Trần Đăng Khoa)
Bài 2: Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong khổ thơ sau:
Một chị gà mái
Áo trắng như bông
Yếm đỏ hoa hồng
Cánh phồng bắp chuối
Xăm xăm xúi xúi
Tìm ổ quanh nhà
Chạy vào chạy ra
Tót! Tót!tót!tót!
 (Theo Võ Quảng)
Bài 3: Khoanh tròn chữ cái trước câu có dùng phép so sánh
Mặt trời như cái lò lửa khổng lồ.
Miệng bé tròn tròn xinh xinh.
Hoa cau rụng trắng đầu hè.
2. Củng cố, dặn dò
GV nêu yêu cầu
- Hướng dẫn NT cách làm việc
GV quan sát giúp đỡ HS 
GV đến chữa bài cho từng nhóm HS.
Nhận xét.
- Nhắc HS về nhà ôn lại bài
- Làm việc dưới sự điều hành của NT
- Học sinh đọc kĩ câu hỏi rồi làm bài vào vở.
- NT điều khiển các bạn trong nhóm làm việc.
- Chữa bài trong nhóm.
Hoạt động tập thể
NHẬN XÉT TUẦN 2
A. Sinh hoạt:
I. Mục tiêu 
	- Kiểm điểm các hoạt động trong tuần.
 - Phương hướng tuần tới.	
II. Các hoạt động
Tên hoạt động
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Đánh giá các hoạt động trong tuần
- Theo dõi, quan sát.
- Kiểm điểm các hoạt động
- Trưởng ban văn nghệ cho lớp sinh hoạt.
- Các nhóm kiểm 
3. Triển khai các hoạt động trong tuần 3
trong tuần.
- Yêu cầu các nhóm báo cáo
- GV nhận xét chung về tình hình của lớp. Khen ngợi những nhóm, cá nhân có thành tích tốt trong tuần:
- Nhắc nhở những nhóm, cá nhân chưa tích cực:
- Nhắc HS chú ý học tập, rèn luyện .
điểm.
- Từng nhóm báo cáo.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
B. An toàn giao thông: Bài 1 (Có giáo án riêng)

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 2 vnen 1.doc