Giáo án Tiếng việt 5 - Tuần 18 - Tiết 3, 6, 7

Tiếng Việt

Tiết 3 : ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Ôn tập và kiểm tra lại các kiến thức đã học.

2. Kĩ năng: Kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng của HS . Lập được bảng tổng kết vốn từ về môi trường.

3. Thái độ: Giáo dục HS có ý thức tự ôn luyện, hệ thống kiến thức cũ.

* Nội dung tích hợp : HCM, KNS, MT (Khai thác nội dung gin tiếp)

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1 . KN kiên định : Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về Tổng kết vốn từ .

2 . KN ra quyết định : Biết lựa chọn các từ ngữ đúng chủ đề , nhận biết các sự vật trong môi trường và những hành vi bảo vệ môi trường .

3 . KN giao tiếp – tự nhận thức : Trao đổi với bạn về cách dùng từ ngữ trong văn miêu tả , trong ca dao tục ngữ và cách giao tiếp hàng ngày .

III. CHUẨN BỊ:

· GV: Giấy khổ to.

· HS: SGK , VBT .

 

doc 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 289Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng việt 5 - Tuần 18 - Tiết 3, 6, 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiếng Việt
Tiết 3 : ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Ôn tập và kiểm tra lại các kiến thức đã học.
2. Kĩ năng: Kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng của HS . Lập được bảng tổng kết vốn từ về môi trường.
3. Thái độ: 	 Giáo dục HS có ý thức tự ôn luyện, hệ thống kiến thức cũ.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS, MT (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1 . KN kiên định : Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập về Tổng kết vốn từ .
2 . KN ra quyết định : Biết lựa chọn các từ ngữ đúng chủ đề , nhận biết các sự vật trong môi trường và những hành vi bảo vệ môi trường .
3 . KN giao tiếp – tự nhận thức : Trao đổi với bạn về cách dùng từ ngữ trong văn miêu tả , trong ca dao tục ngữ và cách giao tiếp hàng ngày .
III. CHUẨN BỊ:
GV: Giấy khổ to.
HS: SGK , VBT .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Ôn tập về câu
- Yêu cầu HS tự đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi tự chọn .
GV nhận xét 
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc
Mục tiêu : Kiểm tra phần tập đọc của HS.
GV chọn một số đoạn văn, đoạn thơ thuộc các chủ điểm đã học.
GV nhận xét cho điểm.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS lập bảng tổng vốn từ về môi trường.
Mục tiêu: Ôn lại vốn từ về môi trường.
Yêu cầu HS đọc bài.
GV giúp HS yêu cầu của bài tập: làm rõ thêm nghĩa của các từ: sinh quyển, thủy quyển, khí quyển.
GV chia nhóm yêu cầu HS thảo luận nhóm.
- GV nhận xét – chốt ý đúng .
Tổng kết vốn từ về môi trường
 Sinh quyển	 Thủy quyển	 Khí quyển
 (MT động, thực vật)	 (MT nước)	 (MT không khí)
Các sự - Rừng , con người 	 - Sông , suối , ao , - bầu trời, vũ trụ 
vật trong - Thú ( hổ, báo , chồn,..) - Biển, đại dương. - mây, không khí
môi 	 - Chim( cò, vạc, sếu,..) - khe , thác, - âm thanh
trường - Cây lâu năm( lim, - ngòi, kênh, rạch, - Aùnh sáng 
 gụ, sến, táu,) mương, lạch, - Khí hậu 
 - Cây ăn quả
 - Cây rau 
Những - Trồng cây gây rừng - Giữ sạch nguồn nuớc - Lọc khói CN
hành - Phủ xanh đồi trọc - Vận động ND khoan - Xử lí rác thải
động - Chống đốt nương giếng - Chống ô nhiễm bầu 
bảo vệ - Trồng rừng ngập không khí .
môi mặn - xây dựng nhà máy 
trường - Chống đánh cá bằng lọc nước thải công 
 mìn, bằng điện 
	 - Chống săn bắn thú 
v	Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu : Ôn lại kiến thức vừa học.
- Trò chơi : Ai mà nhanh thế ?
- Yêu cầu HS thi đua đặt câu với một trong các từ ngữ trên .
- GV nhận xét – tuyên dương .
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: “Ôn tập”.
Nhận xét tiết học
Hát .
HS đọc một vài đoạn văn.
HS tự đọc câu hỏi –trả lời.
Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp
HS lần lượt đọc trước lớp những đoạn văn, đoạn thơ khác nhau.
Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp
1 HS đọc yêu cầu.
Cả lớp đọc thầm.
HS làm việc theo nhóm – Nhóm nào xong dán kết quả lên bảng.
- Đại diện nhóm lên trình bày.
- Lớp nhận xét .
Hoạt động nhóm – lớp 
- HS thi đặt câu với từ ngữ vừa tìm.
- Lớp nhận xét .
Kiểm tra
KNS
Thực hành
MT
HCM
KNS
Trực quan
Thực hành
Thảo luận
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Thứ năm, 22 tháng 12 năm 2016
Tiếng Việt 
TIẾT 6 : ÔN TẬP 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Tiếp tục kiểm tra kỹ năng đọc thành tiếng của HS . 
2. Kĩ năng: 	
- Ôn luyện tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì I .
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS thái độ tự giác nghiêm túc trong học tập.
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1 . KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Trao đổi với bạn về cách dùng từ ngữ trong văn miêu tả , trong ca dao tục ngữ và cách giao tiếp hàng ngày .
2 . KN kiên định : 
- Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập .
3 . KN ra quyết định : 
- Biết lựa chọn các từ đồng nghĩa , từ nhiều nghĩa làm bài tập chính xác .
III. CHUẨN BỊ: 
GV: Giấy khổ to.
HS: SGK, VBT .
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
Hát 
2. Bài cũ: Ôn tập
Yêu cầu HS đọc một đoạn văn và tự nêu câu hỏi , trả lời .
GV nhận xét.
3 HS đọc và đặt câu hỏi tự trả lời .
Lớp nhận xét .
Kiểm tra
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc
Mục tiêu : Ôn lại phần tập đọc.
Hoạt động lớp
KNS
GV chọn một số đoạn văn, đoạn thơ thuộc các chủ điểm đã học.
GV nhận xét, đánh giá
HS lần lượt đọc trước lớp những đoạn văn, đoạn thơ khác nhau.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đọc bài thơ “Chiều biên giới” và trả lời câu hỏi.
Mục tiêu : Đọc diễn cảm và trả lời câu hỏi.
Hoạt động nhóm, lớp.
KNS
Yêu cầu HS đọc bài.
GV nhắc HS chú ý yêu cầu đề bài.
1 HS đọc yêu cầu bài.
HS làm việc cá nhân.
HS trả lời các câu hỏi ý a và d trên nháp, đánh dấu x (bằng bút chì mờ) vào ô trống sau câu trả lời đúng (ý b và c).
Thực hành 
Hỏi đáp
GV cho HS lên bảng làm bài cá nhân.
- Tìm từ đồng nghĩa với từ biên cương .
- Trong khổ thơ 1 , từ đầu và từ ngọn được dùng theo nghĩa nào ? 
HS lần lượt trả lời từng câu hỏi.
Cả lớp đọc thầm.
Từ đồng nghĩa với từ biên cương là từ biên giới.
Trong khổ thơ 1, từ đầu và từ ngọn được dùng theo nghĩa chuyển.
Thực hành
- Có mấy đại từ xưng hô trong bài ?
- Tìm những câu thơ có hình ảnh ?
- GV nhận xét – chốt ý 
Hoạt động3: Củng cố.
Mục tiêu : Ôn lại kiến thức vừa học.
- Yêu cầu HS thi đua đọc diễn cảm đoạn văn mình thích nhất .
- GV nhận xét – tuyên dương .
Có 2 đại từ xưng hô được dùng trong bài.
Hình ảnh và câu thơ: Lúa lượn bậc thang mây gợi ra, trên những thửa ruộng bậc thang lẫn trong mây, lúa nhấp nhô uốn lượn như làn sóng.
Lớp nhận xét .
Hoạt động nhóm
- HS thi đua đọc diễn cảm đoạn văn mình thích nhất.
- Nhóm bình chọn bạn đọc hay nhất.
Hỏi đáp
HCM
Thi đua
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Kiểm tra .
Nhận xét tiết học.
Rút kinh nghiệm : 
Tiếng Việt
Tiết 7 : LUYỆN TẬP 
I . MỤC TIÊU : 
1 . Kiến thức : 
- HS đọc hiểu bài văn miêu tả dòng sông , cánh buồm 
2 . Kỹ năng : 
- Biết là bài tập lựa chọn câu trả lời đúng . 
- Biết đặt tên cho bài văn , biết tìm từ đồng nghĩa , trái nghĩa , quan hệ từ ,.
3 . Thái độ : 
- Giáo dục HS tính cẩn thận , trung thực .
* Nội dung tích hợp : HCM, KNS (Khai thác nội dung gián tiếp)
II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG : 
1 . KN giao tiếp – tự nhận thức : 
- Trao đổi với bạn về nội dung bài văn , biết sử dụng các từ ngữ trong giao tiếp .
2 . KN ra quyết định : 
- Biết tìm từ đồng nghĩa , trái nghĩa, quan hệ từ để thực hiện bài tập cho đúng .
3 . KN kiên định : 
- Đưa ra nhận thức , suy nghĩ và sửa chữa những thiếu sót trong bài tập .
III . CHUẨN BỊ : 
GV : bảng phụ ghi các bài tập .
HS : bút , giấy nháp .
IV . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
PHƯƠNG
PHÁP 
1. Khởi động : 
2. Bài cũ : Ôn tập 
- Yêu cầu HS tìm từ đồng nghĩa với từ : biên cương .
- Yêu cầu HS đặt câu có từ đầu ( hay từ ngọn ) được dùng với nghĩa chuyển .
- GV nhận xét.
3. Bài mới : 
4. Phát triển các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS
làm bài tập từ câu 1 à câu 6 .
Mục tiêu : HS thực hành làm bài tập 
- Yêu cầu HS đọc thầm bài những cánh buồm và tự trả lời các câu hỏi từ 1 à 6 .
- GV lưu ý HS : cần chú ý đến đặc điểm của dòng sông cả 4 mùa ; màu sắc của cánh buồm .
- Lưu ý những từ đồng nghĩa có trong bài.
- Yêu cầu HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét – chốt ý đúng.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm các câu còn lại .
Mục tiêu : HS xác định đúng theo yêu cầu đề bài .
- Yêu cầu HS làm câu 7 à câu 10 .
- Yêu cầu HS sửa bài .
- GV nhận xét – chốt ý đúng .
5 . Củng cố – Dặn dò : 
- Chuẩn bị : Luyện tập .
- Nhận xét tiết học .
- Hát .
- HS làm bảng con .
- HS lần lượt đặt câu .
- Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp 
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV 
- HS lần lượt trình bày.
- Lớp nhận xét .
- Câu 1 : B 
- Câu 2 : A 
- Câu 3 : C 
- Câu 4 : C 
- Câu 5 : B 
- Câu 6 : B .
Hoạt động lớp 
- HS làm, sửa bài 
– Lớp theo dõi, nhận xét .
- Các từ đồng nghĩa với từ to lớn: khổng lồ - lớn .
- Câu 8 : Cặp từ trái nghĩa: lên – về ; ngược – xuôi.
- Câu 9 : là từ đồng âm .
- Câu 10 : các quan hệ từ là còn, thì, như .
Kiểm tra
KNS
Thực hành
KNS
Luyện tập
Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docLTVC.doc