Giáo án Tin học 5 - Tuần 4 đến 19

Tiết 1

Chủ đề 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH

Bài 1: KHÁM PHÁ COMPUTER (tiết 1)

I. MỤC TIÊU

 - Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục.

 - Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ.

 - Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với các thư mục/tệp trong chương trình quản lí tệp và thư mục.

II. CHUẨN BỊ

 - GV: SGK, máy tính

 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Khởi động

2. Bài mới

- Giới thiệu bài

A. Hoạt động cơ bản

* Hoạt động 1: Bài tập 1

- Gv yêu cầu hs làm bài tập

- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chữa bài

a. + Thư mục

 + Thông tin

 + Nháy đúp

b. + Thư mục

 + Thư mục con

 + Thư mục vẽ

 + Thấy các thư mục con như bai2ve, bai1trchieu

 

doc 19 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 350Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 5 - Tuần 4 đến 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 - Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với các thư mục/tệp trong chương trình quản lí tệp và thư mục.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Bài tập 1
- Gv yêu cầu hs làm bài tập 
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chữa bài
a. + Thư mục
 + Thông tin
 + Nháy đúp
b. + Thư mục
 + Thư mục con
 + Thư mục vẽ 
 + Thấy các thư mục con như bai2ve, bai1trchieu
c. Các ổ đĩa
 - Gv nhắc lại phần ghi nhớ
* Hoạt động 2: Khám phá computer
 - Gv yêu cầu hs làm bài tập
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, kết luận
a. + Máy tính
 + Tên cửa sổ, nút lệnh điều khiển
 + 2, trái và ngăn phải
3. Củng cố, dặn dò
? Qua tiết học này các em đã học được những?
- Nhận xét tiết học
- BVN cho lớp khởi động
- HĐ cá nhân
- Hs thực hiện
- Kiểm tra chéo bài 
- NT báo cáo
- Lắng nghe
- Hs thực hiện
- Đổi vở chữa bài
- NT báo cáo
- Hs trả lời
- Lắng nghe
Nhật ký tiết dạy:
....................................................................
Tuần 5
Ngày soạn: /10/2017
Ngày giảng: /10/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /10/2017(lớp 5 )
Tiết 2
Chủ đề 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
Bài 1: KHÁM PHÁ COMPUTER (tiết 2)
I. MỤC TIÊU
 - Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ.
 - Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với các thư mục/tệp trong chương trình quản lí tệp và thư mục.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Bài tập 1
- Yêu cầu hs thực hiện bài tập 1 theo hướng dẫn
- Gv nhận xét, khen
* Hoạt động 2: Bài tập 2
- Yêu cầu hs thực hành
- Gv quan sát, hướng dẫn
- Gv nhận xét
* Hoạt động 3: Bài tập 3
- Yêu cầu hs thực hiện yêu cầu bài tập
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại:
a. Mở thư mục LOP5A trong ngăn phải.
b. Mở thư mục LOP5A trong ngăn trái và chuyển dấu (+) thành dấu (-).
c. Thư mục đó có thư mục con và thư mục đó đang đóng.
d. Thư mục đó có thư mục con và thư mục đó đang mở.
e. Thư mục đó không có thư mục con.
3. Củng cố, dặn dò
? Qua tiết học này các em đã học được những?
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ
C. Hoạt động ứng dụng
- Gv hướng dẫn
- Nhận xét tiết học
- BVN cho lớp khởi động
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu
- HĐ cả lớp
- Hs thực hiện theo hướng dẫn
- Hs thực hành
- Hs nhận xét
- Hs trả lời
- HĐ cá nhân
- Hs thực hiện
- Đổi vở chữa bài với bạn
- NT báo cáo
- Lắng nghe
- Hs đọc
- Hs thực hiện theo hướng dẫn
- Lắng nghe
Nhật ký tiết dạy:
....................................................................
Tuần 6
Ngày soạn: /10/2017
Ngày giảng: /10/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /10/2017(lớp 5 )
Tiết 3
Bài 2: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
 - Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ.
 - Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ để thực hiện các thao tác tạo, mở, sao chép, xóa thư mục.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Bài tập 1
- Gv quan sát, hướng dẫn
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại.
+ Trong ổ đĩa D có thư mục LOP4A, LOP4B, LOP5A.
* Hoạt động 2: Bài tập 2
- Gv yêu cầu hs thực hiện, quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen.
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ
3. Củng cố, dặn dò
? Qua tiết học này các em đã học được những gì?
B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn
- Nhận xét tiết học
- BVN cho lớp khởi động
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu
- HĐ nhóm
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
- HĐ nhóm
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
- Hs đọc
- Hs trả lời
- Hs thực hiện
- Lắng nghe
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 7
Ngày soạn: /10/2017
Ngày giảng: /10/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /10/2017(lớp 5 )
Tiết 4
Bài 3: THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) (tiết 1)
I. MỤC TIÊU
 - Biết được cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử.
 - Hiểu được lơi ích của dịch vụ thư điện tử và biết sử dụng dịch vụ này để gửi và nhận thư điện tử.
 * HS trên chuẩn: Tự tạo được tài khoản thư điện tử cho mình và biết đăng nhập vào tài khoản của riêng mình.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Địa chỉ thư điện tử
- Gv yêu cầu hs quan sát và đọc thông tin.
- Gv giới thiệu về địa chỉ thư điện tử.
* Hoạt động 2: Đăng kí tài khoản thư điện tử miễn phí
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
* Hoạt động 3: Nhận và gửi thư điện tử.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò
? Qua tiết học này các em đã học được những gì ?
- Nhận xét tiết học.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
- HĐ cả lớp
- Hs quan sát và đọc thông tin.
- Hs lắng nghe
- HĐ nhóm
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
- Hs trả lời
- Lắng nghe
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 8
Ngày soạn: /10/2017
Ngày giảng: /10/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /10/2017(lớp 5 )
Tiết 5
Bài 3: THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL) (tiết 2)
I. MỤC TIÊU
 - Biết được cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử.
 - Hiểu được lơi ích của dịch vụ thư điện tử và biết sử dụng dịch vụ này để gửi và nhận thư điện tử.
 * HS trên chuẩn: Tự tạo được tài khoản thư điện tử cho mình và biết đăng nhập vào tài khoản của riêng mình.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Điền tên người dùng, tên nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử vào ô trống trong bảng sau:
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, kết luận.
Địa chỉ thư điện tử
Tên người dùng
Tên nhà cung cấp dịch vụ
tronghieu2006@yahoo.com
tronghieu2006
Yahoo.com
nguyenvanhung5a@gmail.com
nguyenvanhung5a
Gmail.com
thuyan.141006@yahoo.com.vn
thuyan.141006
Yahoo.com.vn
phamvanbinh5a@yahoo.com
phamvanbinh5a
Yahoo.com
tran.khiem.31.03.2006@gmail.com
tran.khiem.31.03.2006
Gmail.com
* Hoạt động 2: Đánh dấu x vào đặt trước câu trả lời đúng.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
X
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại.
 nvbinh.19.5.2006@gmail.com
 binhnv*19.5.2006@gmail.com
X
 nvbinh5A@yahoo.com.vn
X
 nvbinh190506@yahoo.com.vn
X
 binhnv.19.5.2006@gmail.com
* Hoạt động 3: Soạn rồi gửi thư cho bạn của em với nội dung giới thiệu về bản thân (họ và tên, tên trường, tên lớp nơi em đang theo học, sở thích,)
- Gv quan sát, hướng dẫn
* Hoạt động 4: Đăng nhập vào hộp thư của em để đọc thư của bạn gửi cho em.
* Hoạt động 5: Đăng xuất khỏi hộp thư của em sau khi đọc xong thư của bạn.
- Gv quan sát, nhận xét, khen.
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
C. Hoat động ứn dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn
3. Củng cố, dặn dò
? Qua tiết học này các em đã học được những gì ?
- Gv nhận xét.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét giờ học.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ cá nhân
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs lắng nghe, ghi bài.
HĐ cá nhân
- Hs thực hiện.
- Đổi vở chữa bài.
- NT báo cáo.
HĐ cả lớp
- Hs thực hiện theo hướng dẫn.
- Hs thực hiện.
- Hs thực hiện.
- Hs đọc.
- Hs thực hiện.
- Hs trả lời.
- Hs nhận xét.
- Lắng nghe.
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 9
Ngày soạn: /11/2017
Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 )
Tiết 6
Bài 4: THƯ ĐIỆN TỬ (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU
 - Biết sử dụng được dịch vụ thư điện tử để gửi và nhận thư có đính kèm tệp tin.
 - Biết cách xem lại các thư đã gửi, thư nháp và tìm kiếm thư khi cần xem lại nội dung.
* Hs trên chuẩn: Sử dụng thành thạo thư điện tử.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Gửi thư có đính kèm tệp tin
- Gv yêu cầu hs quan sát và thực hiện.
- Gv quan sát và hướng dẫn hs thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
* Hoạt động 2: Nhận thư có tệp tin đính kèm
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
* Hoạt động 3: Xem lại các thư đã gửi, thư nháp
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo.
B. Hoạt động thực hành
- Yêu cầu hs thực hiện hđ 1, 2, 3
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò
- Yêu cầu hs đọc mục em cần ghi nhớ.
C. Hoạt động ứng dụng
- Gv hướng dẫn.
- Nhận xét tiết học.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ nhóm
- Hs quan sát và thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
HĐ nhóm
- Hs thực hiện các hđ 1, 2, 3
- NT báo cáo.
- Hs đọc.
- Hs thực hiện.
- Lắng nghe.
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 10
Ngày soạn: /11/2017
Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 )
Tiết 7
Chủ đề 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT
I. MỤC TIÊU
 - Củng cố các thao tác về gõ văn bản tiếng Việt, chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chèn tranh, ảnh vào văn bản.
 - Luyện tập các thao tác sao chép, cắt dán, di chuyển một đoạn văn bản hoặc hình/tranh ảnh tới vị trí khác của văn bản.
 - Sử dụng được phím Tab khi soạn thảo văn bản.
 - Biết thêm được các thao tác định dạng đoạn văn bản.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Bài tập 1
? Em hãy cho biết có các kiểu gõ tiếng Việt nào hay dùng ?
- Gv nhận xét, chốt lại.
? Em hãy nhắc lại một trong hai kiểu gõ đã học ?
- Gv nhận xét, chốt lại: 
a. Các kí tự â; ô; ê; đ; ă; ư; ơ.
- Gõ theo kiểu Telex
Để có chữ
Em gõ
â
aa
ô
oo
ê
ee
đ
dd
ă
aw
ư
uw
ơ
ow
- Gõ theo kiểu Vni
Để có chữ
Em gõ
â
a6
ô
o6
ê
e6
đ
d9
ă
a8
ư
u7
ơ
o7
b. Các dấu “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng”.
- Gõ theo kiểu Telex
Để được
Gõ chữ
Dấu huyền
f
Dấu sắc
s
Dấu nặng
j
Dấu hỏi
r
Dấu ngã
x
- Gõ theo kiểu Vni
Để được
Gõ chữ
Dấu huyền
2
Dấu sắc
1
Dấu nặng
5
Dấu hỏi
3
Dấu ngã
4
* Hoạt động 2: Bài tập 2
- Gv hướng dẫn, yêu cầu hs làm bài tập.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét chốt:
a. đối tượng nào đó.
b. hình.
c. tranh/ảnh.
d. bảng.
e. căn đều 2 bên.
* Hoạt động 3: Bài tập 3
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen.
* Hoạt động 4: Bài tập 4
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
- Gv nêu chú ý: Dòng đầu mỗi đoạn của văn bản cần trình bày lùi vào. Để làm được điều này, em cần đưa con trỏ đến đầu dòng đó rồi nhấn phím Tab.
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ
- Nhận xét tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng
- Gv hướng dẫn.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ cả lớp
- Hs trả lời.
- Hs khác nhận xét.
- Hs nhắc lại.
- Lắng nghe.
HĐ cá nhân
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Lắng nghe.
HĐ nhóm
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
HĐ nhóm
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs đọc.
- Hs thực hiện.
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 11
Ngày soạn: /11/2017
Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /11/2017(lớp 5 )
Tiết 8
Bài 2: KĨ THUẬT ĐIỀU CHỈNH MỘT ĐOẠN VĂN BẢN (tiết 1)
I. MỤC TIÊU
 - Ấn định được độ rộng của lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới theo ý muốn.
 - Điều chỉnh được khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn, khoảng cách giữa hai đoạn.
 - Biết cách thụt lề đoạn văn bản.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
- Yêu cầu hs mở đoạn văn bản đã soạn ở tiết trước và thực hiện quan sát.
- Ngoài các nút lệnh mà các em đã biết như: căn lề trái, căn lề phải, căn giữa, căn đều hai bên,Ngoài ra còn có một số nút lệnh mà em chưa biết chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu các nút chức năng này.
* Hoạt động 1: Thụt lề đoạn văn bản
- Gv hướng dẫn mẫu.
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
- Gọi hs đọc chú ý.
- Gv nêu lại chú ý sgk: 
* Hoạt động 2: Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo.
* Hoạt động 3: Định dạng độ rộng lề trái, lề phải của đoạn văn
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
* Hoạt động 4: Định dạng lề trên và lề dưới.
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ cả lớp
- Hs thực hiện theo yêu cầu.
- Hs quan sát.
- Lắng nghe.
HĐ cả lớp
- Hs quan sát, theo dõi.
- Hs thực hiện.
- Hs báo cáo.
- 1-2 hs đọc chú ý sgk.
- Lắng nghe.
HĐ nhóm
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- 1-2 hs đọc.
- Lắng nghe.
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 12
Ngày soạn: /11/2017
Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 )
Tiết 9
Bài 2: KĨ THUẬT ĐIỀU CHỈNH MỘT ĐOẠN VĂN BẢN (tiết 2)
I. MỤC TIÊU
 - Ấn định được độ rộng của lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới theo ý muốn.
 - Điều chỉnh được khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn, khoảng cách giữa hai đoạn.
 - Biết cách thụt lề đoạn văn bản.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, máy tính
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Bài tập 1. Nối (theo mẫu)
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại.
* Hoạt động 2: Bài tập 2
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo.
* Hoạt động 3: Bài tập 3
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ cá nhân
- Hs thực hiện theo yêu cầu.
- Lắng nghe.
HĐ nhóm
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs thực hiện.
- Hs báo cáo.
- 1-2 hs đọc.
- Lắng nghe.
- Hs thực hiện.
Nhật ký tiết dạy:
Tuần 13
Ngày soạn: /12/2017
Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 )
Tiết 10
Bài 3: CHỌN KIỂU TRÌNH BÀY CÓ SẴN CHO ĐOẠN VĂN BẢN
I. MỤC TIÊU
- Chọn được kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản.
- Biết cách trình bày văn bản theo nhiều kiểu khác nhau.
II. CHUẨN BỊ
- GV: SGK, máy tính
- HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Em mở một văn bản đã có sẵn
- Gv mở đoạn văn bản có sẵn hướng dẫn mẫu.
- Yêu cầu hs thực hiện, gv quan sát hướng dẫn. 
- Gv nhận xét, khen.
* Hoạt động 2: Quan sát các kiểu trình bày văn bản
- Yêu cầu hs quan sát, thực hiện.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nhận xét, khen.
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Bài tập 1
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen.
* Hoạt động 2: Bài tập 2
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
* Hoạt động 3: Bài tập 3
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn.
 - BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ cả lớp
- Hs theo dõi.
- Hs thực hiện.
- Hs khác nhận xét.
- Hs quan sát và thực hiện.
- Hs khác theo dõi.
HĐ nhóm
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- 1-2 hs đọc.
- Lắng nghe.
- Hs thực hiện.
Tuần 14
Ngày soạn: /12/2017
Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 )
Tiết 11
Bài 4: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN, ĐÁNH SỐ TRANG, TRONG VĂN BẢN
I. MỤC TIÊU
- Biết cách định dạng văn bản.
- Biết cách đánh số trang trong văn bản.
II. CHUẨN BỊ
- GV: SGK, máy tính
- HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Tạo một văn bản
- Gv yêu cầu hs tạo 1 đoạn văn bản với tiêu đề
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen.
* Hoạt động 2: Bài tập 2
- Yêu cầu hs quan sát, thực hiện.
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen.
* Hoạt động 3: Đánh số trang
- Gv hướng dẫn mẫu.
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv quan sát, nhận xét.
B. Hoạt động thực hành
- Yêu cầu hs thực hiện.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, khen.
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn.
 - BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ nhóm
- Hs tạo theo yêu cầu.
- NT báo cáo.
- Hs quan sát và thực hiện.
- Hs khác theo dõi.
- NT báo cáo.
HĐ cả lớp
- Hs quan sát.
- Hs thực hiện.
HĐ nhóm
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
- 1-2 hs đọc.
- Lắng nghe.
- Hs thực hiện.
Tuần 15
Ngày soạn: /12/2017
Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 )
Tiết 12
Bài 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU
- Ôn lại toàn bộ các thao tác đã học khi soạn thảo văn bản.
- Tìm hiểu một số chức năng khác khi soạn thảo văn bản.
II. CHUẨN BỊ
- GV: SGK, máy tính
- HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
A. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Bài TH 1
- Yêu cầu hs thực hiện
- Gv quan sát
- Gv nghe báo cáo.
* Hoạt động 2: Bài TH 2
- Yêu cầu hs thực hiện 
- Gv nghe báo cáo, nhận xét
* Hoạt động 3: Bài TH 3, 4, 5
- Yêu cầu hs thực hiện hđ 3, 4, 5
- Gv nghe báo cáo, nhận xét
3. Củng cố, dặn dò
- Gọi hs đọc mục em cần ghi nhớ.
- Nhận xét tiết học.
B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn.
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs ghi đầu bài, đọc mục tiêu.
HĐ cá nhân
- Hs thực hiện.
- NT báo cáo.
HĐ nhóm
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
- 1-2 hs đọc.
- Lắng nghe.
- Hs thực hiện.
Tuần 16
Ngày soạn: /12/2017
Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 )
Ngày giảng: /12/2017(lớp 5 )
Tiết 13
ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
- Ôn tập lại các kiến, kĩ năng đã học chương trình quản lí tệp và thư mục. Các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị trong mỗi ngăn của cửa sổ.
- Ôn lại cách tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mục/tệp trong chương trình quản lí tệp và thư mục.
- Ôn lại các cấu trúc và lợi ích của thư điện tử.
- Ôn lại một số kĩ thuật điều chỉnh đoạn văn bản.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, câu hỏi ôn tập
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
2. Bài mới
 GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên.
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: Nhắc lại nội dung các bài đã học
- Yêu cầu hs nhắc lại nội dung các bài đã học
- Gv nhận xét, nhắc lại
* Hoạt động 2: Câu hỏi ôn tập
- Gv đưa ra cho hs hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chữa bài.
3. Nhận xét, dặn dò
- Nêu nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs thực hiện.
HĐ cả lớp
- Hs nhắc lại
- Hs khác nhận xét
HĐ nhóm
- Hs ôn và làm bài theo yêu cầu
- NT báo cáo
- Hs nêu
- Lắng nghe
- Hs thực hiện
Tuần 18
Ngày soạn: /01/2018
Ngày giảng: /01/2018(lớp 5 )
Ngày giảng: /01/2018(lớp 5 )
Tiết 14
Chủ đề 3: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT
I. MỤC TIÊU
- Ôn lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: SGK, câu hỏi ôn tập
 - HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
2. Bài mới
 GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên.
A. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1: Em trao đổi với bạn rồi trả lời các câu hỏi sau
- Gv quan sát, hướng dẫn.
- Gv nghe báo cáo, nhận xét, chốt lại.
* Hoạt động 2: Tạo bài trình chiếu với chủ đề: “Quê hương em”.
- Gv thực hiện mẫu
- Gv quan sát, hướng dẫn
- Gv nghe báo cáo, nhận xét
* Hoạt động 3: BT 3
- Yêu cầu hs giới thiệu bài trình chiếu của nhóm 
- Gv quan sát, nhận xét.
- Gv nêu lưu ý sgk/61
3. Nhận xét, dặn dò
- Gọi hs đọc ghi nhớ sgk/61
- Nêu nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học.
B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng
- Gv hướng dẫn
- BVN cho lớp khởi động.
- Hs thực hiện.
HĐ cặp đôi
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
HĐ nhóm
- Hs quan sát
- Hs thực hiện
- NT báo cáo
HĐ cả lớp
- Hs thực hiện
- Các nhóm quan sát, nhận xét chéo.
- Vài hs đọc
- Hs nêu
- Lắng nghe
- Hs thực hiện
Tuần 19
Ngày soạn: /01/2018
Ngày giảng: /01/2018(lớp 5 )
Ngày giảng: /01/2018(lớp 5 )
Tiết 15
Chủ đề 3: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU
Bài 1: MỞ RỘNG HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG
I. MỤC TIÊU
- Tạo hiệu ứng chuyển động theo đường cong trên trang trình chiếu.
- Rèn luyện cách sử dụng hiệu ứng trên trang trình chiếu.
II. CHUẨN BỊ
- GV: SGK, câu hỏi ôn tập
- HS: SGK, vở ghi, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động
2. Bài mới
 GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng, y/c hs thực hiện 3 bước học tập đầu tiên.
A. Hoạt động cơ bản
* Hoạt động 1: 
- Gv thực hiện mẫu
- Gọi hs thực hiện
- Gv quan sát, nhận xét.
B. Hoạt động thực hành
* Hoạt động 1,2: Bài tập 1, 2
- Gv quan sát, hướng dẫn

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1 Bai 1 Kham pha Computer_12259772.doc