Giáo án Tin học 3 - Bài 12 - Windows explorer (tiết 2)

BÀI 12: WINDOWS EXPLORER ( TIẾT 2)

I. Mục tiêu : giúp học sinh

- Làm quen và sử dụng Windows Explorer để xem và quản lý các thành phần có trong Windows Explorer

- Biết cách sử dụng Windows Explorer để xem và quản lý các thành phần có trong Windows Explorer

- Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: máy tính

III. Hoạt động dạy học:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ:

- hỏi: Windows Explorer dùng để làm gì?

- Yêu cầu một học sinh thực hành khởi động Windows Explorer.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 629Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 3 - Bài 12 - Windows explorer (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày
13/11/2017
14/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
Lớp
3B, 3A
4C
3C
5C
BÀI 12: WINDOWS EXPLORER ( TIẾT 2)
I. Mục tiêu : giúp học sinh
- Làm quen và sử dụng Windows Explorer để xem và quản lý các thành phần có trong Windows Explorer
- Biết cách sử dụng Windows Explorer để xem và quản lý các thành phần có trong Windows Explorer
- Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: máy tính
III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
- hỏi: Windows Explorer dùng để làm gì?
- Yêu cầu một học sinh thực hành khởi động Windows Explorer. 
3. Dạy bài mới:
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
 Hoạt động 4: Tự khám phá
- Gọi một học sinh đọc yêu cầu 1.
- Yêu cầu cả lớp tiến hành tự khám phá theo nội dung yêu cầu 1.
- Giáo dục học sinh ngồi đúng tư thế và chú ý các đường dây điện khi thực hành.
- Quan sát học sinh thực hành, giúp đỡ khi cần thiết.
- Gọi một học sinh đọc yêu cầu 2.
- Yêu cầu cả lớp tiến hành tự khám phá theo nội dung yêu cầu 2.
- Nhận xét học sinh thực hành.
 Hoạt động 5: trải nghiệm
- Gọi một học sinh đọc yêu cầu 1.
- Yêu cầu Cả lớp thực hành theo nội dung yêu cầu 1.
- Quan sát học sinh thực hành, giúp đỡ khi cần thiết.
- Gọi một học sinh đọc yêu cầu 2.
- Yêu cầu Cả lớp thực hành theo nội dung yêu cầu 2.
- Quan sát học sinh thực hành, giúp đỡ khi cần thiết.
- Nhận xét bài làm của học sinh
Hoạt động 6: nhận xét 
- Yêu cầu học sinh tiến hành tự nhận xét sau bài học.
Hoạt động 7: em có biết:
-Giới thiệu cho học sinh biết: em có thể di chuyển nhanh đến các thư mục vừa sử dụng ở windows Explorer bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng trên thanh taskbar và nhấp chuột chọn thư mục.
- Thực hiện mẫu cho học sinh quan sát
- 1 học sinh đọc yêu cầu 1
- Cả lớp tiến hành tự khám phá theo nội dung yêu cầu 1.
- 1 học sinh đọc yêu cầu 2
- Cả lớp tiến hành tự khám phá theo nội dung yêu cầu 2
- Theo dõi, ghi nhớ
- 1 học sinh đọc yêu cầu 1.
- Cả lớp thực hành theo nội dung yêu cầu 1.
- 1 học sinh đọc yêu cầu 2.
- Cả lớp thực hành theo nội dung yêu cầu 2.
- Theo dõi, Ghi nhớ.
- Tiến hành tự nhận xét sau bài học.
- Theo dõi, ghi nhớ.
- Theo dõi, ghi nhớ. 
 4. Củng cố:
- Nhắc lại nội dung chính của bài
- Nhận xét tiết học. 
 5. Dặn dò: 

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 12 tiet 2.doc