Giáo án Tin học 3 - Bài 5 - Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ (2 tiết)

BÀI 5 : SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (tiết 1)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Nhận biết, biết sử dụng công cụ sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ. Biết cách sao chép, thay đổi kích thước của chi tiết đã vẽ trên bức tranh.

2. Kỹ năng: Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ Coppy, Paste để sao chép và di chuyển một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách di chuyển chi tiết đã vẽ đến một vị trí mới.

3. Thái độ: Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint.

 Phương pháp: Thuyết trình, hỏi – đáp, gợi mở giải quyết vấn đề, quan sát trực quan.

2. Học sinh: Máy tính, tập, bút.

 

doc 6 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 26/12/2020 Lượt xem 973Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 3 - Bài 5 - Sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ (2 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13 	
Tiết 25	Ngày soạn: 17/11/2017	
BÀI 5 : SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (tiết 1)
I. Mục tiêu
Kiến thức: Nhận biết, biết sử dụng công cụ sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ. Biết cách sao chép, thay đổi kích thước của chi tiết đã vẽ trên bức tranh.
Kỹ năng: Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ Coppy, Paste để sao chép và di chuyển một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách di chuyển chi tiết đã vẽ đến một vị trí mới.
Thái độ: Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. Chuẩn bị
Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint.
	Phương pháp: Thuyết trình, hỏi – đáp, gợi mở giải quyết vấn đề, quan sát trực quan.
Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. Các hoạt động dạy học:
	Ổn định lớp(1’)
	- Y/c HS ổn định
	- Báo cáo sĩ số
	Kiểm tra bài cũ: (4’)
	- Em hãy cho biết các bước để xóa một chi tiết trong tranh vẽ.
	- Dự kiến trả lời:	
	Chọn hình vẽ
	Nhấn phím delete
	-Yêu cầu HS nhận xét
	- GV nhận xét.
3. Bài mới
Giới thiệu bài mới: 
GV: Trong quá trình vẽ để tiết kiệm thời gian và công sức vẽ lại những hình đã có, chúng ta tiến hành sao chép và di chuyển hình để đạt được kết quả mong muốn một cách nhanh và hiệu quả hơn.
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5’
8’
10’
- Gv yêu cầu học sinh vẽ một hình ảnh: chiếc thuyền, cái cây...
Sao chép chi tiết tranh vẽ:
- GV giới thiệu công cụ ,
- Thực hiện sao chép
- Yêu cầu thảo luận nhóm 4 tìm ra các bước thực hiện sao chép hình.
* Chú ý: Khi sao chép, để hình ở trên không che khuất hình ở dưới, em thực hiện thao tác chọn rồi chọn 
 b. Thực hành sao chép chi tiết tranh vẽ:
- HS thực hiện yêu cầu trang 50- SGK.
- GV nhận xét.
- Cho các bạn quan sát bài làm của một vài bạn và nhận xét.
- Thực hiện:
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
.
- Lắng nghe, quan sát.
- HS nêu các bước thực hiện:
+ Chọn toàn bộ hình con thuyền vừa vẽ bằng công cụ
+ Chọn công cụ để sao chép.
+ Chọn công cụ để dán hình vào trang vẽ.
+ Di chuyển chuột vào vị trí hình cần sao chép cho tới khi con chuột hiện dấu mũi tên bốn chiều, kéo thả chuột để di chuyển đến vị trí mới.
+ Đưa con trỏ chuột vào góc bất kỳ trên nét đứt bao quanh chi tiết tranh, con trỏ sẽ chuyển sang hình mũi tên 2 chiều. Nhấn giữ chuột để kéo to, thu nhỏ tranh vẽ. Thả chuột để kết thúc thao tác.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
4. Củng cố và dặn dò: (2’)
 - Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách sao chép và di chuyển một vùng trên hình
- Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện.
IV. Rút kinh nghiệm:
Tuần 13 	
Tiết 26	Ngày soạn: 17/11/2017	
BÀI 5 : SAO CHÉP, DI CHUYỂN CHI TIẾT TRANH VẼ (tiết 2)
I. Mục tiêu:
Kiến thức: Nhận biết, biết sử dụng công cụ sao chép, di chuyển chi tiết tranh vẽ. Biết cách sao chép, thay đổi kích thước của chi tiết đã vẽ trên bức tranh.
Kỹ năng: Sử dụng được, đúng và thao tác tốt công cụ tạo vùng chọn. Biết sử dụng công cụ Coppy, Paste để sao chép và di chuyển một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách di chuyển chi tiết đã vẽ đến một vị trí mới.
Thái độ: Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. Chuẩn bị:
Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint.
	Phương pháp: thảo luận nhóm .
Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. Các hoạt động dạy học:
	 1.Ổn định lớp(1’)
	- Y/c HS ổn định
	- Báo cáo sĩ số
2.Kiểm tra bài cũ: (3’)
	 - Thực hiện chọn hình vẽ các em sử dụng công cụ nào ? 
	A/ B/ C/ D/ 
	- Trả lời: C.
	- GV chốt lại
	3. Bài mới
	a. Giới thiệu bài mới: 
GV: Trong quá trình vẽ để tiết kiệm thời gian và công sức vẽ lại những hình đã có, chúng ta tiến hành sao chép và di chuyển hình để đạt được kết quả mong muốn một cách nhanh và hiệu quả hơn. Hôm nay ta sang tiết thực hành.
b. Tiến trình dạy học:	
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
10’
18’
1.Hoạt động thực hành:
Chia nhóm 2:
Yêu cầu HS thực hành trang 50/ SGK, quan sát giúp đỡ các nhóm chưa làm tốt
?Em dùng công cụ gì để vẽ.
- GV kết luận.
2. Hoạt đông ứng dụng, mở rộng:
.GV vẽ mẫu:
Yêu cầu HS thực hành theo hướng dẫn SGK trang 51
- Quan sát và hướng dẫn kịp thời những em làm chưa tốt.
_ Nhận xét, tuyên dương những HS thực hành tổt.
- Thực hiện:
- Trả lời:
Em dùng công cụ đường thẳng, đường cong, bút vẽ, sao
 chép các phần hình giống nhau như cửa sổ
- HS quan sát.
- HS thực hiện vẽ:
- Thực hiện sao chép:
- Thực hiện di chuyển:
- Lắng nghe.
4. Củng cố và dặn dò: (3’)
 - Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách sao chép và di chuyển một vùng trên hình
- Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện.
- Xem trước bài mới: “ Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ”.
IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docCD2 Bai 5 Sao chep di chuyen chi tiet tranh ve_12206511.doc