Giáo án Tin học 3 - Chủ đề 3 - Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản

TUẦN 19

BÀI 1: BƯỚC ĐẦU SOẠN THẢO VĂN BẢN (TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU:

- Thực hiện được các thao tác lưu văn bản và mở văn bản đã có sẵn để chỉnh sửa. Soạn thảo và trình bày được văn bản ngắn trên phần mềm Word.

- Biết mở, sử dụng được, đúng và thao tác tốt phần mềm soạn thảo văn bản. Biết sử dụng các phím cơ bản trong soạn thảo. Biết cách thao tác trên phần mềm.

- HS nghiêm túc trong quá trình học và phát tiển tư duy.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 920Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 3 - Chủ đề 3 - Bài 1: Bước đầu soạn thảo văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 3
Ngày dạy: 22 /01/2018
TUẦN 19
BÀI 1: BƯỚC ĐẦU SOẠN THẢO VĂN BẢN (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
- Thực hiện được các thao tác lưu văn bản và mở văn bản đã có sẵn để chỉnh sửa. Soạn thảo và trình bày được văn bản ngắn trên phần mềm Word.
- Biết mở, sử dụng được, đúng và thao tác tốt phần mềm soạn thảo văn bản. Biết sử dụng các phím cơ bản trong soạn thảo. Biết cách thao tác trên phần mềm.
- HS nghiêm túc trong quá trình học và phát tiển tư duy.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định :
- Kiểm tra sĩ số.
- Ổn định lớp.
2. Giới thiệu bài mới: 
GV: Word là phần mềm giúp em soạn thảo văn bản trên máy tính. Để khởi động phần mềm này, em nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền.
Giới thiệu phần mềm word:
- Gv hướng dẫn thao tác mở phần mềm Word.
 + Nháy đúp chuột vào biểu tượng , hoặc click chuột phải lên biểu tượng Word rồi chọn Open.
+ Xuất hiện giao diện của phần mềm Word.
+ Nhấn chọn Blank document để tạo trang soạn thảo mới.
+ Giao diện của phần mềm Word.
- GV giới thiệu giao diện của phần mềm soạn thảo đến học sinh.
+ Vùng bảng chọn.
+ Vùng soạn thảo.
+ Con trỏ chuột.
b. Soạn thảo văn bản:
- GV hướng dấn học sinh cách gõ nội dung vào trang soạn thảo.
- học sinh thực hành gõ đoạn văn bản “bai so 1” trang 52 SGK vào trang soạn thảo.
- GV nhận xét.
- Cho các bạn quan sát bài làm của một vài bạn và nhận xét.
* Có hai cách xóa kí tự:
- Cách 1: Nhấn phím Delete (xóa kí tự bên phải con trỏ).
- Cách 2: Nhấn phím Backspace (xóa kí tự bên trái con trỏ).
- Ổn định.
- Lắng nghe
- HS lắng nghe 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe, quan sát.
- Lắng nghe, quan sát.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:
- Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách mở phần mềm soạn thảo văn bản. Gõ và xóa các kí tự trong văn bản.
- Ghi nhớ thao tác thực hiện.
BÀI 1: BƯỚC ĐẦU SOẠN THẢO VĂN BẢN (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Thực hiện được các thao tác lưu văn bản và mở văn bản đã có sẵn để chỉnh sửa. Soạn thảo và trình bày được văn bản ngắn trên phần mềm Word.
- Biết mở, sử dụng được, đúng và thao tác tốt phần mềm soạn thảo văn bản. Biết sử dụng các phím cơ bản trong soạn thảo. Biết cách thao tác trên phần mềm.
- HS nghiêm túc trong quá trình học và phát tiển tư duy.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Kiểm tra bài cũ :
- Học sinh nhắc lại cách mở phần mềm soạn thảo văn bản?
- Thực hành mở và soạn thảo một đoạn văn bản ngắn.
2. Học bài mới: 
Lưu văn bản:
- Gv hướng dẫn thao tác lưu văn bản đã soạn.
 + Bước 1: Chọn FIlE
+ Bước 2: Chọn SAVE
+ Bước 3: Đặt tên cho văn bản rồi chọn nơi cần lưu văn bản.
+ Bước 4: Chọn SAVE để lưu văn bản.
* Chú ý: Máy tính sẽ mặc định lấy các chữ đầu tiên trong văn bản làm tên văn bản.
- GV hướng dẫn học sinh lưu bài đã làm vào máy tính.
- GV nhận xét bài làm của học sinh.
- Cho các bạn quan sát bài làm của một vài bạn và nhận xét.
 b. Đóng trang soạn thảo:
- GV hướng dấn học sinh cách đóng trang soạn thảo.
+ Sau khi lưu văn bản, học sinh tiến hành đóng trang soạn thảo.
+ Chọn nút lệnh ở góc trên bên phải cửa sổ soạn thảo.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành và nhận xét.
 c. Mở văn bản có sẵn:
- GV hướng dấn học sinh cách mở văn bản có sẵn.
+ Bước 1: Chọn FILE
+ Bước 2: Chọn OPEN
+ Bước 3: Cửa sổ Open hiện ra, nháy chuột vào tên văn bản trong mục lưu trữ.
+ Bước 4: Chọn OPEN để mở văn bản.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành và nhận xét.
d. Thực hành gõ văn bản:
- GV hướng dấn học sinh gõ nội dung đoạn trích “ Ca ngợi tổ quốc” vào trang soạn thảo.
- Học sinh thực hành gõ đoạn văn bản vào trang soạn thảo.
- GV nhận xét.
- Cho các bạn quan sát bài làm của một vài bạn và nhận xét.
* Chú ý: để gõ chữ in hoa em có thể nhấn phím Caps Lock trên bàn phím, nhấn thêm một lần nữa để chuyển về chế độ gõ chữ thường.
- GV giới thiệu cho học sinh sự giống và khác nhau khi chọn Save và Save as khi thao tác lưu văn bản.
- GV hướng dẫn học sinh thực hành và nhận xét.
- HS trả lời
- HS thực hành.
- HS lắng nghe 
- HS lắng nghe 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
.
- Lắng nghe, quan sát.
- HS thực hành.
- Lắng nghe, quan sát.
- HS thực hành.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Lắng nghe.
IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:
- Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát các thao tác trên phần mềm soạn thảo.
- Ghi nhớ thao tác thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD3 Bai 1 Buoc dau soan thao van ban_12267418.doc