Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 13 - Quan tâm, giúp đỡ người khác (tiết 2)

Thực hành kỹ năng sống

Bài 13: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC (Tiết 2)

I/ Mục tiêu:

- Hiểu được ý nghĩa của việc quan tâm, giúp đỡ người khác.

- Chủ động quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh.

- HS yêu thích môn học hơn.

II/ Phương tiện dạy học:

- GV: SGV thực hành kỹ năng sống.

- HS: SGK thực hành kỹ năng sống.

III/ Tiến trình dạy:

I/ Ổn định:

II/ Bài cũ:

- Em hãy nêu những việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác:

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

III/ Bài mới:

a) Khám phá:

- Ở tiết 1 các em đã biết được những những việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em tiếp tục tìm hiểu thêm những cách giúp em thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác và những việc làm thể hiện sự thiếu quan tâm, giúp đỡ người khác. Đó là bài : Quan tâm, giúp đỡ người khác (Tiết 2)

b) Kết nối: nêu miệng

 

doc 3 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 02/01/2021 Lượt xem 578Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thực hành kỹ năng sống - Bài 13 - Quan tâm, giúp đỡ người khác (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực hành kỹ năng sống
Bài 13: QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC (Tiết 2)
I/ Mục tiêu:
- Hiểu được ý nghĩa của việc quan tâm, giúp đỡ người khác.
- Chủ động quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh.
- HS yêu thích môn học hơn.
II/ Phương tiện dạy học:
- GV: SGV thực hành kỹ năng sống.
- HS: SGK thực hành kỹ năng sống.
III/ Tiến trình dạy:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
I/ Ổn định:
II/ Bài cũ:
- Em hãy nêu những việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác:
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét
III/ Bài mới:
a) Khám phá: 
- Ở tiết 1 các em đã biết được những những việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em tiếp tục tìm hiểu thêm những cách giúp em thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác và những việc làm thể hiện sự thiếu quan tâm, giúp đỡ người khác. Đó là bài : Quan tâm, giúp đỡ người khác (Tiết 2)
b) Kết nối: nêu miệng
Mục tiêu: HS biết được những phương cách giúp em thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác.
- GV cho HS trình bày: 
- Các em hãy nêu những cách giúp em thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác.
- Em đã làm được những việc nào đã nêu trên.
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận:Các em cần cố gắng làm thật nhiều việc thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ mọi người như đã nêu.
c. Thực hành:
*Hoạt động 2: Nhóm đôi
Mục tiêu: Biết được những việc làm thể hiện sự thiếu quan tâm, giúp đỡ người khác.
- GV cho HS thảo luận
- GV cho HS trình bày
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét và kết luận: Ở trên là những việc làm thể hiện sự thiếu quan tâm, giúp đỡ mọi người. Các em cần hết sức tránh.
*Hoạt động 3: Thi đua
Mục tiêu: Biết được lợi ích của việc quan tâm và giúp đỡ người khác.
- GV hướng dẫn HS thi đua tìm hiểu các lợi ích của việc quan tâm, giúp đỡ người khác
- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét
c/ Vận dụng:
- Hôm nay, chúng ta học bài gì?
4. Củng cố:
- Các em hãy nêu những cách giúp em thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác.
- GV nhận xét
5. Dặn dò:
- Về nhà xem lại bài.
- Chuẩn bị bài sau: Giới thiệu danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước.
- HS hát.
- Những việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác:
+ Hỏi thăm thầy, cô giáo
+ Giúp người già qua đường
+ Thăm bạn bị ốm.
+ Cùng bà đi chợ
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe và nhắc lại tên tựa bài:
Quan tâm, giúp đỡ người khác (Tiết 2)
- HS trình bày:
- HS nêu:
{ Giúp đỡ người thân
{ Giúp đỡ bạn bè.
{ Lắng nghe, đồng cảm.
{ Hỏi thăm mọi người xung quanh.
- HS trả lời.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS thảo luận
- HS trình bày:
- Những việc làm thể hiện sự thiếu quan tâm, giúp đỡ người khác:
+ Không lắng nghe người khác.
+ Chơi một mình.
+ Chế giễu khi bạn gặp khó khăn
+ Không quan tâm đến người khác.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS thi đua:
- Khi quan tâm, giúp đỡ người khác, em sẽ:
+ Được mọi người quý mến.
+ Được giúp đỡ lúc gặp khó khăn.
+ Thấy vui vẻ và thoải mái.
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- Hôm nay, chúng ta học bài:Quan tâm, giúp đỡ người khác (tiết 2)
- Những cách giúp em thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác:
{ Giúp đỡ người thân
{ Giúp đỡ bạn bè.
{ Lắng nghe, đồng cảm.
{ Hỏi thăm mọi người xung quanh.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe
An Tây, ngày tháng năm
GV soạn giảng
An Tây, ngày tháng năm
Khối trưởng
Trịnh Thị Hoàng Loan

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 13 Quân tâm, giúp đỡ người khác (Tiết 2).doc