Giáo án Tin học 3 - Tuần 22 - Chọn phông chữ, cõ chữ

TUẦN 22

BÀI 4: CHỌN PHÔNG CHỮ, CÕ CHỮ (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Biết cách chọn được phông chữ, cỡ chữ khi soạn thảo văn bản.

- Nắm được các bước thao tác chỉnh sửa phông chữ, cỡ chữ. Vận dụng được vào bài soạn thảo và biết cách chỉnh sửa phông chữ, cỡ chữ phù hợp.

- HS nghiêm túc trong quá trình học, phát tiển tư duy lôgic.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 04/01/2021 Lượt xem 470Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 3 - Tuần 22 - Chọn phông chữ, cõ chữ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 3
Ngày dạy: .../02/2018
TUẦN 22
BÀI 4: CHỌN PHÔNG CHỮ, CÕ CHỮ (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách chọn được phông chữ, cỡ chữ khi soạn thảo văn bản.
- Nắm được các bước thao tác chỉnh sửa phông chữ, cỡ chữ. Vận dụng được vào bài soạn thảo và biết cách chỉnh sửa phông chữ, cỡ chữ phù hợp.
- HS nghiêm túc trong quá trình học, phát tiển tư duy lôgic.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ :
- Em hãy cách gõ các dấu thanh theo kiểu gõ Vni (Telex).
- Em hãy soạn thảo một đoạn văn bản ngắn vào word theo kiểu gõ Vni (Telex).
2. Các hoạt động: 
a. Hoạt động 1 :
- Học sinh trao đổi với bạn học và nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa hai đoạn văn bản sau:
- HS nhận xét.
- GV nhận xét chung.
b. Hoạt động 2 “chọn phông chữ, cỡ chữ” :
- GV hưỡng dẫn học sinh xác định vị trí các nút lệnh chọn phông chữ, cõ chữ trên thẻ Home.
- GV nhận xét chung kết quả thực hành của cả lớp.
Chọn cỡ chữ
Chọn phông chữ
- HS làm bài tập 2.b trang 73 SGK.
- HS nhận xét kết quả của bạn. GV nhận xét.
c. Hoạt động 3 “ thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho một phần văn bản”:
- GV hướng dấn học sinh thay đổi phông chữ, cỡ chữ cho một phần văn bản theo các bước sau:
+ Bước 1: Chọn phần văn bản cần điểu chỉnh bằng cách đưa con trỏ đến đầu phần văn bản, nhấn giữ nút trái chuột, kéo đến cuối phần văn bản rồi thả nút chuột.
+ Bước 2: Chọn tiếp phông chữ, cỡ chữ,... Khi đó cả phần văn bản đã chọn được điều chỉnh theo ý muốn.
- GV cho học sinh soạn thảo một đoạn văn bản ngắn.
- HS tiến hành thay đổi phông chữ, cỡ chũ cho đoạn văn bản vừa soạn.
- GV cho các bạn quan sát một vài bạn có kết quả làm bài tốt.
- Nhận xét.
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi.
- HS trao đổi, thảo luận.
- HS lắng nghe 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:
- Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách chọn phông chữ, cỡ chữ cho văn bản.
- Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới.
BÀI 4: CHỌN PHÔNG CHỮ, CÕ CHỮ (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách chọn được phông chữ, cỡ chữ khi soạn thảo văn bản.
- Nắm được các bước thao tác chỉnh sửa phông chữ, cỡ chữ. Vận dụng được vào bài soạn thảo và biết cách chỉnh sửa phông chữ, cỡ chữ phù hợp.
- HS nghiêm túc trong quá trình học, phát tiển tư duy lôgic.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Bài cũ :
- Em hãy nêu cách chọn phông chữ, cỡ chữ trong soạn thảo văn bản.
- Em hãy thay đổi phông chữ, cỡ chữ trong văn bản có sẵn.
2. Các hoạt động: 
a. Hoạt động 1 :
- Học sinh thực hành hoạt động 1 trang 74 SGK.
+ Gõ một câu tiếng Việt tùy ý có phông Arial, cỡ chữ 17.
+ Gõ một câu tiếng Việt tùy ý có phông Times New Roman, cỡ chữ 14.
+Gõ một câu tiếng Việt tùy ý có phông Tahoma, cỡ chữ 12.
- GV nhận xét chung bài làm của cả lớp.
- GV yêu cầu học sinh soạn thảo ba đoạn văn bản khác và chỉnh sửa phông chữ, cỡ chữ tùy ý cho ba đoạn văn bản vừa soạn.
- HS quan sát bài làm của các bạn làm tốt.
- Gv nhận xét kết quả thực hành.
b. Hoạt động 2 “chọn phông chữ, cỡ chữ” :
- HS tiến hành làm bài tập 2 trang 74 SGK. Soạn thảo văn bản “ Sa Pa”, chỉnh phông chữ và cỡ chữ theo yêu cầu, lưu bài vào máy tính.
- HS tiến hành thay đổi phông chữ, cỡ chũ cho đoạn văn bản vừa soạn.
- GV cho các bạn quan sát một vài bạn có kết quả làm bài tốt.
- Nhận xét.
*Chú ý: Khi soạn thảo văn bản, em nên sử dụng thống nhất loại phông chữ, cỡ chữ để văn bản rõ ràng và dễ đọc.
c. Hoạt động 3:
- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu chức năng của các nút lệnh trong thẻ Home.
- HS gõ một đoạn văn bản và tiến hành thực hành các nút lệnh vừa tìm hiểu và quan sát sự thay đổi của văn bản.
- GV cho các bạn quan sát một vài bạn có kết quả làm bài tốt.
- Nhận xét.
- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
IV. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:
- Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát cách chọn phông chữ, cỡ chữ cho văn bản.
- Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD3 Bai 4 Chon phong chu co chu_12267423.doc