Giáo án Tin học 4 - Tuần 22 - Bài 1: Những gì em đã biết

TUẦN 22

CHỦ ĐỀ 4: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU

BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Ôn tập lại kiến thức, kỹ năng đã học về bài trình chiếu. Sử dụng bài trình chiếu để trình bày về chủ đề cụ thể.

- Học sinh có thể tự tạo được một bài trình chiếu, trình bày và trang trình chiếu đơn giản và lưu bài trình chiếu đã soạn vào máy tính. Biết cách thay đổi bố cục trang trình chiếu. Chèn được hình ảnh, thay đổi vị trí của tranh ảnh trong trang trình chiếu.

- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 171Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 4 - Tuần 22 - Bài 1: Những gì em đã biết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 4
Ngày dạy: ..../02/2018
TUẦN 22
CHỦ ĐỀ 4: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập lại kiến thức, kỹ năng đã học về bài trình chiếu. Sử dụng bài trình chiếu để trình bày về chủ đề cụ thể.
- Học sinh có thể tự tạo được một bài trình chiếu, trình bày và trang trình chiếu đơn giản và lưu bài trình chiếu đã soạn vào máy tính. Biết cách thay đổi bố cục trang trình chiếu. Chèn được hình ảnh, thay đổi vị trí của tranh ảnh trong trang trình chiếu.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định lớp
- Kiểm tra sĩ số
- Ổn định lớp.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
Mở bài trình chiếu
Tạo trang trình chiếu mới
Chèn hình
Chèn tranh ảnh
Lưu bài trình chiếu
Chèn bảng
- GV hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập 1 theo nhóm.
- Lần lượt các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
- Các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét chung. 
b. Hoạt động 2:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 2 trang 79 SGK theo nhóm.
- Lần lượt các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
- Các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét chung. 
c. Hoạt động 3:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 3 trang 79 SGK theo nhóm.
+ Cách soạn bài trính chiếu.
+ Cách chèn tranh ảnh vào bài trình chiếu.
+ Cách lưu bài trình chiếu vào máy tính.
- Lần lượt các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
- Các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét chung. 
- Gv cho học sinh soạn một bài trình chiếu nhỏ và thực hiện các thao tác đã thảo luận nhóm ở trên vào bài làm của mình. 
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận theo nhóm. Trình bày kết quả.
- HS thảo luận theo nhóm. Trình bày kết quả.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe.
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài mới
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập lại kiến thức, kỹ năng đã học về bài trình chiếu. Sử dụng bài trình chiếu để trình bày về chủ đề cụ thể.
- Học sinh có thể tự tạo được một bài trình chiếu, trình bày và trang trình chiếu đơn giản và lưu bài trình chiếu đã soạn vào máy tính. Biết cách thay đổi bố cục trang trình chiếu. Chèn được hình ảnh, thay đổi vị trí của tranh ảnh trong trang trình chiếu.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định lớp
- Kiểm tra sĩ số
- Ổn định lớp.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 4 trang 80 SGK. Trình bày bài trình chiếu có chủ đề “ Giới thiệu trường em”.
+ Trang 1: Tên chủ đề, hình ảnh minh họa về ngôi trường của em.
VD:
+ Trang 2: Giới thiệu về trường: tên trường, địa chỉ, tên thầy cô hiệu trưởng, số lớp học.
+ Trang 3: Nêu những thành tích hoặc đặc điểm nổi bật của trường em.
+ Trang 4: Viết lời cảm ơn người theo dõi.
- GV trình bày kết quả thực hành của một vài học sinh cho cả lớp xem và nhận xét.
- GV nhận xét bài thực hành của học sinh. 
b. Hoạt động 2:
- GV hướng dấn học sinh bổ sung thông tin vào bài trình chiếu:
+ Ngày tạo.
+ Người tạo.
+ Đánh số trang.
- GV hướng dấn học sinh bổ sung màu nền vào bài trình chiếu.
- GV hướng dấn học sinh bổ sung màu nền vào bài trình chiếu đặt tên bài trình chiếu. Lưu bài vào máy tính. 
c. Hoạt động 3:
- GV chia học sinh thành các nhóm nhỏ.
- HS lên thuyết trình về bài trình chiếu mà em đã thực hiện.
- Các nhóm quan sát bài trình chiếu của bạn và nhận xét.
- Gv nhận xét và góp ý cho bài trình chiếu của học sinh.
- HS lắng nghe.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docCD4 Bai 1 Nhung gi em da biet_12267427.doc