Giáo án Tin học 6 - Bài 1: Thông tin và tin học - Trường THCS TT Long Thành

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức: - Biết được khái niệm thông tin.

 - Nêu được một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó.

1.2. Kĩ năng: Có thể nêu ví dụ về những thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan.

1.3.Thái độ: Giúp HS có nề nếp và ý thức học tập.

2. CHUẨN BỊ:

 2.1. GV: Sgk, phấn màu.

 2.2. HS: Đọc trước bài “THÔNG TIN VÀ TIN HỌC”.

3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

3.1. Ổn định lớp: (2 phút) Kiểm tra sĩ số lớp.

3.2. Kiểm tra bài cũ: Thông qua

3.3. Tiến hành bài học:

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Lượt xem 583Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Bài 1: Thông tin và tin học - Trường THCS TT Long Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 1: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
TUẦN 1: (04à09/8/2014)
TIẾT: 1
NS: 01/8/2014
1. MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức: - Biết được khái niệm thông tin.
 	 - Nêu được một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó.
1.2. Kĩ năng: Có thể nêu ví dụ về những thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan.
1.3.Thái độ: Giúp HS có nề nếp và ý thức học tập.
2. CHUẨN BỊ:
 2.1. GV: Sgk, phấn màu.
 2.2. HS: Đọc trước bài “THÔNG TIN VÀ TIN HỌC”.
3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
3.1. Ổn định lớp: (2 phút) Kiểm tra sĩ số lớp.
3.2. Kiểm tra bài cũ: Thông qua
3.3. Tiến hành bài học:
	Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
Nội dung
 Hoạt động 1: Giới thiệu sơ lược về chương trình Tin học quyển 1, 
 dẫn dắt vào bài ( 10 phút)
	a. Phương pháp giảng dạy: thuyết trình
	b. Các bước hoạt động:
GV: Chương trình Tin học quyển 1 gồm có 4 chương
Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính điện tử
Chương 2: Phần mềm học tập
Chương 3: Hệ điều hành
Chương 4: Soạn thảo văn bản
Dẫn dắt vào bài: Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết được mối liên hệ giữa thông tin và tin học.
HS chú ý lắng nghe.
 Chương trình Tin học quyển 1 gồm có 4 chương:
Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính điện tử
Chương 2: Phần mềm học tập
Chương 3: Hệ điều hành
Chương 4: Soạn thảo văn bản
 Dẫn dắt vào bài: Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết được mối liên hệ giữa thông tin và tin học.
Hoạt động 2: Thông tin là gì? (25 phút)
a. Phương pháp giảng dạy: nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại vấn đáp, diễn giảng, thuyết trình, trực quan
b.Các bước hoạt động:
GV: Hằng ngày em tiếp nhận được nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như: bài báo, bản tin trên truyền hình, sách vở, tấm biển trên đường,
GV: Các bài báo, bản tin trên truyền hình cho em biết thông tin gì?
GV: Gọi HS khác nhận xét.
GV: Nhận xét.
GV: Tiếng trống trường cho em biết thông tin gì?
GV: Gọi HS khác nhận xét.
GV: Nhận xét.
GV: Tính hiệu xanh đỏ của đèn tính hiệu giao thông cho em biết thông tin gì?
GV: Gọi HS khác nhận xét.
GV: Nhận xét.
GV: Như vậy, thông tin là gì?
GV: Gọi HS khác nhận xét và bổ sung.
 GV: Như vậy, có thể hiểu thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) và về chính con người.
GV: Những ví dụ nêu trên đều là những thông tin mà em có thể tiếp nhận được bằng tai, bằng mắt. Em hãy thử nêu ví dụ về những thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan khác?
GV: Gọi HS khác nhận xét và nêu ví dụ.
GV: Nhận xét và chỉnh sửa.
HS chú ý lắng nghe.
HS: Các bài báo, bản tin trên truyền hình cho em biết tin tức về tình hình thời sự trong nước và trên thế giới. 
HS khác nhận xét.
HS: Tiếng trống trường cho em biết thông tin đã đến giờ vào học hay ra chơi,
HS khác nhận xét.
HS: Tính hiệu xanh đỏ của đèn tính hiệu giao thông cho em biết khi nào có thể qua đường.
HS khác nhận xét.
HS phát biểu
HS khác nhận xét và bổ sung.
HS chú ý lắng nghe và ghi nhận.
HS nêu ví dụ.
HS khác nhận xét và nêu thêm ví dụ.
1. Thông tin là gì? 
Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) và về chính con người.
 VD: Tiếng trống trường cho em biết thông tin đã đến giờ vào học hay ra chơi,
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:	
4.1. Tổng kết: (6 phút)
 Thông tin là gì? Nêu VD về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó?
4.2. Hướng dẫn học tập: (2 phút)
 Yêu cầu HS về nhà học bài.
 Đọc trước phần “Hoạt động thông tin của con người” và “Hoạt động thông tin và Tin học”. Rồi nhận xét.
 Nhận xét và đánh giá tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Thong_tin_va_tin_hoc.doc