Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Biết cách khởi động và thoát khỏi phầm mềm Mario.

- Biết được tác dụng và sử dụng của phần mềm Mario để luyện gõ 10 ngón.

- Biết cách đăng ký, biết đặt tùy chọn, lựa chọn bài học phù hợp.

- Thực hiện được việc gõ mười ngón ở mức đơn giản nhất.

1.2/ Kĩ năng:

- Rèn tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.

- Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.

1.3/ Thái độ:Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Giáo án, BGĐT, máy chiếu (nếu có), phòng máy.

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.

3. Tổ chức các hoạt động học tập:

3.1/ Ổn định lớp:

3.2/ Kiểm tra bài cũ:

3.3/ Tiến trình bài học:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§7. SỬ DỤNG PHẦN MỀM 
MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 13-14
Tuần: 07
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức:
- Biết cách khởi động và thoát khỏi phầm mềm Mario. 
- Biết được tác dụng và sử dụng của phần mềm Mario để luyện gõ 10 ngón.
- Biết cách đăng ký, biết đặt tùy chọn, lựa chọn bài học phù hợp. 
- Thực hiện được việc gõ mười ngón ở mức đơn giản nhất.
1.2/ Kĩ năng: 
- Rèn tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
- Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát.
1.3/ Thái độ:Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Giáo án, BGĐT, máy chiếu (nếu có), phòng máy.
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1 : Giới thiệu phần mềm Mario.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- GV giới thiệu phần mềm Mario thông qua máy chiếu.
- HS quan sát và ghi nhớ việc khởi động và hệ thống bảng chọn chính của phần mềm Mario.
1. Giới thiệu phần mềm Mario : SGK.
Hoạt động 2 : Luyện tập.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- GV hướng dẫn HS đăng kí người luyện tập theo SGK.
- Hướng dẫn HS nạp tên người luyện tập theo SGK.
- Hướng dẫn cách thiết lập các lựa chọn để luyện tập theo SGK.
- Hướng dẫn chọn bài học và mức gõ bàn phím theo SGK.
- Hướng dẫn HS luyện gõ bàn phím theo SGK, giới thiệu các số trên màn hình kết quả.
- GV quan sát HS thực hành, uốn nắn những sai sót( nếu có ).
- Hướng dẫn HS thoát khỏi phần mềm Mario.
- HS nghe và thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
- HS nghe và thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
- HS nghe và thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
- HS nghe và thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
- HS bắt đầu luyện gõ phím.
- HS thực hiện thoát khỏi phần mềm.
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: Nhận xét tiết thực hành.
4.2/ Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà các em tiếp tục luyện tập gõ phím với phần mềm Mario ( nếu có điều kiện ).
- Xem trước bài 8.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím - Trần Trung Hiếu.doc