Giáo án Tin học 6 - Tiết 21 Bài 11 - Tổ chức thông tin trong máy tính

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Bước đầu hiểu khái niệm tệp, thư mục, đĩa và đường dẫn.

- Biết vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính.

2. Kĩ năng: Lấy được một số ví dụ về các hệ điều hành hiện nay.

3. Thái độ: Tinh thần nghiêm túc, có ý thức vươn lên, vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:.

6A2:.

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Em hãy trình bày nhiệm vụ chính của Hệ điều hành là gì?

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Việc tổ chức thông tin trong máy tính như thế nào chúng ta vào bài.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 517Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 21 Bài 11 - Tổ chức thông tin trong máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 31/10/2017
Ngày dạy: 02/11/2017
Tuần: 11
Tiết: 21
BÀI 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Bước đầu hiểu khái niệm tệp, thư mục, đĩa và đường dẫn.
- Biết vai trò của hệ điều hành trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính.
2. Kĩ năng: Lấy được một số ví dụ về các hệ điều hành hiện nay.
3. Thái độ: Tinh thần nghiêm túc, có ý thức vươn lên, vượt qua khó khăn. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
6A1:................................................................................................................
6A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
Câu 1: Em hãy trình bày nhiệm vụ chính của Hệ điều hành là gì?
3. Bài mới:
* Hoạt động khởi động: Việc tổ chức thông tin trong máy tính như thế nào chúng ta vào bài.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (6’) Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
+ GV: Lấy ví dụ về hoạt động của thư viện trường THCS Đạ Long.
+ GV: Trong thư viện của trường có những vật dụng nào?
+ GV: Để có thể lấy sách hoặc các thiết bị, tranh ảnh phục vụ cho việc học tập em phải làm như thế nào?
+ GV: Giả sử thư viện không có các kệ sách, kệ thiết bị bảng chỉ dẫn, các em có thể tìm được vật dụng mình mong muốn hay không.
+ GV: Liên hệ tương tự việc tổ chức thông tin trong máy tính giống như thư viện trường THCS Đạ Long.
+ HS: Chú ý lắng nghe trả lời nội dung các câu hỏi của GV.
+ HS: Sách, báo, dụng cụ học tập, tranh ảnh, các tài liệu, ... 
+ HS: Thông báo cho giáo viên thiết bị biết mình cần lấy cái gì.
+ HS: Nếu thư viện không được sắp xếp một cách khoa học thì việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn và phức tạp.
+ HS: Thông qua ví dụ nắm bắt nội dung bài học.
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
- Hệ điều hành tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục
Hoạt động 2: (15’) Tìm hiểu về tệp tin.
+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK.
+ GV: Chức năng chính của máy tính là gì?
+ GV: Để xử lí thông tin máy tính cần phải làm gì?
+ GV: Để có thể truy cập thông tin một cách nhanh chóng và hiểu quả với một số lượng khổng lồ thông tin cần phải được tổ chức như thế nào?
+ GV: Lấy ví dụ, HS thấy tầm quan trọng của việc tổ chức thông tin.
+ GV: Giải thích cho HS về thuật ngữ tệp tin trong máy tính.
+ GV: Lấy ví dụ để học sinh rút ra khái niệm tệp tin.
+ GV: Từ những ví dụ trên em hãy rút ra khái niệm tệp tin là gì?
+ GV; Tệp tin có dung lượng lưu trữ như thế nào?
+ GV: Có các loại thông tin nào?
+ GV: Với mỗi loại thông tin đó ta sẽ có loại tập tin tương ứng, vậy có thể có những loại tệp tin nào?
+ GV: Giới thiệu về tên tệp tin, lấy ví dụ yêu cầu HS xác định các thành phần trong tên tệp tin đó.
+ GV: Cho HS quan sát hình có các tên tệp tin, phân biệt về tên tệp, loại tệp, kích thước, kiểu tệp.
+ HS: Đọc và tìm hiểu nội dung. 
+ HS: Chức năng chính của máy tính là xử lí thông tin.
+ HS: Máy tính cần phải truy cập tới thông tin.
+ HS: Cần được tổ chức một cách hợp lý. Để giải quyết vấn đề này, hệ điều hành tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây.
+ HS: Lắng nghe, quan sát và nhận xét.
+ HS: Tập trung lắng nghe nắm bắt bài học.
+ HS: Lắng nghe và tìm hiểu khái niệm tệp tin.
+ HS: Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
+ HS: Tệp tin có thể rất nhỏ, hoặc có thể rất lớn.
+ HS: Văn bản, hình ảnh, âm thanh.
+ HS: Tệp văn bản, tệp hình ảnh, tệp âm thanh.
+ HS: Xác định các thành phần trong tên tệp tin gồm phần tên và phần mở rộng.
+ HS: Quan sát, chú ý lắng nghe à ghi nhớ kiến thức.
2. Tệp tin. (File)
- Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
- Các tệp tin phân biệt với nhau bởi tên tệp tin. Tên tệp tin gồm 2 phần là phần tên và phần mở rộng ngăn cách nhau bởi dấu chấm (.). 
 VD: hocsinh.doc.
Hoạt động 2: (15’) Tìm hiểu thư mục.
+ GV: Lấy ví dụ về thư viện trường THCS Đạ Long ở đầu bài làm dẫn chứng cho HS tìm hiểu.
+ GV: Tương tự như cách sắp xếp sách trong thư viện, hệ điều hành tổ chức các tệp tin trên đĩa thành các thư mục.
+ GV: Cho HS quan sát một số thư mục trong máy tính.
+ GV: Cho HS quan sát hình cấu trúc thư mục mẹ – con theo nhiều mức.
+ GV: Thư mục ngoài cùng gọi là thư mục gì?
+ GV: Tên các tệp tin trong thư mục phải được đặt như thế nào?
+ GV: Giải thích cho HS các nội dung cần lưu ý về thư mục.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Thực hiện trả lời nội dung theo hướng dẫn của GV.
+ HS: Từ đó rút ra được cách tổ chức thư mục trong máy tính.
+ HS: Quan sát các thu mục để nhận biết.
+ HS: Tập trung quan sát à ghi nhớ bài học.
+ HS: Thư mục ngoài cùng được gọi là thư mục gốc.
+ HS: Tên các tệp tin trong thư mục phải khác nhau.
+ HS: Chú ý lắng nghe, tìm hiểu thông tin trong SGK.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.
3. Thư mục. 
- Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục.
4. Củng cố: (3’)
- Phân biệt cho các em giữa tệp tin và thư mục.
5. Dặn dò: (1’)
- Về nhà học thuộc bài. Xem trước nội dung phần tiếp theo của bài.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 11 tiet 21_12173824.doc