Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông

1.MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

- HS biết:

 + Hoạt động 1: Học sinh biết đăng nhập phiên bản làm việc Log on.

 + Hoạt động 2: Học sinh biết các thành phần trên bảng chọn Star.

- HS hiểu:

 + Hoạt động 1: Học sinh hiểu thao tác đăng nhập phiên bản làm việc Log on

 + Hoạt động 2: Học sinh hiểu cách thực hiện các thao tác trên trên bảng chon Star. .

1.2 Kỷ năng

 - Học sinh thực hiện được: Các thao tác vào ra hệ thống và các thao tác với nút Start và bảng chọn Start.

 - Học sinh thực hiện thành thạo được: Các thao tác vào ra hệ thống và các thao tác với nút Start và bảng chọn Start.

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1322Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14– Tiết : 27
Ngày dạy: 19 /11/2014
Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWWS
1.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
	+ Hoạt động 1: Học sinh biết đăng nhập phiên bản làm việc Log on.
	+ Hoạt động 2: Học sinh biết các thành phần trên bảng chọn Star.
- HS hiểu:	
	 + Hoạt động 1: Học sinh hiểu thao tác đăng nhập phiên bản làm việc Log on 
	+ Hoạt động 2: Học sinh hiểu cách thực hiện các thao tác trên trên bảng chon Star. .
1.2 Kỷ năng
	- Học sinh thực hiện được: Các thao tác vào ra hệ thống và các thao tác với nút Start và bảng chọn Start.
	- Học sinh thực hiện thành thạo được: Các thao tác vào ra hệ thống và các thao tác với nút Start và bảng chọn Start.
1.3 Thái độ
- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Đăng nhập phiên bản làm việc Log On
- Làm quen với bảng chọn Start
3. CHUẨN BỊ
3.1 Giáo viên: Kế hoạch bài học, SGK, máy tính, máy chiếu.
3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)
Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng
- Lồng trong bài học 
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của giáo viên & HS
Nội dung
Hoạt động1: Đăng nhập phiên bản làm việc Log On (20 p)
Sắp xếp học sinh ngồi vào máy tính để thực hành
3HS/Máy
HS khởi động máy theo hướng dẫn của giáo viên
GV hướng dẫn học sinh thực hành
HS thực hành theo hướng dẫn của Giáo viên
HS thực hành song trả lời câu hỏi của giáo viên:
Khi đăng nhập thành công các em thấy xuất hiện những gì?
1. Đăng nhập phiên bản làm việc Log On
- Để đảm bảo tính riêng tư khi làm việc trên máy tính, Windows XP cho phép mỗi người đăng ký một tên riêng và sẽ có một phiên bản làm việc riêng.
- Để đăng ký được tên riêng các em làm theo đường dẫn dưới đây để thấy được.
Start/ Setting/ Control Panel/User Accounts/ Create New Accounts =>Gõ tên định đăng ký rồi Next chọn Creatr Accounts Như vậy đã hoàn thành việc đăng ký tên riêng
- Thực hiện theo các bước sau để đăng nhập :
Bước 1: Chọn tên đăng nhập đã đăng ký
Bước 2: Nhập mặt khẩu
Bước 3: nhấn Enter
Khai báo mật khẩu
Tên đăng nhập
- Sau khi đăng nhập thành công màn hình chính của windows sẽ xuất hiện
2
Hoạt động 2: Làm quen với bảng chọn Start (20 p)
GV Hướng dẫn hs làm quen với bản chọn Start
HS thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên
Để cần chọn bất cứ mục nào trong bảng chọn Start, ta chỉ cần nháy chuột vào mục đó
HS quan sát các khu vực chọn của bảng chọn Start và nhận biết các khu vực đó
2. Làm quen với bảng chọn Start
- Nháy chuột vào nút Start sẽ xuất hiện bảng chọn Start có dạng như sau:
4
3
1
Trong đó:
+ Khu vực 1 cho phép mở các thư mục chứa dữ liệu chính của người sử dụng như My Document, My Computer.....
+ Khu vực 2 All Program chứa các chương trình đã cài đặt trong máy tính
+ Khu vực 3 Các phần mềm mà người sử dụng hay dùng nhất trong thời gian gần đây
+ Khu vực 4 chứa các lệnh vào ra hệ thống
Tổng kết
- Nhắc lại các nội dung chính đã học.
- Nhận xét kết quả của tiết thực hành.
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
Ôn lại các nội dung đã học.
Thực hành lại thao tác đăng ký tên riêng trên máy tính.
Hs thực hành các thao tác trên bảng chon Star
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Đọc trước phần: Biểu tượng, của sổ, kết thúc phiên làm viêc và ra khỏi hệ thống ở SGK trang 53, 54.
5.PHỤ LỤC
- Sgk tin học quyển 1.
---------------------------------------------------------
Tuần 14– Tiết : 28
Ngày dạy: 19 /11/2014
Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWWS (tt)
0
1.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
	 + Hoạt động 1: Học sinh biết biểu tượng trên màn hình nền của chương trình Windows .
 + Hoạt động 2: Học sinh biết các thành phần chính trên cửa sổ của chương trình Windows.
	 + Hoạt động 3: Học sinh biết kết thúc phiên làm việc của chương trình Windows.
	+ Hoạt động 4: Học sinh biết ra khỏi hệ thống máy tính.
- HS hiểu:	
	 + Hoạt động 1: Học sinh hiểu các thao tác trên các biểu tượng trên màn hình nền của chương trình Windows
	+ Hoạt động 2: Học sinh hiểu cách thực hiện các thao tác trên các thành phần chính trên cửa sổ của chương trình Windows.
 + Hoạt động 3: Học sinh hiểu cách thao tác kết thúc phiên làm việc của chương trình Windows.
	+ Hoạt động 4: Học sinh hiểu cách thao tác thoát ra khỏi hệ thống máy tính.
1.2 Kỷ năng
	- Học sinh thực hiện được: Các thao tác trên các biểu tượng, cửa sổ của chương trình Windows và biết cách thoát, ra khỏi hệ thống sau khi đã kết thúc giờ làm việc.
	- Học sinh thực hiện thành thạo được: Các thao tác trên các biểu tượng, cửa sổ của chương trình Windows và biết cách thoát, ra khỏi hệ thống sau khi đã kết thúc giờ làm việc.
1.3 Thái độ
- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Biểu tượng
- Cửa sổ
- Kết thúc phiên làm việc
- Ra khỏi hệ thống
3. CHUẨN BỊ
3.1 Giáo viên: Kế hoạch bài học, SGK, máy tính, máy chiếu.
3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)
Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng
- Lồng trong bài học.
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của GV & HS
Nội dung
Hoạt động 1: Biểu tượng (12 p)
GV hướng dẫn hs thực hiện một số thao tác với biểu tượng
Chọn nháy chuột vào biểu tượng
Kích hoạt: Nháy đúp chuột vào biểu tượng
Di chuyển ...
3. Biểu tượng
- Các biểu tượng chính trên màn hình nền gồm:
Chứa biểu tượng các ổ đĩa 
Chứa các tài liệu của người dùng
Chứa các tệp tin và thư mục đã bị xoá
- Thực hiện mốt số thao tác với các biểu tượng:
+ Chọn: Nháy chuột vào biểu tượng
+ Kích hoạt: Nháy đúp chuột vào biểu tượng
+ Di chuyển: Kéo thả để di chuyển biểu tượng
Hoạt động 2: Cửa sổ (10 p)
Cho hs mở 1 cửa sổ bất kỳ
Hướng dẫn hs nhận biết các thành phần chính trong cửa sổ
4. Cửa sổ
- Kích hoạt bất kỳ biểu tượng nào trên màn hình nền
- Nhận biết các thành phần chính trên cửa sổ
- Thực hiện các thao tác trong của sổ
Hoạt động 3: Kết thúc phiên làm việc(10 p)
Sau khi làm việc song ta có thể kết thúc phiên làm việc của mình
GV hướng dẫn hs các thao tác kết thúc phiên làm việc của mình
HS thực hiện theo từng bước
5. Kết thúc phiên làm việc
- Kết thúc bằng Log Off
+ Nháy vào Start chọn Log Off 1 bảng chọn xuất hiện (hv dưới đây) chọn Log Off
Hoạt động 4: Ra khỏi hệ thông (10p)
GV hướng dẫn học sinh cách tắt máy
Turn Off: Tắt máy tính
Restart: khởi động lại máy tính
Cancel: đóng cửa sổ lại
Stand by: Máy tính ở chế độ chờ
6. Ra khỏi hệ thống
Theo các bước sau:
Vào Start chọn Turn Off 1 bảng chọn xuất hiện (HV) Chọn Turn Off
4.4 Tổng kết
Nhắc lại các nội dung chính đã học.
Hs thu gọn ghế và máy tính
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
- Xem lại nội dung đã học.
-Thực hành các thao tác trên các biểu tượng, của sổ, kết thúc phiên làm việc và thoát ra khỏi hệ thống. 
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Đọc trước bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục.
5.PHỤ LỤC
- Sgk tin học quyển 1.
 	Tân Đông, ngày .. tháng . năm 2014
	 Duyệt của TTCM
	 Lê Văn Giảng

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 2 - Làm quen với Windows - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông.doc