Giáo án Tin học 6 - Tiết 26 - Bài thực hành 2: Làm quen với windows

BÀI THỰC HÀNH 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWS

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Bước đầu làm quen sử dụng bảng chọn Start.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng chuột.

- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.

- Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn trong môi trường Windows.

3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:.

6A2:.

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

* Hoạt động khởi động: Chúng ta tiếp tục củng cố các thao tác ta vào bài thực hành.

 

doc 2 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 299Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Tiết 26 - Bài thực hành 2: Làm quen với windows", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 13
Tiết: 26
Ngày soạn: 16/11/2017
Ngày dạy: 18/11/2017
BÀI THỰC HÀNH 2: LÀM QUEN VỚI WINDOWS
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Bước đầu làm quen sử dụng bảng chọn Start.
2. Kĩ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng chuột.
- Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống.
- Thực hiện các thao tác cơ bản với cửa sổ, biểu tượng, thanh bảng chọn trong môi trường Windows.
3. Thái độ: Học tập tích cực, có ý thức tự giác, vượt qua khó khăn, nghiêm túc. 
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.
2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ổn định lớp: (1’)
6A1:................................................................................................................
6A2:................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ:
Lồng ghép trong nội dung bài học.
3. Bài mới:
* Hoạt động khởi động: Chúng ta tiếp tục củng cố các thao tác ta vào bài thực hành.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: (15’) Làm quen với cửa sổ chương trình.
+ GV: Yêu cầu HS tìm hiểu các thành phần chính của cửa sổ làm việc thông qua My Computer hoặc My Documents.
+ GV: Yêu cầu HS khởi động My Computer hoặc My Documents.
+ GV: Yêu cầu HS chỉ ra các thành phần chính của cửa sổ.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát bổ xung ý kiến.
+ GV: Cho HS tìm hiểu các nút thu nhỏ, phóng to hoặc đóng cửa sổ làm việc tương ứng.
+ GV: Hướng dẫn HS di chuyển cửa sổ bằng cách đưa con trỏ lên thanh tiêu đề của cửa sổ và kéo thả đến vị trí mong muốn.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ HS: Ôn lại các thành phần chính của cửa sổ như thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ, thanh cuốn, các nút điều khiển
+ HS: Thực hiện khởi động theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện chỉ ra nội dung theo yêu cầu.
+ HS: Các bạn khác quan sát nhận xét và bổ xung ý kiến.
+ HS: Quan sát nhận biết các nút trên thanh tiêu đề để thực hiện.
+ HS: Quan sát các thao tác của GV và thực hiện theo từng cá nhân dưới máy của mình.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
d) Làm quen với cửa sổ chương trình.
Hoạt động 2: (15’) Đưa biểu tưởng chương trình ra màn hình nền, màn hình Start và thanh công việc.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện đưa biểu tượng chương trình ra màn hình nền.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện để đưa biểu tượng chương trình ra màn hình nền.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác lên bảng thực hiện thao tác đưa biểu tượng chương trình ra màn hình nền.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu HS tự thực hiện theo cá nhân.
+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai cho các em.
+ GV: Yêu cầu một HS thực hiện còn thiếu sót thực hiện thao tác.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung trên.
+ HS: Quan sát các thao tác thực hiện của GV ghi nhớ các bước.
+ HS: Các bước thực hiện:
- Nháy chuột phải lên biểu tượng của chương trình.
- Nháy nút lệnh trong khung,  .
+ HS: Một số em lên bảng thực hiện các thao tác theo yêu cầu của GV đưa ra.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.
+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
e) Đưa biểu tưởng chương trình ra màn hình nền, màn hình Start và thanh công việc.
Hoạt động 3: (10’) Tìm hiểu kết thúc phiên làm việc.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện ra khỏi hệ thống.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày lại các bước thực hiện để kết thúc phiên làm việc.
+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát nhận xét các bước thực hiện.
+ GV: Cho HS thực hiện các thao tác, GV quan sát sửa sai cho các em.
+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.
+ GV: Yêu cầu một HS thực hiện còn thiếu sót thực hiện thao tác.
+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.
+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung trên.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Quan sát các thao tác của GV thực hiện và ghi nhớ.
+ HS: Các bước thực hiện:
- Sign out, Log off.
- Sleep.
- Shut down.
- Restart.
+ HS: Thực hiện các thao tác theo yêu cầu dưới sự hướng dẫn.
+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.
+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.
+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.
+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.
+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.
g) Kết thúc phiên làm việc.
- Sign out, Log off.
- Sleep.
- Shut down.
- Restart.
4. Củng cố: (3’)
- Củng cố các thao tác kết thúc phiên làm việc.
5. Dặn dò: (1’)
- Ôn lại các thao tác thực hiện. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 13 tiet 26_12193407.doc