Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Nguyễn Thị Hải Bích - Trường THCS Cộng Hòa

I/ Mục tiêu:

- Biết được một số khả năng trình bày trang văn bản của Word.

- Biết cách chọn hướng trang và đặt lề trang.

II/ Chuẩn bị của GV - HS:

- GV: Máy tính, máy chiếu.

- HS: SGK, vở ghi.

III/ Tiến trình dạy - học:

1, Ổn định tổ chức: (1)

2, Kiểm tra: (5)

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1164Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in - Nguyễn Thị Hải Bích - Trường THCS Cộng Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án giảng dạy môn tin học 6
Ngày soạn:16/3/2010
Ngày dạy: 23/3/2010
GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Liên
Giáo sinh soạn: Nguyễn Thị Hải Bích
Tiết 53:
 Bài 18: Trình bày trang văn bản và in
I/ Mục tiêu:
Biết được một số khả năng trình bày trang văn bản của Word.
Biết cách chọn hướng trang và đặt lề trang.
II/ Chuẩn bị của GV - HS:
GV: Máy tính, máy chiếu.
HS: SGK, vở ghi.
III/ Tiến trình dạy - học:
1, ổn định tổ chức: (1’)
2, Kiểm tra: (5’)
- GV: Nêu yêu cầu kiểm tra:
	 Nêu cách định dạng kí tự bằng cách sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ?
	Gọi HS lên bảng trả lời.
- GV: nhận xét, đánh giá.
- HS trả lời:
Để định dạng kí tự bằng các nút lệnh ta thực hiện như sau:
	+ Bôi đen phần kí tự cần định dạng.
	+ Lựa chọn các nút lệnh định dạng trên thanh công cụ định dạng.
- HS lớp nhận xét.
3, Bài học mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (3’)
Khi chúng ta đã soạn thảo xong văn bản ta đã biết cách lưu văn bản, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể in được văn bản ra và xem văn bản đó khi in ra có theo đúng ý của mình hay không. Để làm được như vậy ta cần nghiên cứu bài học hôm nay. Bài 18: Trình bày trang văn bản và in.
Bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về các khả năng trình bày trang văn bản trong Word và cách đặt hướng giấy cho trang in.
Hoạt động 2: Tìm hiểu trình bày trang văn bản (10’)
Hoạt động của GV
Nội dung ghi bảng
Hoạt động của HS
- GV: Chiếu lên màn hình hai mẫu văn bản theo hướng giấy đứng và theo hướng giấy nắm ngang. Cho HS nhận xét vè cách in? 
- GV: Hướng dẫn và giải thích thêm cho HS.
- GV: Chiếu lên màn hình phần văn bản có minh hoạ và chỉ rõ các lề yêu cầu HS quan sát và kết hợp với SGK trả lời câu hỏi:
	+ Lề trang văn bản gồm những lề nào?
	+ Nếu văn bản có nhiều trang thì ta có cần phảI trình bày trang nhiều lần không?
- GV: chiếu lại 2 mẫu văn bản để HS nhận biết các lề của trang văn bản.
1.Trình bày trang văn bản
- Chọn hướng trang: trang đứng hay trang nằm ngang.
- Đặt lề trang: Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải.
* Lưu ý:
	- Phân biệt lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lè trang và có thể thò ra ngoài lề trang.
	- Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác dụng đến mọi trang của văn bản.
- HS quan sát và trả lời 2 văn bản đó được in đứng và in ngang.
- HS chú ý theo dõi.
- HS quan sát hình minh hoạ kết hợp với SGK để trả lời câu hỏi:
 	+ Lề trang văn bản bao gồm: Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải.
	+ Nếu văn bản có nhiều trang ta chỉ cần trình bày trang văn bản một lần thì lệnh trình bày đó có tác động đến mọi trang văn bản còn lại.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách đặt lề trang và hướng trang. (20’)
- GV: Chiếu lên màn hình cho HS quan sát hình ảnh chụp của hộp thoại Page Setup. Yêu cầu HS quan sát và kết hợp với nghiên cứu SGK và cho biết thao tác thực hiện để mở hộp thoại Page Setup?
- ? Em hãy kể tên các lựa chọn trong hộp thoại Page Setup tương ứng với việc đặt các lề trang?
- ? Vậy làm thế nào để có thể tăng hoặc giảm các lề trang văn bản?
- ? làm thế nào để phân biệt được cách chọn hướng giấy đứng hay hướng giấy nằm ngang?
? Vậy sau khi thiết đặt các lề trang và hướng giấy xong ta có những lựa chọn nào?
- GV: Nhận xét và nhắc lại liến thức.
2, Chọn hướng trang và đặt lề trang:
* B1: Mở bảng chọn File/ Page Setup xuất hiện hộp thoại Page Setup.
* B2:Chọn trang Margins và thực hiện các lựa chọn :
Chọn hướng giấy, đặt lề trang.
a,Chọn hướng giấy:
Chọn trong thẻ Orientation
-Chọn Portrait để định dạng trang giấy theo hướng đứng.
-Chọn Landscape để định dạng trang giấy theo hướng nằm ngang.
b. Chọn lề trang:
Chọn trong thẻ Margins
-Chọn “Top” để đặt lề trên.
-Chọn “Bottom” để đặt lề dới.
-Chọn “Left” để đặt lề trái.
-Chọn “Right” để đặt lề phải.
Nháy chuột vào mũi tên lên (tăng) hay mũi tên xuống (giảm) để thay đổi lề của trang.
* B3: Nhấn OK nếu chấp nhận hoặc nhấn Cancel để huỷ bỏ.
- HS: quan sát và trả lời:
	+ Mở bảng chọn File/ Page Setup xuất hiện hộp thoại Page Setup. 
- HS quan sát hình và kết hợp với SGK trả lời:
	+ Lề trái: Left
	+ Lề phải: Right.
	+ Lề trên: Top
	+ Lề dưới: Bottom
- HS: Ta nháy vào các nút mũi tên ở bên phải của các lựa chọn đó để tăng hoặc giảm các lề của trang văn bản.
- HS: Ta dựa vào biểu tượng của hướng giấy để lựa chọn và phân biệt hướng giấy đứng hay hướng giấy nằm ngang.
- HS: Sau khi đặt hướng giấy và các lề trang xong thì ta có thể lựa chọn:
	+ Chọn OK nếu chấp nhận.
	+ Chọn Cancel nếu muốn huỷ bỏ các thao tác vừa thiết lập.
- HS theo dõi và ghi bài.
Hoạt động 4: Tổng kết: (5’)
- GV: Hệ thống lại kiến thức của bài học và thực hành lại các thao tác định dạng vừa học cho HS theo dõi sau đó gọi HS lên thực hiện và hướng dẫn cho HS thực hành. 
- HS thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (1’)
Học bài cũ và trả lời các câu hỏi cuối bài.
Đọc trước những nội dung của bài học tới.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 18. Trình bày trang văn bản và in - Nguyễn Thị Hải Bích - Trường THCS Cộng Hòa.doc