Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính

I/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính.

2. Kỹ năng

- Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ.

- Biết thực hiện căn lề ô tính.

3. Thái độ

- Nghiêm túc, yêu thích môn học.

II/ PHƯƠNG PHÁP

- Đặt vấn đề, quan sát trực quan, thao tác mẫu trên máy.

III/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: - Giáo án, máy chiếu .

2. Học sinh: - Xem trước bài, SGK.

IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức: (1 phút)

- Kiểm tra sĩ số:

- Ổn trật tự, tạo không khi thoải mái để bắt đầu tiết học.

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :26/12/2014
Ngày dạy :
Tiết 37 ;Bài 6 ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (t1)
I/ MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính.
2. Kỹ năng
- Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ.
- Biết thực hiện căn lề ô tính.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, yêu thích môn học.
II/ PHƯƠNG PHÁP
- Đặt vấn đề, quan sát trực quan, thao tác mẫu trên máy.
III/ CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Giáo án, máy chiếu .
2. Học sinh: - Xem trước bài, SGK.
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số:
- Ổn trật tự, tạo không khi thoải mái để bắt đầu tiết học.
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới
Đặt vấn đề: (3 phút)
Để bảng tính được đẹp hơn, phù hợp hơn chúng ta phải thực hiện các thao tác điều chỉnh về kiểu chữ, cỡ chữ, phông chữ, màu chữ... Các thao tác đó được gọi là định dạng trang tính.
Hoạt động của giáo viên
Nội dunh bài học
Hoạt động 1: Định dạng phông chữ, kiểu chữ và cỡ chữ. (15 phút)
GV: Giới thiệu các nút lệnh trên thanh công cụ được dùng để định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.
HS: Quan sát máy chiếu, ghi bài.
GV: Yêu cầu HS trình bày các bước để thay đổi phông chữ.
HS: Trình bày.
GV: Thực hiện mẫu các thao tác thay đổi phông chữ trên máy.
HS: Quan sát ở máy chiếu.
GV: Yêu cầu HS trình bày các bước để thay đổi cỡ chữ và kiểu chữ.
HS: Trình bày.
GV: Nhận xét, bổ sung và thực hiện mẫu.
GV: Yêu cầu 1 đến 3 HS lên thực hiện trực tiếp các thao tác định dạng.
HS: Lên thực hiện trên máy tính, HS ở lớp quan sát và nhận xét thao tác thực hiện của bạn.
1. Định dạng phông chữ, kiểu chữ và cỡ chữ.
 a) Thay đổi phông chữ:
- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.
- Nháy mũi tên ở ô Font Name trên thanh công cụ.
- Chọn phông chữ thích hợp.
b) Thay đổi cỡ chữ:
- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.
- Nháy mũi tên ở ô Font Size trên thanh công cụ.
- Chọn cỡ chữ thích hợp.
c) Thay đổi kiểu chữ:
- Chọn kiểu chữ cần định dạng:
+ Chữ đậm: Bold 
+ Chữ nghiêng: Italic 
+ Chữ gạch chân: Underline 
Hoạt động 2: Chọn màu phông (10 phút)
GV: Yêu cầu HS cho biết ở chế độ ngầm định các phông chữ có màu gì?
HS: Trả lời.
GV: Ở chế độ ngầm định văn bản và số được hiển thị trên màn hình với màu đen.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu sgk và trình bày các thao tác chọn màu cho phông chữ.
HS: Trình bày.
GV: Nhận xét và làm mẫu.
HS: Quan sát trên máy chiếu.
GV: Gọi một số HS lên thực hiện lại trên máy tính.
HS: Thực hiện.
GV: Nhận xét và tuyên dương HS làm tốt
2. Chọn màu phông
- Chọn màu phông ta thực hiện như sau:
 + Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.
 + Nháy vào nút Font color ở trên thanh công cụ
 + Nháy chọn màu.
Hoạt động 3: Căn lề trong ô tính (13 phút)
GV: Gọi HS đọc phần căn lề ô tính và yêu cầu hs trình bày các thao tác để căn lề trong ô tính.
HS: Trình bày.
GV: Thực hiện các thao tác căn lề trên máy.
HS: Quan sát trên máy chiếu.
GV: Thực hiện thao tác gộp các ô trên bảng tính.
HS: Quan sát trên máy chiếu.
3. Căn lề trong ô tính
- Muốn căn lề trong ô tính ta thực hiện như sau:
+ Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.
+ Nháy vào nút Align Left để căn thẳng mép trái ô.
+ Nháy vào nút Align Right để căn thẳng mép phải ô.
+ Nháy vào nút Center để căn thẳng giữa ô tính.
- Muốn gộp các ô lại ta làm như sau:
+ Chọn các ô cần gộp.
+ Nháy vào nút Merge Cells trên thanh công cụ.
4. Củng cố: (2 phút)
- Yêu cầu học sinh nhắc lại các nội dung trọng tâm của bài học.
- Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện lại tất cả các thao tác đã học.
5. Nhận xét, dặn dò (1 phút)
- Học bài, làm bài tập 1, 2, 3 ở SGK (trang 56). Xem trước các phần còn lại.
- GV yêu cầu HS về nhà thực hành lại các thao tác đã học.
Ngày Soạn: 26/12/2014
Ngày Dạy: 
Tiết 38:Bài 6 ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (t2)
I/ MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính.
2. Kỹ năng
- Biết tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.
- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, yêu thích môn học.
II/ PHƯƠNG PHÁP
- Đặt vấn đề, thuyết trình, thao tác mẫu trên máy.
III/ CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên - Giáo án, máy chiếu nếu có.
2. Học sinh: Học bài, SGK, làm bài tập.
IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức: (1 phút)
- Kiểm tra sĩ số:
- Ổn trật tự, tạo không khi thoải mái để bắt đầu tiết học.
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	? Nêu các bước thay đổi kiểu chữ, phông chữ, cỡ chữ.
	? nêu các bước căn lề trong ô tính và chọn màu chữ.
3. Bài mới 
Đặt vấn đề: (2 phút)
Để định dạng trang tính ngoài các thao tác điều chỉnh về kiểu chữ, cỡ chữ, phông chữ, màu chữ... Chúng ta còn có thể thực hiện các điều chỉnh nào khác? Tiết học hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ hơn vê vấn đề này.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Tăng, giảm số thập phân (12 phút)
GV: Giới thiệu một số trường hợp sử dụng chữ số thập phân. Lấy ví dụ về tăng hoặc giảm số thập phân.
GV: Thực hiện mẫu các thao tác tăng hoặc giảm số thập phân.
HS: Quan sát trên máy chiếu.
GV: Yêu cầu 1 số HS thực hiện lại trên máy tính.
HS: Thực hiện.
GV: Nhận xét HS thao tác
4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số
+ Chọn ô (hoặc các ô) cần giảm (tăng) chữ số thập phân.
+ Nháy vào nút để giảm bớt một chữ số thập phân 
 + Nháy vào nút để tăng thêm một chữ số thập phân.
Hoạt động 2: Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô. (20 phút)
GV: Yêu cầu HS cho biết mục đích của việc tô màu nền.
HS: Trả lời.
GV: Nhận xét, bổ sung.
GV: Thực hiện tô mầu trên máy tính
HS: Quan sát trên máy chiếu.
GV: Yêu cầu HS trình bày các bước thực hiện kẻ đường biên của các ô tính.
HS: Thực hiện.
GV: Nhận xét, bổ sung và làm mẫu.
GV: Yêu cầu HS thực hiện lại các thao tác trên máy tính.
GV: Nhận xét và tuyên dương HS thực hiện thao tác đúng.
5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính
a. Tô màu nền
 + Chọn ô (hoặc các ô) cần tô màu nền.
 + Nháy vào nút Background Colors trên thanh công cụ để chọn màu nền.
 + Nháy chọn màu nền.
b. Kẻ đường biên
 + Chọn các ô cần kẻ đường biên.
 + Nháy vào nút Border trêm thanh công cụ để chọn kiểu vẽ đường biên.
 + Nháy chọn kiểu kẻ đường biên.
4. Củng cố (3 phút)
- Yêu cầu học sinh nhắc lại các nội dung trọng tâm của bài học.
- Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện lại tất cả các thao tác đã học.
5. Nhận xét, dặn dò (2 phút)
- Học bài, làm bài tập ở SGK (trang 56). 
- GV yêu cầu HS về nhà thực hành lại các thao tác đã học.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 6. Định dạng trang tính (2).doc