Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

 1.1. Kiến thức:

 - HS biết:

 + Biết kiểm tra trang tính trước khi in, thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in

 + Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in.

 - HS hiểu:

 Học sinh hiểu được rằng để có một tính như ý muốn thì phải biết cách trình bày.

 1.2. Kĩ năng:

 - Thao tác đươc các lệnh ngắt trang, thiết đặt lề và hướng giấy in.

 - Rèn luyện kĩ năng in trang tính.

 1.3. Thái độ:

 - Hình thành tính thẩm mỹ cho học sinh về cách trình bày.

 -.Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập

2. TRỌNG TÂM

- Kiểm tra trang tính trước khi in.

- Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.

- Định dạng và trình bày trang tính.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1204Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 7 – tiết: 43,44
Tuần dạy: 23
IN DANH SÁCH LỚP EM
1. MỤC TIÊU
	1.1. Kiến thức:
	- HS biết:
	+ Biết kiểm tra trang tính trước khi in, thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in
	+ Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in.
	- HS hiểu:
	Học sinh hiểu được rằng để có một tính như ý muốn thì phải biết cách trình bày.
 1.2. Kĩ năng:
	- Thao tác đươc các lệnh ngắt trang, thiết đặt lề và hướng giấy in.
	- Rèn luyện kĩ năng in trang tính.
	1.3. Thái độ:
	- Hình thành tính thẩm mỹ cho học sinh về cách trình bày.
	-.Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập
2. TRỌNG TÂM
- Kiểm tra trang tính trước khi in.
- Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.
- Định dạng và trình bày trang tính.
3. CHUẨN BỊ
	3.1. Giáo viên: Nội dung bài thực hành, phòng máy
	3.2. Học sinh: thực hành
4. TIẾN TRÌNH
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 7a1: 	
Lớp 7a2: 	
Lớp 7a3: 	
4.2. Kiểm tra miệng: 
? Muốn thiết lập lề in hay hướng in ta sử dụng hộp thoại nào?
Đa: Hộp thoại Page setup
	4.3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
- Mở tệp bảng tính Bang diem lop em (đã lưu trong bài 6)
? hãy nêu thao tác mở tệp.
Hoạt động 1: Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trước khi in:
- Chia nhóm và thực hiện thao tác xem nội dung trang tính. 
? Tìm hiểu các nút lệnh trên TCC:
- Tổng hợp kết quả của nhóm và điều chỉnh, thống nhất để có kết quả chung.
- Nhận xét, tuyên dương nhóm có kết quả đúng và nhanh.
+ Thực hiện thao tác mở bảng tính theo yêu cầu của giáo viên.
Thực hành theo nhóm
Nghe và rút kinh nghiệm
Hoạt động 2 Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang:
- Tiếp tục sử dụng bảng tính Bang diem lop em
? Thực hiện thao tác đặt lề trang in
a) ? Thao tác đặt lề Top, Bottom, Left, Right:
(2; 1.5; 1.5; 2)
Hướng dẫn điều chỉnh giá trị trong mỗi lề, căn chỉnh lề: giữa theo chiều ngang, giữa theo chiều đứng.
b) ? Thực hiện thao tác chọn hướng giấy, co giãn tỷ lệ hiển thị nội dung cho phù hợp.
Hướng dẫn thực hiện chọn hướng dọc, ngang, điều chỉnh nội dung trong trang giấy.
c) Sao chép số hàng thêm vào bảng tính
Thực hiện ngắt trang sao cho các cột in trên một trang.
? Thực hiện thao tác lưu nội dung vào máy theo: C:\Tin THCS\ tên-lớp-bài TH7
+ Thực hiện thao tác trên bảng tính
Thực hiện thao tác đặt lề: 
 File / Page setup
Hoặc sử dụng nút lệnh 
Thực hiện: File / Page setup / Margin->
+ Thực hiện thao tác chỉnh lề
+ Thực hiện: File \ Page setup \ Page->
+ Quan sát và thực hiện chọn hướng và điều chỉnh nội dung.
Thực hiện theo hướng dẫn
+ Thực hiện ngắt trang
- Thực hiện thao tác lưu nội dung
Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trước khi in:
Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang:
- Mở tệp bảng tính So theo doi the luc(đã lưu trong bài 5)
 Thực hiện thao tác mở
Tiết 43 hoạt động 3 -Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính:
- Chia nhóm và thực hiện thao tác định dạng trang tính.
Thực hành theo nhóm
a) Thực hiện các định dạng: phông chữ, gộp ô, định dạng đường viền ô tính
Thực hiện thao tác định dạng
? Thao tác thực hiện
- Tìm hiểu tác dụng của các nút trên TCC
Quan sát
? Tìm hiểu tiêu đề; kiểu dữ liệu trong các cột
Thực hiện định dạng tiêu đề (hàng 3): căn giữa, nét chữ đậm và to hơn
? Thực hiện thao tác tô màu nền
b) ? Thực hiện xem trước khi in; điều chỉnh ngắt trang, căn lề và chọn hướng giấy
- Thực hiện theo yêu cầu trong sgk
? Thực hiện thao tác lưu nội dung vào máy theo: C:\Tin THCS\ tên-lớp-bài TH7
- thực hiện thao tác lưu nội dung
- Quan sát quá trình thực hiện các thao tác của học sinh xem có nhanh và chính xác không?
- Sửa lỗi cho học sinh hay mắc phải.
- Uốn nắn kịp thời những học sinh yếu
* Nhận xét và đánh giá
- Nêu gương 1 số bài làm tốt và giải đáp 1 số thắc mắc của học sinh.
- Nhận xét, đánh giá tiết học và rút kinh nghiệm.
- Thông báo về nhà chuẩn bị bài học 8 và hoàn thành các bài tập bài 7
Nghe và rút kinh nghiệm
- Uốn nắn kịp thời những học sinh yếu
* Nhận xét và đánh giá
- Nêu gương 1 số bài làm tốt và giải đáp 1 số thắc mắc của học sinh.
- Nhận xét, đánh giá tiết học và rút kinh nghiệm.
- Thông báo về nhà chuẩn bị bài học 8 và hoàn thành các bài tập bài 7
- Nhắc học sinh tắt máy đúng quy định, sắp xếp bàn ghế
- Quét dọn phòng máy
Chuẩn bị bài tập tiếp theo
Thực hiện theo hướng dẫn
Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính:
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố :
	- Câu 1: Phân biệt hai nút lệnh Print preview và Print.
	Đáp án câu 1 : 
+ Print preview : Xem trang tính trước khi in
+ Print : In trang tính.
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học :
	- Đối với bài học ở tiết học này :
	Về nhà các em có thể thực hành thêm nếu có điều kiện.
	- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :
	Nghiên cứu bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu. Trả lời các câu hỏi sau:
?Sắp xếp là gì? Lọc dữ liệu là gì?
?Các bước để sắp xếp, lọc dữ liệu?
5. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7 - In danh sách lớp em - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc