Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính

I. Chủ đề:

 Định dạng trang tính

II. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

* Kiến thức:

 - Biết được các bước thực hiện định dạng:

 + Phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ

 + Chọn màu phông

 + Căn lề trong ô tính.

* Kỹ năng:

 - Phát triển kỹ năng nhìn nhận về cái đẹp, về sự hài hòa giữa các màu sắc

 - Phát triển kỹ năng tạo nội dung văn bản cho trang tính

 - Rèn kỹ năng thao tác nhanh với trang tính, tính thẩm mỹ khi trang trí.

* Thái độ:

 - Có cái nhìn tích cực về cái đẹp, sự dung hòa giữa nội dung và hình thức.

 - Nghiêm túc, tích cực trong học tập. Phát huy tính tự học, tìm tòi sáng tạo

 - Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống

 - Hợp tác, chia sẻ tích cực trong hoạt động nhóm

 

docx 6 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1169Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài 6: Định dạng trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 36: BÀI 6
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
I. Chủ đề: 
 Định dạng trang tính
II. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
* Kiến thức:
 - Biết được các bước thực hiện định dạng:
 + Phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
 + Chọn màu phông
 + Căn lề trong ô tính.
* Kỹ năng:
 - Phát triển kỹ năng nhìn nhận về cái đẹp, về sự hài hòa giữa các màu sắc
 - Phát triển kỹ năng tạo nội dung văn bản cho trang tính
 - Rèn kỹ năng thao tác nhanh với trang tính, tính thẩm mỹ khi trang trí. 
* Thái độ: 
 - Có cái nhìn tích cực về cái đẹp, sự dung hòa giữa nội dung và hình thức.
 - Nghiêm túc, tích cực trong học tập. Phát huy tính tự học, tìm tòi sáng tạo 
 - Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống
 - Hợp tác, chia sẻ tích cực trong hoạt động nhóm
III. Bảng mô tả các yêu cầu cần đạt:
Nội dung
Loại câu hỏi/bài tập
Nhận biết 
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
Câu hỏi/bài tập định tính
- HS biết được các bước định dạng phông chữ. - HS biết được các bước định dạng cỡ chữ. 
- HS biết được các bước định dạng kiểu chữ.
- HS chỉ ra được việc sử dụng đồng thời nhiều nút để có các kiểu chữ kết hợp.
Bài tập định lượng
Bài tập thực hành
- HS định dạng được phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ cho trang tính
2. Chọn màu phông
Câu hỏi/bài tập định tính
- HS biết được lợi ích của việc chọn màu phông chữ.
- HS biết được các bước chọn màu phông chữ.
- HS chỉ ra được văn bản và số được hiển thị trên màn hình với màu đen.
Bài tập định lượng
Bài tập thực hành
- HS chọn màu phông chữ trên trang tính.
3. Căn lề trong ô tính
Câu hỏi/bài tập định tính
- HS biết được các nút lệnh căn lề trong ô tính.
- HS biết được các bước để căn lề trong ô tính
- HS biết lợi ích của việc gộp ô và căn giữa
- HS biết các bước gộp ô và căn giữa 
- HS chỉ ra được văn bản được căn thẳng lề trái, các số được căn thẳng lề phải trong các ô tính.
Bài tập định lượng
Bài tập thực hành
- HS căn lề trong ô tính.
IV. Năng lực có thể hướng tới:
 Qua dạy học chủ đề định dạng trang tính có thể hướng tới hình thành và phát triển năng lực:
 - Sử dụng phần mềm Microsoft Office Excel giúp phân biệt, trình bày dữ liệu rõ ràng.
 - Thao tác nhanh với trang tính, tính thẩm mỹ khi trang trí.
Tiết 37: BÀI 6
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (TT)
I. Chủ đề: 
 Định dạng trang tính
II. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
* Kiến thức:
 - Biết được các bước thực hiện định dạng:
 + Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số
 + Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính
* Kỹ năng: 
 - Phát triển kỹ năng nhìn nhận về cái đẹp, về sự hài hòa giữa các màu sắc
 - Phát triển kỹ năng tạo nội dung văn bản cho trang tính
 * Thái độ: 
 - Có cái nhìn tích cực về cái đẹp, sự dung hòa giữa nội dung và hình thức.
 - Nghiêm túc, tích cực trong học tập. Phát huy tính tự học, tìm tòi sáng tạo 
 - Hợp tác, chia sẻ tích cực trong hoạt động nhóm
III. Bảng mô tả các yêu cầu cần đạt:
Nội dung
Loại câu hỏi/bài tập
Nhận biết 
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số
Câu hỏi/bài tập định tính
- HS biết được các nút lệnh tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số. 
-HS biết được các bước tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.
Bài tập định lượng
Bài tập thực hành
- HS tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số.
5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính
Câu hỏi/bài tập định tính
- HS biết được lợi ích của việc tô màu nền.
- HS biết được các bước tô màu nền.
- HS biết được lợi ích của việc kẻ đường biên của các ô.
- HS biết được các bước kẻ đường biên của các ô.
- HS chỉ ra được việc sử dụng hợp lí của màu nền và màu chữ.
Bài tập định lượng
Bài tập thực hành
- HS tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính.
IV. Năng lực có thể hướng tới:
 Qua dạy học chủ đề định dạng trang tính có thể hướng tới hình thành và phát triển năng lực:
 - Sử dụng phần mềm Microsoft Office Excel giúp phân biệt, trình bày dữ liệu rõ ràng.
 - Thao tác nhanh với trang tính, tính thẩm mỹ khi trang trí.
 - Ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống

Tài liệu đính kèm:

  • docxBài 6. Định dạng trang tính.docx