Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em

1. MỤC TIÊU

1.1/ Kiến thức

- Học sinh biết: Mục đích- yêu cầu của biết thực hành; biết vận dụng các kiến thức đã được học trong bài 7 để làm bài tập thực hành.

- Học sinh hiểu được các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preview và cửa sổ Page Setup để có thể thao tác thành thạo với các nút lệnh.

1.2/Kỹ năng

 - Học sinh thực hiện được các thao tác kiểm tra trang tính trước khi in; thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác kiểm tra trang tính trước khi in; thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.

1.3/ Thái độ

 - Thói quen: Hình thành cho học sinh tính cẩn thận, nghiêm túc, khoa học, nhanh nhẹn

- Tính cách: Học sinh ngày càng yêu thích môn học

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 929Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 1: Bảng tính điện tử - Bài thực hành 7 - In danh sách lớp em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần : 23 - Tiết: 43
 Ngày dạy:
Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM.
Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM.
1. MỤC TIÊU 
1.1/ Kiến thức
- Học sinh biết: Mục đích- yêu cầu của biết thực hành; biết vận dụng các kiến thức đã được học trong bài 7 để làm bài tập thực hành.
- Học sinh hiểu được các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preview và cửa sổ Page Setup để có thể thao tác thành thạo với các nút lệnh. 
1.2/Kỹ năng
 - Học sinh thực hiện được các thao tác kiểm tra trang tính trước khi in; thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác kiểm tra trang tính trước khi in; thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.
1.3/ Thái độ
 - Thói quen: Hình thành cho học sinh tính cẩn thận, nghiêm túc, khoa học, nhanh nhẹn
- Tính cách: Học sinh ngày càng yêu thích môn học
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
-Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trước khi in
-Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang
3. CHUẨN BỊ 
	3.1/ Giáo viên
	- Máy tính, máy chiếu
3.2/ Học sinh
	- Xem trước bài thực hành
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
	4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện
	7.1: ....................... 	7.2:.................... 7.3:........................ 7.4:...................
	4.2/ Kiểm tra miệng: 
 	Lồng trong tiết thực hành
4.3/ Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
* Hoạt động 1: Kiểm tra trang tính trước khi in (20’)
-Mục tiêu: 
+Kiến thức: Biết kiểm tra trang tính trước khi in
+Kỹ năng: Thực hiện linh hoạt các thao tác kiểm tra trang tính trước khi in
Gv: Hướng dẫn học sinh thực hành bài tập 1.
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn thực hành.
Gv: Giới thiệu thêm các chức năng của các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preview:
Hs: Lắng nghe giáo viên giới thiệu.
Gv: Yêu cầu học sinh nhắc lại.
Hs: Nhắc lại các kiến thức mới giáo viên vừa giới thiệu.
Gv: Yêu cầu HS mở bảng tính Bảng điểm lớp em (đã lưu trong bài thực hành 6)
Hs: Mở bảng tính điểm lớp em và thực hành lại các thao tác với các nút lệnh vừa học.
Gv: Các em hãy sử dụng nút lệnh để xem các dấu ngắt trang.
 Gv: Nhận xét các khiếm khuyết về ngắt trang trên các trang in; liệt kê các hướng khắc phục những khiếm khuyết đó.
Hs: Trả lời câu hỏi của giáo viên
*Hoạt động 2: Bài tập 2:Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang. (15’)
*Mục tiêu:
+Kiến thức: Biết các thao tác thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang
+Kĩ năng: Thực hiện linh hoạt các thao tác thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh dấu ngắt trang
Gv: Giới thiệu thêm cách mở hộp thoại Page Setup để học sinh nắm.
Hs: Nắm kiến thức.
Gv: Yêu cầu Hs tiếp tục sử dụng Bảng điểm lớp em để thiết đặt các thông số Top, Bottom, Left, Right.
Hs: Thực hiện thay đổi các thông số để quan sát sự thay đổi.
Gv: Giới thiệu 2 lựa chọn: Horizontally và Vertically.
Hs: Nắm và thực hành để quan sát sự khác biệt.
Gv: Yêu cầu học sinh thiết đặt hướng hướng giấy; thực hiện theo các bước ở mục b để quan sát sự thay đổi.
Hs: Thực hành và quan sát các thay đổi.
Gv: Yêu cầu hs thực hành bài tập c.
Hs: Thực hiện bài tập c.
Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trước khi in
a) Sử dụng công cụ Print Preview để xem trang tính trước khi in
Sử dụng nút lệnh : hiển thị trang in tiếp theo và : hiển thị trang in trước đó trên thanh công cụ để xem các trang in
b) Tìm hiểu chức năng của các nút lệnh khác trên thanh công cụ Print Preview
: Dùng để phóng to/thu nhỏ trang tính
: Mở hộp thoại Print để thiết đặt các thông số in và in trang tính
: Mở hộp thoại Page Setup để thiết đặt trang in
:Dùng để xem chi tiết các lề của trang in
: Chuyển sang chế độ xem trang in với các dấu ngắt trang
: Đóng chế độ xem trước khi in, trở về chế độ bình thường
c) Sử dụng nút lệnh để xem các dấu ngắt trang
d) Ghi nhận lại các khiếm khuyết về ngắt trang trên các trang in; liệt kê các hướng khắc phục những khiếm khuyết đó.
Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.
a) 
 - Mở hộp thoại Page Setup và thay đổi các thông số Top, Bottom, Left, Right.
 - Tìm hiểu 2 lựa chọn:
 + Horizontally: Căn giữa theo chiều ngang.
 + Vertically: Căn giữa theo chiều đứng.
b)
 - Đặt hướng trang in.
 - Tìm hiểu ô Fit to và Adjust to.
c) Thực hành điều chỉnh ngắt trang.
4.4 Tổng kết 
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
4.5 Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học ở tiết này: Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo đã được thực hành.
- Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Xem trước bài tập 3 của bài thực hành để chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành
5. PHỤ LỤC :
 - Sách giáo khoa, sách bài tập	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7 - In danh sách lớp em (3).doc