Giáo án Tin học 7 - Phần 2: Phần mềm học tập - Bài 11: Học Toán với Toolkit Math - Trần Thị Hằng - Trường PT DTNT Lạc Dương

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và các chức năng đã được học trong phần mềm Tim

- Kỉ năng: HS có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh

- Thái độ: HS hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán trong chương trình học trên lớp mình.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu

- Học sinh: bảng phụ, máy vi tính.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1046Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 - Phần 2: Phần mềm học tập - Bài 11: Học Toán với Toolkit Math - Trần Thị Hằng - Trường PT DTNT Lạc Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 05/3/08	Ngày dạy: 14/3/08
Tuần 25 – tiết 50 	HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tiếp)
I. MỤC TIÊU: 
Kiến thức: HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và các chức năng đã được học trong phần mềm Tim
Kỉ năng: HS có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh
Thái độ: HS hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán trong chương trình học trên lớp mình.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu
Học sinh: bảng phụ, máy vi tính.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ (10 phút)
GV: Kiểm tra bài cũ:
1) Phần mềm Toolkit math là phần mềm gì?
2) phần mềm TIM hỗ trợ điều gì?
HS: lắng nghe
HS: Toolkit Math là một phần mềm toán học đơn giản
HS: phần mềm TIM hỗ trợ giải bài tập, tính toán và vẽ đồ thị.
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tiếp)
Hoạt động 2: THỰC HÀNH KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM (10 phút)
GV: yêu cầu HS khởi động phần mềm 
GV: yêu cầu HS nháy chuột vào ô giữa (công cụ đại số) để bắt đầu làm việc với phần mềm 
GV: cho HS thực hành khởi động phần mềm TIM theo nhóm
HS: khởi động phần mềm 
HS: thực hành theo yêu cầu
Hoạt động 3: THỰC HÀNH LÀM QUEN VỚI MÀN HÌNH 
LÀM VIỆC CỦA PHẦN MỀM TIM (10 phút)
GV: yêu cầu HS quan sát màn hình làm việc chính của phần mềm TIM
GV: kể tên và chỉ ra các khu vực chính trên màn hình?
GV: cho các nhóm thảo luận tìm hiểu các khu vực chính của phần mềm TIM
HS: quan sát hình trên màn hình
HS: thanh bảng chọn, cửa sổ dòng lệnh, cửa sổ làm việc chính, cửa số để vẽ đồ thị hàm số
HS: thảo luận theo nhóm
Hoạt động 4: THỰC HÀNH CÁC LỆNH TÍNH TOÁN ĐƠN GIẢN (15 phút)
GV: Yêu cầu HS nhắc lại cú pháp của lệnh tính toán các biểu thức đơn giản. Cho ví dụ?
GV: yêu cầu HS nhắc lại cú pháp của lệnh vẽ đồ thị đơn giản?
GV: gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày 
GV: cho bài tập:
1) Tính: 
a) 0,25.(-15)+10
b) 1/5 + (-2/7).8/9
c)32.5 – 63:36
2) Vẽ đồ thị của hàm số:
a) y = 2x
b) y = -3x
c) y = 1/4x
HS: nhắc lại: Cú pháp: simplify 
HS: lấy ví dụ: để tính: 1/4 + 2/5
Ta thực hiện lệnh:
Simplify 1/4 + 2/5 
 HS: Cú pháp
Plot y = 
VD: để vẽ đồ thị của hàm số y = 3x ta thực hiện lệnh plot y = 3*x
HS: thảo luận phần thực hành
HS: quan sát và nhận xét
HS: thực hành các bài tập GV cho theo nhóm
1) 
a)simplify 0.25*(-15)+10
b) simplify 1/5 + (-2/7)*8/9
c) simplify 3^2*5 – 6^3/36
2) 
a) plot y = 2*x
b) plot y = -3*x
c) plot y = ¼*x
IV. DẶN DÒ:
Xem lại lí thuyết của Bài học 
Xem phần tiếp theo của bài học

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 11. Học Toán với Toolkit Math - Trần Thị Hằng - Trường PT DTNT Lạc Dương.doc