Giáo án Tin Học lớp 3 cả năm - Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Bé

Tuần 01 - Tiết 1,2,3

CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH

Bài 1: Người bạn mới của em

I. MỤC TIÊU

+ Kiến thức: Hiểu khái niệm máy vi tính, các loại máy vi tính thường gặp.

 Nhận biết các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính để bàn.

+ Kỹ năng: Bước đầu hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm quen với những thuật ngữ mới.

+ Thái độ: Bồi dưỡng học sinh thái độ, ý thức về môn học mới.

+ Trọng tâm: Nhận biết các bộ phận quan trọng nhất của một máy tính để bàn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan: hình ảnh máy tính, bàn phím, chuột.

2.Học sinh: vở ghi, sách giáo khoa.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới:

 

doc 72 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 02/01/2021 Lượt xem 404Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tin Học lớp 3 cả năm - Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Bé", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uy tắc gừ mười ngún. 
5. Dặn dò:
- Học thuộc bài để chuẩn bị tốt cho bài thực hành 
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 08 - Tiết 22,23,24	 
BÀI 2: TẬP Gế CÁC PHÍM Ở HÀNG TRấN
I. Mục tiêu
Học sinh biết lợi ớch của việc gừ bàn phớm bằng 10 ngún, tầm quan trọng của cỏch đặt đỳng ngún tay trờn bàn phớm.
Đặt đỳng ngún tay tại hàng trờn.
Sử dụng cả 10 ngún tay để gừ bàn phớm. 
II. Đồ dùng DẠY HỌC
	Giáo viên: Giáo án, SGK, mỏy tớnh, phũng mỏy
	Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. hoạt động dạy học 
1. ổn định lớp: (1p)
2. Kiểm tra bài cũ.
Cỏch di chuyển ngún tay gừ hàng phớm cơ sở
3. Bài mới: 
Hoạt động của thầy - trũ
Nội dung 
GV: Cho học sinh nhận biết lại tờn cỏc ngún tay trờn hai bàn tay để thuận tiện cho việc học gừ mười ngún.GV: hướng dẫn nguyờn tắc di chuyển ngún tay để gừ hàng phớm trờn. Giỏo viờn gừ làm mẫu trờn sơ đồ bàn phớm. 
Quy tắc gừ.
Hướng dẫn học sinh cỏch gừ từng ngún tay vào phớm chứa kớ tự chữ cần thiết, vớ dụ: muốn gừ chữ Q hóy tỡm vị trớ chữ Q trờn bàn phớm, xỏc định ngún ỳt của tay trỏi (học sinh giơ ngún ỳt của tay trỏi) và dựng ngún ỳt của tay trỏi vươn lờn gừ (ấn) vào chữ Q. 
Cỏch đặt tay trờn bàn phớm
Đặt tay trờn bàn phớm: Cỏc ngún tay vẫn đặt lờn cỏc phớm ở hàng cơ sở.
Cỏch gừ
Cỏc ngún tay sẽ vươn ra để gừ cỏc phớm ở hàng trờn. Sau khi gừ
 xong một phớm, phải đưa ngún tay về phớm xuất phỏt tương ứng ở hàng cơ sở.
Tay trỏi:
- Ngún ỳt vươn lờn gừ phớm: Q
- Ngún ỏp ỳt vươn lờn gừ phớm: W
- Ngún giữa vươn lờn gừ phớm: E
- Ngún trỏ vươn lờn gừ phớm: R và T
Tay phải
- Ngún trỏ vươn lờn gừ phớm: Y và U
- Ngún giữa vươn lờn gừ phớm: I
- Ngún ỏp ỳt vươn lờn gừ phớm: O
- Ngún ỳt vươn lờn gừ phớm: P
4. Củng cố: 
	- Túm tắt nội dung bài học: nhắc lại quy tắc gừ mười ngún. 
5. Dặn dũ:
- Học thuộc bài để chuẩn bị tốt cho bài thực hành 
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 09 - Tiết 25,26,27	
BÀI 3 : EM TẬP Gế 
CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI
I. Mục tiêu
Học sinh nắm được cỏch đưa cỏc ngún tay xuống để gừ cỏc phớm ở hàng phớm dưới 
Đặt đỳng ngún tay tại hàng cơ sở.
Rốn kĩ năng học gừ mười ngún.
II. Đồ dùng DẠY HỌC
	Giáo viên: Giáo án, SGK. Mỏy tớnh, phũng mỏy
	Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. hoạt động dạy học 
1. ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ:
- Cỏch di chuyển ngún tay gừ hàng phớm trờn?
3. Bài mới: 
Hoạt động của thầy - trũ
Nội dung 
Hoạt động 1: Cách đặt tay trên bàn phím 
GV: Cho học sinh nhận biết lại tờn cỏc ngún tay trờn hai bàn tay để thuận tiện cho việc học gừ mười ngún.
GV: hướng dẫn nguyờn tắc di chuyển ngún tay để gừ hàng phớm dưới. Giỏo viờn gừ làm mẫu trờn sơ đồ bàn phớm. 
Hoạt động 2: Quy tắc gừ. 
Hướng dẫn học sinh cỏch gừ từng ngún tay vào phớm chứa kớ tự chữ cần thiết, vớ dụ: muốn gừ chữ Z hóy tỡm vị trớ chữ Z trờn bàn phớm, xỏc định ngún ỳt của tay trỏi (học sinh giơ ngún ỳt của tay trỏi) và dựng ngún ỳt của tay trỏi đưa xuống gừ (ấn) vào chữ Z.
1. Cỏch đặt tay trờn bàn phớm
Đặt tay trờn bàn phớm: Cỏc ngún tay vẫn đặt lờn cỏc phớm ở hàng cơ sở.
2.Cỏch gừ
Cỏc ngún tay sẽ đưa xuống để gừ cỏc phớm ở hàng dưới. Sau khi gừ xong một phớm, phải đưa ngún tay về phớm xuất phỏt tương ứng ở hàng cơ sở.
Tay trỏi:
- Ngún ỳt đưa xuống gừ phớm: Z
- Ngún ỏp đưa xuống gừ phớm: X
- Ngún giữa đưa xuống gừ phớm: C
- Ngún trỏ đưa xuống gừ phớm: V và B
Tay phải
- Ngún trỏ đưa xuống gừ phớm: N và M
- Ngún giữa đưa xuống gừ phớm: ,
- Ngún ỏp ỳt đưa xuống gừ phớm: .
- Ngún ỳt đưa xuống gừ phớm: /
4. Củng cố: 
	- Túm tắt nội dung bài học: quy tắc gừ 10 ngún ở hàng dưới.
5. Dặn dũ: 
	- ễn tập và chuẩn bị bài 4: Tập gừ cỏc phớm ở hàng phớm số
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 10 - Tiết 28,29,30
BÀI 4 : TẬP Gế CÁC PHÍM 
Ở HÀNG PHÍM SỐ
I. Mục tiêu
Học sinh nắm được cỏch gừ hàng phớm số 
Đặt đỳng ngún tay tại hàng cơ sở.
Rốn kĩ năng học gừ mười ngún.
II. Đồ dùng DẠY HỌC
	Giáo viên: Giáo án, SGK, mỏy tớnh, phũng mỏy
	Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. hoạt động dạy học 
1. ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ:
- Cỏch di chuyển ngún tay gừ hàng phớm dưới
3. Bài mới: 
Hoạt động của thầy - trũ
Nội dung 
Hoạt động 1: Cách đặt tay trên bàn phím 
GV: hướng dẫn chi tiết nguyờn tắc di chuyển ngún tay để gừ hàng phớm hàng số. Vỡ đõy là hàng phớm cao nhất trong khu vực phớm chớnh. Giỏo viờn gừ làm mẫu trờn sơ đồ bàn phớm. 
Hoạt động 2: Quy tắc gừ. 
Hướng dẫn học sinh cỏch gừ từng ngún tay vào phớm vớ dụ: muốn gừ phớm số 1 hóy tỡm vị trớ số 1 trờn khu vực chớnh của bàn phớm, xỏc định ngún ỳt của tay trỏi (học sinh giơ ngún ỳt của tay trỏi) và dựng ngún ỳt của tay trỏi vươn lờn gừ (ấn) vào phớm số 1. 
1.Cỏch đặt tay trờn bàn phớm
Đặt tay trờn bàn phớm: Cỏc ngún tay vẫn đặt lờn cỏc phớm ở hàng cơ sở.
2.Cỏch gừ
Cỏc ngún tay sẽ vươn ra để gừ cỏc phớm ở hàng số. Sau khi gừ xong một phớm, phải đưa ngún tay về phớm xuất phỏt tương ứng ở hàng cơ sở.
Tay trỏi:
- Ngún ỳt vươn lờn gừ phớm: 1
- Ngún ỏp ỳt vươn lờn gừ phớm: 2
- Ngún giữa vươn lờn gừ phớm: 3
- Ngún trỏ vươn lờn gừ phớm: 4 và 5
Tay phải
- Ngún trỏ vươn lờn gừ phớm: 6 và 7
- Ngún giữa vươn lờn gừ phớm: 8
- Ngún ỏp ỳt vươn lờn gừ phớm: 9
- Ngún ỳt vươn lờn gừ phớm: 0
4. Củng cố: 
	Túm tắt nội dung bài học: quy tắc gừ 10 ở hàng phớm số.
5. Dặn dũ:
	- ễn tập và chuẩn bị bài 5: ễn tập gừ phớm
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 11 - Tiết 31,32,33
BÀI 5 : ễN TẬP Gế PHÍM
I. Mục tiêu
- HS ụn lại những kiến thức gừ bàn phớm bằng mười ngún tay.
- Hs cú khả năng gừ theo yờu cầu của giỏo viờn
- Rèn kĩ năng gõ, tính chăm chỉ.
- Phỏt huy tớnh độc lập, tư duy logic
II. Đồ dùng DạY HọC
- Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, phòng máy
- Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học 
1. ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ:
- Cỏch đặt tay lờn bàn phớm?
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV-HS
Nội dung
Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ 
Hoạt động 2: Nội dung thực hành 
- GV hướng dẫn làm mẫu sau đú cho học sinh thực hành bài T1, T2 SGK
- GV: cho học sinh thực hành. Quan sỏt học sinh thực hành để uốn nắn, sửa sai kịp thời cho học sinh.
HS: Nhắc lại cỏc kiến thức đó học
+ Đặt tay trờn bàn phớm: Cỏc ngún tay luụn đặt lờn cỏc phớm xuất phỏt ở hàng cơ sở.
+ Cỏch gừ: Mỗi ngún tay chỉ gừ một số phớm như đó hướng dẫn.
Nhỏy đỳp chuột vào biểu tượng trờn nền màn hỡnh. Tập gừ theo hướng dẫn.
4. Củng cố: 
- Túm tắt lại cỏch gừ 10 ngún: Quan trọng nhất phải nhớ được vị trớ đặt hai ngún tay trỏ vào hai phớm F và J
5. Dặn dò: 
- Ôn bài và chuẩn bị bài : Tập tô màu.
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 12 - Tiết 34,35,36
Chương 4. EM TẬP VẼ
BÀI 1 : TẬP Tễ MÀU
I. Mục tiêu
- Học sinh nhận biết được biểu tượng phần mềm đồ hoạ Paint trên màn hình.
- Nhận biết hộp công cụ hộp màu
- Thực hành tô màu theo mẫu
- Rèn tính cẩn thận, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng DạY HọC
- Giáo viên: Giáo án, SGK.
- Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học 
	1. ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV-HS
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm Paint.
Giaựo vieõn giụựi thieọu phaàn meàm Paint cho hoùc sinh bieỏt 
	Giaựo vieõn hửụng daón hoùc sinh khụỷi ủoọng phaàn meàm
Hoạt động 2: Làm quen với hộp màu. 
Giaựo vieõn hửụựng daón hocù sinh caàm chuoọt ủeồ choùn coõng cuù toõ maứu vaứ sửỷ duùng coõng cuù ủeồ toõ maứu coự saừn. 
Hoạt động 3: Tụ màu bằng màu vẽ. 
GV hương dẫn HS tụ màu theo mẫu.
*Thực hành:
	Giaựo vieõn veừ maóu cho hoùc sinh vaứ toõ maứu maóu cho hoùc sinh quan saựt .
- Hoùc sinh bieỏt phaàn meàm Paint cho pheựp em coự theồ veừ hỡnh tranh vaứ toõ maứu theo yự muoỏn.
- Hoùc sinh khụỷi ủoọng phaàn meàm baống caựch nhaựy ủuựp chuoọt vaứo bieồu tửụùng Paint oồ treõn maứn hỡnh
- Hoùc sinh taọp laứm quen vụựi caực coõng cuù toõ maứu, caựch choùn maứu neàn , choùn caực neựt veừ cho phuứ hụùp vụựi caực hieồu veừ vaứ hỡnh veừ.
- Hoùc sinh taọp veừ theo hỡnh maóu vaứ choùn coõng cuù toõ maứu theo hỡnh veừ
- b1. Nhỏy chuột để chọn cụng cụ
- b2. chọn màu vẽ để tụ
- b3. nhỏy chuột vào vựng muốn tụ. 
4. Củng cố: 
- GV nhận xét ưu, nhược điểm của từng nhúm. 
5. Dặn dò: 
- Xem kĩ lại cách sử dụng cụng cụ tụ màu
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 13 - Tiết 37,38,39
BÀI 2 : Tễ MÀU BẰNG MÀU NỀN
I. Mục tiêu
- Học sinh nhận biết được biểu tượng phần mềm đồ hoạ Paint trên màn hình.
- Nhận biết hộp công cụ hộp màu
- Thực hành tô màu theo mẫu
- Rèn tính cẩn thận, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng DẠY HỌC
- Giáo viên: Giáo án, SGK.
- Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học 
	1. ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV-HS
Nội dung
Hoạt động 1: Cỏc bước thực hiện
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh caựch toõ maứu vaứ choùn coõng cuù toõ maứu 
Giaựo vieõn veừ maóu cho hoùc sinh vaứ ủoồ maứu neàn maóu cho hoùc sinh quan saựt 
Hoạt động 2: Thực hành 
GV cho HS làm phần TH T1,T2,T3.
- Hoùc sinh leõn baỷng caàm chuoọt khụỷi ủoọng phaàn meàm Paint.
- Hoùc sinh nhaọn bieỏt ủửụùc coõng cuù toõ maứu neàn baống coõng cuù ( Thuựng sụn ủeồ ủoồ maứu )
- Hoùc sinh coự theồ veừ hỡnh roài ủoồ maứu hoaùc ủoồ maứu cho hỡnh coự saỹn
- Hoùc sinh naộm ủửụùc nguyeõn taộc phaỷi chon maứu neàn trửụực roài mụựi ủoồ maứ.
- Neỏu muoỏn ủoồ maứu vaứo khu vửùc naứo ủoự thỡ em phaỷi reõ chuoọt vaứo khu vửùc ủoự roài nhaỏp chuoọt ủeồ ủoồ maứu.
4. Củng cố: 
- GV nhận xét ưu, nhược điểm. 
5. Dặn dò: 
- Học lại cách sử dụng các công cụ tô màu
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 14 - Tiết 40,41,42
BÀI 3: VẼ ĐOẠN THẲNG
I. Mục tiêu
- Giuựp hoùc sinh nhaọn bieỏt ủửụùc coõng cuù duứng ủeồ veừ caực ủoaùn thaỳng vaứ ủửụứng cong.
- Giuựp hoùc sinh sửỷ duùng chuoọt ủeồ veừ thaứnh thaùo hụn.
	- Rèn tính cẩn thận, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng
1.Giáo viên: Giáo án, SGK.
2.Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học 
1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Nờu cỏc bước tụ màu bằng màu nền?	
3. Bài mới:
Hoạt động của GV – HS
Nội dung
Hoạt động 1: Cỏc bước thực hiện
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh choùn coõng cuù ủeồ veừ:
	- Veừ ủửụứng cong
	- Veừ ủửụứng thaỳng
	Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh caựch veừ ủửụứng thaỳng va ứủửụứng cong
 - HS quan sỏt và lắng nghe. 
Hoạt động 2: Thực hành
- Giaựo vieõn veừ maóu cho hoùc sinh quan saựt keỏt hụùp caỷ 2 coõng cuù veừ, coõng cuù ủửụứng thaỳng vaứ coõng cuù ủửụứng cong.
- HS quan sỏt và lắng nghe
- GV cho HS làm bài TH T1, T2, T3, T4, T5, T6.
1. Cỏc bước thực hiện 
- Bước 1: Chọn cụng cụ Đường thẳng trong hộp cụng cụ
- Bước 2: Chọn màu vẽ
- Bước 3: Chọn nột vẽ ở phớa dưới hộp cụng cụ
- Bước 4: Kộo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng.
2. Thực hành
- T1. Vẽ tam giỏc.
- T2. Vẽ cỏi thang.
- T3. Vẽ đỡnh làng theo mẫu.
- T4. Vẽ mỏy bay. 
- T5. Vẽ thuyền buồm.
- T6. Vẽ và tụ màu hỡnh cõy thụng.
4. Củng cố:
- GV cho HS nờu lại cỏc bước hỡnh bằng đoạn thẳng.
5. Dặn dũ:
- ễn bài và chuẩn bị kiến thức cho bài ụn tập.
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 15 - Tiết 43,44,45
BÀI 4: TẨY, XOÁ HèNH 
I. Mục tiêu
- KT: Hoùc sinh bieỏt sửỷ duùng coõng cuù taồy, xoaự caỷ hỡnh hoaởc moọt vuứng nhoỷ treõn hỡnh ủaừ ve.ừ
- KN: Hoùc sinh bieỏt caựch sửỷ duùng coõng cuù choùn vaứ choùn tửù do ủeồ xoaự moọt vuứng lụựn.
- TĐ: Kiờn trỡ và yờu thớch mụn học.
II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Giáo án, SGK, Máy tính, phòng máy.
- Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học 
1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV-HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tẩy một vựng trờn hỡnh.
Giaựo vieõn giaỷi thớch yự nghúa cuỷa vieọc taồy xoaự hỡnh.
- HS chỳ ý lắng nghe.
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh choùn coõng cuù taồy xoaự hỡnh .
- HS lắng nghe và quan sỏt.
- GV cho HS làm mẫu.	
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh sửỷ duùng coõng cuù taùo vuứng choùn.
- HS lắng nghe và quan sỏt.
 Giaựo vieõn veừ maóu hỡnh vaứ choùn coõng cuù taồy ủeồ xoaự maóu, ủoàng thụứi choùn 2 coõng cuù taùo vuứng chon. Coõng cuù taùo vuứng choùn tửù do vaứ coõng cuù taùo vuứng choùn hỡnh chửừ nhaọt, hỡnh vuoõng vaứ xoaự cho hoùc sinh quan saựt.
Hoạt động 2: Chọn một phần hỡnh vẽ
GV nờu cỏc bước thực hiện và làm mẫu.
HS chỳ ý lắng nghe và quan sỏt.
Hoạt động 3: Xoỏ một vựng trờn hỡnh
GV nờu cỏc bước thực hiện và làm mẫu.
HS chỳ ý lắng nghe và quan sỏt.
Hoạt động 4: Thực hành
GV cho HS làm cỏc bài TH trong SGK.
1. Tẩy một vựng trờn hỡnh 
Cỏc bước thực hiện:
Bước 1: Chọn cụng cụ tẩy
Bước 2: Chọn kớch thước của tẩy
Bước 3: Nhỏy hoặc kộo thả chuột trờn phần hỡnh cần tẩy.
- Chỳ ý: Vựng bị xoỏ sẽ chuyển sang màu nền hiện thời.
2. Chọn một phần hỡnh vẽ 
Cỏc bước thực hiện:
Bước 1: Chọn cụng cụ Chọn trong hộp cụng cụ.
Bước 2: Kộo thả chuột từ một gúc của vựng cần chọn đến gúc đối diện của vựng đú.
Chỳ ý: cú thể dựng cụng cụ chọn vựng hỡnh chữ nhật và cụng cụ chọn vựng hỡnh tuỳ ý.
3. Xoỏ một vựng trờn hỡnh
Cỏc bước thực hiện:
Bước 1: dung cụng cụ chọn để chọn vựng cần xoỏ.
Bước 2: Nhấn phớm Delete.
Chỳ ý: vung bị xoỏ sẽ chuyển sang màu nền.
4.Thực hành 
T1.Tayhinh1.bmp
T2.Xoahinh1.bmp
T3.Xoahinh2.bmp
T4.xoahinh3.bmp
4. Cuỷng coỏ:
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh thực haứnh veừ baống phaàn meàm Paint.
5. Dặn dũ:
- Giaựo vieõn daởn doứ hoùc sinh veà nhaứ caàn thửùc haứnh veừ vaứ choùn coõng cuù taồy xoaự vaứ coõng cuù taùo vuứng choùn ủeồ xoaự cho thaứnh thaùo.
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 16 - Tiết 46,47,48
BÀI 5: DI CHUYỂN HèNH 
I. Mục tiêu
- KT: Giuựp hoùc sinh bieỏt sửỷ duùng hai coõng cuù chọn vaứ ủeồ choùn moọt phaàn hỡnh vaứ di chuyeồn moọt phaàn hỡnh ủeỏn vũ trớ khaực.
- KN: Biết cỏch di chuyển hỡnh 
- TĐ: Chăm chỉ và yờu thớch mụn học.
II. Đồ dùng DẠY HỌC
- Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, phòng máy.
- Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học 
	1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Em hãy thực hiện các bước để xoá một vùng trên hình.	
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV-HS
Nội dung
Hoạt động 1: Cỏc bước thực hiện
Giaựo vieõn giaỷi thớch vaứ hửụựng daón cho hoùc sinh hieồu ủửụùc vieọc di chuyeồn moọt phaàn hỡnh hay caỷ moọt hỡnh coự taực duùng nhử theỏ naứo.	
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh sửỷ duùng 2 coõng cuù taùo vuứng choùn cho hỡnh phuứ hụùp. vaứ 
- HS lắng nghe và quan sỏt.
Hoạt động 2: Thực hành
GV làm mẫu và HS quan sỏt.
HS tiến hành làm bài theo nhúm.
1. Cỏc bước thực hiện 
Bước 1: Chọn vựng hỡnh cần di chuyển.
Bước 2: Đưa con trỏ chuột vào vựng được chọn và kộo thả chuột đến vị trớ mới.
Bước 3: Nhỏy chuột bờn ngoài vựng chọn để kết thỳc.
2. Thực hành 
T1. chuyenhinh1.bmp
T2.ghephinh1.bmp
T3.chuyenhinh2.bmp
T4.ghephinh2.bmp
4. Cuỷng coỏ:
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh thực haứnh veừ baống phaàn meàm Paint
5. Dặn dũ:
- Giaựo vieõn daởn doứ hoùc sinh veà nhaứ caàn thửùc haứnh veừ vaứ choùn coõng cuù di chuyeồn hỡnh cho thaứnh thaùo.
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 17 - Tiết 49,50,51
ễN TẬP HỌC KỲ I 
I. Mục tiêu
- Giuựp hoùc sinh hệ thống hoỏ kiến thức của 4 chương đó học.
- Sử duùng chuoọt thaứnh thaùo ở mỗi mảng kiến thức.
	- Rèn tính cẩn thận, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng
1.Giáo viên: Giáo án, mỏy tớnh, phũng mỏy, SGK.
2.Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học 
1. ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nờu cỏc bước để vẽ đoạn thẳng?	
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV-HS
Nội dung
Hoạt động 1: Lý thuyết 
GV cho HS ụn tập theo cỏc phần sau:
Cỏc bộ phận của mỏy tớnh. Chức năng của từng bộ phận?
Cỏch sử dụng chuột mỏy tớnh
Cỏc dạng thụng tin xung quanh ta.
Phần mềm MARIO là gỡ? Chức năng của phần mềm ?
Phần mềm PAINT là gỡ ? Cỏc cụng cụ cú trong phần mềm PAINT.
Cỏc khu vực trong bàn phớm vi tớnh, tờn gọi của từng hàng phớm, hàng phớm nào quan trọng nhất? Vỡ sao?
HS làm việc theo từng nhúm.
Đại diện từng nhúm trỡnh bày kết quả.
GV nhận xột, kết luận.
Hoạt động 2: Thực hành
GV cho HS tiến hành thực hành:
1. Cỏc thao tỏc di chuyển chuột.
2. Cỏch gừ cỏc hàng phớm.
3. Tập tụ màu.
HS tiến hành làm bài theo nhúm.
Nhúm trưởng theo dừi cỏc thành viờn. 
GV quan sỏt chung.
A.Lý thuyết
1. Cỏc bộ phận của mỏy tớnh. Chức năng của từng bộ phận?
2. Cỏch sử dụng chuột mỏy tớnh
3. Cỏc dạng thụng tin xung quanh ta.
4. Phần mềm MARIO là gỡ? Chức năng của phần mềm ?
5. Phần mềm PAINT là gỡ ? Cỏc cụng cụ cú trong phần mềm PAINT.
6. Cỏc khu vực trong bàn phớm vi tớnh, tờn gọi của từng hàng phớm, hàng phớm nào quan trọng nhất? Vỡ sao?
B.Thực hành
1. Cỏc thao tỏc di chuyển chuột.
2. Cỏch gừ cỏc hàng phớm.
3. Tập tụ màu.
4. Củng cố: 
- HS nờu cỏch đặt tay trờn bàn phớm.
5. Dặn dũ: 
- ễn tập chuẩn bị cho Thi Học kỡ I.
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 18 - Tiết 52,53,54
THI HỌC KỲ I 
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 18 - Tiết 35, 36
TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 
SỬA BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 19 - Tiết 55,56,57
BÀI 6: VẼ ĐƯỜNG CONG 
I. Mục tiêu
- KT: Hoùc sinh bieỏt sửỷ duùng coõng cuù veừ ủửụứng cong ủeồ veừ cung ủửụứng cong moọt phớa .
- KN: Biết sử dụng cụng cụ vẽ đường cong để tạo hỡnh.
- TĐ: Kiờn trỡ và yờu thớch mụn học.
II. Đồ dùng DẠY HỌC
- Giáo viên: Giáo án, SGK, mỏy tớnh, phũng mỏy.
- Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học 
1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Em hóy nờu cỏc bước để chuyển hỡnh.	
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV-HS
Nội dung
Hoạt động 1: Cỏc bước thực hiện
Giaựo vieõn hửụựng daón vaứ giaỷi thớch cho hoùc sinh hieồu yự nghúa cuỷa vieọc veừ ủửụứng cong .
HS chỳ ý lắng nghe và quan sỏt.
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh choùn coõng cuù veừ neựt cong 
Giaựo vieõn veừ maóu cho hoùc sinh quan saựt vaứ thửùc haứnh.
Hoạt động 2: Thực hành
GV cho HS làm mẫu
HS tiến hành làm theo nhúm.
1. Cỏc bước thực hiện 
Bước 1: Chọn cong cụ đường cong
Bước 2: Chọn màu vẽ, nột vẽ.
Bước 3: Kộo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.
Bước 4: Đưa trỏ chuột lờn đoạn thẳng. Nhấn giữ và kộo nỳt trỏi chuột để uốn cong đoạn thẳng.
2.Thực hành 
T1. Vẽ con cỏ
T2. Vẽ chiếc lỏ
T3. Dựng cụng cụ đường cong và đoạn thẳng để vẽ và tụ màu theo mẫu.
4. Cuỷng coỏ:
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Giaựo vieõn nhắc lại cỏch veừ ủửụứng cong vaứ ủieàu chổnh caực neựt cong.
5. Dặn dũ: 
- HS về nhà ụn bài và chuẩn bị nội dung bài 7: Sao chộp màu từ màu cú sẵn.
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 20 - Tiết 58,59,60
BÀI 7 : SAO CHẫP MÀU TỪ MÀU Cể SẴN 
I. Mục tiêu
- Hoùc sinh bieỏt sửỷ duùng coõng cuù sao cheựp maứu vaứ coõng cuù toõ maứu ủeồ laỏy maứu tửứ maứu coự saỹn treõn hỡnh neàn ủeồ toõ maứu cho phaàn hỡnh khaực.
- Rốn kỹ năng sử dụng cụng cụ tụ màu và cụng cụ sao chộp màu.
- Tập trung, kiờn trỡ, yờu thớch mụn học.
II. Đồ dùng DẠY HỌC
- Giáo viên: Giáo án, SGK, mỏy tớnh, phũng mỏy.
- Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học 
1. ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ:
- Em hóy nờu cỏc bước để vẽ đương cong.	
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV-HS
Nội dung
Hoạt động 1: Cỏc bước thực hiện
Giaựo vieõn giaỷi thớch yự nghúa vaứ taực duùng cuỷa vieọc sao cheựp maứu tửứ maứu coự saỹn.
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh choùn coõng cuù sao cheựp maứu.
	 coõng cuù sao cheựp maứu	
	coõng cuù ủoồ maứu ủaừ sao cheựp . 
Giaựo vieõn veừ maóu vaứ choùn coõng cuù sao cheựp vaứ ủoồ maứu cho hoùc sinh quan saựt vaứ thửùc haứnh.
Hoạt động 2: Thực hành
GV hướng dẫn HS làm bài TH T1,T2,T3.
Cỏc nhúm tiến hành làm bài.
GV quan sỏt sửa sai.
1. Cỏc bước thưc hiện
- Hoùc sinh hieồu em coự theồ sao cheựp moọt maứu maứ em muoỏn veừ laùi cuỷa moọt hỡnh coự saỹn. Vaứ khi sao cheựp maóu maứu em khoõng phaỷi toỏn thụứi gian choùn maứu maứ maứu khi sao cheựp seừ gioỏng nhử maứu cuỷa hỡnh coự saỹn.
 - Hoùc sinh nhaỏp chuoọt traựi vaứo coõng cuù choùn maứu:
	 ẹeồ choùn maứu coự saỹn treõn hỡnh maứ em muoỏn choùn.
	 Duứng coõng cuù ủoồ maứu ủeồ ủoồ maứu vửứa choùn leõn hỡnh em veừ vaứ choó em muoỏn ủoồ maứu
2. Thực hành
T1. Tụ màu ngụi nhà
T2. Tụ màu chiếc thuyền
T3. Tụ màu 3 nhõn vật.
4. Cung cố: 
- GV nhấn mạnh phương phỏp dựng cụng cụ sao chộp màu.
5. Dặn dũ: 
- ễn tập và chuẩn bị bài mới.
Ngày soạn
Ngày dạy
3A
3B
Tuần 21 - Tiết 61,62,63
CHƯƠNG 5: EM TẬP SOẠN THẢO
BÀI 1: BƯỚC ĐẦU SOẠN THẢO
I. Mục tiêu
	- Giaựo vieõn giụựi thieọu cho hoùc sinh bieỏt khaựi nieọm soaùn thaỷo vaờn baỷn, trang bũ cho hoùc sinh kú naờng soaùn thaỷo vaờn baỷn hoùc sinh naộm ủửụùc nhửừng kớ naờng ửu vieọt cuỷa maựy tớnh trong vieọc soaùn thaỷo.
	- Hoùc sinh bieõt khụỷi ủoọng phaàn meàm soaùn thaỷo Word nhaọn dieọn giao dieọn laứm vieọc cuỷa Word, con troỷ trong soaùn thaỷo cuừng nhử sửỷ duùng.
	- Hoùc sinh bieỏt goừ chửừ thửụứng khoõng daỏu.
II. Đồ dùng DẠY HỌC
- Giáo viên: Giáo án, SGK, mỏy tớnh, phũng mỏy.
- Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. Các hoạt động dạy học 
1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ. 
3. Bài mới: 
Hoạt động của GV-HS
Nội dung
Hoạt động 1: Phần mềm soạn thảo
Giaựo vieõn trỡnh baứy yự nghúa vaứ taực duùng cuỷa vieọc soaùn thaỷo.
	Phaàn meàm soaùn thaỷo giuựp chuựng ta nhửừng gỡ ?
	Giaựo vieõn hửụựng daón caựch khụỷi ủoọng Word.
	Maứn hỡnh giao dieọn laứm vieọc cuỷa Word
Hoạt động 2: Soạn thảo
Giaựo vieõn hửụựng daón vaứ giụựi thieõùu moọt soỏ phớm chửực naờng ủaởc bieọt trong soaùn thaỷo.
Giaựo vieõn khụỷi ủoọng phaàn meàm soaùn thaỷo vaứ thửùc hieõn caực thao taực goừ vaờn baỷn , xuoỏng doứng vaứ di chuyeồn qua laùi trong vuứng soaùn thaỷo cho hoùc sinh quan saựt
Hoạt động 3: Thực hành 
GV hướng dẫn HS làm phần thực hành
T1, T2, T3, T4, T5.
Và bài tập cuối bài B1, B2, B3.
HS tiến hành làm bài.
GV quan sỏt và sửa sai.
1. Phần mềm soạn thảo
- Hoùc sinh hieồu ủửụùc soaùn thaỷo laứ:
	Phaàn meàm soaùn thaỷo goùi taột laứ Word cho pheựp em goừ vaờn baỷn, chổnh sửỷa vaờn baỷn vaứ trỡnh baứy vaờn baỷn theo yự muoỏn .
	Ngoaứi ra phaàn meàm soaùn thaỷo coứn giuựp em raỏt nhieàu vieọc trong quaự trỡnh soaùn thaỷo nhử: In vaờn baỷn khi soaùn xong chổnh sửỷa vaờn baỷn caờ leà cheứn caực hỡnh minh hoaù ...v.v.v
2. Soạn thảo 
- Hoùc sinh nhaỏp ủuựp chuoọt traựi vaứo bieồu tửụùng treõn maứn hỡnh cuỷa maựy tớnh ủeồ khụỷi ủoọng phaàn meàm.
- Hoaởc em coự theồ nhaỏp chuoọt traựi vaứo

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an ca nam_12275107.doc