Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì

A. MỤC TIÊU

- Giúp HS hiểu được tầm quan trọng của HĐH trong máy tính trong việc điều khiển các hoạt động của phần cứng và phần mềm.

- Nắm được những chức năng chính của HĐH

- Có kĩ năng phân biệt sự khác nhau giữa phần mềm với HĐH.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Phấn màu, bảng phụ.

- HS: Bảng phụ nhóm.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ổn định tổ chức

Sĩ số:

Lớp 6a.

Lớp 6b.

Lớp 6c.

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1064Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
tiết 19- Bài 10: Hệ ĐIềU HàNH LàM NHữNG VIệC Gì?
A. mục tiêu
- Giúp HS hiểu được tầm quan trọng của HĐH trong máy tính trong việc điều khiển các hoạt động của phần cứng và phần mềm.
- Nắm được những chức năng chính của HĐH
- Có kĩ năng phân biệt sự khác nhau giữa phần mềm với HĐH. 
B. CHUẩN Bị
- GV: Phấn màu, bảng phụ.
- HS: Bảng phụ nhóm.
C. TIếN TRìNH lên lớp
I. ổn định tổ chức
Sĩ số: 
Lớp 6a................
Lớp 6b................
Lớp 6c................
II. Kiểm tra bài cũ
GV nêu câu hỏi và YCHS trả lời:
HS1: Vì sao cần có hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi có đông người qua lại? Vì sao trong nhà trường lại rất cần có một TKB?
HS2: Nêu vai trò quan trọng của HĐH máy tính ? Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón có phải là HĐH không? Vì sao?
HS khác nhận xét
GV nhận xét, thống nhất kết quả đúng, cho điểm
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
*HĐ1: Tổ chức tình huống học tập
-GV: Ta đã biết vai trò quan trọng của HĐH. Vậy HĐH làm những việc gì? -> vào bài mới
*HĐ2: Giúp HS tìm hiểu HĐH làm gì?
-GV: YCHS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
 + HĐH có phải là một thiết bị lắp đặt trong máy tính không? 
 + HĐH là gì?
-HS: Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi
-GV: Gọi đại diện các nhóm trả lời
-HS: 	HĐH không phải là một thiết bị lắp đặt trong máy tính 
	HĐH là một chương trình máy tính
-HS: nhóm khác nhận xét, sửa nếu sai
-GV: nhận xét, thống nhất câu trả lời đúng
-GV: Giới thiệu cho HS biết HĐH là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính. Tất cả các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính đã có HĐH. 
-GV: Trên thế giới có nhiều HĐH khác nhau. YCHS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: 
 + Hãy kể một số HĐH mà em biết?
 + HĐH được dùng phổ biến nhất hiện nay là gì? Của hãng nào?
-HS: Thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời
-HS: 	+ Một số HĐH: MS-DOS, Windows, LINUS, NOVELL, UNIX 
 	+ HĐH Windows của hãng Microsoft
-HS: nhóm khác nhận xét, sửa nếu sai
-GV: nhận xét, thống nhất câu trả lời đúng
-GV: YCHS quan sát giao diện HĐH Windows
1./ Hệ điều hành là gì?
- HĐH là một chương trình máy tính. Không có HĐH, máy tính không thể sử dụng được. 
- Hiện nay, HĐH được dùng phổ biến nhất trong các máy tính cá nhân là HĐH Windows của hãng Microsoft.
IV.Củng cố 
-GV: nêu câu hỏi và YCHS trả lời:
1./ Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có HĐH thì điều gì sẽ xảy ra?
2./ HĐH là phần mềm hay phần cứng?
3./ Hãy nêu sự khác nhau chính giữa HĐH với một phần mềm ứng dụng?
	4./ HĐH có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?
	-HS: nhóm khác nhận xét, sửa nếu sai
-GV: nhận xét, thống nhất câu trả lời đúng
V. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà :
- Bài cũ : 	Học bài và trả lời câu hỏi 1 -> 6/43SGK
- Bài mới : 	Tổ chức thông tin trong máy tính
+ Tệp tin là gì? Thư mục là gì? Đường dẫn là gì?
Ngày soạn:
Ngày giảng:
tiết 20- Bài 10: Hệ ĐIềU HàNH LàM NHữNG VIệC Gì?
A. mục tiêu
- Giúp HS hiểu được tầm quan trọng của HĐH trong máy tính trong việc điều khiển các hoạt động của phần cứng và phần mềm.
- Nắm được những chức năng chính của HĐH
- Có kĩ năng phân biệt sự khác nhau giữa phần mềm với HĐH. 
B. CHUẩN Bị
- GV: Phấn màu, bảng phụ.
- HS: Bảng phụ nhóm.
C. TIếN TRìNH lên lớp
I. ổn định tổ chức
Sĩ số: 
Lớp 6a................
Lớp 6b................
Lớp 6c................
II. Kiểm tra bài cũ
GV nêu câu hỏi và YCHS trả lời:
HS1: Vì sao cần có hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi có đông người qua lại? Vì sao trong nhà trường lại rất cần có một TKB?
HS2: Nêu vai trò quan trọng của HĐH máy tính ? Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón có phải là HĐH không? Vì sao?
HS khác nhận xét
GV nhận xét, thống nhất kết quả đúng, cho điểm
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung ghi bảng
*HĐ1:Tìm hiểu các nhiệm vụ chính của HĐH
-GV: HĐH máy tính có nhiệm vụ gì?
-HS: Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
-GV: YCHS quan sát sơ đồ tranh chấp tài nguyên máy tính, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: Hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính có trong sơ đồ?
-HS: Thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời
-GV: Ngoài nhiệm vụ trên HĐH còn nhiệm vụ quan trọng gì nữa?
-HS: 	Cung cấp giao diện cho người dùng. 
	Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.
2./ Nhiệm vụ chính của HĐH:
- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
- Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.
- Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.
IV.Củng cố 
-GV: nêu câu hỏi và YCHS trả lời:
1./ Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có HĐH thì điều gì sẽ xảy ra?
2./ HĐH là phần mềm hay phần cứng?
3./ Hãy nêu sự khác nhau chính giữa HĐH với một phần mềm ứng dụng?
	4./ HĐH có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?
	-HS: nhóm khác nhận xét, sửa nếu sai
-GV: nhận xét, thống nhất câu trả lời đúng
V. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà :
- Bài cũ : 	Học bài và trả lời câu hỏi 1 -> 6/43SGK
- Bài mới : 	Tìm hiểu hệ điều hành Windows.
Ngày soạn:
Ngày giảng:
TIếT 21: bài 11: Tổ CHứC THÔNG TIN TRONG MáY TíNH
A. mục tiêu
- Các thao tác chính với tệp và thư mục.
- Bước đầu hiểu được các khái niệm cơ bản của tổ chức thông tin trên máy tínhnhư tệp tin, thư mục, điã và khái niệm đường dẫn.
- Biết được vai trò của HĐH trong việc tạo ra, lưu trữ và quản lí thông tin trên máy tính.
- Hiểu và chỉ ra được quan hệ mẹ-con của thư mục.
- Liệt kê được các thao tác chính đối với tệp và thư mục.
B. CHUẩN Bị
- GV: Phấn màu, bảng phụ.
- HS: Bảng phụ nhóm.
C. TIếN TRìNH lên lớp
I. ổn định tổ chức
Sĩ số: 
Lớp 6a................
Lớp 6b................
Lớp 6c................
II. Kiểm tra bài cũ
-GV nêu câu hỏi và YCHS trả lời:
HS1: HĐH là phần mềm hay phần cứng? Hãy nêu sự khác nhau chính của HĐH với một phần mềm ứng dụng? 
HS2: HĐH có những nhiệm vụ gì đối với máy tính? Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?
-HS khác nhận xét
-GV nhận xét, thống nhất kết quả đúng, cho điểm
III. Các hoạt động dạy học

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 10. Hệ điều hành làm những việc gì (5).doc