Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 2: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím

I) MỤC TIÊU:

- Biết khởi động phần mềm Mario.

- HS biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím bằng 10 ngón tay.

II) CHUẨN BỊ:

- GV: Phòng máy + đã cài đặt phần mềm Mario.

- HS: Thực hành.

III) CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

* Hoạt động 1:

- GV: yêu cầu học sinh khởi động phần mềm Mario.

- HS: khởi động phần mềm.

* Hoạt động 2:

- GV: yêu cầu học sinh tập gõ chính xác theo các bài tập mẫu mà phần mềm đưa ra.

* GV: lưu ý các kết qủa trên màn hình

- Key Typed: số kí tự đã gõ

- Errors: số lần bị gõ lỗi (không chính xác)

- Word/Min: WPM đã đạt được của bài học.

- Goal WPM: WPM cần đạt được.

- Accuracy: tỷ lệ gõ đúng

- Lesson Time: thời gian luyện tập.

Sau khi luyện xong gõ NEXT để chuyển sang bài tiếp theo hoặc nháy MENU để quay về màn hình chính.

- HS: luyện tập

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1089Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 2: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20 /1 /2007
Ngày giảng: 22/ 10/ 2007
Tiết 13: Bài 7 - sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
I) Mục tiêu:
- Biết khởi động phần mềm Mario.
- HS biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím bằng 10 ngón tay.
II) chuẩn bị:
- GV: Phòng máy + đã cài đặt phần mềm Mario.
- HS: Thực hành.
III) Các hoạt động trên lớp
* Hoạt động 1:
- GV: yêu cầu học sinh khởi động phần mềm Mario.
- HS: khởi động phần mềm.
* Hoạt động 2:
- GV: yêu cầu học sinh tập gõ chính xác theo các bài tập mẫu mà phần mềm đưa ra.
* GV: lưu ý các kết qủa trên màn hình
- Key Typed: số kí tự đã gõ
- Errors: số lần bị gõ lỗi (không chính xác)
- Word/Min: WPM đã đạt được của bài học.
- Goal WPM: WPM cần đạt được.
- Accuracy: tỷ lệ gõ đúng
- Lesson Time: thời gian luyện tập.
Sau khi luyện xong gõ NEXT để chuyển sang bài tiếp theo hoặc nháy MENU để quay về màn hình chính.
- HS: luyện tập
* Hoạt động 3: Thoát khỏi phần mềm
- Nhấn phím Q hoặc chọn File \ Quit.
- Sau khi luyện tập xong GV yêu cầu HS thoát khỏi phần mềm Mario.
- HS: thoát khỏi phần mềm
IV) Củng cố:
- Em cần luyện gõ bàn phím băng 10 ngón tay theo hướng dẫn trên màn hình của phần mềm Mario hoặc sử dụng phần mềm Worpad.
V) Nhận xét-đánh giá- cho điểm:
- Nhận xét: Em cần luyện tập nhiều hơn bằng phần mềm Mario để gõ đúng bằng 10 ngón tay.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (4).doc