Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin

1. /MỤC TIÊU:

1.1 /Kiến thức:

- Học sinh biết cách khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin (đổi tên tệp tin , xóa tệp tin; sao chép, di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình).

- Học sinh hiểu được việc tổ chức thông tin, dữ liệu của máy tính qua tiết thực hành.

1.2 /Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được việc cách khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin .

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác cách khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin .

1.3 /Thái độ:

-Thói quen: Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học.

- Tính cách: Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 3: Hệ điều hành - Bài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 19 – Tiết : 32 
BTH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN(tt)
Ngày dạy:
1. /MỤC TIÊU:
/Kiến thức: 
- Học sinh biết cách khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin (đổi tên tệp tin , xóa tệp tin; sao chép, di chuyển tệp tin, xem nội dung tệp và chạy chương trình). 
- Học sinh hiểu được việc tổ chức thông tin, dữ liệu của máy tính qua tiết thực hành.
/Kĩ năng: 
- Học sinh thực hiện được việc cách khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin .
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác cách khởi động My Computer, nội dung thư mục và các thao tác đối với tệp tin .
/Thái độ:
-Thói quen: Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
- Tính cách: Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2./ NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Thực hành với các thao tác đối với tệp tin.
3./ CHUẨN BỊ:
3.1/ Giáo viên: Phòng máy. Phiếu bài tập.
3.2/ Học sinh: Học bài cũ, xem trước nội dung bài bài thực hành.
4./TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1/Ổn định tổ chức và kiểm diện. 
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
4.2/Kiểm tra miệng:
Kiểm tra thông qua phần thực hành.
4.3/Tiến trình bài học: 
THỰC HÀNH
Hoạt động: Bài tập: (35 phút)
GV: Phát phiếu bài tập cho HS.
HS: Thực hành theo nội dung phiếu bài tập.
BÀI TẬP
1. Khởi động máy.
2. Tạo thư mục TANCHAU và TAYNINH trong ổ đĩa D.
3. Mở thư mục My Computer, sao chép một tệp sang thư mục TANCHAU.
4. Di chuyển tệp đó từ thư mục TANCHAU sang thư mục TAYNINH.
5. Đổi tệp đó thành Tên của em.
6. Xoá tệp Tên của em.
7. Xoá cả hai thư mục TANCHAU và TAYNINH.
8. Tìm tới tệp Mario.exe và khởi động chương trình.
4.4./Tổng kết. 
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
4.5/Hướng dẫn học tập. 
-Đối với bài học ở tiết này: Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay; thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
- Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Xem lại trước nội dung của bài thực hành số 4 để chuẩn bị cho tiết sau thực hành tốt hơn .
5./ PHỤ LỤC : - Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4 - Các thao tác với tệp tin (2).doc