Giáo án môn Tin học lớp 6 - Trình bày trang văn bản và in

TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nắm được cách trình bày trang văn bản và in

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các bước trình bày trang văn bản và in

- Biết cách xem trước khi in.

 3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học.

II. Chuẩn bị:

- GV: SGK, gián án, tài liệu.

- HS: Học bài ở nhà và chuẩn bị trước bài.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

? Em hãy nêu một số kiểu định dạng văn bản ?

- Hãy điền nút lệnh tương ứng với nội dung sau đây:

+ Định dạng chữ đậm dùng nút lệnh

+ Định dạng chữ nghiêng dùng nút lệnh

+ Định dạng chữ gạch chân dùng nút lệnh

+ Định dạng căn thẳng 2 lề dùng nút lệnh

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Lượt xem 523Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Trình bày trang văn bản và in", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 28
Ngày soạn:22/03/2017
Tiết: 53
Ngày dạy:25/03/2017
TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được cách trình bày trang văn bản và in 
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các bước trình bày trang văn bản và in
- Biết cách xem trước khi in..
	3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, gián án, tài liệu.
- HS: Học bài ở nhà và chuẩn bị trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
? Em hãy nêu một số kiểu định dạng văn bản ?
- Hãy điền nút lệnh tương ứng với nội dung sau đây:
+ Định dạng chữ đậm dùng nút lệnh 
+ Định dạng chữ nghiêng dùng nút lệnh 
+ Định dạng chữ gạch chân dùng nút lệnh 
+ Định dạng căn thẳng 2 lề dùng nút lệnh
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu trình bày văn bản
Mục tiêu: Nắm được cách trình bày văn bản
33’
GV: ở bài trước các em đã làm quen với cách định dạng văn bản, trong bài này các em sẽ học các cách trình bày trang văn bản và in.
GV: yêu cầu HS xem hình minh họa SGK/94
? Hãy cho biết những cách trình bày trang văn bản.
? Nêu sự khác nhau giữa lề trang và lề đoạn văn.
GV: Giới thiệu trình bày trang văn bản gồm có: 
+ Chọn hướng trang nghĩa là chọn hướng trang đứng hoặc trang nằm ngang.
+ Đặt lề trang gồm có lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.
GV: Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể thò ra ngoài lề trang.
GV: Làm thế nào tạo tiêu đề cho trang và đánh số trang.
HS: nghe và ghi nhớ kiến thức
- HS quan sát hình và trả lời câu hỏi
+)Chọn hướng trang nghĩa là chọn hướng trang đứng hoặc trang nằm ngang.
+)Đặt lề trang gồm có lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.
Trang đứng
- HS quan sát hướng dẫn GV
1. Trình bày trang văn bản
- Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản gồm:
 + Chọn hướng trang:Trang đứng hoặc trang nằm ngang.
 + Đặt lề trang:Lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.
* Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể thò ra ngoài lề trang. 
Trang nằm ngang
 - Tạo tiêu đề trang :Nháy vào nút View -> Chọn Header and Footer
- Đánh số trang: Nháy vào nút lệnh trên thanh công cụ Header and footer để đánh số trang
4. Củng cố:(5 phút)
Gọi h/s đọc ghi nhớ SGK
- Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản.
- Hãy liệt kê vài lệnh trình bày trang văn bản
- Văn bản được trình bày với hướng trang thẳng đứng, em có thể đặt lại văn bản theo hướng trang nằm ngang được không?
5. Dặn dò: (1 phút)
	- Về học bài cũ và xem tiếp bài
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 28
Ngày soạn:22/03/2017
Tiết: 54
Ngày dạy: 25/03/2017
TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được cách trình bày trang văn bản và in 
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các bước trình bày trang văn bản và in
- Biết cách xem trước khi in..
	3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ học.
II. Chuẩn bị:
- GV: SGK, gián án, tài liệu, máy chiếu
- HS: Học bài ở nhà và chuẩn bị trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sỉ số. (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu chọn hướng trang và đặt lề trang
Mục tiêu: Nắm được thể thức canh lề văn bản
25’
Y/c HS quan sát hộp thoại Page setup SGK (95)
? Em hãy nêu các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản?
* Gv giới thiệu màn hình Page setup.
? Em hãy quan sát các ô top, bottom, left, right và cho biết công dụng của nó khi được chọn.
Gv nhận xét, bổ xung.
HS: Quan sát ghi nhớ kiến thức
HS: Quan sát GV thực hiện
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
- Để trình bày trang văn bản ta chọn File->Page Setup hộp thoại Page Setup mở ra
Sau đó chọn Margins 
 + Portrait:Trang đứng
 + Landscape:Trang ngang
 + Top:Lề trên
 + Bottom:Lề dưới
 + Left:Lề trái
 + Right:Lề phải.
Hoạt động 2: In văn bản
15’
GV:Giới thiệu phần in văn bản gồm có 2 cách chọn lựa là in toàn bộ hoặc in theo từng trang mà mình muốn
GV:Để có thể in được máy tính của em phải nối với máy in và máy in phải được bật.
? Muốn in toàn bộ văn bản ta làm như thế nào.
Gv giới thiệu thao tác in văn bản.
? Khi chỉ cần in 1 trang hoặc một số trang các em làm thế nào.
GV:Trước khi in người ta có thể xem trước khi in bằng cách nháy nút lệnh Print Preview. Sau khi xem xong nháy nút Close để đóng lại.
HS:Quan sát hộp thoại và nghe giáo viên giới thiệu
3.In văn bản
* Xem trước khi in:
- Nháy nút lệng Print Preview 
* In toàn bộ văn bản:
- Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ.
* In theo từng trang hoặc tất cả:
- Chọn File\ Print\ ....
 + All: in tất cả
 + Pages: đáng số thứ tự của trang cần in
- Chọn OK
* Xem trước khi in:
- Nháy nút lệng Print Preview 
4. Củng cố:(3 phút)
- Hãy liệt kê vài lệnh trình bày trang văn bản
- Văn bản được trình bày với hướng trang thẳng đứng, em có thể đặt lại văn bản theo hướng trang nằm ngang được không?
5. Dặn dò: (1 phút): Về học bài cũ và xem tiếp bài “Tìm kiếm và thay thế”
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 53-54.doc