Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

1./ MỤC TIÊU:

1.1/ Kiến thức:

- Học sinh biết:

+ Trình bày được một số khả năng trình bày văn bản của hệ soạn thảo văn bản.

+ Trình bày được các đặt lề trang văn bản

- Học sinh hiểu: được mục đích của việc trình bày trang văn bản.

1.2/ Kỹ năng:

 - Học sinh thực hiện được: trình bày trang văn .bản

- Học sinh thực hiện thành thạo: Áp dụng trình bày văn bản với những văn bản cụ thể.

1.3/ Thái độ:

 - Thói quen: Ứng dụng để phục vụ cho học tập, cuộc sống, gia đình, xã hội.

 - Tính cách: Thể hiện năng lực tự học, tư duy và sáng tạo của học sinh.

2./ NỘI DUNG HỌC TẬP

 - Trình bày trang văn bản

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 1163Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học lớp 6 - Chương 4: Soạn thảo văn bản - Bài 18: Trình bày trang văn bản và in", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 28 – Tiết : 53
Ngày dạy:
Bài 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1./ MỤC TIÊU:
1.1/ Kiến thức:
- Học sinh biết: 
+ Trình bày được một số khả năng trình bày văn bản của hệ soạn thảo văn bản.
+ Trình bày được các đặt lề trang văn bản 
- Học sinh hiểu: được mục đích của việc trình bày trang văn bản.
1.2/ Kỹ năng:
 - Học sinh thực hiện được: trình bày trang văn .bản
- Học sinh thực hiện thành thạo: Áp dụng trình bày văn bản với những văn bản cụ thể.
1.3/ Thái độ:
 - Thói quen: Ứng dụng để phục vụ cho học tập, cuộc sống, gia đình, xã hội.
 - Tính cách: Thể hiện năng lực tự học, tư duy và sáng tạo của học sinh.
2./ NỘI DUNG HỌC TẬP 
 - Trình bày trang văn bản 
3./ CHUẨN BỊ:
	3.1/ Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu
	3.2/ Học sinh: 
 - Học bài, xem trước bài mới
4./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1./ Ổn định tổ chức và kiểm diện
 6.1:.................... 6.2:... 6.4: ..
4.2./ Kiểm tra miệng: 
Không
4.3./ Tiến trình bài học 
*Đặt vấn đề:
 - GV: Hãy đưa ra điểm khác nhau giữa hai trang văn bản?
HS: 2 văn bản có nội dung giống nhau, nhưng trang văn bản 2 trình bày đẹp hơn, đã được căn lề...
GV đưa ra 2 trang văn bản nội dung giống nhau là điểm học kì tất cả các môn của HS: 1 trang văn bản đứng nội dung bị đè lên nhau do thiếu giấy, 1 trang văn bản nằm ngang đẹp.
Yêu cầu HS nhận xét cách trình bày của 2 văn bản trên.
HS: hướng trang khác nhau,1 trang nằm ngang và 1 trang đứng, trang nằm ngang đẹp hơn...(Trang nào đẹp hơn?).
	GV chỉ văn bản 2 ở VD1, văn bản 4 ở VD2 và gọi đó là trình bày trang văn, bản. Các em đã biết được mục đích của việc trình bày trang văn bản là làm cho trang văn bản của mình đẹp hơn, dễ nhìn hơn...? Vậy trình bày trang văn bản gồm những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài "Trình bày trang văn bản và in "hôm nay.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
* Hoạt động 1: Trình bày trang văn bản(20p’)
*Mục tiêu: 
 - Kiến thức: Trình bày được một số khả năng trình bày văn bản của hệ soạn thảo văn bản.
GV: Qua 2 VD trên, em nào cho cô biết thực chất của trình bày trang văn bản là gì?
HS: Chọn hướng trang và đặt lề trang.
GV: Chọn hướng trang và đặt lề trang là 2 yêu cầu cơ bản của trình bày trang văn bản, chọn hướng trang gồm những kiểu nào? Đặt lề trang gồm những gì?
HS: Chọn hướng trang gồm trang đứng và trang nằm ngang.
 Đặt lề trang gồm lề trái, lề phải, lề trên và lề dưới.
GV: Gọi 1 em HS lên chỉ trên hình các lề trang. Gọi HS khác nhận xét.
GV: Đưa ra 1 văn bản gồm đoạn 1 có lề đoạn văn nằm trong lề trang, 1 đoạn văn có lề “thò” ra ngoài lề trang. Yêu cầu HS nhận xét 2 đoạn văn.
HS: Đoạn 1 có lề trang nằm trong lề trang, đoạn 2 thò ra ngoài lề trang. 
GV: Nhận xét. Thì ở đây chúng ta xuất hiện thêm lề đoạn văn. Các em thảo luận và phân biệt cho cô lề trang và lề đoạn văn?
Thảo luận 1 nhóm 2 em, trong vòng 3’
Gọi 2 em trả lời. Lên chỉ ra đâu là lề trang, đâu là lề đoạn văn.
+ Lề trang: là bên ngoài của vùng chứa văn bản.
+ Lề đoạn văn: là khoảng cách tương đối của lề đoạn văn đến lề trang.
GV: Như các em đã quan sát và nhận xét thì lề đoạn văn có thề thò ra ngoài lề trang. GV nêu lưu ý.
GV: Ở 1 trang văn bản mới, dùng phím enter để thêm một trang mới, và yêu cầu học sinh nhận xét về hướng trang và lề trang của trang mới?
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi:
Hướng trang và lề trang vẫn giống như hướng trang và lề trang của trang văn bản trước.
- GV: Tiếp tục enter để tạo ra thêm một trang và hỏi học sinh, vậy trang mới này có gì khác về hướng trang và lề trang không?
- HS: dạ không.
- GV: Theo các em nếu như tạo ra nhiều trang nữa thì hướng trang và lề trang có gì thay đổi không?
HS: Không có gì thay đổi.
- GV: Đúng rồi, việc đặt hướng trang và lề trang có tác dụng đối với mọi trang văn bản.
Quay lại VD đặt lề trang lúc đầu, các em nhận xét ở văn bản 2 đã được đặt lề trang. Vậy phải làm như thế nào? Chúng ta qua phần 2: Chọn hướng trang và đặt lề trang.
Đặt lề trang
*Hoạt động 2:Chọn hướng trang và đặt lề trang
( 17p’)
*Mục tiêu: 
 - Kiến thức: Trình bày được cách chọn hướng trang và đặt lề trang văn bản 
0- Kỹ năng: Áp dụng trình bày văn bản với những văn bản cụ thể.
-GV thực hành các bước cách chọn giấy theo chiều đứng và chiều ngang. Yêu cầu HS quan sát và rút ra các bước
-HS: Quan sát và rút ra các bước
-GV: Nhận xét lại
Lớp phân thành 4 nhóm theo 4 dãy bàn, thảo luận nhóm và đưa ra cách đề đặt lề trang? (Nhóm làm việc trong 5’)
 (Có liên kết giữa máy GV và HS, HS đọc và làm trực tiếp trên máy của mình). Sau 5’ GV gọi HS trả lời và thao tác trên máy tính, chiếu lên cho cả lớp xem.
Đặt lề trang Left: 3cm
 Right:2cm
 Top: 2cm
 Bottom: 2cm
Gọi nhóm khác nhận xét.
GV: Đưa ra đáp án đúng và thao tác lại cho HS.
Đặt lề trang bằng cách nhập số vào hoặc dùng chuột.
Lưu ý cho HS về cỡ giấy. Thông thường là kiểu giấy A4. lề chuẩn: Left: 3cm
 Right:2cm
 Top: 2cm
 Bottom: 2cm
GV: Ta định kích thước trang A4 tại thẻ Pager
 Đồng ý và kết thúc thì OK.
1. Trình bày trang văn bản 
- Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản gồm:
+ Chọn hướng trang: Trang đứng hoặc trang nằm ngang.
+ Đặt lề trang: Lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.
Lưu ý: Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể thò ra ngoài lề trang.
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang. 
Để định lề trang ta sử dụng hộp thoại Page Setup.
- Để xuất giện hộp thoại Page Setup, vào Fileà Page Setup.
+Chọn ô Portrait(đứng) hoặc Landspace(ngang)
+ Căn lề trái, phải, trên dưới tại Margins (Left, Right, Top, Bottom).
+ Định kích thước trang A4 tại thẻ Pager
Nháy OK kết thúc. 
4.4./ Tổng kết: 
* Hệ thống lại bài.
* Đưa ra 1 vài câu hỏi cho HS trả lời:
Câu 1: Hãy nối mỗi thành phần cột A với tác dụng tương ứng ở cột B?
Câu 2: Lề trang văn bản là:
Vùng trống phía trên và phía dưới trang văn bản
 Vùng trống bao quanh phần có nội dung trên trang văn bản
Vùng trống giữa các đoạn văn bản
Tất cả đều đúng
Đáp án: 
Câu 1: 1c	2d	3a	4b
Câu 2:b
	4.5./ Hướng dẫn học tập
- Đối với bài học tiết này : Xem lại các kiến thức đã học thực hành lại nếu ở nhà có máy
- Chuẩn bị bài mới : Xem trước phần 3. Và tìm hiểu để in được văn bản ta phải làm gì?
5./ PHỤ LỤC : 
 - Sách giáo khoa, sách bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 18. Trình bày trang văn bản và in (6).doc