Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin - Nguyễn Văn Dần - Trường THCS Tam Hợp

I.Mục tiêu :

- Chỉ ra được các dạng thông tin cơ bản.

- Nắm được vai trò của biểu diễn thông tin.

- Hiểu được thực chất hoạt động thông tin của máy tính đảm bảo hai quá trình.

- Nắm được khái niệm dữ liệu, bit.

II. Hoạt động dạy học:

1. Ổn định lớp + Nắm sỉ số.

2. Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

Thông tin là gì Nêu ví dụ về thông tin mà em tiếp nhận bằng tai, bằng mắt

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Lượt xem 981Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương 1: Làm quen với Tin học và máy tính - Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin - Nguyễn Văn Dần - Trường THCS Tam Hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 25 / 08 / 2009
§2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
Tiết 3 
I.Mục tiêu :
- Chỉ ra được các dạng thông tin cơ bản.
- Nắm được vai trò của biểu diễn thông tin.
- Hiểu được thực chất hoạt động thông tin của máy tính đảm bảo hai quá trình.
- Nắm được khái niệm dữ liệu, bit.
II. Hoạt động dạy học:
Ổn định lớp + Nắm sỉ số.
Kiểm tra bài cũ:(5 phút)
Thông tin là gì Nêu ví dụ về thông tin mà em tiếp nhận bằng tai, bằng mắt 
Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
- Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm, thảo luận và đưa ra các dạng thông tin cơ bản.
- Để trao đổi thông tin với nhau ta phải làm gì 
à nhu cầu biểu diễn thông tin. 
- Cho học sinh liệt kê các cách biểu diễn thông tin từ thời xưa đến nay.
- Học sinh trình bày các hình thức biểu diễn thông tin.
à vai trò của biểu diễn thông tin
- GV giới thiệu: con ngời chúng ta thường biểu diễn thông tin sử dụng hệ nhị phân , các bảng chử cái, vì con người có tư duy. Nhưng máy tính thực chất chỉ là mộït công cụ, máy tính không hoạt động như con người. Máy tính chỉ hiểu hai trạng thái duy nhất là có điện hoặc không có điện à hệ nhị phân.
- Đối với máy tính các kí tự a, b là vô nghĩa, máy tính nó không hiểu được à cần phải có một bảng mã chuyển các thông tin đó đưới dạng nhị phân để máy tính hiểu và chuyển từ hệ nhị phân sang dạng thông tin để người dùng hiểu. 
à giới thiệu về hoạt động thông tin của máy tính khi người dùng sử dụng máy tính.
1. Các dạng thông tin cơ bản:
- Dạng văn bản.
- Dạng hình ảnh.
- Dạng âm thanh.
2. Biểu diễn thông tin:
a. Biểu diễn thông tin:
- Biểu diễn thông tin cách thể hiện thông tn dưới dạng cụ thể nào đó.
b. Vai trò của biểu diễn thông tin:
- Có vai trò quan trọng trong việc truyền và tiếp nhận thông tin.
- Có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lý thông tin nói riêng.
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính:
- Đối với máy tính, thông tin đwojc biểu diễn dưới dạng dãy bit ( gọi là dãy nhị phân) bao gồm hai kí số 1 và 0, tương ứng với hai trạng thái có hay không có tín hiệu hoặc đóng hay ngắt mạch điện.
- Trong tin học thông tin lưu trữ trong máy tính còn được gọi là dữ liệu.
- Máy tính thực hiện hoạt động thông tin đảm bảo hai quá trình sau:
+ Biểu diễn thông tin đưa vào máy tính thành dãy bit.
+ Biến đổi thông tin lưu trữ dưới dạng dãy bit thành các dạng quen thuộc với con người như: văn bản, âm thanh và hình ảnh.
Củng cố và ra bài tập về nhà (5phút)
 Củng cố lại các kiến thức đã học trong bài.
- Yêu cầu Học sinh học bài và học phần ghi nhớ. Trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Xem trước bài “Em có thể làm được gì nhờ máy tính” chuẩn bị cho tiết sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin - Nguyễn Văn Dần - Trường THCS Tam Hợp.doc