Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

Trình bày trang là đặt hướng và các khoảng cách lề cho trang văn bản. Trình bày trang tác động đến mọi trang Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản gồm: - Chọn hướng trang: Trang đứng hay trang nằm ngang - Đặt lề trang: Lề trái, lề phải, lề trên và lề dưới Trước khi in giấy nên kiểm tra trước bố trí trang trên màn hình bằng nút lệnh Print Preview.