Giáo án Toán 3 - Bài 22 - Tìm số chia

 Bài 22 : TÌM SỐ CHIA

I.Mục tiêu:

 Giúp HS : - biết cách tìm số chia chưa biết của phép chia.

 - Củng cố tên gọi và quan hệ của các thành phần trong phép chia.

II. Hoạt động học:

A. Hoạt động cơ bản:

1. Chơi trò chơi :”Đố bạn”

Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm chơi trò chơi :”Đố bạn” chơi theo nhóm đôi , phổ biến luật chơi, nhận phiếu học tập từ rổ học tập.

Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu bạn thứ nhất viết một phép chia ví dụ : 12 : 3 = 4. bạn thứ hai xác định số bị chia, số chia và thương.

Việc 3:Cả nhóm kiểm tra lại kết quả; trình bày sản phẩm

Việc 4: Tổng kết trò chơi

 2. Thực hiện các hoạt đông sau :

 a) Quan sát, trả lời câu hỏi

* Việc 1: Cá nhân quan sát hình vẽ SGk, tự trả lời câu hỏi :

- Có 6 hình vuông, xếp đều thành hai hàng , mỗi hàng có mấy hình vuông ?

 6 : 2 = 3

- cá nhân tự xác định tên gọi từng thành phần chưa biết trong phép chia 6 : 2 = 3

* Việc 2 : chia sẻ cặp đôi với bạn, HS nhận xét , bỗ sung cho bạn

 * Việc 3 : Nhóm trưởng kiểm tra.

 

doc 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Lượt xem 740Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 3 - Bài 22 - Tìm số chia", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN HÒN ĐẤT
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC KIẾN THỨC 
CHUYÊN MÔN VÀ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
(Thời gian thực hành 120 phút)
Giám thị (Ghi tên và chữ ký)
....................................................................
Số BD: ................ Họ và tên thí sinh : 
Số phách
 " -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm (bằng số)
Điểm (bằng chữ)
 Chữ ký giám khảo 1: Chữ ký giám khảo 2:
 .....................................................................................
Số phách
 Bài 22 : TÌM SỐ CHIA
I.Mục tiêu:
 Giúp HS : - biết cách tìm số chia chưa biết của phép chia.
 - Củng cố tên gọi và quan hệ của các thành phần trong phép chia.
II. Hoạt động học:
Hoạt động cơ bản:
1. Chơi trò chơi :”Đố bạn”
Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm chơi trò chơi :”Đố bạn” chơi theo nhóm đôi , phổ biến luật chơi, nhận phiếu học tập từ rổ học tập.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu bạn thứ nhất viết một phép chia ví dụ : 12 : 3 = 4. bạn thứ hai xác định số bị chia, số chia và thương.
Việc 3:Cả nhóm kiểm tra lại kết quả; trình bày sản phẩm 
Việc 4: Tổng kết trò chơi
 2. Thực hiện các hoạt đông sau : 
 a) Quan sát, trả lời câu hỏi
* Việc 1: Cá nhân quan sát hình vẽ SGk, tự trả lời câu hỏi : 
Có 6 hình vuông, xếp đều thành hai hàng , mỗi hàng có mấy hình vuông ?
 6 : 2 = 3
- cá nhân tự xác định tên gọi từng thành phần chưa biết trong phép chia 6 : 2 = 3
* Việc 2 : chia sẻ cặp đôi với bạn, HS nhận xét , bỗ sung cho bạn
 * Việc 3 : Nhóm trưởng kiểm tra.
 ?/ bạn cho biết có mấy hình vuông ? được xếp thành mấy hàng ? Mỗi hàng có mấy hình vuông?
 ?/ Để tìm số hình vuông của một hàng bạn làm phép tính gì ? 6 : 2 = 3
 ?/ Bạn hãy nêu tên gọi từng thành phần của phép chia 6 : 2 = 3
 ?/ Để tìm số chia là 2 bạn làm phép tính gì ? 2 = 6 : 3
 * Việc 4 : GV hướng dẫn trên bảng bằng hình vẽ
gọi HS nêu tên gọi từng thành phần trong phép chia 6 : 2 = 3
GV dùng tấm bìa che lấp số chia 2 . Hỏi : 
?/ Muốn tìm số chia (bị che lấp)ta làm như thế nào? HS nêu 2 = 6 : 3
Gv chốt : 
b) GV nêu bài Tìm x : 30 : x = 5 
* Việc 1 : Cá nhân đọc thầm yêu cầu . tự xác định , tự giải vào vở
* Việc 2 : Nói với bạn thành phần nào đã biết, thành phần nào chưa biết? HS nhận xét bổ sung cho bạn. đổi vở kiểm tra
* Việc 3 : Nhóm trưỏng kiểm tra
 Việc 3 : GV hướng dẫn trên bảng 30 : x = 5
Yêu cầu học sinh chỉ ra đâu là số bị chia, số chia, thương.
Số nào đã biết, , số nào chưa biết ?
Để tìm x ta làm như thế nào ?
Cá nhân nêu GV ghi bảng .
Hỏi : trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta làm thế nào ?
Cá nhân nêu.
 Việc 4 : GV chốt cách tìm số chia, rút ra quy tắc
 - GV gọi hs nhắc lại quy tắc.
 4. a) Đọc kĩ nội dung sau và viết vào vở : 
 Việc 1 : cá nhân đọc thầm yêu cầu.
 Việc 2 : cá nhân đọc kĩ nội dung và viết vào vở.
 Việc 3 : đổi vở nhóm đôi kiểm tra.
 b) Nói với bạn cách tìm số chia trong các phép chia :
	- Việc 1 : Nói với bạn cách tìm số chia trong phép chia 10 : x = 5 , 8 : x = 4
	- Việc 2 : Cá nhân làm vào vở
	- Việc 3 : Đổi vở kiểm tra.
B/ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.
1/. Tính nhẩm
Việc 1 : Cá nhân đọc thầm yêu cầu
Việc 2 : cá nhân làm vào SHD
Việc 3 : nhóm đôi hỏi nhau 1 bạn nêu phép tính 1 bạn nêu kết quả.
Việc 4 : Nhóm trưởng kiểm tra. Đánh giá, nhận xét bổ sung cho bạn
2/. Tìm x : 
Việc 1 : Cá nhân đọc thầm yêu cầu
Việc 2 : cá nhân làm vào SHD
Việc 3 : Đổi vở nhóm đôi kiểm tra.
Việc 4 : Nhóm trưởng kiểm tra. Đánh giá, nhận xét bổ sung cho bạn
.
3/. Tìm x : 
Việc 1 : Cá nhân đọc thầm yêu cầu
Việc 2 : cá nhân làm vào vở
Việc 3 : Đổi vở nhóm đôi kiểm tra.
Việc 4 : Nhóm trưởng hỏi bạn nêu cách tìm thành phần chưa biết trong phép chia, phép nhân, phép trừ. Đánh giá, nhận xét bổ sung cho bạn
Bài 4/. Tính
Việc 1 : Cá nhân đọc thầm yêu cầu
Việc 2 : cá nhân làm vào SHD
Việc 3 : Đổi vở nhóm đôi kiểm tra.
Việc 4 : Nhóm trưởng yêu cầu bạn nêu lại cách thực hiên phép tính . Đánh giá, nhận xét bổ sung cho bạn
Bài 5/. Giải bài toán.
Việc 1: cá nhân đọc thầm yêu cầu bài , gạch 1 gạch phần cho biết, gạch 2 gạch phần phải tìm.
Việc 2 : nhóm trưởng yêu cẩu cá nhân xác định dạng bài toán.
 Hỏi : Bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì? 
 Muốn tìm một phần mấy của một số ta làm thế nào ? 
Việc 3 : cá nhân làm vào vở.
Việc 4: Nhóm trưởng kiểm tra đánh giá, nhận xét bổ sung cho bạn
Phát triển HS khá giỏi : 
GV đến nhóm kiểm tra nếu nhóm nào làm xong bài tập, GV sẽ thưởng thêm bài tập.
GV chuẩn bị mỗi nhóm 4 phiếu 
VD : 1/ Tìm x : x : 5 = 20
 2/ 15 : x = 3
 3/. 15 : x = 6 : 2 
 4/. bài toán
GV cho hs tương tác vói góc toán.
.
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN HÒN ĐẤT
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC KIẾN THỨC 
CHUYÊN MÔN VÀ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
(Thời gian thực hành 120 phút)
Giám thị (Ghi tên và chữ ký)
....................................................................
Số BD: ................ Họ và tên thí sinh : 
Số phách
 " -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm (bằng số)
Điểm (bằng chữ)
 Chữ ký giám khảo 1: Chữ ký giám khảo 2:
 .....................................................................................
Số phách
BÀI 20: AN TOÀN KHI ĐI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Mục tiêu: 
 Sau bài học, em:
Kể được tên các phương tiện giao thông.
 -Nhận biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông.

Tài liệu đính kèm:

  • docTim so chia_12243201.doc