Giáo án Toán 4 - Luyện tập chung (Trang 118)

Môn: Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu

 - Củng cố kiến thức về khái niệm phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu số.

 - Rèn kỹ năng rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số

 - HS thích học toán, rèn tính cẩn thận, chính xác khi thực hiện các bài tập

 * HS năng khiếu thực hiện bài tập 3d.

II. Đồ dùng dạy - học

- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.

- Học sinh: Bảng con

III. Tiến trình dạy học

 

docx 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 386Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 4 - Luyện tập chung (Trang 118)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu
 - Củng cố kiến thức về khái niệm phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu số.
 - Rèn kỹ năng rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số
 - HS thích học toán, rèn tính cẩn thận, chính xác khi thực hiện các bài tập
 * HS năng khiếu thực hiện bài tập 3d.
II. Đồ dùng dạy - học
- Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.
- Học sinh: Bảng con
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HĐ 1: Làm bài 1 và bài 2. (15 phút)
Mục tiêu: Củng cố kiến thức về rút gọn phân số
Bài 1:Rút gọn các phân số
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bảng con rút gọn các phân số: 
1230, 2045, 2870, 3451
- Yêu cầu HS trình bày cách làm của mình.
- Yêu cầu HS nhận xét bảng con
- Yêu cầu HS nhắc lại về cách rút gọn phân số.
- GV lưu ý: Có thể rút gọn phân số dần dần, không nhất thiết phải làm cho thành phân số tối giản ngay.
Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS tự thực hiện bài tập, làm vào phiếu bài tập.
- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- Tổ chức cho HS giao lưu chất vấn về cách tìm phân số bằng 29
HĐ2: Làm bài 3 và bài 4 (15 phút)
Mục tiêu: Củng cố kiến thức về quy đồng mẫu số, HS làm được bài tập 3a, 3b, 3c.
Bài 3: Quy đồng mẫu số các phân số
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- GV tổ chức cho HS trao đổi tìm mẫu số chung bé nhất của câu c, d.
- Gọi 2 HS lên bảng làm câu b, c.
- HS làm vào vở câu b, c. HS năng khiếu làm câu b, c, d.
- Gv theo dõi nhận xét một số bài.
- Yêu cầu 3 HS trình bày bài làm của mình.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.
- Yêu cầu HS làm bảng phụ trình bày bài làm của mình.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- Yêu cầu HS nhắc lại cách quy đồng mẫu số hai phân số.
- GV nhận xét.
Bài 4
- Chuyển thành bài tập trắc nghiệm.
- Gọi HS đọc yêu cầu đề bài.
- HS làm việc theo nhóm tìm đáp án đúng nhất.
- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- Tổ chức cho HS chất vấn, khắc sâu về khái niệm phân số.
 + Tìm phân số chỉ phần ngôi sao tô màu ở hình a, b, c, d.
+ Yêu cầu giải thích cách đọc phân số của mình.
- GV nhận xét.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bảng con:
 + Nhóm 1 rút gọn phân số: 1230
 + Nhóm 2 rút gọn phân số: 2045
 + Nhóm 3 rút gọn phân số: 2870
 + Nhóm 4, 5 rút gọn phân số: 3451
- HS trình bày.
- HS nhận xét, giao lưu, chất vấn khắc sâu kiến thức.
- Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:
 + Xem xét tử số và mẫu số cùng chia hết số tự nhiên nào lớn hơn 1.
 + Chia tử số và mẫu số cho số đó
Cứ làm như thế cho đến khi nhận được một phân số tối giản.
- Lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài vào phiếu bài tập theo hình thức:
 + Cá nhân làm
 + Chia sẻ nhóm đôi.
- Các nhóm trình bày.
- HS giao lưu chất vấn về cách tìm phân số bằng 29
 + Để biết phân số nào bằng 29 chúng ta cần rút gọn các phân số.
 + Cách làm:
s 518 không rút gọn được, nên 518 không bằng 29
s 627 = 6 :327 :3 = 29
s 1463 = 14:763:7 = 29
s 1036 = 10:236:2 = 518
Vậy các phân số 627 và 1463 bằng 29
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS trao đổi, tìm MSC bé nhất của câu c, d dưới sự hướng dẫn của GV.
- 2 HS lên làm câu b, c.
- HS làm vào vở.
- 3 HS trình bày bài làm của mình
- HS nhận xét.
- HS trình bày bài làm của mình.
- HS nhận xét.
- Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:
 + Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
 + Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS làm bài tập theo hình thức:
 + Cá nhân
 + Nhóm đôi chia sẻ.
 + Nhóm lớn: Nhóm trưởng tổng hợp ý kiến của các bạn.
- HS trình bày.
- HS chất vấn, giao lưu nhau:
 + chỉ phân số chỉ phần ngôi sao tô màu ở hình a: 13 ; b. 23 ; 
 c. 25 ; d. 35 
 + Có tất cả 3 ngôi sao, 2 ngôi sao đã tô màu , vậy đã tô màu 23 số ngôi sao.
* Củng cố (5 phút)
- Cho HS làm bài tập trắc nghiệm (chuyển từ câu 3a)
Khi quy đồng mẫu số hai phân số 43 và 58 ta được kết quả là: 
a. 3224 và 1524 ; b. 2015 và 2032 ; c. 328 và 158
- Yêu cầu HS giải thích cách chọn.
- Yêu cầu HS nêu cách rút gọn phân số và quy đồng mẫu số.
- Nhận xét tiết học, dặn dò.
- HS làm trắc nghiệm vào bảng con.
- HS giải thích.
- HS nêu.
- Lắng nghe.
IV. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docxLuyen tap chung Trang 118_12236961.docx