Giáo án Toán 5 - Ôn tập về đo diện tích

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: TOÁN

Bài: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH

Lớp: 5/2

Người soạn: NGUYỄN THỊ CÁT HẰNG

Mã SV: 0015411051

GVHD: VÕ DUY TRINH

Nhóm: 9

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Giúp học sinh ôn tập, củng cố về :

- Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.

- Chuyển đổi các số do diện tích với các đơn vị đo thông dụng.

- Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

II/ CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: bảng phụ ghi nội dung bài 1 (câu a).

 

docx 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 11/01/2021 Lượt xem 709Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 5 - Ôn tập về đo diện tích", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Môn: TOÁN
Bài: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH
Lớp: 5/2
Người soạn: NGUYỄN THỊ CÁT HẰNG
Mã SV: 0015411051
GVHD: VÕ DUY TRINH
Nhóm: 9 
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Giúp học sinh ôn tập, củng cố về :
- Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.
- Chuyển đổi các số do diện tích với các đơn vị đo thông dụng.
- Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
II/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: bảng phụ ghi nội dung bài 1 (câu a).
km²
hm²
dam²
m²
dm²
cm²
mm²
1km²
=.... hm²
1hm²
=... dam²
=... km²
1dam²
=... m²
=... hm²
1m²
=... dm²
=...dam²
1dm²
=... cm²
=... m²
1cm²
=... mm²
=... dm²
1mm²
=... cm²
- Học sinh: SGK Toán 5, vở bài tập, bút, thước...
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Ổn định tổ chức: Hát đầu giờ.
2/ Kiểm tra bài cũ (5P)
- Hs hát.
1. Hai đơn vị đo độ dài liền nhau gấp hoặc kém nhau bao nhiêu lần ?
- GV nhận xét - tuyên dương.
- HS trả lời hai đơn vị đo dộ dài liền nhau gấp hoặc kém nhau 10 lần.
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 5641 m =.......................km.
b. 8347kg = .....................tấn.
c. 0.06 tấn =  kg.
- GV nhận xét - tuyên dương.
- Hs làm theo yêu cầu của Gv
a. 5641 m = 5,641 km.
b. 8347kg = 8,347tấn.
c. 0.06 tấn = 60 kg.
3/ Bài mới: 
Giới thiệu bài 
- GV nói: Để giúp các em ôn tập, củng cố về : Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi các số do diện tích với các đơn vị đo thông dụng, viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân thì hôm nay chúng ta cùng thực hiện các bài tập sau qua bài: Ôn tập về đo diện tích
- Hs lắng nghe.
Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 1
- Yêu cầu Hs đọc đề.
- Gv treo bảng phụ, gọi 1 Hs đọc tên các đơn vị đo theo thứ tự bé đến lớn.
- Hỏi: Đây là các đơn vị đo đại lượng nào ?
- Gọi 1 Hs lên bảng điền vào bảng phụ.
- Chữa bài:
+ Gọi học sinh nhận xét bài của bạn, chữa bài vào vở.
+ Giáo viên nhận xét, sửa chữa (nếu cần).
- Yêu cầu Hs đọc nối tiếp bảng đơn vị đo diện tích (1 Hs 1 cột).
- Hỏi: Khi đo diện tích ruộng đất, người ta còn dùng đơn vị nào khác?
- Hỏi: 1ha=......m²?, ........km²?
- Gọi 1 Hs đọc thứ tự đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé.
- Yêu cầu học sinh làm phần b): 1 Hs đọc câu hỏi, 1 Hs đọc câu trả lời.
- Hỏi: Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?
- Hỏi: Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?
- Gọi HS khác nhận xét
- GV nhận xét - tuyên dương
- Hs đọc đề.
- Hs đọc: mm²; cm²; dm²; m²; dam²; hm²; km².
- Ở dưới học sinh đọc nhẩm theo.
- Đây là các đơn vị đo diện tích.
- Hs làm bài:
1km² =100hm²
1hm² =100dam² = 0,01km²
1dam² = 100m² = 0,01hm²
1m² = 100dm² = 0,01dam²
1dm² = 100cm² = 0,01m²
1cm² = 100mm² = 0,01dm²
1mm² = 0,01cm²
- Hs đọc
- héc-ta (ha).
- 1ha = 10000m² = 0,01km² 
- km²; hm²; dam² ; m²; dm²; cm²; mm².
- Hs trả lời.
- Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.
- Đơn vị bé bằng 1100 đơn vị lớn hơn tiếp liền.
- Hs nhận xét.
Bài 2:
- Gọi Hs đọc đề. 
- Yêu cầu Hs làm vào vở.
- Chữa bài: Gọi 1 Hs lần lượt đọc kết quả bài làm (1Hs).
+ Hs khác nhận xét và lớp đổi vở kiểm tra chéo.
+ Giáo viên chữa bài.
- Hỏi: Giải thích kết quả:
1m² = 0,000001 km²?
- GV nhận xét - tuyên dương.
- 1 Hs đọc đề.
- Hs làm bài:
a. 1m² =100dm² = 10000cm²
 = 1000000 mm²;
 1 ha = 10000 m²;
 1km² =100 ha = 1000000m²;
b. 1m² = 0,01dam² ;
 1m² = 0,0001hm² = 0,0001ha;
 1m² = 0,000001 km²;
- HS chữa bài
- Vì 1km² = 1000000 m² nên
1m² = 11000000 km² = 0,000001 km²
Bài 3
- Gv gọi 1 Hs đọc đề, Hs tự thảo luận cách làm.
- GV gợi ý: Đơn vị đã cho ở câu (a) so với đơn vị mới như thế nào?
- Đơn vị đã cho ở câu (b) so với đơn vị mới như thế nào?
- Vậy các số đo theo đơn vị mới như thế nào?
- Yêu cầu học sinh tự làm vào vở
- Gọi HS lần lượt đọc kết quả bài làm (2HS)
- Gọi HS khác nhận xét và chữa bài vào vở
- GV nhận xét - tuyên dương 
Chú ý: Đơn vị đo mới lớn hơn (bé hơn) đơn vị đã cho bao nhiêu lần thì số đo mới bé hơn (lớn hơn) số đo đã cho bấy nhiêu lần.
4. Củng cố, dặn dò :
1. Trò chơi: Ai nhanh ai đúng
Cách chơi học sinh đưa bảng đúng sai
a. 5m2 = 500 dm2
b. 9 dm2 = 0,009 m2
c. 52000 m2 = 5,2 ha
* Liên hệ thực tế: Sau khi học bài này các em có thể về nhà vận dụng vào tính diện tích 1khu vườn, 1 thửa ruộng.
- Yêu cầu Hs về nhà học bảng đơn vị đo diện tích, nắm được các đơn vị đo.
- Chuẩn bị bài: “Ôn tập về đo thể tích”.
- 1 HS đọc
- Đơn vị đã cho ở câu (a) là đơn vị m2, m², cần đổi sang đơn vị mới là ha ( lớn hơn).
 1ha = 10 000 m²
- Đơn vị đã cho ở câu (b) là đơn vị km², cần đổi sang đơn vị mới là ha (bé hơn).
 1ha = 0,01 km²
- Câu (a) số đo mới sẽ bé đi so với số đo đã cho là 10000 lần.
+ Câu (b) số đo mới sẽ lớn hơn so với số đo đã cho là 100 lần.
a) 65000m²=6,5 ha
b) 6km²=600 ha
- HS đọc kết quả
- HS nhận xét
Hs chọn đúng
Hs chọn sai
Hs chọn đúng
Phường 2, ngày 13 tháng 4 năm 2017
 Duyệt của GVHD Người soạn
 (kí và ghi rõ họ tên) (kí và ghi rõ họ tên)
 Võ Duy Trinh Nguyễn Thị Cát Hằng
...

Tài liệu đính kèm:

  • docxOn tap ve do dien tich va do the tich tiep theo_12202110.docx